Support service
×

Wolne środki

Wolne środki to środki niewykorzystane jako zabezpieczenie otwartych pozycji. Obliczane są według wzoru: Wolne środki = kapitał własny - depozyt zabezpieczający.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""