Điều kiện giao dịch


Bảo mật tài khoản

Đã phát triển tính năng tích cực như bảo mật ở cấp độ ngân hàng cho tài khoản giao dịch

Mỗi khách hàng có thể bảo vệ tài khoản giao dịch của mình khỏi những cuộc tấn công bằng cách kích hoạt dịch vụ mật khẩu SMS mỗi lần thực hiện rút tiền. Do đó, khi kích hoạt dịch vụ SMS trong Tủ khách hàng, chủ sở hữu tài khoản cung cấp 100% an toàn cho số tiền của mình trong trường hợp rút tiền không được ủy quyền bởi kẻ xâm nhập với mật khẩu của người giao dịch bị đánh cắp, vì mỗi lần rút tiền đều cần một mật khẩu dùng một lần được gửi qua SMS đến điện thoại của chủ sở hữu tài khoản.

Đây là thống kê chi tiết về tất cả các lần đăng nhập vào Tủ khách hàng của bạn, bao gồm lịch sử đăng nhập và thông tin đầy đủ về mỗi địa chỉ IP. Có một bản tóm tắt về nhà cung cấp, vị trí của nó, và thậm chí là tọa độ của nó trên bản đồ. Hơn nữa, chúng tôi cung cấp tùy chọn xem vị trí của mỗi địa chỉ IP được liệt kê trong lịch sử trên bản đồ. Hệ thống Tệp nhật ký truy cập cho phép bạn nhận biết về việc tấn công tài khoản giao dịch và ngăn chặn việc rút tiền của bạn.

Những sự thật đã nói trên chứng minh sự bảo vệ đáng tin cậy cho tiền và dữ liệu cá nhân của mỗi khách hàng InstaForex.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn