https://www.instaforex.com/partners/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Quà tặng cho các đối tác InstaForex

Nếu bạn muốn tham gia quay số mở thưởng các thiết bị di động do InstaForex tổ chức, tất cả những gì bạn cần là trở thành một đối tác trung thành. Sau khi bạn đã đăng ký thành công cho chiến dịch Quà tặng cho đối tác InstaForex, hệ thống sẽ chọn tối đa 10 tài khoản của nhóm liên kết của bạn để có thể giành giải thưởng cho bạn. Chủ sở hữu mới của thiết bị di động sẽ là đối tác mà nhóm liên kết của người đó chứa tài khoản giao dịch đáp ứng tất cả các điều kiện chiến dịch.

Mẫu đăng ký cuộc thi
Số tài khoản:*
E-mail:*
Tên:*
Biệt danh:*
Đặt lại
Gửi
Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2023
Trademarks of the InstaFintech group of companies