Tiền thưởng


Đoạn 8 của Thỏa thuận về Thưởng 30%

Công ty có quyền hủy bỏ tiền thưởng mà không cần cảnh báo trước, vì vậy chúng tôi khuyến nghị mạnh mẽ không sử dụng quỹ tiền thưởng trong việc tính toán lợi nhuận trong chiến lược giao dịch của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc hủy bỏ tiền thưởng, bao gồm cả việc Dừng Giao dịch, bởi vì tiền thưởng là quyền sở hữu của Công ty cho đến khi nhà giao dịch thực hiện nó bằng cách mở các giao dịch với tổng khối lượng được quy định tại điểm 8 của Hợp đồng Đề nghị hiện tại.

Điểm này được áp dụng theo Hợp đồng Đề nghị mà bạn đã chấp nhận. Chúng tôi muốn bạn chú ý đến việc nếu bạn không đồng ý, chỉ cần đóng cửa sổ và không tiếp tục.

Hệ thống Tiền thưởng được tạo ra như một động lực cho khách hàng tích cực, nó không được dùng làm cơ sở cho việc giao dịch hoặc là điều kiện duy nhất để tài khoản “sống”. Điều này được ý nghĩa tại điểm 8.

Hiện tại, chỉ có 2% số tài khoản nhận được tiền thưởng gặp vấn đề về việc hủy bỏ tiền thưởng. Điều này liên quan đến chính sách của công ty nhằm ngăn chặn việc sử dụng tiền thưởng một cách không công bằng của các nhà giao dịch. Việc hủy bỏ tiền thưởng KHÔNG có nghĩa là tài khoản của bạn đã vi phạm một số quy tắc, tuy nhiên hệ thống phát hiện tự động đã phát hiện một số tính năng đa giá trị và hủy bỏ tiền thưởng.

Chúng tôi xin lỗi nếu tình huống này gây rắc rối cho bạn nhưng chúng tôi chỉ có thể khẳng định rằng chúng tôi không thể thay đổi thuật toán hoạt động của hệ thống phát hiện hoặc ảnh hưởng đến kết quả của nó. Tuy nhiên, bạn có thể gửi yêu cầu xem xét lại kết quả hoạt động của hệ thống đến Bộ phận Tính Tiền thưởng. Không có sự đảm bảo cho câu trả lời tích cực, bởi vì Bộ phận Tính Tiền thưởng không thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống, tuy nhiên, bạn có thể khiếu nại lỗi của hệ thống và Bộ phận Tính Tiền thưởng sẽ kiểm tra hệ thống về việc phát hiện lỗi tại thời điểm hủy bỏ tiền thưởng.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn