empty
 
 
ตัวบ่งชี้ Williams Alligator

Alligator เป็นตัวบ่งชี้ที่ติดตามแนวโน้ม ซึ่งได้ถูกพัฒนามาจากเทรดเดอร์ในตำนานอย่างคุณ Bill Williams เขาได้ค้นพบเกี่ยวกับแนวโน้มในตลาดการเงินและสินทรัพย์ส่วนบุคคล เพียง 15-30% ของเวลานั้น โดยที่การเทรดในตลาดได้อยู่ในด้านข้างอีก 70-85% ของระยะเวลาการดำเนินการ เขาเชื่อว่าเทรดเดอร์สามารถทำการสร้างผลกำไรได้อย่างมากในช่วงระยะเวลาที่แนวโน้มมีความแข็งแกร่ง สำหรับตัวบ่งชี้ Alligator จะช่วยให้เทรดเดอร์ได้เข้าถึงสภาวะของตลาด ในระยะเวลานั้นๆ และค้นหาเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าไปในตลาด

ในแผนผังจะพบว่า ตัวบ่งชี้ Alligator จะประกอบไปด้วย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาทั้งสาม ที่จะกำหนดโดยตัวเลขเรขาคณิตและการเปลี่ยนแปลงแบบไม่เชิงเส้น

  • สำหรับ Alligator’s Jaw (เส้นสีฟ้าบนแผนผัง) เป็นเส้นสำหรับระะยเวลาที่จะใช้ในการกำหนดจุดลงไปในแผนผัง โดยที่ 13-bar SMMA (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ) ซึ่งจะถูกเปลี่ยนตอบเส้นที่ 8 ในมูลค่าที่ตามมา
  • Teeth (เส้นสีแดงบนแผนผัง) เป็นเส้นสำหรับระยะเวลาด้านล่าง โดยจะเป็น 8-bar SMMA จะถูกเปลี่ยนจากเส้นที่ห้าในมูลค่าที่ตามมา
  • Lips (เส้นสีเขียวบนแผนผัง) เป็นเส้นสำหรับระยะเวลาด้านล่างที่ต่ำกว่าเดิม โดยยจะอยู่ใน 5-bar SMMAจะถูกเปลี่ยนจากเส้นที่สามในมูลค่าที่ตามมา

ดังนั้นแล้วในส่วนของ the Jaw, Teeth และ Lips จะแสดงปฏิกริยาสัมพันธ์กันในความต่างของระยะเวลา เมื่อตลาดเปิดเผยแนวโน้มที่เห็นได้ชัดแล้วเป็น 15-30% ของระะยเวลานั้นๆ สิ่งที่ควรจะทำก็คือติดตามแนวโน้ม และหลีกเลี่ยงการเทรดในตลาด ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อส่วนของ Jaw, Teeth และ Lips ได้บีบตัวใกล้กันเข้ามา (แต่ละเส้นมีการข้ามผ่านกันไปมาบนแผนผัง ), ดังนั้นแล้วตัวบ่งชี้ Alligator ก็เตรียมพร้อมจะพักผ่อน หรืออาจจะปรับตัวลงไปด้านล่างนั้นเอง

เมื่อสัตว์ตัวนี้หลับ ก็จะยิ่งหิวมากขึ้น ยิ่งหลับนานเท่าไหร่า ก็จะยิ่งหิวมากขึ้นเท่านั้นเวลาตื่นขึ้นมา เมื่อตัวบ่งชี้ Alligator ได้ปรับตัวขึ้นมา ก็จะเปิดปากกว้างอย่างทันที ต่อจากนั้นตัวบ่งชี้ Alligator ก็จะเริ่มต้นการเคลื่อนตัวไปในแนวโน้มขาขึ้น หรือขาลงในตลาดและ เริ่มต้นการเคลื่อนตัว เมื่อตัวบ่งชี้ Alligator ไม่ค่อยหิวมากแล้ว ก็จะเริ่มไม่สนใจในราคา และเป็นที่เข้าในกันว่า เมื่อเส้นในแผนผังได้รวมตัวกันเป็นเส้นแนวเดียวกัน นั้นหมายความว่าแนวโน้มจะได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว และส่งสัญญาณออกมาว่า ถึงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจสอบช่วงการทำผลกำไร

ตัวบ่งชี้Alligator

การคิดคำนวณ

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2

ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)

ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)

ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)

โดยที่:

MEDIAN PRICE คือราคาโดยเฉลี่ย;

HIGH เป็นราคาที่สูงสุดของแนวเส้น ;

LOW เป็นราคาในระดับต่ำที่สุดของแนวเส้น ;

SMMA (A, B, C) เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ โดยที่ข้อมูลตัวเลขนั้นจะเป็นข้อมูลที่ราบเรียบ , B เป็นระยะเวลาที่เกิดความเรียบ , C เป็นมูลค่าในอนาคต ตัวอย่างเช่น SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) นั้นหมายความว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบนั้นจะมาจากราคาในจุดมัธยฐาน ในเวลาเดียวกัน ระยะเวลาในการปรับตัวเรียบนั้นจะเท่ากับ 5 ขอบเส้น และมูลค่าที่ตามมาก็คือ 3 ;

ALLIGATOR’S JAW ถูกออกแบบมาเป็นเส้นสีฟ้า ;

ALLIGATOR’S TEETH ถูกออกแบบมาเป็นเส้นสีแดง;

ALLIGATOR’S LIPS ถูกออกแบบมาเป็นเส้นสีเขียว

เดินก้าวแรกสู่เป้าหมายของคุณ
เปิดบัญชี
พัฒนาทักษะการซื้อขายของคุณโดยไม่ต้องนำเงินคุณไปเสี่ยง
เปิดบัญชีเดโม
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2023

ดัชนีกำลังสัมพัทธ์ (Relative Strength Index - RSI) เป็นดัชนีที่ตามราคาซึ่งมีระดับดัชนีตั้งแต่ 0 ถึง 100 RSI สร้างขึ้นโดย Wilder ซึ่งเขาแนะนำให้ใช้ 14-day RSI เมื่อเวลาผ่านไป, 9-day และ 25-day RSI ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน หนึ่งในวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ RSI ที่นิยมคือการมองหา divergence โดยที่ราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่และ RSI ไม่สามารถผ่านจุดสูงสุดเดิมได้ divergence ดังกล่าวเป็นสัญญาณของการกลับตัวที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า หาก RSI กลับตัวลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิม นั่นหมายความว่า RSI ได้จบรอบของ "การแกว่งของราคาที่ล้มเหลว" การแกว่งของราคาที่ล้มเหลว (failure swing) เป็นสัญญาณยืนยันการกลับตัวที่กำลังจะเกิดขึ้น

Relative Strength Indexes แบ่งได้ดังนี้:

จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด Relative Strength Index มักอยู่ในระดับที่สูงกว่า 70 และต่ำกว่า 30 ดัชนีนี้มักนำการสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในกราฟราคา

รูปแบบกราฟ RSI มักสร้างรูปแบบกราฟ เช่น รูปแบบหัวและไหล่ (head and shoulders) หรือ รูปแบบสามเหลี่ยม (triangles) ซึ่งอาจมองเห็นได้ในกราฟราคา;

การแกว่งของราคาที่ล้มเหลว - Failure swing (การทะลุหรือการเบรคแนวรับหรือแนวต้าน) กรณีนี้หมายถึงการที่ RSI ขึ้นสูงกว่าจุดสูงสุดเดิม หรือ ลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิม;

ระดับแนวรับและแนวต้าน ระดับแนวรับและแนวต้านเห็นได้ชัดในกราฟ Relative Strength Index มากกว่าในกราฟราคา

Divergences Divergences เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุด (หรือต่ำสุด) ใหม่ แต่ไม่ได้ยืนยันโดยจุดสูงสุด (หรือต่ำสุด) ใหม่ในกราฟ Relative Strength Index ราคามักเกิดการกลับตัวและเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับ RSI

การคำนวณ

RSI = 100-(100/(1+U/D))

โดยที่:
U - หมายถึง จำนวนเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เป็นบวก;
D - หมายถึง จำนวนเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เป็นลบ


Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback