Support service
×

Tick

Tick is a minimum value of a price change. At present, depending on the security type and cost, the tick can amount to 1/16, 1/32, 1/64 of the USD, etc., although the decimalization is expected in the future when the tick will be 1/100 of the USD. When transmitting information about price movements, the terms “uptick” (one tick upwards) and “downtick” (one tick downwards) are also used.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""