Support service
×

เวลาทำการโอน

การทำธุรกรรมฝากเงินผ่าน Neteller ที่จะมีการดำเนินการทันที, ผ่านทาง Qiwi ภายใน 15 นาทีและผ่านทาง Yandex.Money ภายใน 3 ชั่วโมง การโอนเงินจากบัตร Visa/MasterCard จะดำเนินการตามช่วงเวลาตั้งแต่ 0 สูงถึง 24 ชั่วโมงโดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินและผ่าน MoneyBookers/Skrill นานถึง 24 ชั่วโมง การฝากเงินสดผ่านตัวกลางของเราจะใช้เวลา 1-4 ชั่วโมง การโอนเงินเข้าบัญชีจะใช้เวลาสูงสุด 5 วันทำการ

ถ้าการโอนเงินผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เครดิตเข้าบัญชีของคุณตรงตามเวลา คุณต้องติดต่อฝ่ายการเงินหรือฝ่ายบริการสนับสนุนและระบุข้อมูลดังต่อไปนี้นั้นคือ หมายเลขบัญชี, จำนวนเงิน, ระบบการชำระเงินและหมายเลขบัญชีของคุณในระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์, วันและเวลาที่โอน ผู้จัดการของเราจะดำเนินการชำระเงินด้วยตนเองตามเวลาทำการ

หากเงินไม่เข้าบัญชีของคุณภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการโอนเงินจากบัตรเครดิต ให้ติดต่อฝ่ายการเงินหรือฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อขอความช่วยเหลือ พร้อมระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้คือหมายเลขบัญชี, ผลรวม, วิธีการและเวลาในการฝาก

หากเงินไม่เข้าบัญชีของคุณภายใน 5 วันทำการหลังจากทำธุรกรรมด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ให้ติดต่อฝ่ายการเงินหรือฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อขอความช่วยเหลือ โปรดระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้หมายเลขบัญชี, ผลรวม, วิธีและเวลาในการฝาก

การถอนเงินผ่าน Qiwi, MoneyBookers / Skrill และระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จะใช้เวลา 1 ถึง 7 ชั่วโมง การถอนเงินโอนอาจใช้เวลา 2-4 วันในการดำเนินการ การถอนออกทางบัตร Visa / MasterCard จะดำเนินการภายใน 2-6 วันทำการของธนาคาร

หากเงินไม่เข้าบัญชีของคุณหลังจากถอนภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ติดต่อฝ่ายการเงินหรือฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อขอความช่วยเหลือ โปรดระบุหมายเลขบัญชีซื้อขาย, โค้ดเวิร์ด, ระบบการชำระเงิน, วันที่และเวลาการส่งขอ 
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""

ฝากเงินได้ง่ายสะดวกสบายทุกช่วงเวลา