Support service
×

Plik dziennika serwera

Plik dziennika serwera to plik utworzony przez serwer, który z dokładnością do sekundy rejestruje wszystkie żądania i zlecenia otrzymane przez sprzedawcę od klienta, a także wynik ich przetwarzania.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""