empty
 
 

Băng điện báo các báo giá trực tuyến và tin tức InstaForex

Thiết lập
Chọn băng điện báo:

Chiều rộng:
Chiều cao: (13-30)
Lượng tin tức:
Sử dụng jQuery:
Ngôn ngữ:
Mã đối tác ?
Charset: UTF-8 WINDOWS-1251
Font:
Màu nền:
Độ dốc:
Tin tức:
Báo giá:
Mạng lưới Forex
Dạng mũ tên: ▲▼ ↑↓ ∧∨
Màu mũi tên chỉ xuống:
Màu mũi tên chỉ lên:
Giảm màu dữ liệu data colour:
Tăng màu dữ liệu:
Xem trước Informer
<a href="https://www.instaforex.com/vi/">Cổng InstaForex</a>
Mã để chèn

Tin tức InstaForex trực tuyến và báo giá được cập nhật tự động 30 giây một lần.
Mã mẫu. Chèn vào thân trang (giữa <body></body>)

Phiên bản IFRAME:
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.