Support service
×

Đã phát triển một tính năng tích cực như an toàn tài khoản giao dịch ở cấp ngân hàng

Tính năng tích cực như bảo mật cấp ngân hàng của tài khoản giao dịch đã được phát triển.

Mọi khách hàng đều có thể bảo vệ tài khoản giao dịch của mình khỏi các cuộc tấn công hack bằng cách kích hoạt dịch vụ mật khẩu SMS mỗi khi rút tiền. Do đó, kích hoạt dịch vụ SMS trong Tủ khách hàng, chủ tài khoản vẫn đảm bảo an toàn 100% cho số tiền của mình trong trường hợp bị rút tiền không theo quy trình bởi những kẻ xâm nhập bằng mật khẩu bị đánh cắp của nhà giao dịch , vì đối với mỗi lần rút tiền, một mật khẩu sử dụng chỉ một lần được yêu cầu bởi SMS đến điện thoại của chủ tài khoản.

Đây là thống kê chi tiết về tất cả các lần đăng nhập vào Tủ khách hàng của bạn, bao gồm lịch sử đăng nhập và thông tin đầy đủ của mọi địa chỉ IP. Có một bản tóm tắt về nhà cung cấp, vị trí của nó và thậm chí cả tọa độ của nó trên bản đồ. Hơn nữa, chúng tôi cung cấp tùy chọn xem vị trí của mọi địa chỉ IP được liệt kê trong lịch sử trên bản đồ. Hệ thống Tệp Nhật ký Truy cập cho phép bạn nhận biết về cuộc tấn công tài khoản giao dịch và ngăn chặn việc rút tiền của bạn.

Các dữ kiện nêu trên chứng minh sự bảo vệ đáng tin cậy đối với tiền và dữ liệu cá nhân của mọi khách hàng InstaForex.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""