Facebook
 
 

"ИнстаФорекстен сыйлыққа Девайстар" акциясының ережелері

1. Жалпы ережелер

  • 1.1. Акцияның атауы – «ИнстаФорекстен сыйлыққа Девайстар" (әрі қарай – Акция).
  • 1.2. Акцияны ИнстаФорекс компаниялар тобы ұйымдастырды(әрі қарай – Ұйымдастырушы).
  • 1.3. Акцияның аясында өткізіледі:
   • iPad, iPhone, Blackberry және Samsung Galaxy Tab девайстар ұтысы.
  • 1.4 Акцияны өткізу кезеңі екі айға тең уақытты білдіреді, соның аясында ИнстаФорекс компаниясы төрт девайстың ұтысын өткізеді.

2. Акцияға қатысушылар

  • 2.1. Акцияға ИнстаФорекс компаниясындағы нақты сауда шоттарының иелері болып табылатын, іс-әрекетке қабілетті кәмелетке толған азаматтар қатыса алады (әрі қарай – Қатысушы).
  • 2.2. Акцияға қатысу үшін, Акцияны өткізу Кезеңінде ИнстаФорекс компаниясындағы нақты сауда шотын 500 АҚШ долларына немесе одан да көп сомаға толтырып, тіркеу бетінде. тіркелу керек
  • 2.3. Қатысушы Акцияға бірден көп шотты тіркеуге құқылы, сол арқылы өзінің бас жүлдені ұтып алу мүмкіндігін арттырады. Алайда, 100-ден астам шотты ашқаны анықталған жағдайда, конкурстардың әкімшілігі акцияға қатысушы осы клиенттің шоттар санын 100 шотқа дейін азайту құқығын өзіне қалдырады.
  • 2.4. Акцияға келесі шартты қанағаттандыратын кез-келген шот қатыса алады: A - B + C > 500 USD, мұнда A - 2020 жылдың 1 қаңтарынан бергі толтыру сомасы (GMT+3), B - 2020 жылдың 1 қаңтарынан бергі алу сомасы(GMT+3), C - сауда нәтижесі.

3. Жеңімпаздарды анықтау

3.1. «ИнстаФорекстен сыйлыққа Девайстар" ұтысының жеңімпазын анықтау(әрі қарай – Акцияның жеңімпазы).

  • 3.1.1. Акция Жеңімпазының шоты келесі схема арқылы анықталады: жеңімпазды анықтаудың алгоритмінде шоттың соңғы 5 саны қолданылады(5-мәнді, 6-мәнді немесе 7-мәнді болуына қарамастан). Егер осы 5 сан девайс-санмен сәйкес келсе, онда шоттың иесі ИнстаФорекс компаниясы ұсынған девайстардың бірін иеленеді, атап айтқанда iPad, iPhone, Blackberry және Samsung Galaxy Tab.
  • 3.1.2. Девайстардың бірінің жаңа ұтысы басталған сәттен бастап әр екі апта сайын 23:59 сауданы жабу сәтіне келесі жұптар бойынша бағамдарды тиянақтау жүргізіледі:
   • Девайс-санның бірінші саны – EURUSD жабудың соңғы саны
   • Девайс-санның екінші саны – GBPUSD жабудың соңғы саны
   • Девайс-санның үшінші саны – USDJPY жабудың соңғы саны
   • Девайс-санның төртінші саны – USDCHF жабудың соңғы саны
   • Девайс-санның бесінші саны – USDCAD жабудың соңғы саны
  • 3.1.3. Егер түрлендірілген Девайс-сан сәйкес келетін шот, Қатысушы болып табылмаса, одан кейінгісі немесе оның алдындағысы жеңімпаз деп танылады. Жеңімпаз ең үлкен депозит қағидаты бойынша таңдалады, ол формула бойынша есептеледі: А-В+С
  • 3.1.4. Егер осындай тәсілмен түрлендірілген девайс-санмен бірнеше нөмір – 5-мәнді шот, 6-мәнді нөмірдің бірінші санын алып тастау нәтижесі және 7-мәнді шоттың алғашқы екі санын алып тастау нәтижесі сәйкес келсе, онда бас жүлде, iPad, iPhone, Blackberry және Samsung Galaxy Tab девайстардың бірі, ең үлкен депозиті бар шоттың иесіне бұйырады(ең үлкен депозит формула бойынша анықталады: А – В + С). 2.4 тармақты қара.

4. Нәтижелерді жариялау

  • 4.1. Қатысушылардың конкурстық шоттарын тіркеу жүргізілетін елдер мен аймақтардың статистикасы жариялануы мүмкін.
  • 4.2. Акцияның нәтижелері Акция аяқталғаннан кейін және барлық қажетті тексеруді өткізгеннен кейін 7 күн ішінде жарияланады.
  • 4.3. Конкурстың қорытындысы веб-сайтта жарияланады instaforex.com.

5. Жүлделерді алу

5.1. Жалпы ережелер

  • 5.1.1. Акцияның Жеңімпазы Акция мен ұтыстың нәтижелерін хабарлағаннан кейін 20 күн ішінде жүлдені алу күнін, уақыты мен орнын ұйымдастырушымен телефон арқылы келіседі.
  • 5.1.2. Жеңімпаз сауда шотын анықтағаннан кейін Ұйымдастырушы Қатысушы туралы ақпаратты, сондай-ақ осы ереженің 2.1. – 2.3. тармақтарына сәйкес, оның Акцияға қатысу заңдылығын тексереді. Егер қандай да бір деректер дұрыс болып шықпаса, сондай-ақ, егер қатысушының Акцияға қатысу құқығы болмаса, ұтыс жарамсыз деп саналады.
  • 5.1.3. Жүлдені алу тәртібін бұзған жағдайда (төлқұжаттың болмауы немесе жарамдылық мерзімінің өтуі, және т.б.)Ұйымдастырушы жүлдені беруден бас тарту туралы шешімді өзіне қалдырады.

5.2. Акцияның бас жүлделерін алу - iPad, iPhone, Blackberry және Samsung Galaxy Tab

  • 5.2.1. Акцияның негізгі жүлделерінің бірін алу компанияның РФ орталық өкілдіктерінің бірінде жүзеге асырылуы мүмкін (Калининград, Мәскеу және Санкт-Петербург) немесе жеңімпазбен келісіп, әлемнің кез-келген жеріне жеткізілуі мүмкін.
  • 5.2.2. Жүлдені тапсыру төлқұжатты немесе жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткенде және қабылдау-беру актісін толтырғанда ғана жүзеге асырылады, актіде келесі мәліметтер жазылады: қатысушының тегі, аты, әкесінің аты, туған күні және жылы, төлқұжат деректері, міндетті түрде елді мекеннің коды көрсетілген байланыс телефон нөмірі. Жоғарыда аталған деректемелерді бермеу автоматты түрде жеңімпаздың жүлдені алу құқығынан айырады.
  • 5.2.3. Егер Акцияның Жеңімпазы жүлдені өзі ала алмаса, онда жүлдені беру келісім-шарты жеңімпаздың нотариалдық сенімхаты негізінде басқа тұлғаға рәсімделуі мүмкін .
  • 5.2.4. Жүлдені алған сәттен бастап Акцияның кез-келген Қатысушысы барлық салықтардың және қолданыстағы заңмен белгіленген өзге де міндетті төлемдердің төленуіне жауапты болады.
  • 5.2.5. Акцияның бас жүлдесі - iPad, iPhone, Blackberry және Samsung Galaxy Tab девайстардың бірінің орнына жеңімпаз балама жүлдені таңдай алады - басқаруға 1250 АҚШ доллары сомасын сауда шотын аша алады. Осы сауда шотының бірқатар ерекшеліктері бар:
   • Жеңімпаздар конкурстың нәтижелерін хабарлағаннан кейін күнтізбелік 30 күн ішінде шотты ашып, оны верификациялауы керек.
   • 1250 АҚШ доллары мөлшеріндегі бастапқы қаражат, жеңімпаз верификацияның екі деңгейін өткеннен кейін ғана сауда шотына есептеледі.
   • 1250 АҚШ доллары мөлшеріндегі бастапқы қаражатты алуға болмайды, алайда солардан алынған пайданың 100% шектеусіз алуға болады

6. Қорытынды ережелер

  • 6.1. Ұйымдастырушы Акцияны өткізуге байланысты мәліметтер мен ақпаратты рұқсат етілмеген пайдаланудан қорғаудың барлық шараларын қабылдайды және Акцияны өткізуге байланысты ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге міндетті емес
  • 6.2. Акцияға қатысу фактісі ұтқан жағдайда, онда аты-жөні, тегі жарнамалық мақсаттарда пайдаланылатынымен Қатысушысының келісетінін білдіреді. Жарнамалық материалдардың барлық авторлық құқықтары Ұйымдастырушыға тиесілі болады.
  • 6.3. Акцияны өткізуге және оның нәтижелеріне байланысты туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жүргізу арқылы шешіледі.
  • 6.4. Акцияға қатысу Қатысушылардың автоматты түрде оның талаптары және ережелерімен танысқанын білдіреді және толықтай келіскенін білдіреді.
  • 6.5. Егер Акцияның жеңімпазы оны өткізу ережелерінің талаптарын орындаудан бас тартса, оның Акцияға қатысу күші жойылады.

7. Акция шартының тілі.

  • 7.1. Негізгі тіл ағылшын тілі болып табылады.
  • 7.2. Клиенттерге ыңғайлы болу үшін, Компания Акцияның шарттарын басқа тілдерге аударып бере алады. Бұл аударма тек қана ақпараттық сипатта болады.
  • 7.3. Акцияның осы шарттарының ағылшын тіліндегі нұсқасы мен оның аудармасы арасындағы кез-келген қайшылықтар туындаған жағдайда, ағылшын тіліндегі нұсқасына басымдылық беріледі.

Конкурстың басты беті Конкурстың жеңімпаздары Мүмкіндігін есептеу тіркеу

Қазір сіз телефон арқылы сөйлесе алмайсыз ба?
Сұрағыңызды чатта қойыңыз.