Support service
×

Kapitał własny

Kapitał własny (Equity) to zabezpieczona część środków na koncie klienta z uwzględnieniem otwartych pozycji; obliczana według wzoru: Saldo + Zmienny zysk/strata + Swap. Są to środki na subkoncie klienta, pomniejszone o bieżącą stratę na otwartych pozycjach oraz powiększone o bieżący zysk na otwartych pozycjach.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""