https://www.instaforex.com/partners/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Ưu đãi phiếu

Chúng tôi đề nghị bạn tận dụng Ưu đãi phiếu, một lợi thế đặc biệt của chương trình Liên kết của chúng tôi.

Ưu đãi phiếu có hai tính năng:

Ưu đãi phiếu InstaForex là một công cụ tiếp thị hiệu quả để khuyến khích các nhà giao dịch cũng như thu hút khách hàng mới.

Đối tác có thể tạo phiếu giảm giá trị $10 và $50 tùy thuộc vào hoạt động giao dịch của khách hàng của họ. Để nhận thưởng, người giao dịch cần điền vào biểu mẫu đặc biệt nhập số tài khoản, mật khẩu và mã phiếu giảm giá.

Đối tác có thể tạo số lượng phiếu sau:

Câu hỏi thường gặp về Ưu đãi phiếu
Làm thế nào để tham gia vào chương trình thưởng?

Bạn có thể tự động trở thành người tham gia của chương trình thưởng, nếu bạn thực hiện các bước sau:

  • đăng ký với một trong các chương trình liên kết để trở thành đối tác của InstaForex;
  • mời ít nhất 5 khách hàng thông qua liên kết liên kết của bạn, tài khoản của khách hàng phải là dương;
  • trải qua xác minh hai cấp độ trong Khu vực Khách hàng.
Làm thế nào để tạo phiếu?

Phiếu được tạo bởi một đối tác trong Khu vực Đối tác theo nguyên tắc sau:

  • 3 phiếu trị giá 10 đô la mỗi phiếu cho mỗi 200 lô giao dịch của một người giới thiệu;
  • 3 phiếu trị giá 50 đô la mỗi phiếu cho mỗi 2.000 lô giao dịch của một người giới thiệu.
Ở đâu tôi có thể tìm thông tin về ưu đãi phiếu của mình?

Bạn có thể tìm thông tin về tài khoản thưởng của mình trong Khu vực Đối tác: https://cabinet.instaforex.com/partner/vi/coupons.

Làm thế nào để tôi sử dụng ưu đãi phiếu của mình?

Bạn có thể sử dụng ưu đãi phiếu của mình như bạn muốn:

  • ghi nợ vào tài khoản của bạn;
  • tặng cho khách hàng của bạn;
  • tặng cho một người chưa đăng ký với InstaForex.
Làm thế nào để kích hoạt ưu đãi phiếu?

Bạn có thể kích hoạt ưu đãi phiếu của bạn theo liên kết: https://secure.instaforex.com/vi/couponbonuses.aspx.

Ở đâu tôi có thể kiểm tra danh sách khách hàng mà tôi đã thu hút?

Trong phần ưu đãi phiếu, có một trang đặc biệt với danh sách các người giới thiệu: https://cabinet.instaforex.com/partner/vi/my_clients.

Tôi có thể xem các phiếu đã kích hoạt không?

Trong phần chương trình thưởng, bạn có thể tìm thấy một trang với thông tin về các phiếu đã kích hoạt: https://cabinet.instaforex.com/partner/vi/coupons_history.

Tôi có thể tặng phiếu cho bất kỳ ai không?

Có, bạn có thể. Trong phần phiếu thưởng của Khu vực Đối tác, bạn có thể in phiếu ra trong một mẫu đẹp trên trang My Coupons.

Tùy chọn Gán có ý nghĩa gì?

Tùy chọn này được sử dụng để gán phiếu thưởng cho khách hàng cụ thể của đối tác. Sau khi gán, chỉ có khách hàng và đối tác mới có thể kích hoạt phiếu.

Tôi có thể nhận bao nhiêu lần tiền thưởng phiếu không?

Tiền thưởng phiếu chỉ có thể được ghi nợ vào tài khoản của khách hàng một lần duy nhất.

Tôi có thể đầu tư tiền thưởng phiếu vào hệ thống PAMM không?

Không, điều này không thể thực hiện được. Tiền thưởng phiếu chỉ có thể được sử dụng khi đăng ký theo dõi các nhà giao dịch ForexCopy.

Tôi có cần xác minh tài khoản của mình để nhận tiền thưởng không?

Tiền thưởng phiếu chỉ có thể được ghi nợ vào tài khoản với cấp độ xác minh thứ hai.

Tại sao không tất cả các lô được đóng bởi khách hàng có sẵn để tạo phiếu không?

Nếu số lô được đóng bởi một khách hàng vượt quá 30% của tổng số lô của tất cả khách hàng được thu hút, tổng số lô của một khách hàng cụ thể sẽ bị cắt giảm 30%.

Các đối tác có nhận hoa hồng liên kết cho các giao dịch được thực hiện bởi khách hàng của họ với sự giúp đỡ của tiền thưởng phiếu không?

Hoa hồng liên kết được trả từ các tài khoản có tiền thưởng phiếu chỉ nếu chúng đã được nạp một số tiền bằng hoặc vượt qua số tiền của tiền thưởng phiếu.

Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech