empty
 
 
Макроекономічні індикатори

Макроекономічні індикатори

Макроекономічні індикатори, що враховують показники валового національного продукту, валового внутрішнього продукту та інші статистичні дані, характеризують загальний стан і ефективність національної економіки. Вони публікуються періодично у вигляді звітів і справляють істотний вплив на курси валют. Нижче вашій увазі представлений список найважливіших макроекономічних індикаторів.
 • Валовий внутрішній продукт (ВВП)
  Один з основних макроекономічних показників, що представляє собою обчислену в ринкових цінах вартість продуктів і послуг, вироблених усередині країни, однак при цьому виключається дохід громадян і корпорацій, що працюють за кордоном. Існують номінальний і реальний ВВП (в поточних цінах; скоригований з урахуванням інфляції (дефляції) в цінах базового року). Публікується: 13:30 (GMT), 3 або 4 тиждень місяця (дані за попередній квартал, з подальшими коректуваннями) раз на квартал з щомісячним уточненням, в останній робочий четвер або п'ятницю. При обчисленні GDP враховуються 4 основних компоненти: обсяг споживання (C, від Consumption), обсяг інвестицій (I, від Investments), урядові витрати (G, від Goverment purchases) і чистий експорт, тобто повний експорт мінус повний імпорт (X-M, від eXport - iMport): GDP = C + I + G + (X - M).

  У структурі споживання (C) зазвичай розрізняються 3 підкласи: споживання товарів тривалого (більше 3 років) користування (durable goods - автомобілі, меблі, тощо), короткострокового (менше 3 років) користування (nondurable goods - одяг, їжа, ліки ... ) та послуг (services). У процентному відношенні durable goods складають близько 15%, nondurables - близько 31%, а services - близько 54% всього споживання (йдеться про Америку). В цілому C визначає, в наш час, близько 56% ВВП і є, таким чином, його найважливішим компонентом. Інвестиції (I) відповідають приблизно за 14% ВВП, витрати уряду (G) - соціальні виплати, озброєння, відсотки по державних облігаціях і т.п. - за 17%, і, нарешті, експорт (X - M) - приблизно за 13%. Зазначимо, що для США останній компонент ВВП було б логічніше назвати чистим імпортом, оскільки ця країна ввозить незрівнянно більше товарів і послуг, ніж імпортує (тобто величина X - M негативна).

  При зростанні GDP курс, як правило, зростає. Вплив даних по ВВП на валютний ринок завжди є істотним. Іноді він не виражений явно, якщо публіковані цифри не були несподіваними і вже враховані (дисконтовані) ринком. Але часом він може прийняти досить різку форму, коли виходять дані, які істотно відрізняються від прогнозів і є для ринку свого роду шоком. Недавній приклад такого роду - публікація несподівано високих значень по ВВП Японії за перший квартал 1999 року. ВВП виражається як у номінальному вигляді (в поточних цінах), так і в цінах фіксованого періоду (реальний ВВП, Real GDP). Відношення номінального ВВП до реального є дефлятор ВВП (Implicit Price Deflator), він також публікується в якості одного з показників інфляції. Крім ВВП, використовується також близький до нього за змістом показник валового національного продукту (Gross National Product, GNP), який враховує сумарне виробництво товарів і послуг резидентами даної країни, незалежно від того, де вони знаходяться, в межах національних кордонів або за кордоном.
 • Індекс споживчих цін
  Цей показник оцінює зміну роздрібних цін фіксованої корзини споживачів, за винятком цін на нові товари і послуги. Включає в себе імпортні товари, послуги постійного попиту (продукти харчування, одяг, паливо, транспорт, медичне обслуговування і т.д.) і податки. Аналітиками досить часто використовується так званий "основний показник", (Core) CPI, який не включає в себе ціни на продукти харчування та енергію. Зростання цього показника викликає падіння валюти. У Великобританії він називається індексом роздрібних цін (RPI-Retail price index). Коливається від -0.5% до +0.5%. Як правило, відхилення на 0.2 від очікуваного значення буває достатньо, щоб викликати помітну реакцію валютного ринку. Публікується: 15:30 (GMT), 13-й день кожного місяця (дані за попередній місяць). CPI часто розглядається як основний індикатор рівня інфляції. При цьому він має ряд недоліків. За змістом це міра споживчих цін на корзини базових товарів і послуг, пронормовані на рівень 1993 - 1995 рр.; значення індексу в цей період прийнято за 100. Значення індексу в 171.8 означає, що ціна на корзину в поточному місяці на 71.8% вище, ніж в базовий період. Строго кажучи, є 2 версії індексу CPU: CPU-U і CPU-W. Інвестори і трейдери в основному звертають увагу на CPU-U, що покриває близько 80% цивільного населення країни. Однак для розрахунку розміру ряду соціальних та інших виплат використовується, що не цілком логічно, CPU-W. Якщо Pi (0) - ціна i-го товару (послуги) з споживчого кошика в фіксований момент часу (базовий період), a Pi (t) - його ціна в момент часу t (зараз), і wi - вага, присвоєна цьому товару у споживчому кошику (сума всіх ваг дорівнює 1), то індекс може мати вигляд I = wi Pi (t) / Pi (0).

  Бюро з обліку зайнятості (Bureau of Labor Statistics) щомісячно обчислює ціну базової споживчої корзини. Дані збираються в 85 містах по всій країні і усереднюються відповідно до їх відносної важливості. Для визначення складу корзини і відносних ваг, BLS проводить раз на 10 років дослідження структури витрат населення. Відзначимо, що CPI не враховує тенденцію споживачів купувати дешевші товари менш відомих фірм, ніж ті, ціни яких в ньому враховуються. Крім того, він виходить із заявлених цін і ігнорує всілякі знижки. Вплив цих чинників оцінюється в 0.5 - 1.5%. У ньому також не враховується якість товарів і послуг, що швидко покращуються з часом. Вибір складу споживчого кошика є непростим завданням і грунтується на спеціальних статистичних дослідженнях, оскільки він повинен відображати типовий для цієї країни склад споживаних благ, зміна цін на які дійсно об'єктивно показувала б напрям економічних процесів, що відбуваються. У США, наприклад, статистика охоплює 19000 роздрібних торгівельних фірм і 57000 домашніх господарств як представницьку вибірку з приблизно 80% населення країни. У складі споживчого кошика 44,1% представляють товари, а 55,9% - послуги. З огляду на те, що ціни на продукти харчування та енергоносії схильні до найбільших змін (як циклічних, так і через різні економічні шоки), окремо також поставляється індикатор CoreCPI, в якому зі складу корзини виключені продукти харчування і джерела енергії (CPI EX FOOD&ENERGY).

  Основні особливості поведінки CPI в бізнес-циклі:
  - найбільша волатильність (мінливість) має місце для цін на продукти харчування та джерела енергії, волатильність цін є більшою для товарів (де частка foods&energy складає до 50%), ніж для послуг (де частка foods&energy не перевищує 6%);
  - інфляція в сфері послуг запізнюється порівняно з інфляцєю на товарному ринку приблизно на 6 - 9 місяців;
  - інфляція має свій власний цикл, запізнюється по відношенню до загального циклу зростання економіки.
  Зростання індексу може викликати падіння курсу.
 • Індекс промислових цін
  Оцінює середню зміну цін, що визначаються виробниками на всіх етапах виготовлення; не включає в себе імпортні товари, послуги і податки. Відстежується не окреме значення індексу, а його зміна протягом певного періоду часу. Індекс вважається показником майбутньої інфляції. Особливу увагу треба звертати на ядро індексу (core) - виключаються продукти харчування та енергоресурси. Публікується: 13:30 (GMT), 11-е число кожного місяця (дані за попередній місяць). Вклад в PPI основних груп товарів приблизно такий: споживчі товари, в основному автомобілі - 40%, продукти харчування - 23%, енергоносії, в основному бензин і інше пальне - 14%. Решта 23% йдуть на різне устаткування, машини і автомобілі (які, таким чином, входять двічі, як споживчий товар і як засіб виробництва). У звіті, крім індексу готової продукції, вказуються ще індекс цін на сировину і на незавершену продукцію (наприклад, мікросхеми або окремі частини механізмів). Ринки в основному реагують на індекс цін готових товарів, найбільш волатильні з яких продукти харчування та енергоносії. Типові властивості PPI в економічному циклі:
  - більш волатильний, ніж CPI (food & energy складають в ньому близько 36%, а в CPI приблизно 23%);
  - має власний цикл, запізнюється щодо загального економічного циклу, аналогічний циклу CPI;
  - пікові значення PPI (вираженого у відсотках річних) зазвичай запізнюються на 3 - 6 місяців від загальних піків економічної активності, а мінімуми його запізнюються від мінімумів економічної активності на 9 місяців;
  - найчастіше, екстремуми PPI і CPI досягаються в одному кварталі і майже завжди віддалені не далі, ніж на квартал.
 • Employment Indicators
  Опублікування основних даних з працевлаштування відбувається в першу пятницю кожного місяця в 8:30 за східним часом. Ці дані включають рівень безробіття (відсоток непрацевлаштованого робочого населення), кількість нових робочих місць, середню кількість робочих годин на тиждень і середню погодинну заробітну плату. Важливо: робоче населення - це не все населення, а тільки його частина, що підходить під певні критерії. Картина по безробіттю - один з ключових показників стану економіки, в той час як середня погодинна заробітна плата звязана з інфляцією. Крім щомісячного, є ще й тижневий звіт за первинними заявками на допомогу з безробіття, який відображає кількість людей, що подали заяву на допомогу в перший раз. Поступаючись по важливості щомісячному звіту, ці дані все ж допомагають стежити за ринком працевлаштування. Останній щомісячний звіт можна знайти на сайті Бюро статистики праці Міністерства праці США.
 • Індекс роздрібних продажів
  Індекс роздрібних продажів показує кількість товарів, проданих у сфері роздрібної торгівлі, від великих мереж до маленьких магазинів, методом вибірки роздрібних магазинів по всій країні. Звіт публікується в 8:30 ранку за східним часом приблизно 12-го числа кожного місяця і відображає дані попереднього місяця. Цей звіт є попереднім і може бути в значній мірі переглянутий після обробки остаточних цифр. Багато аналітиків орієнтуються на показник без обліку продажів автомобілів через високу волатильність останніх. Вважається, що цей показник охоплює більше аспектів купівельних тенденцій. Звіт не включає послуги, таким чином, він представляє менше половини місячного споживання. Проте навіть з цими обмеженнями даний показник вважається одним з найбільш точних індикаторів стану економіки. Останній звіт можна знайти на сайті Бюро перепису населення США.
 • Індекс ділової активності Національної Асоціації Менеджерів
  Він представляє собою результати опитування менеджерів по закупівлях у сфері промисловості з Чикаго. Цей індекс зачіпає стан виробничих замовлень, цін на продукцію, що виробляється і товарних запасів на складах. Цифри нижче "45-50" є індикатором уповільнення темпів розвитку економіки. За ним пильно спостерігають, так як він публікується незадовго до виходу індексу ділової активності Національної Асоціації Менеджерів (NAPM). Цей індекс значно впливає на ринок, тому що може давати уявлення про те, яким вийде індикатор ділової активності на національному рівні (NAPM). Зростання значення індексу призводить до зростання курсу долара. Його значення публікується в останній бізнес-день кожного місяця в 15:00 (GMT).
 • Consumer Confidence Index
  Споживча довіра вважається важливим компонентом економічної картини. Звіт публікується в останній вівторок місяця в 10 ранку за східним часом і змінює рівень довіри споживачів до стану економіки та їх купівельну спроможність. Вважається, що чим більше люди впевнені в стабільності свого доходу, тим більше покупок вони роблять. При складанні звіту по споживчій довірі для вибірки використовується приблизно 5000 господарств і навіть підраховується кількість прохань про допомогу в газетних оголошеннях для формування цілісної картини ринку праці. Багато економістів схильні вважати, що споживча довіра здатна нейтралізувати вплив негативних чинників на економіку. Коли більшість індикаторів вказують на спад економіки, високий рівень споживчої довіри і стабільні покупки можуть помякшити удар або сприяти відновленню. Останній звіт можна знайти на сайті Conference Board.
 • Бежева книга
  Економічний огляд Федеральної резервної системи США - Бежева книга. Це збірка звітів ФРС, який представляє огляд динаміки економічного розвитку США і служить індикатором подальших дій ФРС в області кредитно-грошової політики. Проводиться дванадцятьма Федеральними резервними банками США. Огляд охоплює сферу промислового виробництва, послуг, сільського господарства, фінансові інститути, ринок праці, ринок нерухомості. Чинить обмежений вплив на ринок. Коли на ринку зявляються чутки про можливу зміну процентних ставок, то звертають увагу на ту частину огляду, де йде мова про стан заробітної плати і цін. Огляд корисний з точки зору підтвердження тенденції, що вже склалася в економіці. Його значення публікується 8 разів на рік, по середах, за два тижні до чергового засідання Комітету по відкритих ринках (FOMC) Федеральної резервної системи США в 19:00 (GMT).
 • Замовлення на товари тривалого користування
  Це показник впевненості споживачів, що відображає їх очікування і здатність витрачати грошові кошти. Його ріст позитивно характеризує стан економіки, допомагає зміцненню валюти. Падіння призводить до протилежних результатів. Однак підвищення може відбуватися за рахунок зростання замовлень оборонної промисловості і т.п., тому більшу увагу слід приділяти зростанню замовлень у всіх галузях промисловості. Публікується: 13:30 (GMT), 26-е число кожного місяця (дані за попередній місяць). Індекс DGO є досить зручним випереджаючим індикатором, оскільки багато виробників планують виробництво, виходячи з наявних замовлень, падіння DGO передує падінню виробництва і навпаки. Зазвичай індекс DGO починає падати за 6 - 8 місяців до розвороту економічного циклу від підйому до рецесії і за кілька місяців до припинення рецесії. Бюро Обліку (US Census Bureau) Департаменту комерції (Department of Commerce) обчислює індекс на основі щомісячного огляду приблизно 5000 виробників. Враховуються замовлення, обовязкові до виконання - оформлені контрактом або іншим документом
 • Employment Cost Index (ECI)
  Індекс вартості робочої сили - ще один важливий показник інфляції. Дані публікуються в 8:30 за східним часом в останній четвер січня, квітня, липня і листопада, і вимірюють витрати на оплату праці, включаючи заробітну плату, пільги і бонуси. Індекс вартості робочої сили вважається індикатором інфляції, оскільки при зростанні заробітної плати витрати на надбавку лягають на плечі споживачів у вигляді зростання цін (інфляції). У сукупності зі звітом про продуктивність (див. далі) індекс вартості робочої сили може визначити, чи виправдане підвищення вартості праці. Останній звіт можна знайти на сайті Бюро статистики праці Міністерства праці США.
 • Дані про динаміку індексу продуктивності і витрат
  Публікується: 13:30 (GMT), 7-е число другого в кварталі місяця (дані за попередній квартал). Падіння продуктивності може викликати падіння курсу. Індекс показує зміну обсягу випущеної продукції, що припадає на одного працівника. Продуктивність праці є дуже важливим індикатором для аналізу стану економіки. Значно впливає на ринок. Однак за ним необхідно пильно стежити, так як він час від часу може вводити в оману. Наприклад, зменшення кількості зайнятих на виробництві під час застою в економіці призводить до зростання продуктивності. Це ж може відбуватися і внаслідок страйків. Зростання значення індексу є позитивним фактором для розвитку національної економіки та призводить до зростання курсу долара. Його значення публікується кожен квартал, до 10 числа наступного за звітним періодом місяця.
 • Рівень безробіття
  Кожного місяця спеціальний відділ Департаменту зайнятості (Department of Labor), який називається "Бюро з обліку зайнятості (Bureau of Labor Statistics, BLS)" збирає інформацію і формує так званий Household survey - результат опитування населення. Беруться близько 60 000 сімей. Враховуються тільки особи, що не мають роботи і активно її шукають - тобто зареєстровані безробітні. Отримане число ділиться на повне число опитаних, множиться на 100 і називається unemployment rate. Доповідь про зайнятість є, можливо, найсильнішим з усіх "двигуном ринку". Це пояснюється двома основними причинами. По-перше, дані по зайнятості населення дуже важко прогнозуються, тому оголошені значення часто розходяться з очікуваними і викликають негайну корекцію. По-друге, ці дані дуже добре відображають дійсний стан економіки. Незважаючи на те, що їх часто уточнюють, інвестори ставляться до них як до негайного керівництва до дії. Зростання безробіття (падіння зайнятості), як правило, супроводжується падінням курсу національної валюти. Однак для кожної з країн на сьогодні існують офіційно поширені дані щодо ефективного безробіття. Тобто по допустимих і навіть бажаних для процвітання економіки розмірах безробіття. На сьогодні ці розміри коливаються від 3 до 7 відсотків від усього працездатного населення залежно від країни;

  Високе безробіття - це погано. Воно сприяє соціальній напруженості, зменшенню кількості людей середнього класу ("опори демократії") і зниженню чистої маси реальних доходів населення. Низьке безробіття - це погано, тому що у працівників пропадають стимули до гарної праці і починають страждати інтереси роботодавців. Оптимальне значення безробіття знаходиться на перетині інтересів двох великих груп - роботодавців та працівників. Неминучий компроміс між ними, інакше страждаючі інтереси однієї з груп можуть призвести до революційного вирішення питання.
 • Non-farm Payrolls
  Кількість нових робочих місць, створених в несільськогосподарських галузях економіки за місяць. Payroll - це платіжна відомість, за якою видається зарплата працівникам. Це дуже сильний індикатор, що показує зміну рівня зайнятості в країні. Приріст цього показника характеризує збільшення зайнятості і призводить до зростання курсу долара. Його називають "індикатором, який рухає ринки". Існує емпіричне правило, що збільшення його значення на 200 000 в місяць прирівнюється до збільшення ВВП на 3.0%. Публікується, як правило, в першу пятницю кожного місяця в 13:30 (GMT).
 • Виробничі замовлення
  Складаються з двох показників: замовлень на товари тривалого і нетривалого користування. Збільшення цього показника говорить про можливе зростання виробництва, валюти, і навпаки. Публікується: 15:00 (GMT), перший робочий день місяця (дані за попередні 2 місяці).
 • Платіжний баланс
  Індикатор представляє собою співвідношення між сумою платежів, що надходять з-за кордону, і сумою платежів, що йдуть за кордон. Якщо платежі, що надходять в країну, перевищують виплати іншим країнам і міжнародним організаціям, платіжний баланс є активним (позитивне сальдо), якщо ж навпаки - то пасивним (негативне сальдо). Позитивне сальдо (або зменшення величини негативного сальдо) є сприятливим фактором для росту курсу національної валюти. Виходить щомісяця. Індикатор приймається ринком до уваги.
 • Кількість звернень за допомогою з безробіття
  Публікується в 13:30 (GMT) кожен четвер (дані за тиждень, що закінчився в попередню суботу). Ці цифри не завжди відображають реальну картину подій. Вони іноді спотворюються короткостроковими факторами, такими як федеральні або місцеві свята. Цей індикатор може давати уявлення про те, яким наступного разу вийде показник "Nonfarm payrolls". Наприклад, якщо протягом місяця значення індикатора "Jobless claims" послідовно зменшується, то велика ймовірність того, що значення показника "Nonfarm payrolls" буде більшим. Чинить обмежений вплив на ринок. Зменшення кількості заявок на допомогу з безробіття є сприятливим фактором для росту курсу долара.
 • Tankan Survey
  Для дослідження використовується вибірка 8-10 тисяч бізнесменів із різних сфер економіки. Серед компаній, що беруть участь в опитуванні, 10-15 великих підприємств, 30-35 середніх і 50-55 невеликих. Питання охоплюють 1) бізнес-оточення, 2) виробництво і продажі, 3) попит і пропозицію, 4) ціновий рівень, 5) доходи, 6) прямі інвестиції, 7) працевлаштування, 8) фінансові умови. Інтервю проводиться окремо з топ-менеджерами. Методи підрахунку: дифузний індекс (DI) - кількість позитивних відповідей мінус кількість негативних відповідей, процентне співвідношення, відсоткова зміна - зміна індексу в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Позитивні результати дослідження свідчать про поліпшення економічних умов і сприяють зростанню японської ієни.
 • ZEW Survey
  Індекс економічного оптимізму у фінансовій сфері ZEW - головний індикатор впевненості інвесторів. Він обчислюється на основі опитування 350 аналітиків та інституціональних інвесторів. Цей індикатор відображає різницю між оптимістичними і песимістичними прогнозами аналітиків щодо економічного розвитку Німеччини в наступні півроку. Якщо більша частина прогнозів позитивні - значення індикатора більше нуля, якщо ж переважають негативні прогнози - значення менше нуля. Наприклад, якщо тридцять аналітиків оптимістичні в своїх прогнозах, тридцять нейтральні і сорок песимістичні, то значення індикатора складе -10. Дослідження призначено для оцінки економічних перспектив Німеччини. Зростання індикатора ZEW сприяє зміцненню євро.
 • Дані про динаміку зміни витрат громадян
  Індекс відображає зміну витрачання коштів для задоволення особистих потреб. Чинить обмежений вплив на ринок. Його значення публікується після 20-го числа кожного місяця в 13:30 (GMT) одночасно з показником "Personal income". Індекс включає в себе три складові: витрати на придбання товарів тривалого користування, короткочасного користування і послуг. Про споживання товарів тривалого і короткочасного користування дає уявлення показник "Retail sales" (Роздрібні продажі). Процес споживання послуг, в свою чергу, змінюється з відносно постійною швидкістю, тому величина цього показника часто передбачувана. Таким чином, тільки значне відхилення цього показника від прогнозованих значень може вплинути на курс національної валюти. Зростання його значення є позитивним фактором для розвитку національної економіки та призводить до зростання курсу долара.
 • Дані про особисті доходи громадян
  Сукупність доходів з усіх джерел, включаючи заробітну плату, доходи від орендної плати, державні субсидії, дивідендні доходи і т.д. Другорядний показник майбутнього споживчого попиту. Розглядається разом з іншим індексом Personal Spending. Зростання показника сприяє зростанню курсу валюти. Публікується: 13:30 (GMT), перший робочий день місяця (дані за 2 попередні місяці).
 • Ємність використання
  Показник завантаженості виробничих потужностей. Співвідношення загального випуску продукції до загальних можливостей. Характеризує поточний стан економіки. Для цього показника існує оптимальне значення 81.5%. Значення, менше 81.5%, говорить про ослаблення економіки і валюти, і навпаки. Публікується: 14:15 (GMT), 15-го числа кожного місяця (дані за попередній місяць).
 • University of Michigan Consumer Confidence Index
  Щомісячне дослідження споживчої довіри, що проводиться Мічиганським університетом. З його допомогою оцінюється готовність споживачів витрачати гроші. Це випереджаючий індикатор споживчого клімату. Він складається з двох компонентів: індекс настроїв (приблизно 40% загального індексу) і індекс очікувань (60%). Близько п'ятисот споживачів відповідають на п'ять запитань про поточну і майбутню економічну ситуацію (два і три запитання відповідно). Відповіді на перші два запитання формують результат дослідження поточної ситуації, в той час як останні три складають індекс очікувань. Зростання даного індексу свідчить про позитивні перспективи економічного зростання, його зниження, в свою чергу, говорить про можливе уповільнення зростання економіки. Зростаючий індекс сприяє підвищенню долара США.
 • Індекс ділової активності Федерального резервного банку у Філадельфії
  Він представляє собою результати опитування виробників у Філадельфії на предмет їхнього ставлення до поточної економічної ситуації. Цифри нижче "0" є індикатором уповільнення темпів розвитку економіки. Його значення публікується в третій четвер кожного місяця в 15:00 (GMT). Чинить обмежений вплив на ринок. За ним пильно спостерігають, так як цей індекс публікується перед індексом "NAPM" і може давати уявлення про те, яким вийде індикатор ділової активності на національному рівні. Зростання значення цього індексу призводить до зростання курсу долара.
 • Індекс ділової активності Асоціації Менеджерів в Чикаго
  Він представляє собою результати опитування менеджерів по закупівлях у сфері промисловості з Чикаго. Цей індекс зачіпає стан виробничих замовлень, цін на продукцію, що виробляється і товарні запаси на складах. Цифри нижче "45-50" є індикатором уповільнення темпів розвитку економіки. За ним пильно спостерігають, так як він публікується незадовго до виходу індексу ділової активності Національної Асоціації Менеджерів (NAPM). Цей індекс значно впливає на ринок, тому що може давати уявлення про те, яким вийде індикатор ділової активності на національному рівні (NAPM). Зростання значення індексу призводить до зростання курсу долара. Його значення публікується в останній бізнес-день кожного місяця в 15:00 (GMT).
 • Большая пятерка
  от ИнстаФорекс
  ИнстаФорекс продолжает претворять
  в жизнь ваши самые смелые мечты.
  СТАТИ УЧАСНИКОМ
 • Щасливий депозит
  Поповни рахунок на $3,000 і отримай ще $4000!
  В липні ми проводимо розіграш $4000 у рамках акції "Щасливий депозит"!
  Поповнивши рахунок на суму не менше $3,000, ви автоматично стаєте учасником акції.
  СТАТИ УЧАСНИКОМ
 • Девайси в подарунок
  Стати учасником розіграшу мобільних девайсів при поповненні рахунку від $500
  СТАТИ УЧАСНИКОМ
 • Бонус ІнстаФорекс 100%
  Прекрасний шанс збільшити перший депозит на 100%
  ОТРИМАТИ БОНУС
 • Бонус на кожне поповнення ІнстаФорекс 55%
  Оформіть заявку та збільшуйте кожен депозит на 55%
  ОТРИМАТИ БОНУС
 • Бонус на кожне поповнення ІнстаФорекс 30%
  Реальна можливість збільшити кожен депозит на 30%
  ОТРИМАТИ БОНУС
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок