empty
 
 

ตัวกำหนดราคาของมูลค่าอ้างอิงแบบออนไลน์และข่าวจากInstaForex

การกำหนด
เลือกตั๋ว:

ความกว้าง:
ความสูง: (13-30)
จำนวนข่าว:
ใช้ jQuery:
ภาษา:
รหัสพันธมิตร: ?
Charset: UTF-8 WINDOWS-1251
ตัวอักษร:
สีพื้นหลัง:
การไล่ระดับสี:
ข่าว:
มุลค่าอ้างอิง:
การสัมมนาผ่านเว็บของตลาด Forex
รูปแบบลูกศร: ▲▼ ↑↓ ∧∨
สีของลูกศรด้านล่าง:
สีของลูกศรด้านบน:
ลดสีข้อมูล:
เพิ่มสีข้อมูล:
ตรวจสอบผู้แจ้งเตือน
<a href="https://www.instaforex.com/th/">พอร์ทัลของ InstaForex</a>
โค้ดสำหรับการแทรก

ข่าวจาก InstaForex จะได้รับการอับเดตโดยอัตโนมัติเมื่อครบ 30 วินาที
ส่วนโค้ดตัวอย่าง ให้ทำการใส่ไปไว้ในหน้าเพจ (ระหว่าง <body> และ </body>)

เวอร์ชั่น IFRAME:
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.