Support service
×

Nhập các chỉ báo tùy chỉnh

Để sử dụng các chỉ báo không chuẩn trên nền tảng giao dịch MT4, hãy chọn lệnh Mở Thư mục Dữ liệu trong menu Tệp. Sau đó, bạn cần chọn thư mục MQL4 và sao chép các tệp chỉ báo vào thư mục Chỉ báo.

Trong trường hợp chỉ báo tùy chỉnh được nhập chính xác, nó sẽ xuất hiện trong menu Chỉ báo của nền tảng giao dịch InstaTrader 4.

Trong khi làm việc với các chỉ báo tùy chỉnh, cần nhớ rằng nếu mã không chính xác, các chỉ báo có thể gây ra phản hồi hệ thống chậm hoặc biến mất khỏi biểu đồ. Trong những trường hợp như vậy, bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà phát triển chỉ báo tùy chỉnh.

Vì lý do này, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên cài đặt các chỉ báo và cố vấn chuyên gia từ những nhà phát triển mà bạn có thể liên hệ trực tiếp.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""