Forexový tréning


Kapitola 10. Obchodovanie s pákovým efektom

V predchádzajúcej kapitole sme porovnávali prácu na devízovom trhu s možnosťou zarábať na nákupoch/predajoch v zmenárni. Je zrejmé, že forex má celý rad výhod, vďaka ktorým obchodníci môžu v krátkom čase dosiahnuť značné zisky. V prvom rade máme na mysli obchodovanie s pákovým efektom, ktoré sa na devízovom trhu využíva od roku 1986.

Vďaka pákovému efektu môžu na devízovom trhu pracovať aj investori s pomerne malým kapitálom. Bez neho by súkromní investori nemohli obchodovať, pretože marža potrebná na uzavretie kontraktu na forexe (1 lot) je približne 100 000 amerických dolárov (1 lot na InstaForexe je 10 000 amerických dolárov a je 10-krát menší ako štandardný trhový lot). Broker (alebo dealing desk) poskytuje svojmu zákazníkovi pôžičku na operácie s menami. Pôžička sa priráta k peniazom zákazníka, ktoré tvoria zálohu, tzv. maržu. Výška marže je 1 – 5 % z veľkosti klientovho obchodu – závisí od pákového efektu. Ten môže byť 1 : 20, 1 : 50, 1 : 100 a dokonca aj 1 : 500 a závisí od podmienok konkrétneho brokera. To značí, že pri vklade vo výške 1 000 dolárov môže obchodník získať pôžičku 20 000 až 500 000 dolárov na vykonávanie operácií na forexe. Otváraním pozícií za veľké sumy môže dosiahnuť obrovský zisk. Keďže sa však obchoduje s požičanými prostriedkami, úmerne k očakávanému zisku sa zvyšuje aj riziko straty. Inými slovami, rovnako rýchlo môžeme zdvojnásobiť svoj kapitál i prísť o všetko.

Ako sme už povedali, pôžička sa vydáva na základe zloženej zálohy, ktorá sa tiež nazýva marža (preto sa niekedy obchodovanie s pákou nazýva aj maržové obchodovanie). To značí, že pri pôžičke na špekulatívne aktivity s menami na devízovom trhu zákazník riskuje len svoje finančné prostriedky. Zákazník nemôže prerobiť viac peňazí, ako má na svojom obchodnom účte. V tomto smere sú spoločnosti poskytujúce brokerské služby na medzinárodnom menovom trhu plne chránené.

Prečo brokeri (dealing desky) klientom poskytujú úver na obchodovanie na forexe? Takéto spoločnosti majú viacero zdrojov príjmu a teraz sa na ne podrobne pozrieme.

Po prvé, môžu si účtovať províziu za každý obchod, ktorý klient uskutoční. Znamená to, že keď uzavriete obchod, určitá suma sa automaticky stiahne z vášho obchodného účtu bez ohľadu na to, či bola vaša pozícia zisková, alebo nie.

Po druhé, takéto spoločnosti zarábajú na spreadoch, pretože ponúkajú vyšší spread v porovnaní so spreadom, ktorý vznikol z trhových cien. Treba si totiž uvedomiť, že spoločnosť vykonáva obchody klientov vo svojom mene a za svoje prostriedky (v podobe úveru klientom) na základe trhových cien poskytnutých bankou. Spready, ktoré vidia zákazníci, sú navýšené o províziu pre brokera.

Po tretie, ak klient pracuje s mini- alebo mikrolotmi, v skutočnosti „hrá“ proti brokerovi, pretože ani mini-, ani mikroloty sa na medzibankovom trhu neobchodujú. Ak dosiahnete zisk, peniaze zaplatí broker. Ak prehráte, vaše peniaze poputujú brokerovi. Keďže brokeri takýmto spôsobom reálne zarábajú, môžeme z toho vyvodiť, že väčšina začínajúcich obchodníkov obchodujúcich s mikro- a minilotmi o svoje peniaze prichádza. Aby ste neurobili rovnaké chyby a neboli jedným/jednou z nich, poctivo si o devízovom trhu všetko naštudujte pred tým, ako začnete obchodovať na živom účte.

Spoločnosť môže tiež klientom účtovať úroky z pôžičky, ktorú im poskytla. Úrok sa pripočíta na všetkých pozíciách, ktoré na konci dňa nie sú zatvorené. V najlepšom prípade to bude percentuálna sadzba (sadzba jednodňového refinancovania), teda sadzba, ktorú centrálna banka poskytuje komerčným bankám v danej krajine. V takom prípade sa hovorí o bankovom úroku (podrobne sa mu venujeme v príslušnej kapitole). Jednotlivé štáty majú rôzne úrokové sadzby, takže v závislosti od mien obchodu a jeho typu (nákup alebo predaj) sa tieto úroky odpíšu z účtu klienta, alebo sa naň pripíšu.

Pri obchodovaní s pákovým efektom nedochádza k reálnemu dodaniu meny a pojem „dátum vysporiadania“ (niekedy aj „dátum valuty“) tak stráca zmysel. Internetoví obchodníci zarábajú na špekuláciách, otváraní pozície za jednu cenu a zatváraní na inej. Obchodníci môžu pracovať s akýmkoľvek menovým párom bez ohľadu na menu, v ktorej uskutočnili vklad. Obchodníci môžu navyše na akomkoľvek menovom páre otvárať krátke aj dlhé pozície. Všetky zisky a straty sú prepočítané na menu vkladu.

Poďme si vysvetliť princípy obchodovania s pákou na príklade. Predpokladajme, že pracujete s minilotmi a očakávate, že kurz amerického dolára vyjadrený v japonských jenoch (USD/JPY) začne stúpať. Na účte máte 2 000 USD a veľkosť 1 lotu je 10 000 USD. Váš broker vám poskytne páku 1 : 50. To znamená, že na otvorenie pozície potrebujete maržu vo výške 200 USD (pretože 200 x 50 = 10 000). V momente otvorenia pozície sa na vašom účte zablokuje požadovaná marža vo výške 200 USD, takže vám k dispozícii ostane už iba 1 800 USD – to sa nazýva voľná marža. Ďalšie obchody môžete otvárať len za túto sumu.

Neodporúča sa nechávať si len malú voľnú maržu. Dôvodom je, že hneď ako otvoríte pozíciu, výkyvy amerického dolára voči japonskému jenu môžu cenu dočasne posunúť pre vás nevýhodným smerom. To znamená, že ak pozíciu v tomto momente zatvoríte, utrpíte straty, ktoré sa odpíšu z vášho účtu. Broker vám nedovolí prísť o viac peňazí, ako máte na obchodnom účte, inak by stratu musel zaplatiť z vlastného vrecka. Preto vo chvíli, keď vaše aktuálne (nerealizované) straty dosiahnu úroveň, za ktorou ich váš vklad už nedokáže pokryť, broker vašu pozíciu automaticky uzavrie alebo zablokuje.

Takémuto automatickému zatvoreniu pozície predchádza výzva na doplnenie prostriedkov, tzv. margin call, ktorú podrobne popíšeme v nasledujúcej kapitole. Preto čím viac peňazí máte na účte, tým výraznejšie výkyvy dokážete zniesť bez toho, aby sa aktivovala výzva margin call. Cena sa nakoniec môže pohnúť želaným smerom a vy môžete dosiahnuť zisk, ale ak váš zostatok nevydrží dočasné negatívne kolísanie, utrpíte straty.

Čím viac pozícií (lotov) otvoríte, tým viac prostriedkov musíte mať na svojom obchodnom účte. Ak by sme neotvorili jednu pozíciu (v objeme 1 lot), ale štyri pozície, marža by nebola 200 USD, ale 800 USD. Voľná marža by tak v našom príklade bola 1 200 USD. Keďže cenový pohyb, ktorý nám dočasne vytvára stratu, ovplyvňuje všetky štyri pozície, pravdepodobnosť výzvy margin call sa proporcionálne zvyšuje – štvornásobne! Takejto situácii sa budeme podrobne venovať v nasledujúcej kapitole.

Obchodovanie s pákovým efektom teda poskytuje začínajúcim obchodníkom množstvo príležitostí. Pri zodpovednom prístupe k obchodovaniu môže byť páka zdrojom vášho zisku. Zvýšenie potenciálneho zisku však znamená aj zvýšenie rizika straty. Obchodovanie s pákovým efektom je teda „dvojsečná zbraň“. Vďaka páke môžete zbohatnúť, rovnako ako vyjsť na mizinu. O vašom úspechu rozhodne iba vaša inteligencia, skúsenosti a šťastie!

Vybrané články

Nie je možné otvoriť pozíciu.

Kroky, ktoré by mali klienti hlavného brokera InstaForex podniknúť, keď nie je možné otvoriť pozíciu (objednávku).

oneskorenie pri vkladaní/výbere finančných prostriedkov.

Možné dôvody oneskorenia pri vkladaní/výbere finančných prostriedkov a ako riešiť problém.

Doplnenie vášho účtu pomocou akéhokoľvek z dostupných spôsobov