empty
 
 

Ticker of online quotes dan berita InstaForex

Tetapan
Pilih tickers:

Lebar:
Tinggi: (13-30)
Jumlah berita
Gunakan jQuery:
Bahasa:
Kod rakan niaga: ?
Charset: UTF-8 WINDOWS-1251
Tulisan:
Warna latar belakang:
Gradient:
Berita:
Sebut harga:
Forex Webinars:
Bentuk anak panah: ▲▼ ↑↓ ∧∨
Warna anak panah ke arah bawah:
Warna anak panah ke arah atas:
Warna penurunan data:
Warna peningkatan data:
Preview Pemberi Maklumat
<a href="https://www.instaforex.com/ms/">Portal InstaForex</a>
Kod untuk dimasukkan

Berita InstaForex dan sebut harga akan dikemaskini setiap 30 saat secara automatik
Contoh kod. Masukkannya ke dalam badan halaman isi kandungan (diantara <body> dan </body>)

Versi IFRAME:
Tidak boleh bertanya sekarang?
Tanya soalan anda di Ruangan bersembang.