empty
 
 

Money Flow Index - MFI: опис, налаштування і застосування

Технічний Індикатор Індекс Грошових Потоків (Money Flow Index, MFI) показує інтенсивність, з якою гроші вкладаються в цінний папір або виводяться з нього. Побудова та інтерпретація індикатора аналогічна Relative Strength Index, з тією тільки різницею, що в MFI враховується і обсяг.

При аналізі Money Flow Index слід враховувати:

розбіжності між індикатором і рухом цін. Якщо ціни ростуть, а значення Money Flow Index падає (або навпаки), то велика ймовірність розвороту цін;

значення Money Flow Index вище 80 і нижче 20 сигналізують відповідно про потенційну вершину і западину ринку.

Розрахунок

Розрахунок значення технічного індикатора Money Flow Index складається з декількох етапів. Спочатку визначають типову ціну (Typical Prise, TP) періоду:

TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3

Потім розраховується величина грошового потоку (Money Flow, MF):

MF = TP * VOLUME

Якщо сьогоднішня типова ціна більша вчорашньої, то грошовий потік вважається позитивним. Якщо сьогоднішня типова ціна менша вчорашньої - грошовий потік вважається негативним.

Позитивний грошовий потік (POSITIVE MONEY FLOW) - це сума значень позитивних грошових потоків за обраний період. Негативний грошовий потік (NEGATIVE MONEY FLOW) - це сума значень негативних грошових потоків за обраний період.

Потім визначається грошове відношення (money ratio, MR) шляхом ділення позитивного грошового потоку на негативний:

MR = Positive Money Flow (PMF)/Negative Money Flow (NMF)

І, нарешті, за допомогою грошового відношення розраховується індекс грошових потоків:

MFI = 100 - (100 / (1 + MR))

Где:
HIGH — максимальна ціна поточного бару;
LOW — мінімальна ціна поточного бару;
CLOSE — ціна закриття поточного бару;
VOLUME — обсяг поточного бару.

   Повернутися до списку індикаторів   
Повернутися до списку індикаторів
Зробіть перший крок на шляху до своєї мети
Відкрити рахунок
Тестуйте свої навички торгівлі без втрати коштів
Відкрити демо-рахунок
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.