Câu hỏi kỹ thuật


Nhập khẩu chỉ báo tùy chỉnh.

Để sử dụng các chỉ số không tiêu chuẩn trên nền tảng giao dịch MT4, bạn chọn lệnh "Open Data Folder" trong menu File. Sau đó, bạn cần chọn thư mục MQL4 và sao chép các tệp chỉ số vào thư mục Indicators.

Trong trường hợp chỉ số tùy chỉnh được nhập khẩu đúng cách, nó sẽ xuất hiện trong menu Chỉ số của nền tảng giao dịch InstaTrader 4.

Khi làm việc với các chỉ số tùy chỉnh, cần nhớ rằng nếu mã không chính xác, các chỉ số có thể gây phản ứng hệ thống chậm hoặc biến mất khỏi biểu đồ. Trong trường hợp như vậy, bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà phát triển của chỉ số tùy chỉnh.

Vì lý do này, chúng tôi khuyến nghị chỉ cài đặt các chỉ số và chuyên gia tư vấn từ những nhà phát triển mà bạn có thể liên hệ trực tiếp.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn