Technické problémy


Import vlastných indikátorov.

Pre použitie nestandardných indikátorov na obchodnej platforme MT4 vyberte v ponuke Súbor príkaz Otvoriť adresár s dátami. Potom je potrebné vybrať priečinok MQL4 a skopírovať súbory indikátorov do priečinka Indicators (Indikátory).

V prípade, že nestandardný indikátor je správne importovaný, objaví sa v ponuke Indicators (Indikátory) na obchodnej platforme InstaTrader 4.

Pri práci s nestandardnými indikátormi je potrebné si uvedomiť, že nesprávny kód môže spôsobiť pomalú reakciu systému alebo zobrazenie indikátorov na grafe. V takých prípadoch by ste mali priamo kontaktovať vývojára nestandardného indikátora.

Z tohto dôvodu odporúčame inštalovať indikátory a odborných poradcov len od vývojárov, s ktorými môžete priamo komunikovať.

Vybrané články

Nie je možné otvoriť pozíciu.

Kroky, ktoré by mali klienti hlavného brokera InstaForex podniknúť, keď nie je možné otvoriť pozíciu (objednávku).

oneskorenie pri vkladaní/výbere finančných prostriedkov.

Možné dôvody oneskorenia pri vkladaní/výbere finančných prostriedkov a ako riešiť problém.

Doplnenie vášho účtu pomocou akéhokoľvek z dostupných spôsobov