empty
 
 

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ "InstaForex Sniper"

I. ข้อตกลงทั่วไป

 • 1. ชื่อการแข่งขัน - "InstaForex Sniper" (หลังจากนี้เรียกว่า - การแข่งขัน)

  2. การแข่งขันนี้จัดขึ้นโดย InstaFintech Group (หลังจากนี้เรียกว่า - ผู้จัดการแข่งขัน)

  3. การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันประจำสัปดาห์ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ เวลา 00:00 จนถึงวันศุกร์ เวลา 23:59:59 (terminal time)

  4. เงินรางวัลในการแข่งขันแต่ละสัปดาห์มีค่าเท่ากับ 1500 USD ซึ่งแจกให้กับผู้ชนะในวิธีการดังต่อไปนี้:

  • - อันดับ 1 - 500 USD;
   - อันดับ 2 - 400 USD;
   - อันดับ 3 - 300 USD;
   - อันดับ 4 - 200 USD;
   - อันดับ 5 - 100 USD

  5. คุณสามารถลงทะเบียนสำหรับการแข่งขันประจำสัปดาห์ถัดไปในช่วงเวลาระหว่างสัปดาห์ก่อนหน้านั้น การลงทะเบียนสิ้นสุดลง 1 (หนึ่ง) ชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งขัน

II. ผู้เข้าแข่งขัน

 • 1. เจ้าของบัญชีเทรดกับ InstaForex Company ทุกท่านสามารถเข้าร่วมในการแข่งขันประจำสัปดาห์ได้ (หลังจากนี้เรียกว่า - ผู้เข้าแข่งขัน)

  2. ลูกค้าที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น (อายุมากกว่า 18 ปี) สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

  3. ผู้เข้าแข่งขันทุกรายต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ InstaForex

  4. สำหรับการเข้าแข่งขันในทุกสัปดาห์ ผู้เข้าแข่งขันต้องเปิดบัญชีสาธิต (demo account) สำหรับการแข่งขันแต่ละสัปดาห์

  5. ผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้ข้อมูลจริง, ชื่อจริงที่เหมือนกับชื่อที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน, ที่อยู่อีเมล์

  6. ในกรณีที่เทรดในบัญชีจำนวนสองบัญชีหรือมากกว่าจาก IP เดียวกัน ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเจ้าของบัญชี ดังนั้น เราขอแนะนำไม่ให้ใช้ GPRS- และ 3G- modems

  7. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนของผู้เข้าแข่งขันใดๆโดยไม่ต้องอธิบายเหตุผล หรือ ตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันใดๆ ในระหว่างการแข่งขันหรือหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงโดยชี้แจงเหตุผล เหตุผลสำหรับการตัดสิทธิ์อาจเป็นการเปิดคำสั่งเทรดในทิศทางตรงข้ามด้วยปริมาณการเทรดที่เยอะ ในคู่เงินเดียวกันด้วยบัญชีเทรดที่ต่างกัน ณ เวลาเดียวกันโดยประมาณ รวมถึงการใช้ความผิดพลาดของ quote flow ในการทำกำไรที่รับประกันได้

  8. ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันยอมรับข้อตกลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

  9. ห้ามญาติสนิทของผู้เข้าแข่งขันเข้าร่วมในการแข่งขันเดียวกัน หากข้อมูลที่ลงทะเบียนของบัญชีผู้เข้าแข่งขันตรงกับข้อมูลของผู้เข้าแข่งขันท่านอื่น บริษัทมีสิทธิ์ในการพิจารณาความตรงกันดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเหตุผลของการขาดคุณสมบัติ

III. ข้อตกลงในการเทรด

 • 1. หลังจากการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันได้รับบัญชีสาธิต (demo account)

  2. เงินฝากเริ่มต้นเท่ากับ 10000 USD สำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกราย และ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

  3. Leverage มีค่าเท่ากับ 1:500 สำหรับค่ามาตรฐาน

  4. ออเดอร์ทั้งหมดที่เทรด ณ ราคาที่ไม่ใช่ราคาตลาด (non-market price) จะถูกยกเลิก ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์บัญชีในกรณีที่บัญชีนั้นใช้ในการเทรด ณ ราคาที่ไม่ใช่ราคาตลาด (non-market quote)

  5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้บริการ Expert Advisors และกลยุทธ์การเทรดใดๆได้โดยไม่มีข้อจำกัด

  6. คู่เงินหลัก (major currency pairs) และคู่เงิน Forex (Forex crosses) เป็นเครื่องมือเทรดที่มีไว้สำหรับการแข่งขัน

  7. ปริมาณเทรดขั้นต่ำสุดคือ 0.01 lot, ขั้นสูงสุดคือ - 1 lot

  8. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเปลี่ยนประเภทบัญชีเทรดเป็น Swap ฟรีได้โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

  9. จำนวนสูงสุดของการเทรดที่มีสถานะเปิดซึ่งรวมออเดอร์ที่ค้างอยู่ (pending orders) เท่ากับ 5

  10. ระดับของการ Stop Out คือ 10%

  11. ข้อตกลงอื่นในการเทรดสำหรับบัญชีแข่งเทรดเหมือนกับบัญชีเทรดจริงกับ InstaForex

IV. การประกาศผล

 • 1. ยอด Equity ในบัญชีของผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าถึงได้โดยอิสระในเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างระยะเวลาการแข่งขัน

  2. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศ ... ของผู้เข้าแข่งขันหลังจากจบการแข่งขัน

  3. ข้อมูลที่อยู่ของผู้เข้าแข่งข้นก็สามารถประกาศได้เช่นกัน

  4. ผลการแข่งขันจะถูกประกาศในระหว่างระยะเวลา 14 วันหลังจากจบการแข่งขันและเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบทั้งหมด

V. การตัดสินผู้ชนะ

 • 1. หลังจากสิ้นสุดการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ดีลทั้งหมดจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ ณ ราคาปัจจุบัน

  2. เจ้าของเงินฝากสูงสุดจะได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะ

  3. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันสองรายมีกำไรเท่ากัน ผู้ชนะจะได้รับการตัดสินโดยผู้จัดการแข่งขัน

  4. ผู้ชนะการแข่งขันยินยอมให้ประกาศชื่อได้

  5. ผู้เข้าแข่งขันซึ่งติดหนึ่งในอันดับการแข่งขันที่ชนะรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิ์รับรางวัลในเดือนหน้า หากเกิดกรณีดังกล่าว, รางวัลจะถูกมอบให้กับผู้เข้าแข่งขันรายถัดไป โดยที่อันดับการแข่งขันจะถูกขยับออกไปทีละราย

  6. เพื่อให้ได้รับรางวัล, ผู้ชนะแต่ละรายต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้: อย่างน้อย 5% ของกำไรทั้งหมดต้องได้มาจากผลของการเทรดทั้งคู่เงิน GBPUSD และ GBPJPY

  7. ผู้จัดขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอเข้าร่วมการเเข่งขันโดยไม่ต้องเเจ้งเหตุผลเเละสิทธิในการให้ผู้เข้าเเข่งขันไม่ผ่านคุณสมบัติทั้งระหว่างการเเข่งเเละหลังการเเข่งหากมีหลักฐานทั้งทางตรงเเละทางอ้อมในการพยายามดำเนินการทุจริตกับเงินรางวัล

  8. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะฝากเงินรางวัลหากผู้เข้าร่วมสะสมรางวัลในหนึ่งหรือหลายบัญชี

VI. การรับรางวัล

 • 1. ผู้ชนะควรเปิดเเละตรวจสอบบัญชีเทรด live ภายใน 30วันหลังทราบผลการเเข่งขัน

  2. เงินรางวัลจะถูกฝากเข้าบัญชีเทรด live ที่ผ่านการตรวจสอบเเละเปิดโดยผู้ชนะ

  3. ผู้ชนะยอมรับความผิดในกิจกรรมใดๆที่มีต่อบัญชีซึ่งเปิดโดยฝ่ายจัดการแข่งขันและแคมเปญ ซึ่งอยู่ในขอบข่ายข้อตกลงและข้อบังคับของ InstaFintech Group

  4. เงินรางวัลทั้งหมดซึ่งรวมถึงรางวัลที่หนึ่งไม่สามารถถอนออกจากบัญชี อย่างไรก็ตาม, ผลกำไรใดๆที่เกิดจากเงินรางวัลสามารถถอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด

  5. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศให้รางวัลใดๆที่มีการมอบไปแล้วเป็นโมฆะและประกาศยกเลิก เมื่อมีหลักฐานทางตรงหรือทางอ้อมในการพยายามฉ้อโกงเพื่อให้ได้เงินรางวัล

  6. บัญชีเทรดจะถูกตัดเงินโดยอัตโนมัติเมื่อมีการยื่นคำขอถอนเงิน ในการพิจารณาคำขอ ต้องแน่ใจว่ายอด balance และ free margin เป็นไปตามข้อกำหนดจำนวนเงินที่สามารถถอนได้ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จำนวนเงินรวมที่ระบุในคำขอถอนเงินจะถูกเครดิตกลับคืนเข้าบัญชี

VII. ภาษา

 • 1. ภาษาที่ใช้ในกฎปัจจุบันคือภาษาอังกฤษ

  2.เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมการเเข่งขัน ผู้จัดได้จัดแปลกฎในภาษาอื่นๆที่เเตกต่างจากภาษาอังกฤษ ฉบับเเปลเป็นเพียงเเค่การบอกกล่าวเท่านั้น

  3. ในกรณีที่กฎในภาษาอังกฤษและในฉบับเเปลมีความแตกต่างกัน ให้ยึดภาษาอังกฤษเป็นมาตราฐาน

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.