Support service
×

Open position

Open position is a result of the first part of a fully completed transaction. Opening a position, a client accepts the following obligations: to execute the opposite deal of the same volume and to keep the equity level no lower than 10% of the required margin.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""