Support service
×

Chyba servera a problémy s pripojením

1. Ak sa chyba servera vyskytla v dôsledku chyby spoločnosti a vy ste v dôsledku tejto chyby utrpeli straty, máte právo túto skutočnosť reklamovať. Reklamácie prijímame do dvoch pracovných dní od okamihu vzniku skutočnosti, na ktorú sa uplatňuje reklamácia. Reklamáciu je potrebné uplatniť emailom adresovaným obchodnému oddeleniu na adresu [email protected]. V správe uveďte číslo vášho obchodného účtu, číslo obchodu a čas, kedy pripojenie zlyhalo. Skutočnosti uvedené vo Vašej správe preskúmame do 10 pracovných dní od dátumu zlyhania. Reklamácie predložené iným spôsobom nebudú akceptované.

2. Ak sa obchodná platforma nemôže pripojiť k serveru, dôvodom môže byť:

- pomalé pripojenie na internet

- nesprávne prihlasovacie meno alebo heslo (heslo obchodníka)

- nesprávna adresa servera.

Ak problém nedokážete vyriešiť, kontaktujte technickú podporu spoločnosti InstaForex.

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""