Τεχνικές ερωτήσεις


Εισαγωγή προσαρμοσμένων δεικτών.

Για να χρησιμοποιήσετε μη-τυπικούς δείκτες στην εμπορική πλατφόρμα MT4, επιλέξτε την επιλογή "Open Data Folder" από το μενού Αρχείο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιλέξετε τον φάκελο MQL4 και να αντιγράψετε τα αρχεία δείκτη στον φάκελο Indicators.

Σε περίπτωση που ο προσαρμοσμένος δείκτης εισαγάγεται σωστά, θα εμφανιστεί στο μενού Δείκτες της εμπορικής πλατφόρμας InstaTrader 4.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας με προσαρμοσμένους δείκτες, είναι απαραίτητο να θυμάστε ότι εάν ο κώδικας είναι εσφαλμένος, οι δείκτες μπορεί να προκαλέσουν αργή απόκριση του συστήματος ή να εξαφανιστούν από το διάγραμμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον προγραμματιστή του προσαρμοσμένου δείκτη.

Για αυτό το λόγο, σας συνιστούμε να εγκαθιστάτε δείκτες και εμπειρογνώμονες μόνο από προγραμματιστές με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας.

Επιλεγμένα άρθρα

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους