empty
 
 

Peraturan kempen "Perdagangan Bijaksana, Menangi Peranti

1. Peruntukan Umum

  • 1.1 Tajuk kempen - "Perdagangan Bijaksana, Menangi Peranti" (kempen - selepas ini).
  • 1.2 Kempen ini dianjurkan oleh Kumpulan Syarikat InstaFintech (penganjur - selepas ini).
  • 1.3 Dalam kempen ini peraduan berikut diadakan:
   • Peraduan Peranti mobil: iPad, iPhone, Samsung dan Samsung Galaxy Tab.
  • 1.4 Tempoh kempen adalah dalam tiga pusingan. tempoh satu pusingan adalah dua bulan, untuk itu tempoh empat gajet akan dipertandingkan oleh syarikat InstaForex bermula dari 23 Januari 2014 - tarikh pelancaran kempen.

2. Peserta

  • 2.1. Hanya mereka yang cukup umur yang mempunyai akaun perdagangan sebenar dengan Syarikat InstaForex (Peserta - selepas ini) anda boleh mengambil bahagian dalam kempen.
  • 2.2. Untuk menyertai kempen, adalah perlu untuk mendanakan akaun perdagangan sebenar dengan Syarikat InstaForex berjumlah 500 USD atau lebih sepanjang tempoh kempen dan sertainya pada laman pendaftaran.
  • 2.3. Peserta mempunyai hak untuk membuka lebih daripada 1 akaun untuk kempen dan tingkatkan peluang untuk kemenangan. Bagaimanapun,jika Pentadbiran Peraduan mengesan lebih dari 100 akaun didaftarkan oleh seorang, ia adalah berhak untuk mengurangkan bilangan akaun ke 100.
  • 2.4. Mana-mana akaun yang memenuhi syarat berikut: A - B + C > 500 USD, di mana A bermaksud jumlah deposit semenjak 1 Januari 2020 (GMT+3), B adalah untuk jumlah pengeluaran semenjak 1 Januari 2020 (GMT+3) , dan C adalah keputusan perdagangan, adalah dibenarkan untuk mengambil bahagian dalam kempen.

3. Penentuan Pemenang

3.1. Penentuan Pemenang dalam kempen "Perdagangan Bijaksana, Menangi Peranti" (seterusnya merujuk kepada sebagai pemenang).

  • 3.1.1. Pemenang akaun akan ditentukan oleh skim berikut: 5 angka terakhir akaun digunakan untuk penentuan pemenang (tidak kira samaada ia adalah 5-angka, 6-angka atau 7-angka). Jika 5 angka ini bertembung dengan nombor peranti, kemudian pemilik akaun ini akan memenangi satu daripada gajet yang dipertandingkan oleh Syarikat InstaForex, seperti iPad, iPhone, Samsung dan Samsung Galaxy Tab.
  • 3.1.2. Setiap dua minggu bermula dari peraduan peranti baru pada 23:59 akan terdapat penetapan kadar sebut harga untuk saat sesi perdagangan tutup bagi pasangan matawang berikut:
   • Angka pertama nombor peranti - angka akhir kadar penutupan EUR/USD
   • Angka kedua nombor peranti - angka akhir kadar penutupan GBP/USD
   • Angka ketiga nombor peranti - angka akhir kadar penutupan USD/JPY
   • Angka keempat nombor peranti - angka akhir kadar penutupan USD/CHF
   • Angka kelima nombor peranti - angka akhir kadar penutupan USD/CAD
  • 3.1.3. Masa dan tarikh penetapan nombor peranti:
   • 1 Bilangan peranti (iPad - nombor) tetap pada 15 hari kitaran pada 23-59*;
   • 2 Bilangan peranti (iPhone - nombor) tetap pada 15 hari kitaran pada 23-59*;
   • 3 Bilangan peranti (Samsung - nombor) tetap pada 45 hari kitaran pada 23-59*;
   • 4 Bilangan peranti (Samsung Galaxy Tab - number), tetap pada 60 hari kitaran pada 23-59*;
  • 3.1.4. Jika akaun yang bukan peserta pertandingan sama dengan nombor peranti yang dijana, yang sebelum atau seterusnya ditentukan sebagai pemenang. Pemenang dipilih berdasarkan prinsip deposit terbesar dikira mengikut formula: A - B + C.
  • 3.1.5. Jika nombor peranti dijana dalam cara yang dinyatakan di atas bertembung dengan 5-angka nombor akaun, 6-angka akaun dengan angka pertama terkeluar dan 7-angka nombor akaun dengan dua angka pertama terkeluar, kemudian hadiah, - satu daripada iPad, iPhone, Samsung dan Samsung Galaxy Tab akan dipersembahkan kepada pemegang baki akaun terbesar. Baki terbesar dikira dengan formula berikut: A - B + C. Lihat klaus 2.4.

4. Penerbitan keputusan

  • 4.1. Statistik negara dan rantau boleh diterbitkan.
  • 4.2. Keputusan kempen akan diterbitkan dalam tempoh 7 hari selepas Kempen dan selepas semua pemeriksaan disiapkan.
  • 4.3. Keputusan kempen disiarkan di laman web rasmi instaforex.com.

5. Pengambilan Hadiah

5.1. Peruntukan Umum.

  • 5.1.1. Dalam 20 hari selepas penerbitan keputusan pemenang akan ditemubual dengan Penganjur pada tarikh,masa dan tempat mengambil hadiah melalui telefon.
  • 5.1.2. Selepas menang, akaun perdagangan ditentukan,Penganjur memeriksa maklumat peserta dan pengesahan penyertaan dalam kempen, mengikut klaus 2.1. - 2.3. peruntukan ini. Jika beberapa data menjadi tidak benar atau peserta tidak mempunyai hak untuk menyertai kempen, peraduan adalah tidak sah.
  • 5.1.3. Jika prosedur pengambilan hadiah (ketiadaan ID atau tarikh tamat sah ID dan dll.) dilanggar oleh pemenang,penganjur berhak untuk tidak memberikan hadiah.

5.2. Perolehan Hadiah Utama Kempen - iPad, iPhone, Samsung dan Samsung Galaxy Tab.

  • 5.2.1. The Winner can obtain one of the Campaign main prizes only in one of the Company's representative offices in the Russian Federation (Kaliningrad, Moscow, St. Petersburg) or it can be delivered to any part of the world in accordance with the Winner's decision. Reconciliation includes reimbursement by the client of possible additional costs of transporting the prize.
  • 5.2.2. Prize is passed to the Winner only after ID checking and the Acceptance Certificate signing where the following information is written: full name, date of birth, ID data and phone number with a country and city code. In case the Winner does not provide this information, the Organizer reserves the right not to award the Winner.
  • 5.2.3. In case the Winner of the Campaign is not able to receive prize, treaty of cession can be concluded with another person by power of attorney from the Winner.
  • 5.2.4. As soon as the prize is obtained, the Campaign Participant is responsible for tax payment and other compulsory payments set by the Government.
  • 5.2.5. Instead of the main prize of the Campaign - one of the devices including iPad, iPhone, Samsung, and Samsung Galaxy Tab - the Winner may take the alternative prize: $1250 managed account. This trading account is subject to the special conditions:
   • The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.
   • The initial deposit in amount of $1,250 is credited to the trading account only after the winner gets the second level of verification for this account.
   • the initial deposit in amount of $1,250 is not available for withdrawal, but any profit made over the bonus funds can be withdrawn without any restrictions.
  • 5.2.6. The Winner agrees that after any withdrawal is made the prize is being cancelled in full amount.

6. Peruntukan Akhir

  • 6.1. Penganjur mengadakan semua pengaturan keselamatan data yang berkaitan dengan Kempen induk terhadap akses yang tidak dibenarkan dan tidak berhak untuk memberi maklumat kepada pihak ketiga.
  • 6.2. Nama pemenang boleh disiarkan oleh Penganjur dalam bahan pengiklanan mengikut terma-terma Perjanjian. Semua hak cipta bahan pengiklanan yang telah dibuat dengan menggunakan perkara-perkara yang disebut di atas adalah terpelihara oleh Penganjur.
  • 6.3. Semua pertikaian dan perselisihan yang mungkin muncul berkaitan dengan Kempen dan keputusan diselesaikan dengan rundingan.
  • 6.4. Penyertaan dalam kempen bermaksud fakta pengenalan dan perjanjian dengan terma dan syarat.
  • 6.5. Jika pemenang kempen enggan untuk mengikuti peraturan,ia diambil sebagai satu alasan untuk membatalkan akaun dari senarai peserta.

7. Bahasa

  • 7.1. Bahasa pengantar yang digunakan pada syarat peraturan adalah Bahasa Inggeris.
  • 7.2. Bagi kemudahan para Peserta, Penganjur boleh menyediakan syarat peraduan dalam bahasa yang berbeza selain dari bahasa Inggeris. Syarat peraturan versi terjemahan ini hanya bersifat sebagai maklumat.
  • 7.3. Sekiranya terdapat percanggahan diantara syarat peraturan terjemahan dan syarat peraturan bahasa Inggeris, maka syarat peraturan dalam Bahasa Inggeris akan dianggap sebagai rujukan utama.

Laman utama peraduan Pemenang peraduan Pengiraan peluang Pendaftran

Tidak boleh bertanya sekarang?
Tanya soalan anda di Ruangan bersembang.