empty
 
 
Hệ thống ForexCopy

Sao chép hệ thống giao dịch ngoại hối của InstaForex


ForexCopy là gì?

ForexCopy là một dịch vụ của InstaForex mà cho phép bạn sao chép lệnh của các thương nhân thành công ngay cả khi bạn rời cổng giao dịch của bạn. Chỉ mất vài phút để chọn ra một thương nhân và thiết lập sao chép tự động từ hoạt động của thương nhân đã chọn. Ngoài ra, cũng chỉ mất vài phút để thiết lập một tài khoản để những người khác cũng có thể sao chép giao dịch từ bạn.

Một trong những ưu điểm của hệ thống ForexCopy là độ tin cậy của nó. Người theo dõi có thể kiểm soát hoàn toàn tình hình, vì tiền vẫn nằm trong tài khoản của họ. Họ có thể tùy chỉnh các thiết lập và thậm chí tự mình hủy bỏ các lệnh sao chép nếu có vẻ như không có lợi nhuận. Tài khoản và ngân quỹ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của khách hàng, đảm bảo rằng không có hành động nào được thực hiện bằng tiền mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu.

ForexCopy là một dịch vụ trực tuyến về sao chép lệnh từ các thương nhân thành công, được phát triển bởi InstaForex. Mỗi khách hàng chỉ trong vài phút là có thể thiết lập sao chép tự động lệnh của Thương nhân hoặc cung cấp hoạt động giao dịch của họ để cho phép người khác có thể sao chép.

Ưu điểm của hệ thống này là độ tin cậy của nó: tiền của bạn vẫn ở trong tài khoản của bạn, bạn kiểm soát chúng, điều chỉnh cài đặt, và thậm chí có thể hủy một lệnh đã sao chép nếu bạn nghĩ rằng nó không sinh lời.

ForexCopy hoạt động như thế nào?

Bạn có thể đăng ký trong hệ thống ForexCopy dưới dạng Thương nhân hoặc Người theo dõi.

  • Thương nhân nạp tiền vào một tài khoản trực tiếp hoặc nhận tiền thưởng không cần ký quỹ và bắt đầu giao dịch. Thông tin về các giao dịch của người đó có sẵn trong trang giám sát công khai.
  • Người theo dõi giám sát thống kê của các Thương nhân trong phần đánh giá và chọn ra những người mà có chiến lược giao dịch phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Sau khi chọn ra một thương nhân, Người theo dõi có thể tiếp tục với phương thức thanh toán đề xuất và thiết lập các tham số để sao chép.
  • Khi Thương nhân mở và đóng lệnh, các giao dịch này được sao chép vào tài khoản của Người theo dõi theo các thông số đã chỉ định, và mang đến cho Người theo dõi một khoản lợi nhuận tương ứng. Phí theo dõi phụ thuộc vào phương thức đã chọn. Nó được khấu trừ hoặc từ tài khoản của Người theo dõi hoặc từ quỹ của công ty.

Các ưu điểm

Lợi ích của ForexCopy
dành cho Người theo dõi:

thu nhập dễ dàng cho người mới bắt đầu trên thị trường ngoại hối
một số lượng lớn các Thương nhân ForexCopy với số liệu thống kê đầy đủ và minh bạch
yêu cầu ký quỹ tối thiểu để bắt đầu sao chép chỉ ở mức $10
giao dịch diễn ra trên tài khoản của bạn và bạn hoàn toàn kiểm soát quá trình
hệ thống thanh toán linh hoạt (bao gồm các khoản thanh toán được chi trả bởi công ty)
cơ hội để theo dõi nhiều thương nhân, do đó giảm thiểu rủi ro
khả năng để xác định tỷ lệ sao chép và các cài đặt khác của riêng bạn
Chọn một Thương nhân và kiếm tiền bằng cách sao chép giao dịch!
Đăng ký như Người theo dõi ForexCopy

Lợi ích của ForexCopy
dành cho Thương nhân:

nguồn thu nhập bổ sung từ chiến lược sinh lời của bạn
cơ hội chọn phương thức thanh toán để sao chép giao dịch mà thuận tiện cho bạn
liệt kê tài khoản của bạn trong theo dõi công khai cho hơn 7 triệu khách hàng InstaForex
số lượng người theo dõi không giới hạn, có nghĩa là doanh thu không giới hạn từ việc sao chép
hơn 400 công cụ dành cho giao dịch: tiền tệ, kim loại, cổ phiếu và bitcoins
tương thích với chương trình liên kết mà mang lại lợi ích gấp đôi nếu bạn mang đến Người theo dõi
Chia sẻ giao dịch của bạn cho người khác có thể sao chép để kiếm được nhiều hơn!
Đăng ký như Thương nhân ForexCopy
Bạn có thể kết hợp các vai trò này: sao chép giao dịch của các thương nhân khác và cho phép truy cập vào hoạt động giao dịch của bạn cùng một lúc.

Thông tin bổ sung

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.