Support service
×

Obvious mistake

An obvious mistake occurs when a dealer is opening/closing a client’s position or executing a client’s order at a price that significantly differs from the one quoted at this particular moment. This term also refers to some other dealer’s activity or inactivity that leads to the wrong determination of the market prices at a certain moment.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""