Support service
×

Sự cố khi mở đơn hàng

Một trong những nguyên nhân chính có thể khiến bạn không thể mở giao dịch trong nền tảng giao dịch là nhập mật khẩu nhà đầu tư thay vì mật khẩu nhà giao dịch. Hãy đảm bảo rằng bạn nhập mật khẩu nhà giao dịch của mình vào biểu mẫu ủy quyền.
 
Một vấn đề phổ biến khác khiến không thể thực hiện giao dịch là khối lượng giao dịch quá nhiều. Nó có nghĩa là bạn không có đủ tiền ký quỹ trống để mở một giao dịch. Có ba cách để giải quyết vấn đề này:
 
1. Giảm khối lượng giao dịch bạn muốn thực hiện.
 
2. Chọn tỷ lệ đòn bẩy cao hơn. Điều này có thể được thực hiện ngay từ Tủ khách hàng của bạn bằng cách chọn từ menu bên trái Cài đặt tài khoản> Thông tin cá nhân.
 
3. Ghi có vào tài khoản của bạn với số tiền bổ sung đủ để mở một vị thế với khối lượng mong muốn ở mức đòn bẩy hiện tại.
 
Cần đặc biệt chú ý đến lỗi “Bối cảnh giao dịch đang bận” có thể xảy ra khi bạn cố gắng mở / đóng / sửa đổi một lệnh. Thông báo lỗi này có nghĩa là bạn đã cố gắng mở một vị trí mới trong khi yêu cầu trước đó để mở / đóng / sửa đổi một vị trí vẫn chưa được xử lý. Giải pháp cho vấn đề này là đợi yêu cầu trước đó của bạn được xử lý hoặc khởi động lại nền tảng giao dịch. Lỗi này xảy ra ở phía máy khách, không phải máy chủ.
 
Trong trường hợp thị trường tài chính có nhiều biến động (ví dụ: trong thời gian công bố tin tức kinh tế quan trọng), bạn có thể gặp phải nhiều yêu cầu (tức là máy chủ cung cấp cho bạn một mức giá thay thế) khi cố gắng mở / đóng một vị trí. Để tránh những trường hợp như vậy, bạn có thể kiểm tra tùy chọn "Bật độ lệch tối đa so với giá niêm yết" trong cửa sổ lệnh mở / đóng. Việc đặt một giá trị cụ thể cho phép hệ thống tự động mở một vị thế ở một mức giá mới nếu độ lệch của giá niêm yết so với giá được yêu cầu không vượt quá mức do người dùng xác định.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""