empty
 
 

Terma dan syarat "InstaForex Sniper"

I. Syarat umum

 • 1. Tajuk pertandingan - "Forex Sniper" (dalam kemudiannya - pertandingan).

  2. Pertandingan ini dianjurkan oleh syarikat InstaFintech (dalam kemudiannya - penganjur).

  3. Ia adalah pertandingan mingguan, diadakan dari hari Isnin Monday 00:00 sehingga Jumaat 23:59:59 (masa terminal).

  4. Dana hadiah pada setiap minggu berjumlah 1500 USD, diagihkan di kalangan pemenang dalam hari yang berikutnya:

  • - tempat pertama - 500 USD;
   - tempat kedua - 400 USD;
   - tempat ketiga - 300 USD;
   - tempat keempat - 200 USD;
   - tempat kelima - 100 USD.

  5. Anda boleh mendaftar pada pertandingan mingguan yang seterusnya sepanjang ia berlansung.

II. Peserta

 • 1. Setiap pemilik akaun dagangan dengan syarikat InstaForex boleh mengambil bahagian setiap minggu dalam pertandingan ini(dalam kemudiannya- Peserta).

  2. Hanya pelanggan berusia melebihi 18 tahun sahaja layak untuk menyertai pertandingan.

  3. Setiap peserta mestilah mendaftar di laman web rasmi InstaForex.

  4. Untuk penyertaan dalam pertandingan setiap minggu peserta haruslah membuka akaun demo berasingan.

  5. Peserta hendaklah bersetuju dengan keperluan untuk menyediakan data yang benar, nama penuh yang sama dengan yang dinyatakan dalam dokumen ID, alamat e-mel yang aktif.

  6. Jika dagangan pada dua atau lebih akaun dikendalikan oleh IP yang sama, pentadbir mempunyai hak untuk menggugurkan pemiliknya(-s). Jadi, kami dengan tegasnya tidak mencadangkan menggunakan modem GPRS- dan 3G.

  7. Pihak Penganjur berhak untuk menolak pendaftaran mana-mana peserta tanpa menjelaskan sebab atau membatalkan mana-mana peserta semasa Peraduan atau selepas Peraduan berakhir dengan sebab penjelasan menghilangkan kelayakan boleh membuka jumlah besar bertentangan dengan pesanan dengan mata wang yang sama pasangan dalam akaun dagangan yang berbeza pada masa yang sama pengiraan, serta penggunaan kegagalan dalam aliran sebut harga untuk mendapat keuntungan dijamin.

  8. Pendaftaran dalam pertandingan peserta menerima semua peraturan, yang mana mengambil kira pertandingan.

  9. Penyertaan yang mempunyai pertalian saudara yang rapat dalam pertandingan yang sama adalah dilarang. Jika pendaftaran data pada akaun peserta kebetulan sama dengan maklumat pendaftaran dengan peserta yang lain, syarikat mempunyai hak untuk menyatakan persamaan ini sebagai alasan atas ketidaklayakan.

III. Syarat-syarat dagangan

 • 1. Selepas pendaftaran dalam pertandingan seorang peserta mendapat satu akaun demo.

  2. Deposit pendahuluan adalah 10.000 USD untuk semua peserta dan tidak boleh diubah.

  3. Leverage adalah 1:500 dengan default.

  4. Semua pesanan yang diletakkan pada harga bukan pasaran akan dibatalkan. Pentadbiran Peraduan berhak untuk membatalkan penyertaan akaun dalam hal ia telah bekerja untuk dagangan pada sebut harga bukan pasaran.

  5. Peserta boleh menggunakan Program penasihat pakar dan mana-mana strategi perdagangan tanpa halangan.

  6. Major currency pairs and Forex crosses are the only available trading instruments at the contest.

  7. Jumlah minima setiap transaksi adalah 0.01 lot, maximum - 1 lot.

  8. Peserta boleh mengubah akaun dagangannya untuk mendapatkan bebas Swap dengan menghubungi bahagian teknikal.

  9. Bilangan transaksi maksima termasuklah pesanan tertunggak adalah 5.

  10. Tahap Stop-out adalah 10%.

  11. Syarat dagangan yang lain untuk pertandingan akaun dagangan adalah sama dengan akaun dagangan sebenar dalam InstaForex.

