empty
 
 
Параметрлерді баптау
Ені: (300-1000) 100%
Кодтау: UTF-8 WINDOWS-1251
Жаңалықтар саны:
Сипаттамадағы символдар:
Тақырыпты жасыру:
Белдемені жасыру:
Серіктестік код: ?
Фонның түсі:
Тақырыптың және белдеменің
фоны:
Көлеңке:
Шекарасы:
Бұрыштарын жұмырлау:
Тақырыбы және белдемесі:
 Жуан  Курсив
Күні:
 Жуан  Курсив
Жаңалықтың тақырыбы:
 Жуан  Курсив 
Жаңалықтың мәтіні:
 Жуан  Курсив
Информерді алдын ала қарау
<a href="https://www.instaforex.com/kk/">ИнстаФорекс портал</a>
Енгізу коды

Кодтың үлгісі. Бетке (<body> және </body> арасына) кірістіру

IFRAME - нұсқа:
Қазір сіз телефон арқылы сөйлесе алмайсыз ба?
Сұрағыңызды чатта қойыңыз.