Τεχνικές ερωτήσεις


Χαμένες λεπτομέρειες λογαριασμού

Κατάσταση 1

Έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας τραπεζίτη.

Λύση: επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας για βοήθεια μέσω οποιουδήποτε μέσου επικοινωνίας, αναφέροντας τον αριθμό λογαριασμού σας και τον κωδικό λέξης. Επιπλέον, καθορίστε τον νέο κωδικό τραπεζίτη που θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε (6-12 χαρακτήρες μήκους, πρέπει να αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες και αριθμούς).

Κατάσταση 2

Έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας λέξης.

Λύση: επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας για βοήθεια αποστέλλοντας ένα email στο [email protected] ή στο [email protected]. Παρακαλούμε συνημμένη μία σάρωση της εθνικής σας ταυτότητας / άδειας οδήγησης και καθορίστε τον αριθμό του λογαριασμού σας. Ο κωδικός σας λέξης θα ανακτηθεί ή θα επαναφερθεί.

Κατάσταση 3

Έχετε ξεχάσει τον αριθμό του λογαριασμού σας.

Λύση: επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας για βοήθεια αποστέλλοντας ένα email στο [email protected] ή στο [email protected]. Παρακαλούμε καθορίστε το πλήρες όνομά σας και/ή το email που χρησιμοποιήσατε για να ανοίξετε τον λογαριασμό σας και συνημμένη μία σάρωση της εθνικής σας ταυτότητας.

Κατάσταση 4

Έχετε ξεχάσει τον κωδικό PIN για την ανάληψη χρημάτων.

Λύση: επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας για βοήθεια αποστέλλοντ

ας ένα email στο [email protected] ή στο [email protected]. Παρακαλούμε συνημμένη μία σάρωση της εθνικής σας ταυτότητας / άδειας οδήγησης και συμπεριλάβετε τον αριθμό του λογαριασμού σας και τον κωδικό λέξης. Βεβαιωθείτε ότι καθορίζετε τον νέο κωδικό PIN.

Κατάσταση 5

Θα θέλατε να αλλάξετε το email ή οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες που αναφέρονται στην περίληψη του λογαριασμού στην Περιοχή Πελατών σας.

Λύση: επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας για βοήθεια αποστέλλοντας ένα email στο [email protected] ή στο [email protected]. Παρακαλούμε συνημμένη μία σάρωση της εθνικής σας ταυτότητας / άδειας οδήγησης και καθορίστε τον αριθμό του λογαριασμού σας, ένα κωδικό λέξης, καθώς και τις λεπτομέρειες που θα θέλατε να αλλάξετε.

Κατάσταση 6

Θα θέλατε να μάθετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας ή να αλλάξετε την αναλογία μόχλευσης και τον τύπο λογαριασμού.

Λύση: Μπορείτε να αποκτήσετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας στην Περιοχή Πελατών συνδεόμενοι με τον αριθμό λογαριασμού σας και τον κωδικό τραπεζίτη σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον κωδικό τραπεζίτη και την αναλογία μόχλευσης καθώς και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Swap Free στην Περιοχή Πελατών σας.

Επιλεγμένα άρθρα

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους