Support service
×

Khi nào điều khoản 8 của Thỏa thuận tiền thưởng được áp dụng?

Công ty có quyền hủy bỏ tiền thưởng mà không cần cảnh báo trước, vì vậy chúng tôi đặc biệt khuyên bạn không nên sử dụng quỹ tiền thưởng để tính toán lợi nhuận trong chiến lược giao dịch của mình. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc hủy bỏ tiền thưởng, bao gồm cả việc Stop Out, vì tiền thưởng là quyền sở hữu của Công ty cho đến khi nhà giao dịch sử dụng bằng cách mở các giao dịch với tổng khối lượng được quy định tại điểm 8 của Thỏa thuận ưu đãi hiện tại.

Điểm này được áp dụng theo Thỏa thuận ưu đãi mà bạn đã chấp nhận. Chúng tôi muốn bạn lưu ý rằng nếu bạn không đồng ý, chỉ cần đóng cửa sổ và không tiếp tục thủ tục nhận thưởng.

Hệ thống Tiền thưởng được tạo ra để khuyến khích những khách hàng đang hoạt động, nó không được sử dụng làm cơ sở giao dịch hay là điều kiện duy nhất để tài khoản "tồn tại". Điều này được thể hiện rõ trong điều 8, nói về khả năng hủy bỏ tiền thưởng

Hiện tại, chỉ có 2% tài khoản có tiền thưởng gặp phải vấn đề bị hủy bỏ tiền thưởng. Nó được kết nối với chính sách của công ty nhằm ngăn chặn các nhà giao dịch sử dụng quỹ thưởng không công bằng. Thực tế việc hủy phần thưởng KHÔNG có nghĩa là tài khoản của bạn đã vi phạm một số quy tắc, tuy nhiên, hệ thống phát hiện tự động đã phát hiện ra một số dấu hiệu không rõ ràng và phần thưởng bị hủy.

Chúng tôi xin lỗi nếu tình huống này gây ra rắc rối cho bạn nhưng chúng tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi không thể thay đổi thuật toán của hệ thống phát hiện hoạt động hoặc ảnh hưởng đến kết quả của nó. Tuy nhiên, bạn có thể gửi yêu cầu sửa đổi kết quả hoạt động của hệ thống tới Bộ phận tính phí thưởng [email protected]. Không có gì đảm bảo cho câu trả lời xác đáng, vì Bộ phận tính tiền thưởng không thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống, tuy nhiên, bạn có thể khiếu nại lỗi của hệ thống và Bộ phận tính tiền thưởng sẽ kiểm tra hệ thống để phát hiện lỗi tại thời điểm hủy tiền thưởng.

 


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""