Tay bắn tỉa

Bảng ghi nhận những người tham gia cuộc thi hiện tại được trình bày dưới đây. Bạn có thể đăng ký tham gia cuộc thi tiếp theo ngay bây giờ - chỉ cần bấm vào nút đăng ký. Sau khi thủ tục đăng ký được thông qua, mật danh của bạn sẽ xuất hiện trong bảng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cuộc thi này hoặc bất kỳ cuộc thi khác, vui lòng gửi email đến Ban tổ chức cuộc thi và chiến dịch: [email protected].
Đăng ký
Download Trading Platform
Methods of deposit / withdrawal of funds
Trading in the browser
678 364
Number of participants
$750 000
Prize pool
Loại tài khoản:
Tài khoản demo
Số tiền nạp vào ban đầu:
USD 10,000
Tần suất cuộc thi:
hàng tuần
Chu kỳ cuộc thi:
một tuần
Quĩ giải thưởng:
USD 1,500

Cuộc thi vẫn chưa bắt đầu, bạn có thể tham gia cuộc thi bắt đầu từ October 26, 2020 và kết thúc vào October 30, 2020. Việc đăng ký tham gia cuộc thi tiếp theo kết thúc 1 giờ trước khi cuộc thi bắt đầu.* Việc đăng ký tham gia cuộc thi tiếp theo kết thúc 1 giờ trước khi cuộc thi bắt đầu.

*Cuộc thi được tổ chức vào thời điểm cuối

Thời gian đếm ngược của cuộc thi:

01
Days
11
Hours
45
Minutes

How to participate

Register for the contest

1

Get an initial deposit of USD 10,000

2

Make transactions with a leverage of 1:500

3

Choose a trade size from 0.01 to 1 lot

4

Win together with InstaForex

5

Free participation

The contest is weekly, from 00:00 Monday to 23:59 Friday

You can register for the next weekly contest all through the week preceding it. Registration finishes 1 (one) hour before the contest starts

Initial deposit of USD 10,000 is equal for all participants and cannot be changed

Leverage is 1:500

The prize pool of each weekly contest amounts to USD 1500

The minimum trade size is 0.01 lot, the maximum is 1 lot

The contest results are summed up at 12:00 GMT+3 on Saturday

Registration
If you have any suggestions on how to improve our contests and campaigns, you can contact us via [email protected].

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.