IV. Penyiaran keputusan

 • 1. Ekuiti akaun peserta boleh diakses secara percuma di laman web syarikat sepanjang tempoh pertandingan.

  2. Penganjur mempunyai hak untuk menyiarkan kenyataan peserta selepas pertandingan tamat.

  3. Statistik negara dan daerah yang mana peserta wakili juga akan disiarkan.

  4. Keputusan pertandingan akan disiarkan sepanjang 14 hari selepas pertandingan tamat dan semua prosedur pemeriksaan dibuat.

V. Spesifikasi pemenang

 • 1. Selepas pertandingan semasa semua transaksi ditutup secara automatik denag harga semasa.

  2. Pemilik deposit terbesar akan diumumkan sebagai pemenang.

  3. Jika dua penyertaan mempunyai keuntungan yang sama, keputusan siapa yang akan menjadi pemenang dibuat oleh pihal penganjur.

  4. Pemenang pertandingan bersetuju dengan penyiaran nama beliau.

  5. Peserta yang disytihar pemenang tidak boleh menagmbil hadiah lagi pada kempen bulan hadapan. Jika ianya berlaku, hadiah akan diberikan kepada pemenang mengikut giliran. Kedudukan akhir akan disusun satu persatu.

  6. Dalam usaha untuk mendapatkan hadiah, setiap pemenang dikehendaki untuk memenuhi keperluan berikut: tidak kurang daripada 5% daripada jumlah keuntungan yang akan diperolehi daripada hasil dagangan di kedua-dua GBPUSD danGBPJPY.

  7. Pihak penganjur berhak menolak permohonan untuk peserta tanpa sebarang sebab dan membatalkan penyertaan peserta, sama ada semasa peraduan mahu pun setelah peraduan tamat, sama ada secara terus atau sebaliknya jika terdapat sebarang aktiviti penipuan berkaitan hadiah yang dimenangi.

  8. Pihak syarikat juga mempunyai hak untuk tidak mengkreditkan hadiah ke dalam akaun dagangan jika peserta mempunyai lebih daripada satu akaun.

VI. Resit hadiah

 • 1. Para pemenang haruslah membuka dan mendapat pengesahan akaun dagangan mereka dalam tempoh 30 hari selepas keptusan peraduan diumumkan.

  2. Hadiah akan dikreditkan ke akaun nyata yang disahkan dan dibuka sendiri oleh pemenang.

  3. Pemenang bertanggungjawab ke atas setiap aktiviti ke atas akaun yang dibukanya samaada dibuka oleh penganjur peraduan dan kempen ataupun oleh pemenang itu sendiri berdasarkan persetujuan dan syarat-syarat daripada Kumpulan InstaFintech.

  4. Kesemua hadiah termasuk hadiah pertama tidak boleh dikeluarkan, akan tetapi, sebarang keuntungan dibuat melalui hadiah kemenangan boleh dikeluarkan tanpa sebarang had.

  5. Pihak penganjur mempunyai hak untuk member I makluman dan membatalkan kemenagan jika terdapat sebarang aktiviti penipuan mengenai hadiah kemenangan.

  6. Satu akaun dagangan diaktifkan secara automatik semasa permohonan untuk pengeluaran. Bagi menimbangkan permohonan itu pakar memastikan bahawa kira-kira dan margin yang percuma mematuhi jumlah dana yang ada untuk pengeluaran.Jika jumlah yang ditetapkan tidak mencukupi ,jumlah yang ditetapkan dalam permohonan pengeluaran dikreditkan semula ke dalam akaun.

VII. Bahasa

 • 1. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Inggeris.

  2. Untuk kemudahan Peserta, Penganjur boleh mempertimbangkan syarat-syarat dalam bahasa yang berbeza dari bahasa Inggeris. Versi yang diterjemahkan adalah maklumat sahaja.

  3. Dalam terdapat kes percanggahan versi yang diterjemahkan dan bahasa Inggeris, kaedah-kaedah dalam bahasa Inggeris adalah dianggap sebagai rujukan utama.

Tidak boleh bertanya sekarang?
Tanya soalan anda di Ruangan bersembang.