Facebook
 
 

Thể lệ chương trình "Giao dịch cừ, giành thiết bị"

1. Quy định chung

  • 1.1 Tên của cuộc thi - "Giao dịch cừ, giành thiết bị" (dưới đây gọi tắt là "chương trình").
  • 1.2 Chương trình được tổ chức bởi tập đoàn InstaForex (dưới đây gọi tắt là "Nhà tổ chức")
  • 1.3 Chương trình rút thăm trúng thưởng được tổ chức:
   • Rút thăm trúng thưởng thiết bị di động: iPad, iPhone, Blackberry và Samsung Galaxy Tab.
  • 1.4 Chương trình gồm 3 vòng. Mỗi vòng kéo dài 2 tháng, mỗi giai đoạn sẽ có 4 thiết bị điện tử được trao bắt đầu từ ngày 23/1/2014 - ngày bắt đầu chương trình.

2. Đối tượng tham dự

  • 2.1. Những công dân đủ tuổi có tài khoản giao dịch thực với công ty InstaForex có thể tham gia chương trình (dưới đây gọi tắt là "Người tham dự").
  • 2.2. Để tham gia vào chương trình, người tham gia cần phải có ít nhất 500$ trong tài khoản giao dịch trong suốt thời gian diễn ra chương trình và đăng kí tại.
  • 2.3. Người tham gia có quyền mở nhiều hơn một tài khoản để tham gia chương trình để tăng cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, trong trường hợp ban tổ chức phát hiện một người tham dự đăng kí hơn 100 tài khoản thì ban tổ chức sẽ loại bỏ số tài khoản vượt quá mức 100.
  • 2.4. Bất kì tài khoản nào rơi vào trường hợp: A - B + C > 500 USD, trong đó A là tổng số tiền gửi từ ngày 1/1/2020, B là tổng số lần rút tiền từ ngày 1/1/2020, C là kết quả giao dịch, sẽ được cho phép tham dự vào chương trình này.

3. Xác định người chiến thắng

3.1. Cách thức xác định người chiến thắng chương trình "Giao dịch cừ, giành thiết bị"

  • 3.1.1. Tài khoản của người chiến thắng sẽ được xác định dựa trên cách sau: 5 chữ số cuối cùng trong tài khoản được dùng để xác định người chiến thắng (cho dù tài khoản có 5 chữ số, 6 chữ số hay 7 chữ số). Nếu 5 số này trùng khớp với mã số của thiết bị thì chủ tài khoản đó sẽ giành được một trong những thiết bị điện tử như iPad, iPhone, Blackberry hay Samsung Galaxy Tab được trao bởi InstaForex.
  • 3.1.2. Mỗi 2 tuần kể từ lúc bắt đầu vòng rút thăm mới lúc 23:59, sẽ có một tỉ giá cố định tại thời điểm đóng phiên giao dịch theo các cặp sau:
   • Số đầu tiên của mã số thiết bị - số cuối cùng của tỉ giá đóng cửa cặp EUR/USD
   • Số thứ 2 của mã số thiết bị - số cuối cùng của tỉ giá đóng cửa cặp GBP/USD
   • Số thứ 3 của mã số thiết bị - số cuối cùng của tỉ giá đóng cửa cặpUSD/JPY
   • Số thứ 4 của mã số thiết bị - số cuối cùng của tỉ giá đóng cửa cặp USD/CHF
   • Số thứ 5 của mã số thiết bị - số cuối cùng của tỉ giá đóng cửa cặpUSD/CAD
  • 3.1.3. Ngày giờ chốt mã số của thiết bị:
   • 1 Mã số thiết bị (iPad) được cố định vào ngày thứ 15 của vòng thi lúc 23h59';
   • 2 Mã số thiết bị (iPhone) được cố định vào ngày thứ 30 của vòng thi lúc 23h59';
   • 3 Mã số thiết bị (Blackberry) được cố định vào ngày thứ 45 của vòng thi lúc 23h59';
   • 4 Mã số thiết bị (Samsung Galaxy Tab), được cố định vào ngày thứ 60 của vòng thi lúc 23h59';
  • 3.1.4. Nếu không có số tài khoản nào trùng khớp với mã số của thiết bị thì số gần giống tiếp theo sẽ là người chiến thắng. Người chiến thắng được lựa chọn dựa trên tài khoản có lượng kí gửi lớn nhất, được tính bằng công thức: A - B + C.
  • 3.1.5. Nếu mã số thiết bị ngẫu nhiên trùng khớp với 1 tài khoản có 5 chữ số, 1 tài khoản 6 số và 1 tài khoản 7 số (chỉ tính 5 số cuối) thì giải thưởng - 1 chiếc iPad, iPhone, Blackberry hoặc Samsung Galaxy Tab sẽ được trao cho chủ tài khoản có số dư lớn nhất được tính theo công thức: A - B + C. Xem thêm tại điều 2.4.

4. Công bố kết quả

  • 4.1. Thông tin về quốc tịch và tôn giáo có thể được công bố.
  • 4.2. Kết quả của chương trình sẽ được công bố trong vòng 7 ngày sau khi chương trình kết thúc và hoàn thành tất cả các thủ tục kiểm tra.
  • 4.3. Kết quả của chương trình sẽ được công bố trên trang web chính thức của công ty instaforex.com.

5. Nhận giải

5.1. Quy định chung

  • 5.1.1. 20 ngày sau khi công bố kết quả, người chiến thắng phải thỏa thuận với nhà tổ chức về ngày, giờ và địa điểm nhận giải qua điện thoại.
  • 5.1.2. Sau khi tài khoản chiến thắng được xác định, nhà tổ chức sẽ kiểm tra thông tin của người tham gia và xem xét sự hợp lệ dựa theo điều 2.1 và 2.3. Trong trường hợp phát hiện thông tin không đúng sự thật hoặc người tham dự không được phép tham gia chương trình thì giải thưởng sẽ bị vô hiệu lực.
  • 5.1.3. Trong trường hợp hồ sơ nhận giải bị lỗi ( không có chứng minh thư hoặc chứng minh thư hết hạn), nhà tổ chức có quyền không trao giải thưởng.

5.2. Nhận giải thưởng chính của chương trình - iPad, iPhone, Blackberry và Samsung Galaxy Tab

  • 5.2.1. Người chiến thắng một trong những giải thưởng chính chỉ có thể nhận giải tại một torng những văn phòng đại diện của InstaForex tại Liên Bang Nga(Kaliningrad, Moscow, St. Petersburg) hoặc có thể chuyển đến bất kì nơi nào trên thế giới tùy vào quyết định của người chiến thắng.
  • 5.2.2. Giải thưởng chỉ được trao cho người chiến thắng sau khi kiểm tra chứng minh và giấy chứng nhận với đầy đủ thông tin: họ tên, ngày sinh, số chứng minh và số điện thoại với mã thành phố và mã quốc gia. Trong trường hợp người chiến thắng không cung cấp những thông tin này, nhà tổ chức có quyền không trao giải thưởng.
  • 5.2.3. Trong trường hợp người chiến thắng của chương trình không thể đến nhận giải, người chiến thắng có thể ủy quyền cho một người khác.
  • 5.2.4. Người chiến thắng chương trình phải chịu trách nhiệm đóng thuế và các khoản bắt buộc theo quy định của chính phủ khi nhận giải.
  • 5.2.5. Thay vì nhận những giải thưởng chính của chương trình là 1 trong những thiết bị iPad, iPhone, Blackberry, và Samsung Galaxy Tab - Người chiến thắng có thể nhận $1250 trong tài khoản thay cho giải thưởng. Tài khoản giao dịch này phải đạt được những yêu cầu sau:
   • The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.
   • Số tiền gửi ban đầu là 1250$ chỉ được chuyển vào tài khoản sau khi chủ tài khoản đó hoàn thành mức xác minh tài khoản thứ 2.
   • Số tiền gửi ban đầu là 1250$ không thể được rút ra. Tuy nhiên, bất kỳ khoản lợi nhuận nào có được từ số tiền thưởng thì có thể rút ra

6. Những quy định cuối cùng

  • 6.1. Nhà tổ chức đảm bảo giữ bí mật thông tin liên quan đến chương trình và không tiết lộ cho bên thứ 3.
  • 6.2. Tên của người chiến thắng có thể được nhà tổ chức công bố trên các phương tiện quảng cáo dựa theo thỏa thuận. Bản quyền của tất cả quảng cáo được sử dụng cho những việc nêu trên thuộc bản quyền của nhà tổ chức.
  • 6.3. Tất cả những tranh cãi và bất đồng nào liên quan đến chương trình sẽ được giải quyết bằng phương thức thỏa thuận.
  • 6.4. Đăng ký tham gia cuộc thi, người tham gia phải tuân thủ những quy tắc của cuộc thi.
  • 6.5. Nếu người chiến thắng của chương trình từ chối tuân theo những quy định sẽ bị loại khỏi danh sách những người tham gia.

7. Ngôn ngữ

  • 7.1. Những quy tắc được thể hiện dưới ngôn ngữ chính là tiếng anh.
  • 7.2. Để thuận tiện cho người tham gia, Ban tổ chức có thể cung cấp các quy tắc trong một ngôn ngữ khác với tiếng Anh. Phiên bản dịch của các quy tắc chỉ cung cấp thông tin đơn thuần.
  • 7.3. Trong trường hợp các bài đọc biến thể là bản dịch và các quy tắc thì ở dạng tiếng Anh, thì các quy tắc trong tiếng Anh được coi là một bản tham khảo tiêu chuẩn.

Trang chủ chương trình Người chiến thắng cuộ thi Tính toán cơ hội Đăng ký


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.