https://www.instaforex.com/partners/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Con dấu doanh nghiệp

Những con dấu này được cung cấp cho các trang web của những đối tác đã thể hiện lòng trung thành mạnh mẽ với InstaForex. Ngoài ra, các con dấu là do các đối tác sử dụng hệ thống chuyển nội bộ, dùng một tài khoản đặc biệt gắn liền với tài khoản liên kết và chuyển tiền vào tài khoản của khách hàng ngay lập tức. Sự lựa chọn này là một lợi thế lớn cho khách hàng của những đối tác đó trong điều kiện của một cuộc gọi ký quỹ.

Cơ hội bổ sung này để gửi và rút tiền từ tài khoản của khách hàng được cấp cho đối tác sau khi yêu cầu của anh ta được ban quản lý của Phòng Quan hệ Đối tác InstaForex chấp thuận.

Các yêu cầu được xem xét bởi các nhà quản lý Phòng Quan hệ Đối tác trong vòng bảy ngày làm việc.

Mẫu yêu cầu đóng dấu công ty
Họ và tên:*
Số tài khoản liên kết:*
Tài khoản e-mail:*
Url trang web:*
Bình luận:
Xóa
Gửi

Vui lòng gửi câu hỏi của bạn về dịch vụ này [email protected]

Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2023
Trademarks of the InstaFintech group of companies