Câu hỏi kỹ thuật


Mất chi tiết tài khoản

Tình huống 1

Bạn đã quên mật khẩu người giao dịch của mình.

Giải pháp: liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp qua bất kỳ phương tiện liên lạc nào, xác định số tài khoản của bạn và mã từ. Ngoài ra, chỉ định mật khẩu người giao dịch mới mà bạn muốn sử dụng (6-12 ký tự, bắt buộc phải bao gồm chữ cái Latinh và số).

Tình huống 2

Bạn đã quên mã từ của mình.

Giải pháp: liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp bằng cách gửi email đến [email protected] hoặc [email protected]. Vui lòng đính kèm bản scan của chứng minh nhân dân / giấy phép lái xe và chỉ định số tài khoản của bạn. Mã từ của bạn sẽ được phục hồi hoặc đặt lại.

Tình huống 3

Bạn đã quên số tài khoản của mình.

Giải pháp: liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp bằng cách gửi email đến [email protected] hoặc [email protected]. Vui lòng chỉ định họ tên đầy đủ của bạn và / hoặc email bạn đã sử dụng để mở tài khoản và đính kèm bản scan của chứng minh nhân dân.

Tình huống 4

Bạn đã quên mã PIN của mình để rút tiền.

Giải pháp: liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp bằng cách gửi email đến [email protected] hoặc [email protected]. Vui lòng đính kèm bản scan của chứng minh nhân dân / giấy phép lái xe và bao gồm số tài khoản và mã từ của bạn. Vui lòng chắc chắn chỉ định mã PIN mới.

Tình huống 5

Bạn muốn thay đổi địa chỉ email hoặc bất kỳ thông tin khác được chỉ định trong tóm tắt tài khoản trong Khu vực Khách hàng của bạn.

Giải pháp: liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp bằng cách gửi email đến [email protected] hoặc [email protected]. Vui lòng đính kèm bản scan của chứng minh nhân dân / giấy phép lái xe và bao gồm số tài khoản của bạn, mã từ, cũng như các chi tiết bạn muốn thay đổi.

Tình huống 6

Bạn muốn tìm hiểu một số thông tin về tài khoản của bạn hoặc thay đổi tỷ lệ đòn bẩy và loại tài khoản.

Giải pháp: Bạn có thể tìm hiểu tất cả thông tin về tài khoản của mình trong Khu vực Khách hàng bằng cách đăng nhập bằng số tài khoản và mật khẩu người giao dịch của bạn. Bạn cũng có thể thay đổi mật khẩu người giao dịch và tỷ lệ đòn bẩy cũng như bật / tắt dịch vụ Swap Free trong Khu vực Khách hàng của bạn.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn