https://www.instaforex.com/partners/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Quà tặng cho Đối tác

The principles of the Device number formation
A
B
C
D
E
EUR/USD
X.XXXA
GBP/USD
X.XXXB
USD/JPY
XX.XC
USD/CHF
X.XXXD
USD/CAD
X.XXXE

The Device number is formed on the basis of the last 5 figures of 5 major currency pairs rates*

One cycle lasts for three months. Once the cycle finishes, the new one for three months starts.

The time and date of logging the Device number:

  • First digit (iPad number) is fixed at the 1st step at 23:59* (UTC+3);
  • Second digit (iPhone number) is fixed at the 2nd step at 23:59* (UTC+3);
  • Third digit (Blackberry number) is fixed at the 3rd step at 23:59* (UTC+3);
  • Fourth digit (Galaxy Tab number) is fixed at the 4th step at 23:59* (UTC+3).

The owner of a trading account with the last figures coinciding with the Device number shall be declared the winner of the campaign.

*Bid quotes

QUY TẮC CUỘC THI

Khuyến mãi được tổ chức giữa các đối tác của công ty.

Chiến dịch khuyến mãi diễn ra một lần trong vòng 3 tháng. iPad, iPhone, điện thoại thông minh Samsung và máy tính bảng là những giải thưởng chính. Đăng ký là bắt buộc để tham gia cuộc thi. Tối đa 10 tài khoản từ nhóm liên kết sẽ được tự động chọn tham gia cuộc thi.

Đối tác trung thành của InstaForex có số tài khoản trong nhóm liên kết của họ phù hợp với các chữ số cuối cùng của số thiết bị sẽ được công bố là người chiến thắng.

Quy tắc cuộc thi và xác định người chiến thắng

Mọi đối tác làm việc độc quyền với InstaForex có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi. Để làm như vậy, cần đăng ký tham gia chương trình. Hệ thống sẽ tự động chọn tối đa 10 tài khoản từ nhóm đối tác của bạn để tham gia cuộc thi.

Ngay sau khi đăng ký chương trình Quà tặng cho Đối tác, bạn sẽ nhận được con dấu công ty đặc biệt - Đối tác Trung thành của InstaForex, có thể được nhúng vào trang web của bạn.

Tham gia và có cơ hội giành chiến thắng các thiết bị Apple hoặc Samsung!

Tất cả các cuộc thi và chiến dịch
Quy tắc cuộc thi
Đăng kí
Lưu trữ cuộc thi
Số thiết bị:
6
4
0
9
1
còn lại cho đến số tiếp theo...

Người chiến thắng sẽ được xác định dựa trên 5 con số ở trên, dựa trên 5 tỷ giá tiền tệ (xem nguyên tắc hình thành Số thiết bị).

Cuộc thi vẫn chưa bắt đầu, bạn có thể đăng kí tham gia cuộc thi bắt đầu từ January 1, 1970 (GMT+2) và kết thúc vào January 1, 1970 (GMT+2).

Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech