empty
 
 
InstaForex :: Договір публічної оферти Instant Trading Ltd.

Договір публічної оферти Instant Trading Ltd.

Загальні положення.

Instant Trading Ltd., реєстраційний номер 1811672, юридична адреса: 4-й поверх, Water’s Edge Building, Meridian Plaza, Road Town, Tortola, Британські Віргінські острови, номер ліцензії SIBA/L/14/1082, далі «Компанія» і фізична або юридична особа, яка підписала цю Угоду і заповнила форму реєстрації, далі «Клієнт», а разом іменовані «Сторони», уклали дану Угоду, далі «Угода». Дана Угода визначає умови, відповідно до яких Компанія буде надавати послуги Клієнту щодо проведення операцій на фінансових ринках.

 1. Терміни і поняття
  1. «Ask» - велика ціна в котируванні. Ціна, за якою Клієнт може купити.
  2. «Bid» - менша ціна в котируванні. Ціна, за якою Клієнт може продати.
  3. «Equity» - поточний стан рахунку. Визначається за формулою: баланс + поточний прибуток – поточний збиток.
  4. «Hedged margin» - необхідне Дилеру забезпечення для відкриття і підтримки торгових угод. Для кожного інструменту вказана в специфікації контракту.
  5. «Margin Level» - виражене у відсотках відношення equity до необхідної маржі. Визначається за формулою: (equity/margin)*100%.
  6. «Margin Call» - стан рахунку, при якому Дилер має право, але не зобов'язаний закрити всі відкриті позиції клієнта через нестачу коштів (вільної маржі). Рівень «Margin level», при якому на рахунку виникає ситуація «margin call» описаний в цій Угоді.
  7. «Stop out» - розпорядження на примусове закриття позиції, що генерується сервером.
  8. «Swap» - плата за перенесення відкритої позиції через ніч. Буває як позитивним, так і негативним. Таблиця зі значеннями «swap» по кожному інструменту наведена на сайті InstaForex. На момент редакції цієї Угоди інформація знаходилася за адресою: www.instaforex.com/ua/specifications.php
  9. "Trailing Stop" - це наступний алгоритм управління Stop Loss ордером:
   1. якщо прибуток по відкритій позиції не перевищив величини Trailing Stop, ніяких дій не робити;
   2. як тільки прибуток по відкритій позиції перевищить величину Trailing Stop, відправити на сервер розпорядження про розміщення Stop Loss ордера на відстані величини Trailing Stop від поточної ціни;
   3. як тільки буде отримане котирування на відстані, що перевищує величину Trailing Stop, від виставленого Stop Loss ордера, відправити на сервер розпорядження про зміну рівня цього ордера, з тим, щоб він знаходився на відстані величини Trailing Stop від поточної ціни.
   4. Trailing Stop працює тільки тоді, коли клієнтський термінал запущений, підключений до інтернету і успішно авторизований на сервері.
  10. «Активний рахунок» - рахунок Клієнта, на якому кількість виконаних ринкових лотів (1 ринковий лот = 10 InstaForex-лотів) за звітний період перевищує 0.2% від середнього значення засобів в перерахунку на долари США. Для рахунку в 1000 доларів таким показником є ​​2 ринкових лота або 20 InstaForex-лотів. У разі наявності протилежних позицій в розрахунок виконаної кількості лотів приймається тільки половина локованого обсягу.
  11. «Арбітраж» - торгова стратегія, яка використовує «Арбітражні угоди».
  12. «Арбітражна угода» - це операція, яка полягає в тому, що актив купується на одному ринку і в той же момент його аналог продається на іншому. Тим самим фіксується різниця у вартості цих паперів на різних біржах. Легко побачити, що незалежно від подальшого руху ринку - вартість портфеля залишається приблизно постійною (так як зустрічні угоди компенсують один одного). Далі, коли різниця в цінах змінюється в сприятливу сторону, проводиться зворотна арбітражна угода, яка фіксує прибуток. Арбітражною також вважається угода, що складається тільки з купівлі (продажу) фінансового активу на одному ринку без продажу (купівлі) аналога на іншому ринку, за умови, що між котируваннями цих двох пов'язаних ринків виникає істотний ціновий розрив в момент відкриття або закриття угоди.
  13. «База котирувань» - інформація про всі котируваннях валют.
  14. «Базова валюта» - перша валюта в позначенні валютної пари, яку Клієнт може купити або продати за валюту котирування.
  15. «Баланс» - сукупний фінансовий результат всіх закінчених транзакцій і неторгових операцій на торговому рахунку.
  16. «Бар (свічка)» - елемент графіка, що включає в себе ціни відкриття і закриття, а також максимальну і мінімальну ціни за певний період (хвилину, 5 хвилин, добу, тиждень і т.д.).
  17. ««Бонусні кошти» - кошти, отримані Клієнтом в рамках бонусних програм і конкурсів, що проводяться Компанією.
  18. «Швидкий ринок» - стан ринку, що характеризується стрімкими змінами курсу за невеликий проміжок часу. Найчастіше супроводжується ціновими розривами. Як правило, відбувається безпосередньо до та/або відразу після одного або декількох подій:
   1. публікація економічних показників по країнах великої сімки (дана група включає в себе провідні промислових країни: США, Німеччина, Японія, Франція, Сполучене Королівство, Канада, Італія), що мають високий ступінь впливу на фінансові ринки;
   2. оголошення рішень щодо процентних ставок центральними банками або їх комітетами;
   3. виступ і прес-конференції керівників ЦБ, міністрів фінансів і президентів країн G7;
   4. проведення валютних інтервенцій державними організаціями;
   5. терористичні акти національного (державного) масштабу;
   6. природні катастрофи, що викликали введення надзвичайного стану (або аналогічних обмежувальних заходів) на постраждалих територіях;
   7. початок війни або військових дій;
   8. політичні форс-мажорні події: відставки і призначення (в тому числі за результатами виборів) представників виконавчої влади держав;
   9. інші події, які надають значущий вплив на динаміку валютних курсів.
  19. «Валюта котирування» - друга валюта в позначенні валютної пари, за яку Клієнт може купити або продати базову валюту.
  20. «Валютна пара» - об'єкт торговельної операції, в основі якого лежить зміна вартості однієї валюти по відношенню до іншої валюти.
  21. «Величина Trailing Stop» - заданий Клієнтом параметр Trailing Stop.
  22. «Час торгової платформи» - часовий пояс, в якому відбувається фіксація будь-яких подій в лог-файлі сервера. На момент публікації цієї Угоди: GMT+2.
  23. «Графік» - потік котирувань, представлений у графічній формі. Максимум (high) будь-якого бару/свічки - це максимальна ціна Bid за період; мінімум (low) - мінімальна ціна Bid; ціна закриття (close) - остання ціна Bid бару/свічки; ціна відкриття (open) - перша ціна Bid бару/свічки.
  24. «Дилер» -
   1. компанія, з якою у Клієнта укладено угоду, що регламентує юридичні основи здійснення торгових операцій на умовах маржинальної торгівлі.
   2. співробітник цієї компанії, що здійснює обробку запитів і розпоряджень Клієнтів, виконання ордерів, stop out і margin call (в тексті цієї Угоди пишеться з маленької літери).
  25. «Довга позиція» - покупка інструменту в розрахунку на підвищення курсу. Застосовується до валютних пар: купівля базової валюти за валюту котирування.
  26. «Закрита позиція» - результат другої частини повної закінченої транзакції.
  27. «Запит» - інструкція Клієнта Дилеру на отримання котирування. Запит не є зобов'язанням Клієнта здійснити операцію.
  28. «Інструмент» - валютна пара або контракт на різницю.
  29. «Історія рахунку» - повний список закінчених транзакцій і неторгових операцій по торговому рахунку.
  30. «Клієнт» - юридична або фізична особа, яка уклала цю Угоду з Дилером (Компанією) з метою здійснення торгових операцій на умовах маржинальної торгівлі, а також уклало договір з ІнстаФорекс на оренду клієнтського терміналу.
  31. «Клієнтський термінал» - програмний продукт MetaTrader 4.хх, за допомогою якого Клієнт може отримувати інформацію про торги на фінансових ринках (в обсязі, визначеному Компанією) в режимі реального часу, проводити технічний аналіз ринків, здійснювати торгові операції, виставляти/змінювати/видаляти ордера , а також отримувати повідомлення від Дилера та Компанії. Знаходиться у вільному доступі на сайті Компанії (https://www.instaforex.com/downloads/itc4setup.exe).
  32. «Контракт на різницю» (CFD) - об'єкт здійснення торгових операцій, в основі якого лежить зміна курсу базисного активу (тобто активу, що лежить в основі контракту на різницю), яким може служити акція, ф'ючерс, товар, дорогоцінний метал, фондовий індекс і т.д.
  33. «Коротка позиція» - продаж інструменту в розрахунку на зниження курсу. Застосовується до валютних пар: продаж базової валюти за валюту котирування.
  34. «Котирування» - процес надання Клієнту котирувань для здійснення угоди.
  35. «Кредитне плече» - це співвідношення між сумою застави і об'ємом торгової операції: 1:100, 1:200. Кредитне плече 1:200 означає, що для здійснення операції необхідно мати на торговому рахунку у Дилера суму в 200 разів меншу, ніж сума операції.
  36. «Курс» -
   1. для валютної пари: вартість одиниці базової валюти, виражена в валюті котирування.
   2. для контракту на різницю: вартість одиниці базового активу, виражена в грошовій формі.
  37. «Лог-файл Клієнта» - файл, який створюється клієнтським терміналом, який з точністю до секунди протоколює всі запити і розпорядження, відправлені Клієнтом Дилеру.
  38. «Лог-файл сервера» - файл, який створюється сервером, який з точністю до секунди протоколює всі запити і розпорядження, що надійшли від Клієнта Дилеру, а також результат їх обробки.
  39. «Локовані позиції» - довгі і короткі позиції однакового обсягу, відкриті по одному і тому ж інструменту на одному торговому рахунку.
  40. «Лот» - одиниця виміру кількості акцій, товару, базової валюти, яка використовується в торговій платформі.
  41. «Маржа для локованих позицій» - необхідне Дилеру забезпечення для відкриття і підтримки локованих позицій. Для кожного інструменту вказана в специфікаціях контрактів.
  42. «Маржинальна торгівля» - проведення торгових операцій з використанням кредитного плеча, коли Клієнт має можливість здійснювати операції на суми, що значно перевищують розмір його власних коштів.
  43. «Початкова маржа» - необхідне Дилеру грошове забезпечення для відкриття позицій. Для кожного інструменту вказана в специфікації контракту.
  44. «Необхідна маржа» - необхідне Дилеру грошове забезпечення для підтримки відкритих позицій. Для кожного інструменту вказана в специфікації контракту.
  45. «Неринкове котирування» - котирування, що задовольняють кожну з наступних умов:
   1. наявність істотного цінового розриву;
   2. повернення ціни протягом невеликого проміжку часу на первинний рівень з утворенням цінового розриву;
   3. відсутність стрімкої динаміки ціни перед появою цього котирування;
   4. відсутність в момент її появи макроекономічних подій та/або корпоративних новин, які суттєво впливають на курс інструменту.
   5. Компанія має право видалити з бази котирувань сервера інформацію про неринковою котируванні.
  46. «Неторгова операція» - операція внесення на торговий рахунок (зняття грошових коштів з торгового рахунку) або операція надання (повернення) кредиту.
  47. «Нормальні ринкові умови» - стан ринку, що задовольняє кожну з наступних умов:
   1. відсутність значних перерв в надходженні котирувань в торгову платформу;
   2. відсутність стрімкої динаміки ціни;
   3. відсутність істотних цінових розривів.
  48. «Нормальний ринок» - див. «Нормальні ринкові умови».
  49. «Обсяг торгової операції» - вироблення числа лотів на розмір лота.
  50. «Ордер» - розпорядження Клієнта Дилеру відкрити або закрити позицію при досягненні ціною рівня ордера, або встановити, видалити або змінити рівень ордера.
  51. «Відкрита позиція» - результат першої частини повністю закінченою транзакції. В результаті відкриття позиції у Клієнта виникають зобов'язання:
   1. провести другу частину транзакції (покупка/продаж) того ж обсягу;
   2. підтримувати equity не нижче 30% необхідної маржі.
  52. «Відкриття ринку» - відновлення торгівлі після вихідних, святкових днів або після перерви між торговими сесіями.
  53. «Відкладений ордер» - розпорядження Клієнта Дилеру відкрити позицію при досягненні ціною рівня ордера.
  54. «Піпс» - найменша одиниця виміру ціни будь-якої іноземної валюти. Інша назва - пункт.
  55. «Плаваючий прибуток/збиток» - незафіксовані прибутки/збитки по відкритих позиціях при поточних значеннях курсів.
  56. «Повна закінчена транзакція» - складається з двох протилежних торгових операцій з однаковим об'ємом (відкриття позиції і закриття позиції): покупки з подальшим продажем або продажу з наступною покупкою.
  57. «Потокові котирування» - послідовність котирувань для кожного торгового інструменту, яка імпортується і відображається в торговій платформі; механізм надання котирувань Клієнту без запиту, коли Клієнт бачить в режимі реального часу потік котирувань Дилера, за якими він може в будь-який момент відправити розпорядження на вчинення торгової операції.
  58. «Розмір лота» - кількість акцій, товару, базової валюти в одному лоті, певне в специфікації контрактів.
  59. «Розробник» - компанія MetaQuotes Software Corp., розробник торгової платформи.
  60. «Реальний депозит» - різниця між поповненням та зняттям Клієнта за звітний період.
  61. «Ринкові умови, відмінні від нормальних» - тонкий ринок або швидкий ринок.
  62. «Сайт ІнстаФорекс» - офіційний веб-сайт брокера InstaForex, розміщений за адресою: https://www.instaforex.com/
  63. «Вільна маржа» - грошові кошти на торговому рахунку, які можуть бути використані для відкриття нових позицій. Визначається за формулою: equity - margin.
  64. «Сервер» - програмний продукт MetaTrader Server 4.xx, за допомогою якого здійснюється обробка клієнтських ордерів і запитів, надання Клієнту інформації про торги на фінансових ринках в режимі реального часу (в обсязі, визначеному Компанією), облік взаємних зобов'язань між Клієнтом і Дилером, а також дотримання умов і обмежень.
  65. «Радник» - алгоритм управління торговим рахунком у вигляді програми на спеціалізованій мові MetaQuotes Language 4, яка посилає запити і розпорядження на сервер, використовуючи клієнтський термінал.
  66. «Технічна специфікація контракту» - основні торговельні умови (спред, розмір лота, мінімальний обсяг торгової операції, крок зміни обсягу торгової операції, початкова маржа, маржа для локованних позицій і т.д.) для кожного інструменту. На момент складання цієї Угоди ця інформація знаходилася за адресою: https://www.instaforex.com/ru/specifications.php
  67. «Спірна ситуація»:
   1. ситуація, коли Клієнт вважає, що Дилер в результаті своїх дій або бездіяльності порушив одне або декілька положень цієї Угоди;
   2. ситуація, коли Дилер вважає, що Клієнт в результаті своїх дій або бездіяльності порушив одне або декілька положень цієї Угоди.
  68. «Спред» - виражена в пунктах різниця між котируваннями Ask і Bid.
  69. «Тікет» - унікальний ідентифікаційний номер, який присвоюється в торговій платформі кожній позиції, що відкривається, або відкладеному ордеру.
  70. «Тонкий ринок» - стан ринку, коли котирування протягом тривалого періоду часу надходять в торговельну платформу рідше, ніж в нормальних ринкових умовах. Як правило, такий стан ринку характерно для різдвяних канікул, національних свят в країнах G7, в період з 23:00 до 3:00 (GMT +2) і т.д.
  71. «Торгова операція» - покупка або продаж Клієнтом будь-якого інструменту.
  72. «Торгова платформа» - сукупність програмних і технічних засобів, що забезпечують отримання інформації про торги на фінансових ринках в режимі реального часу, проведення торгових операцій, облік взаємних зобов'язань між Клієнтом і Дилером, а також дотримання умов і обмежень. У спрощеному вигляді, для цілей цієї Угоди, складається з "Сервера" і "Клієнтського терміналу".
  73. «Торговий рахунок» - унікальний персоніфікований регістр обліку операцій в торговій платформі, на якому відображаються повні закінчені транзакції, відкриті позиції, неторгові операції і ордери.
  74. «Рівень ордера» - ціна, зазначена в ордері.
  75. «Форс-мажорні обставини» - події, які не можна було ні передбачити, ні запобігти. Як правило, це:
   1. стихійні лиха;
   2. війни;
   3. терористичні акти;
   4. дії уряду, законодавчих і виконавчих органів влади;
   5. хакерські атаки та інші протиправні дії по відношенню до серверів.
  76. «Ціна, що передувала неринковому котируванню» - ціна закриття хвилинного бару, що передував хвилинному бару з неринковим котируванням.
  77. «Ціновий розрив» (геп) - будь-яка з двох ситуацій:
   1. Bid поточного котирування більше Ask минулого котирування;
   2. Ask поточного котирування менше Bid минулого котирування.
  78. «Ціновий розрив на відкритті ринку» - будь-яка з двох ситуаций:
   1. Bid котирування відкриття ринку більше Ask котирування закриття ринку;
   2. Ask котирування відкриття ринку менший Bid котирування закриття ринку.
  79. «Явна помилка» - відкриття/закриття позиції Клієнта або виконання його ордера дилером за ціною, істотно відрізняється від ціни для даного інструменту в потоці котирувань на момент вчинення цього діяння, або будь-яку іншу дію або бездіяльність дилера, пов'язане з явно помилковим визначенням ним рівня цін на ринку в певний момент часу.
  80. Дана Угода між Клієнтом та Компанією визначає умови використання Клієнтом будь-яких Послуг, пропонованих Компанією та іншими уповноваженими постачальниками послуг третьої сторони, включаючи використання таких послуг з метою проведення транзакції по торгівельному рахунку Клієнта.
 2. Послуги компанії.
  1. Поняття послуг Компанії.
   1. Послуги Компанії - будь-які інтерактивні програми або послуги, пропоновані Компанією, які дозволяють Клієнту:
    - зв'язуватися з Компанією або уповноваженим постачальником послуг третьої сторони;
    - отримувати інформацію або котирування від Компанії або уповноваженого постачальника послуг третьої сторони;
    - здійснювати операції на фінансових ринках через Компанію за допомогою клієнтського терміналу (програмного забезпечення) MetaTrader 4.0, що включає електронну передачу даних, переданих Клієнтом Компанії за допомогою персонального домашнього або професійного комп'ютера, пов'язаного модемом або іншим пристроєм з мережею передачі даних, призначеної Компанією.
   2. Підписавши цю Угоду, Клієнт підтверджує, що ознайомився з правилами комунікацій, а також погоджується, що він має право давати інструкції тільки за допомогою клієнтського терміналу або по телефону.
   3. Послуги Компанії включають пакет інформаційних програм MetaTrader 4.0, засоби технічного аналізу та послуги будь-яких постачальників інформації третьої сторони, пропонованих разом з послугами Компанії.
   4. Клієнт підтверджує, що Компанія може змінювати, додавати, перейменовувати, або залишити без зміни Послуги Компанії, запропоновані відповідно до цієї Угоди без попереднього повідомлення. Клієнт також підтверджує, що Угода застосовується до Послуг, які можуть бути змінені, додані, або перейменовані в майбутньому, на додаток до тих Послуг, які надаються Клієнту в даний час.
   5. За винятком випадків, зазначених в цій Угоді, Компанія не зобов'язана:
    - відстежувати і сповіщати Клієнта про статус його торгової операції;
    - закривати відкриту позицію Клієнта;
    - робити спроби виконати ордер Клієнта по котируваннях, відмінним від котирувань, запропонованих Клієнту через торговельну платформу MetaTrader 4.0.
   6. В послуги Компанії не входить надання рекомендацій, а також надання інформації, здатної мотивувати Клієнта на здійснення торгівельних операцій. В окремих випадках Компанія має право, на свій розсуд, надавати інформацію, рекомендації та поради Клієнту, але в даному випадку вона не буде нести відповідальності за наслідки і прибутковість таких рекомендацій і порад для Клієнта. Компанія залишає за собою право скасувати або закрити будь-яку позицію Клієнта за певних умов, описаних в цій Угоді. Всі торгові операції, здійснені Клієнтом внаслідок неточної інформації або помилки, проте, залишаються в силі і є обов'язковими до виконання, як з боку Клієнта, так і з боку Компанії.
 3. Загальні принципи роботи.
  1. Обробка запитів Клієнта.
   1. При здійсненні торгових операцій використовується механізм котирування «Миттєве виконання».
   2. Обробка клієнтських запитів та ордерів має наступну структуру:br> - Клієнт складає запит або ордер, які проходять перевірку на коректність, в клієнтському терміналі;
    - клієнтський термінал відправляє запит або ордер на сервер;
    - ордер Клієнта надходить на сервер і проходить перевірку на коректність. При цьому в балці торгового терміналу з'являється запис «запит був прийнятий сервером»;
    - сервер, обробивши клієнтський запит або ордер, відправляє результат клієнтського терміналу;
    - у разі наявності стійкого з'єднання між клієнтським терміналом і сервером, клієнтський термінал отримує результат обробки дилером клієнтського запиту або ордера.
   3. Клієнт має право спробувати скасувати відправлений раніше запит (в порядку черги), але Компанія не може гарантувати успішність даної спроби.
   4. Час обробки запиту і ордера залежить від якості зв'язку між клієнтським терміналом і сервером Компанії, а також від стану ринку. У нормальних ринкових умовах час обробки запиту або ордера Клієнта зазвичай становить 1 - 5 секунд. У ринкових умовах, відмінних від нормальних, час обробки клієнтських запитів і ордерів може бути збільшено до 10 - 15 секунд.
   5. Сервер Компанії має право відхилити ордер Клієнта в наступних випадках:
    - при відкритті ринку видається повідомлення "Немає ціни" в разі, якщо клієнт здійснює запит до надходження першого котирування в торгову платформу;
    - у Клієнта недостатньо коштів для відкриття нової позиції;
    - при ринкових умовах, відмінних від нормальних.
  2. Торговельні операції
   1. Вчинення торгової операції на продаж валюти відбувається за ціною Bid. Вчинення торгової операції на покупку валюти відбувається за ціною Ask.
  3. Мінімальний обсяг угоди
   1. На рахунку типу Standard і Eurica, баланс та/або кошти яких становлять USD 100 000,00 (сто тисяч американських доларів) або еквівалентна сума в іншій валюті, накладається обмеження на розмір мінімальної угоди в обсязі 1 InstaForex-лот (~1 USD за пункт). На рахунку з балансом в USD 10 000,00 (десять тисяч американських доларів) або еквівалентної сумою в іншій валюті в ряді випадків на розсуд компанії стає можливим обмеження на розмір мінімальної угоди в обсязі 0.1 InstaForex-лота (~0.10 USD за пункт). Для рахунків з балансом понад USD 10 000 і понад USD 100 000 мінімальний розмір InstaForex-лота може бути встановлений пропорційно балансу на розсуд компанії.
   2. Компанія залишає за собою право зменшити кредитне плече в випадках, коли сумарний обсяг відкритих позицій клієнта перевищує такі суми в базовій валюті:
    - Для сум, що перевищують USD 5 000 000 (п'ять мільйонів доларів США) - 1:100;
    - Для сум понад USD 20 000 000 (двадцять мільйонів доларів США) - 1:50.
    При відкритті угод через систему ForexCopy, в ряді випадків, Компанія залишає за собою право враховувати загальний обсяг сукупної відкритої позиції за всіма рахунками передплатників одного ForexCopy трейдера з метою застосування згаданих вище обмежень до цих рахунків. При цьому рівень stop out, зазначений в пункті 3.15 цієї Угоди, може бути змінений на 50% для всіх передплатників цього трейдера.
    Компанія також залишає за собою право вибіркового застосування цих обмежень.
   3. Для рахунків з балансом понад USD 1 000 кредитне плече може бути знижено з 1:1 000 до 1:600.
  4. Спреди та свопи
   1. При відсутності форс-мажорних обставин, Компанія підтримує фіксований спред, вказаний на сайті Компанії. Ознайомитися з поточними спредами можна за адресою: https://www.instaforex.com/ua/specifications.php.
   2. Перенесення позиції на наступний день. При перенесенні позиції на наступний день процес нарахування swap на відкриті позиції починається в 23:59:30. У ніч з середи на четвер нараховується потрійний своп по всім Форекс символам, спот металам, #SPY і #QQQ. Своп по решті CFD на акції, а також ф'ючерсах потроюється в п'ятницю. Значення свопу можуть змінюватися на щоденній основі за рішенням Компанії. З поточними свопами можна ознайомитися за адресою https://www.instaforex.com/ua/specifications.php.
  5. Зміна торгових умов.
   1. Компанія має право змінювати маржинальні вимоги, спреди, режими виконання ордерів та інші торгові умови в зв'язку з національними і міжнародними святами, повідомивши клієнтів не менше ніж за 5 робочих днів до вступу змін в силу. При цьому всі зміни торгових умов застосовуються як до вже відкритих позицій, так і до тих, що знову відкриваються.
  6. Закриття угод з CFD.
   1. У разі наявності на торговому рахунку відкритих позицій в день публікації (або наступний за ним день) по компанії емітенту акції CFD економічної статистики або будь-якої іншого події, що має сильний вплив на значення курсу акцій, Компанія має право закрити операцію за останнім ринковим котируванням після закриття торгів. В цьому випадку слідує повторне відкриття угоди по одному з ринкових котирувань протягом перших 5 хвилин після початку торгової сесії.
  7. Відкриття позицій.
   1. Відкриття позиції здійснюється шляхом відправки розпорядження або запиту з клієнтського терміналу на сервер Компанії. При цьому обов'язкові такі параметри ордера:
    - найменування інструменту;
    - обсяг торгової операції (в лотах).
   2. Перелік інструментів, доступних для здійснення торгових операцій за технологією «Миттєве виконання», публікується на офіційному сайті компанії в розділі «Торгівельні інструменти» (https://www.instaforex.com/ua/specifications.php).
  8. Про зміну списку валют, що котируються, Компанія зобов'язується попередити Клієнта за 7 днів до внесення змін.
   1. Для відкриття угоди купівлі/продажу Клієнт повинен надіслати запит з клієнтського терміналу.
    - Для відкриття угоди на купівлю Клієнт у вікні ордера клієнтського терміналу повинен натиснути кнопку "Buy", після чого ордер вирушає на сервер.
    - Для відкриття угоди на продаж Клієнт у вікні ордера клієнтського терміналу повинен натиснути кнопку "Sell", після чого ордер вирушає на сервер.
  9. Обробка клієнтських ордерів на відкриття позиції.
   1. Якщо розмір вільної маржі достатній для відкриття позиції, позиція відкривається. Автоматично перераховується рівень вільної маржі.
   2. Якщо розміру вільної маржі недостатньо для відкриття позиції, позиція не відкривається, у вікні ордера з'являється повідомлення «Недостатньо коштів».
   3. Якщо в момент обробки сервером запиту або ордера Клієнта котирування змінилися, сервер запропонує нову ціну Bid/Ask. В цьому випадку з'явиться нове вікно перекотирування "Requote" з новими цінами. Якщо Клієнт згоден здійснити операцію по знову запропонованими цінами, він повинен протягом 3 секунд натиснути кнопку "ОК" у вікні перекотирування.
   4. Ордер клієнта на відкриття позиції вважається виконаним, а позиція відкритою після появи відповідного запису в лог-файлі сервера. Кожній нової позиції присвоюється послідовний номер тікета.
  10. Закриття позиції.
   1. Закриваючи позицію в клієнтському терміналі, Клієнт повинен вказати наступні обов'язкові параметри:
    - тікет позиції, що закривається;
    - обсяг торгової позиції.
   2. Для закриття позиції Клієнт повинен натиснути кнопку "Закрити позицію" в ордері торгового терміналу.
  11. Обробка клієнтських ордерів на закриття позицій.
   1. Якщо в момент обробки сервером запиту або ордера Клієнта котирування змінилися, сервер запропонує нову ціну Bid/Ask. В цьому випадку з'явиться нове вікно перекотирування "Requote" з новими цінами, якщо Клієнт згоден здійснити операцію по знову запропонованими цінами, він повинен протягом 3 секунд натиснути кнопку "ОК" у вікні перекотирування.
   2. Ордер Клієнта на закриття позиції вважається обробленим, а позиція закритою після появи відповідного даному ордеру запису в лог-файлі сервера.Ордер Клієнта на закриття позиції вважається обробленим, а позиція закритою після появи відповідного даному ордеру запису в лог-файлі сервера.
  12. Опис ордерів торгового терміналу InstaTrader:
   1. Типи ордерів:
    «Buy Stop» - передбачає відкриття позиції на покупку за ціною вищою, ніж поточна ціна в момент розміщення ордера;
    «Sell Stop» - передбачає відкриття позиції на продаж за ціною нижчою, ніж поточна ціна в момент розміщення ордера;
    «Buy Limit» - передбачає відкриття позиції на покупку за ціною нижчою, ніж поточна ціна в момент розміщення ордера;
    «Sell Limit» - передбачає відкриття позиції на продаж за ціною, вищою, ніж поточна ціна в момент розміщення ордера.
   2. Для закриття позиції можуть використовуватися такі ордери:
    «Stop Loss» - передбачає закриття раніше відкритої позиції за ціною, менш вигідною для Клієнта, ніж поточна ціна в момент розміщення ордера;
    «Take Profit» - передбачає закриття раніше відкритої позиції за ціною, більш вигідною для Клієнта, ніж поточна ціна в момент розміщення ордера.
   3. Клієнт має право змінювати і видаляти будь-який відкладений ордер до того, як він був активований.
  13. Виконання ордерів.
   1. Ордер буде поміщений в чергу на виконання в наступних випадках:
    - ордер Sell Stop поміщається в чергу на виконання в той момент, коли ціна Bid в потоці котирувань стане рівною або меншою рівня ордера;
    - ордер Buy Stop поміщається в чергу на виконання в той момент, коли ціна Ask в потоці котирувань стане рівною або більшою рівня ордера;
    - ордер Sell Limit поміщається в чергу на виконання в той момент, коли ціна Bid в потоці котирувань стане рівною або більшою рівня ордера;
    - ордер Buy Limit поміщається в чергу на виконання в той момент, коли ціна Ask в потоці котирувань стане рівною або меншою рівня ордера;
    - ордер Take Profit по відкритій позиції на покупку, поміщається в чергу на виконання, коли ціна Bid в потоці котирувань стане рівною або більшою рівня ордера;
    - ордер Stop Loss по відкритій позиції на покупку спрацьовує, коли ціна Bid в потоці котирувань стане рівною або меншою рівня ордера;
    - ордер Take Profit по відкритій позиції на продаж спрацьовує, коли ціна Ask в потоці котирувань стане рівною або меншою рівня ордера;
    - ордер Stop Loss по відкритій позиції на продаж спрацьовує, коли ціна Ask в потоці котирувань стане рівною або більшою рівня ордера.
   2. Виконання ордерів у разі виникнення цінових розривів визначається наступними правилами:
    - відкладений ордер, у якого рівень відкриття і Take Profit потрапили в ціновий розрив, скасовується з позначкою в коментарі [cancelled/gap];
    - ордер Take Profit, рівень якого знаходиться в ціновому розриві, виконується за вказаною в ордері ціною;
    - ордер Stop Loss, рівень якого знаходиться в ціновому розриві, виконується по першій ціні після цінового розриву. При цьому в коментарі ордера дописується позначка [sl/gap];
    - відкладені ордери Buy Stop і Sell Stop виконуються по першій ціні після цінового розриву. При цьому в коментарі ордера дописується [started/gap];
    - відкладені ордери Buy Limit і Sell Limit виконуються за заявленою в них ціною. При цьому в коментарі ордера дописується [started/gap].
    У деяких випадках, при малих цінових розривах, ордери можуть бути виконані в звичайному режимі за вказаними в них цінами.
   3. При надходженні відкладеного ордера на виконання, в разі якщо розміру вільної маржі недостатньо для відкриття позиції, він автоматично видаляється з коментарем «скасований дилером».
  14. Період дії і розміщення ордерів, параметри, порядок розміщення.
   1. Ордери можуть бути розміщені, видалені або змінені Клієнтом, тільки коли торгівля по даному інструменту дозволена. Торгові години для кожного інструменту вказані на сторінці:https://www.instaforex.com/en/specifications.php.
   2. При розміщенні Клієнтом відкладеного ордера обов'язково повинні бути вказані такі параметри:
    - назва інструменту;
    - розмір позиції (обсяг);
    - тип ордера (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit);
    - рівень ціни, на якій слід розмістити ордер.
   3. При надходженні відкладеного ордера на виконання на сервері автоматично відбувається перевірка стану торгового рахунку на наявність вільної маржі, нова позиція додається до списку відкритих позицій, перераховується сукупна клієнтська позиція, розраховується вільна маржа.
   4. У нормальних ринкових умовах ордер виконується сервером за вказаною ціною, без прослизання.
   5. Ордер вважається виконаним після появи відповідного запису в лог-файлі сервера.
   6. Клієнт погоджується на проведення додаткової експертизи свого торгового рахунку в разі виявлення в його методах торгівлі фактів відкриття та закриття ордерів (або відкриття зустрічного локуючого ордера), час між якими становить менше 5 хвилин. Компанія залишає за собою право за результатами додаткової експертизи скорегувати результат торгівлі клієнта на сумарний розмір таких ордерів.
  15. Примусове закриття позицій.
   1. При рівні Margin level менше 30% на рахунку клієнта настає margin call. Компанія має право, але не зобов'язана закрити позицію Клієнта. Рішення про закриття позиції приймається Компанією.
   2. Компанія має право на примусове закриття відкритих позицій Клієнта без попереднього повідомлення, якщо поточний стан торгового рахунку (equity) менший 10% необхідної маржі на підтримку відкритих позицій.
   3. Поточний стан рахунку контролюється сервером, який, у разі виконання умови попереднього пункту цієї Угоди, генерує розпорядження на примусове закриття позиції (stop out). Stop out виповнюється за поточною ринковою ціною в порядку загальної черги з ордерами Клієнтів. Примусове закриття позиції супроводжується відповідним записом в лог-файлі сервера з коментарем «stop out».
   4. У разі порушення умов, описаних в пункті 3.15.2 цієї Угоди, і при наявності у Клієнта декількох відкритих позицій, першою закривається позиція з найбільшими плаваючими збитками.
   5. У нормальних ринкових умовах Компанія може забезпечувати після закриття останньої позиції на торговому рахунку залишок балансу і засобів в діапазоні 0% - 10% маржі, необхідної для підтримки цієї останньої примусово закритої позиції. Компанія залишає за собою право відновлення негативного балансу на одному рахунку клієнта за рахунок коштів на іншому рахунку клієнта.
   6. При примусовому закритті позиції може мати місце затримка виконання в автоматичному закритті ордера, яка в деяких випадках є причиною закриття ордера за вигіднішою ціною, ніж поточна на момент постановки примусового закриття в чергу. Стан рахунку на момент спрацьовування «stop out» відображається в коментарі до ордеру, де вказується відсоток вільної маржі, баланс рахунку і розмір маржі. Закриття ордера за ціною, більш вигідною для Клієнта, ніж ціна спрацьовування «stop out», не може бути причиною для претензій з боку Клієнта. Закриття ордера за ціною, менш вигідною для Клієнта, ніж ціна спрацьовування «stop out», може бути причиною для претензій з боку Клієнта.
   7. Даною Угодою Сторони домовилися про те, що час роботи ринку - з 00.00 понеділка до 23.59 п'ятниці - щорічно зміщується в залежності від переходу Європи на літній та зимовий час в останню неділю березня і останню неділю жовтня відповідно.
   8. Максимальна кількість одночасно відкритих ордерів не обмежена, однак Компанія має право ввести примусове обмеження кількості відкритих ордерів.
   9. У разі виникнення форс-мажорних обставин і неринкових ситуацій Компанія має право на закриття всіх позицій Клієнта без попереднього повідомлення, за цінами, обумовленими Компанією.
 4. Введення/виведення коштів.
  1. Виведення грошових коштів з торгового рахунку Клієнта.
   1. Клієнт може виводити гроші зі свого рахунку на платіжні системи, на які можливе виведення в Кабінеті Трейдера або на офіційному сайті Компанії.
   2. Для рахунків, поповнення яких відбувалося через електронні платіжні системи, зняття коштів банківським валютним перекладом на реквізити власника торгового рахунку проводиться за рішенням Компанії. Також Компанія залишає за собою право змінювати метод виведення коштів на свій розсуд.
   3. Зняття коштів можливе лише на ту ж саму платіжну систему і на ті ж платіжні реквізити, звідки відбувалося поповнення торгового рахунку, і в тій же валюті, в якій відбувалося поповнення. У разі якщо торговий рахунок поповнювався різними способами введення, в різній валюті, і з різних реквізитів, зняття повинно відбуватися в пропорційному співвідношенні.
   4. При зміні з яких-небудь причин реквізитів Клієнта всередині платіжної системи Клієнт зобов'язаний повідомити про це Компанію за допомогою пересилання заповненої форми F1 з додатком відсканованого зображення документа, що посвідчує особу Клієнта на електронну адресу фінансового відділу Компанії. В іншому випадку Компанія має право відмовити в виведенні коштів на змінені реквізити.
   5. Виведення коштів здійснюється у встановлені терміни індивідуальні для кожної платіжної системи, однак у деяких випадках дані терміни можуть бути збільшені до 5 робочих днів за винятком випадків зазначених у пункті 9.1.4. цієї Угоди.
   6. Виведення коштів, отриманих за допомогою переказу в системі InstaWallet, в зовнішні платіжні системи можливе після закінчення 5 днів після поповнення рахунку зазначеним способом.
    Комісії, що стягуються при виведенні коштів, отриманих шляхом поповнення рахунку за допомогою системи InstaWallet:
    - якщо при переказі коштів з/на InstaWallet-гаманець платіжні системи поповнення та зняття коштів з рахунку відрізняються (відрізняються рахунки поповнення/зняття коштів), але при цьому здійснюється активна торгівля на рахунку, який поповнюється за допомогою системи InstaWallet, тоді при подальшому виведенні коштів з такого рахунку утримується комісія в розмірі 2% від виведених коштів;
    - якщо на рахунку виявлений обмін систем (існує відмінність способів поповнення і зняття коштів) і не ведеться активна торгівля на даному рахунку, тоді при виведенні коштів стягується комісія в розмірі 5% від виведених коштів;
    - якщо при переказі коштів з/на InstaWallet-гаманець платіжні системи поповнення та зняття коштів з рахунку не відрізняються, то при подальшому виведенні коштів з рахунку комісія не стягується.
    Фінансовий відділ може приймати рішення про ступінь активності торгівлі на рахунку, так само як і встановлювати описані комісії при знятті коштів на свій розсуд.
   7. У ряді випадків при виявленні обміну між платіжними системами Компанія залишає за собою право застосувати комісії за обмін.
   8. У випадках, коли валюта поповнення відрізняється від валюти рахунку, Компанія при виведенні коштів використовує поточний курс. У деяких випадках, на розсуд Компанії, може бути застосований середній курс.
  2. Введення грошових коштів на торговий рахунок Клієнта можливе будь-яким із способів, перерахованих на веб-сайті компанії.
   1. Клієнт погоджується з тим, що в разі збоїв в роботі програмного забезпечення можливі затримки у зарахуванні коштів на торговий рахунок.
   2. Компанія зобов'язується забезпечити зарахування коштів на торговий рахунок Клієнта в разі виявлення будь-якого збою програмного забезпечення, що призвів до затримки в автоматичному зарахуванні коштів, за умови інформування Клієнтом про затримку, що виникла.
  3. Комісії, що стягуються за введення/виведення коштів.
   1. При поповненні торгового рахунку Компанія компенсує частково або в повному обсязі комісії платіжних систем до розмірів, зазначених на сторінці https://secure.instaforex.com/deposits. Компанія залишає за собою право, у випадках виявлення зловживань даним сервісом, списати розмір комісій з торгового рахунку Клієнта.
   2. Компанія на свій розсуд може підвищити комісію за зняття або поповнення в будь-якій системі, але таке підвищення не може перевищувати 7% понад реальних витрат компанії при відправленні/прийомі через таку систему.
   3. Починаючи з третього місяця сталої неактивності торгового рахунку Компанія залишає за собою право списувати 10 USD за кожен місяць неактивності в будь-який момент часу.
 5. Порядок розгляду та врегулювання претензій і суперечок по операціях.
  1. У разі виникнення спірної ситуації Клієнт має право пред'явити Компанії претензію. Претензії приймаються протягом двох робочих днів з моменту виникнення підстав для їх пред'явлення.
  2. Претензія повинна бути оформлена у вигляді електронного листа (e-mail) і відправлена ​​до Відділу торгових операцій на адресу: [email protected]. без можливості оголошення цієї інформації до закінчення розглядів.
  3. Термін розгляду Компанією претензії Клієнта не більше 10 робочих днів: Компанія, в разі визнання претензії Клієнта обґрунтованою, задовольняє претензію фінансовим нарахуванням на торговий рахунок Клієнта протягом одного робочого дня. Інші претензії, не відображені в цій Угоді, Компанія розглядає, спираючись на загальноприйняту ринкову практику і внутрішню політику компанії.
  4. Претензія Клієнта повинна містити:
   - ПІБ;
   - номер торгового рахунку;
   - дата і час виникнення спірної ситуації;
   - тікет спірної позиції або ордера;
   - опис претензії без емоційного забарвлення.
  5. Компанія має право відмовити в розгляді претензії у випадках:
   - якщо претензія не відповідає умовам п. 5.1, 5.2, 5.4 .;
   - якщо претензія містить нецензурну лексику та/або образи на адресу Компанії або її співробітників;
   - якщо претензія містить погрози на адресу Компанії або її співробітників;
   - якщо в якості аргументації Клієнтом використовується загроза очорнення іміджу компанії в соціальних мережах та інших громадських ресурсах.
  6. Компанія має право переглянути результат угод клієнта в разі виявлення збою в роботі програмного забезпечення сервера, що призвів до запізнювання котирувань, видачу неринкових котирувань, або інших негативних для компанії наслідків, які не могли бути хеджовані контрагентами Компанії.
  7. Компанія гарантує, що будь-яка угода Клієнта, оброблена за неринковим котируванням (спайк), буде відновлена ​​відразу після виявлення факту її помилкового виконання.
  8. У разі, коли має місце повне локування позицій, включаючи систему з потрійним локуванням та їй подібних, при цьому, не дивлячись на наявність повного локування всіх позицій на рахунку, сумарний своп по локованних позиціях є позитивним, Компанія може провести корекцію свопу.
  9. Даною Угодою заборонено використання стратегій, орієнтованих на одержання прибутку за допомогою навмисного створення ситуацій з попаданням одного з рахунків клієнта/групи клієнтів в зону негативного балансу, в тому числі коли ці рахунки відкриті на різні особи, що свідомо є частиною однієї торгової стратегії. У разі виявлення використання таких торгових стратегій, Компанія залишає за собою право застосування пункту 3.15.5 цього договору.
  10. Якщо на момент закриття ринку сумарний обсяг позицій на рахунку клієнта тягне за собою зміну сумарного профіту більш ніж на 0.5% від депозиту при зміні ціни торгового інструменту на 1 пункт (більш, ніж 5 InstaForex-лотів на кожні 1 000 доларів депозиту), Компанія залишає за собою право скоригувати фінансовий результат таких угод при виникненні цінового розриву на відкритті ринку на величину пропорційну розміру цінового розриву в пунктах.
  11. При подачі претензії про перевідкриття позиції, і прийнятті Дилінговим відділом компанії рішення про перевідкриття позиції, у випадках значних тимчасових або цінових розривів між моментами помилкового закриття і перевідкриття позиції, угода може бути перевідкрита за середньою ціною за період між моментами помилкового закриття і прийняття рішення про перевідкриття або за середньою ціною за першу годину після помилкового закриття. Перевідкриття позиції здійснюється виключно шляхом відкриття нового ордера обсягом, рівним обсягу помилково закритого ордера, за ціною перевідкриття. Дане правило стосується, в повній мірі, компенсації помилково закритих позицій.
  12. У випадках, коли зміна ціни пов'язана з різницею між останньою ціною інструменту перед закриттям ринку і першою ціною інструменту на момент відкриття ринку, або пов'язане з виходом новин, призводить до зміни прибутку на розмір більше ніж 10% від сумарного депозиту, Компанія залишає за собою право, скорегувати фінансовий результат таких угод на величину пропорційну різниці зазначених вище цін в пунктах, за допомогою списання коштів з коментарем "Clause 5.12 correction", в ряді випадків на розсуд компанії обмеження на мінімальну зміну прибутку може бути встановлено в розмірі менше 10% від сумарного депозиту.
  13. Компанія має право анулювати результат угоди в разі виявлення її проведення з використанням засобів, отриманих з порушенням умов, зазначених в акцептованих Клієнтом правилах угод Компанії, включаючи цю угоду.
  14. У разі, якщо обсяг сумарних накопичених свопів на рахунку по всіх угодах перевищує USD 5 000, Компанія залишає за собою право в ряді випадків коригувати його до USD 5 000.
  15. Сума компенсації клієнтові при усуненні наслідків технічного збою не може перевищувати 500 000 доларів США.
  16. Компенсації не підлягає втрачений або потенційний прибуток, а також збитки, понесені в результаті недоступності обладнання.
 6. Підтвердження особистості Клієнта.
  1. Компанія має право вимагати від Клієнта підтвердження реальності реєстраційних даних, зазначених при відкритті торгового рахунку. Для цього Компанія може в будь-який момент вимагати від Клієнта електронну копію документів, що підтверджують його особу, або їх копію, завірену нотаріально, а також використовувати інші способи верифікації особистості Клієнта на розсуд Компанії. Клієнт зобов'язується дотримуватися слідувати даним запитам.
  2. У разі, якщо Клієнт не отримав запит на надання сканованих копій документів, процедура верифікації торгового рахунку не є обов'язковою, але Клієнт може добровільно її пройти, завантаживши копії відповідних документів в своєму Клієнтському кабінеті.
  3. У разі, якщо з моменту відкриття рахунку будь-які реєстраційні дані Клієнта (ПІБ, адреса або телефон) змінилися, Клієнт зобов'язується негайно повідомити про це клієнтську службу Компанії із запитом на зміну цих даних.
  4. Клієнт визнає, що реєстраційні дані, які вказуються їм при відкритті торгового рахунку, можуть використовуватися Компанією в рамках боротьби з відмиванням коштів.
  5. Клієнт несе відповідальність за достовірність наданих документів (їх копій) і визнає право Компанії, у разі виникнення сумніву в їх справжності, звертатися в правоохоронні органи країни емітента документа для перевірки його справжності та, при виявленні факту підробки документа, залучення клієнта до відповідальності відповідно до законодавства країни емітента документа.
 7. Ризики.

  Мета повідомлення - розкрити Клієнту інформацію про ризики, пов'язані із здійсненням торгових операцій на фінансових ринках, і попередити Клієнта про можливі фінансові втрати, пов'язані з цими ризиками. У даному повідомленні не може бути розкрита вся інформація про всі потенційні ризики внаслідок різноманітності можливих ситуацій. Трактування термінів, які використовуються в даному Повідомленні, повністю збігається з трактуванням термінів Угоди обробки і виконання клієнтських ордерів.

  1. Ефект кредитного плеча
   1. При здійсненні торгових операцій на умовах маржинальної торгівлі порівняно невелика зміна курсу інструменту може мати значний вплив на стан торгового рахунку Клієнта зважаючи ефекту кредитного плеча. При русі ринку проти позиції Клієнта, він може понести збиток в розмірі початкового депозиту і будь-яких додаткових коштів, депонованих їм для підтримки відкритих позицій. Клієнт несе повну відповідальність за облік усіх ризиків, використання фінансових ресурсів і вибір відповідної торгової стратегії.
   2. Ми рекомендуємо підтримувати рівень Margin Level не нижче 1 000%, а також завжди виставляти Stop Loss ордери з метою обмеження можливих втрат.
  2. Висока волатильність інструментів.
   1. Цілий ряд інструментів має значні внутрішньоденні діапазони зміни цін, що передбачає високу вірогідність отримання за торговими операціями як прибутків, так і втрат.
  3. Технічні ризики.
   1. Клієнт приймає на себе ризики фінансових втрат унаслідок несправностей інформаційних, комунікаційних, електричних та інших систем.
   2. При здійсненні торгових операцій з використанням клієнтського терміналу Клієнт приймає на себе ризики фінансових втрат, які можуть виникнути внаслідок:
    a) збоїв в апаратних засобах, програмному забезпеченні та поганої якості зв'язку на стороні Клієнта;
    b) неналежної роботи обладнання Клієнта;
    c) неправильних налаштувань клієнтського терміналу;
    d) несвоєчасного оновлення версії клієнтського терміналу;
    e) незнання Клієнтом інструкцій, описаних в "Керівництві користувача по клієнтському терміналу" і в розділі "FAQ: запитання й відповіді".
   3. Клієнт визнає, що при здійсненні торгових операцій по телефону може бути ускладнена можливість дозвону до чергового оператора в моменти пікових навантажень. Така ситуація може виникнути на швидкому ринку (наприклад, при виході ключових економічних новин).
  4. Ринкові умови, відмінні від нормальних.
   1. Клієнт визнає, що в ринкових умовах, відмінних від нормальних, час обробки клієнтських ордерів може збільшуватися.
  5. Торгова платформа
   1. Клієнт визнає, що в черзі запитів/ордерів на сервері може перебувати тільки один запит або ордер. Спроба відправити будь-який новий запит або ордер буде відхилена. При цьому у вікні ордера відбивається запис «Торговий потік зайнятий».
   2. Клієнт визнає, що єдиним достовірним джерелом інформації про потік котирувань є основний сервер, що обслуговує реальних Клієнтів. Бази котирувань на клієнтському терміналі не можуть служити достовірним джерелом інформації про потік котирувань, так як в разі нестійкого з'єднання між клієнтським терміналом з сервером частина котирувань з потоку котирувань можуть не дійти до клієнтського терміналу.
   3. Клієнт визнає, що закриття вікна розміщення/модифікації/видалення ордера, а також вікна відкриття/закриття позицій не відміняє ордер або запит, які вже надійшли до Дилера на обробку.
   4. Клієнт приймає на себе ризик здійснення незапланованих торгових операцій у разі повторної відправки ордера до моменту отримання інформації про результат обробки дилером свого попереднього ордера.
   5. Клієнт визнає, що ордер на одночасну модифікацію рівня відкладеного ордера і рівнів Stop Loss та/або Take Profit, що надійшов на обробку після того, як ордер вже виконаний, буде оброблено тільки в частині модифікації рівнів Stop Loss та/або Take Profit ордерів відкритої по цьому ордеру позиції.
  6. Комунікації.
   1. Клієнт приймає на себе ризик будь-яких фінансових втрат, викликаних тим, що він не отримав або отримав із затримкою яке-небудь повідомлення від Дилера та/або від сервера.
   2. Клієнт визнає, що інформація, що посилається по електронній пошті (e-mail) в незашифрованому вигляді незахищена від несанкціонованого доступу.
   3. Клієнт погоджується з тим, що Дилер має право видаляти повідомлення, неотримані Клієнтом по внутрішній пошті клієнтського терміналу протягом трьох календарних днів з моменту відправки повідомлення.
   4. Клієнт несе повну відповідальність за збереження конфіденційності інформації, отриманої ним від Дилера, і приймає на себе ризик будь-яких фінансових втрат, викликаних несанкціонованим доступом третіх осіб до його торгового рахунку.
  7. Ризики, пов'язані з діями третіх сторін, що беруть участь у відносинах між Компанією з Клієнтом.
   1. Клієнт приймає на себе ризики пов'язані з припиненням існування платіжних систем. У разі якщо електронна платіжна система припинила своє існування, компанія списує з клієнтського рахунку грошові кошти в тому обсязі, в якому дана платіжна система використовувалася для поповнення рахунку.
   2. Клієнт приймає на себе ризики пов'язані із зазначенням некоректних реквізитів при використанні банківських переказів, і погоджується, що це може спричинити за собою повернення коштів на рахунок, повторне утримання комісій, та інші ризики пов'язані з поверненням і повторним відправленням перекладу.
   3. Клієнт приймає на себе будь-які ризики пов'язані з несанкціонованим використанням його персональних даних доступу до платіжних систем, а також пов'язані з використанням його банківських карт особами, які володіли достатніми даними для використання цих карт, що виникли в результаті витоку даних на стороні Клієнта.
 8. Зв'язок Компанії з Клієнтом.
  1. Компанія може використовувати для зв'язку з Клієнтом:
   - внутрішню пошту торгової платформи;
   - електронну пошту;
   - факсимільний зв'язок;
   - телефон;
   - поштові відправлення;
   - оголошення в розділі «Новини компанії» на офіційному сайті Компанії.
   Компанія буде використовувати реквізити Клієнта зазначені ним при відкритті рахунку, в зв'язку з чим Клієнт зобов'язаний повідомити Компанію про будь-які зміни в контактній інформації.
  2. Будь-яка кореспонденція (документи, оголошення, повідомлення, підтвердження, звіти та ін.) Вважається отриманою Клієнтом:
   - через одну годину після відправки на його електронну адресу (e-mail);
   - відразу ж після відправки по внутрішній пошті торгової платформи;
   - відразу ж після відправки по факсу;
   - відразу після завершення телефонної розмови;
   - через 7 календарних днів з моменту поштового відправлення;
   - відразу ж після розміщення оголошення в розділі «Новини компанії» на офіційному сайті Компанії.
  3. Кожен день Клієнт отримує на e-mail звіт про всі операції на торговому рахунку за минулу добу.
  4. Приймаючи умови цієї Угоди, Клієнт дає свою згоду на використання своїх контактних даних для відправки йому інформаційних матеріалів про сервіси та послуги компанії.
 9. Відповідальність та зобов'язання.
  1. Загальні положення.
   1. Клієнт гарантує, що:
    - дані, зазначені в реєстраційній формі, є достовірними та належать власнику рахунку;
    - буде повністю відповідальний за конфіденційність і використання імені користувача і паролів;
    - погоджується нести особисту відповідальність за всі дії, які є результатом використання імен користувача або паролів;
    - погоджується нести особисту відповідальність за всі дії, включаючи угоди на фінансових ринках;
    - погоджується з тим, що Компанія може записувати усні або телефонні переговори з Клієнтом з метою їх підтвердження.
   2. Компанія гарантує, що відомості, надані Клієнтом в Формі реєстрації, є конфіденційними і не підлягають розголошенню. У разі такого розголошення, спірна ситуація, що утворилася, вирішується відповідно до даної Угоди.
   3. Клієнт згоден, що Компанія або будь-яка третя особа, залучена до надання Клієнту послуг, не несе відповідальність за будь-які збої в телефонній мережі, мережі Інтернет, регламентні роботи або доопрацювання або будь-які події або обставини, які не залежать від Компанії, а також провайдера інформаційних засобів або будь-якої третьої особи, залученого до надання послуг Клієнту.
   4. Клієнт погоджується, що в разі якщо у Компанії є підстави вважати, що через торговий рахунок Клієнта здійснюється відмивання коштів, або власник рахунку приховує або повідомляє завідомо неправдиві реєстраційні дані, Компанія залишає за собою право призупинити всі операції по торгівельному рахунку Клієнта для проведення необхідних перевірок до повного з'ясування обставин. Під необхідними перевірками маються на увазі такі операції: перевірка реєстраційних даних, встановлення особистості Клієнта, перевірка історії поповнення рахунку і т.д. Також Компанія може ініціювати перевірку в разі, якщо є підстави вважати, що торгові операції на торговому рахунку Клієнта здійснювалися з порушенням цього Договору.
   5. Клієнт погоджується, що Компанія, в рамках протидії відмиванню доходів, має право вимагати у Клієнта реквізити банківського рахунку відкритого на ім'я клієнта з накладенням обмеження на зняття коштів з рахунку тільки за допомогою банківського переказу на зазначені реквізити. У разі відмови Клієнта надати дані реквізити, Компанія має право заблокувати всі операції по рахунку до моменту надання зазначеної інформації.
   6. Клієнт погоджується, що Компанія має право запросити будь-які документи з будь-яких транзакцій на торговий рахунок Клієнта. У разі відмови в наданні запитаних документів Компанія має право відмовити в подальшому обслуговуванні Клієнта.
 10. Розірвання угоди.
  1. Загальні положення.
   1. Дана Угода набуває чинності з моменту її підписання Клієнтом.
   2. Дана Угода припиняє свою дію в разі:
    1. Виявлення однією зі Сторін бажання розірвати цю Угоду:
     - в разі повного зняття грошових коштів Клієнтом зі свого торгового рахунку, яке тягне за собою припинення відносин, регульованих Угодою;
     - в разі порушення Клієнтом умов, зазначених в Угоді, Компанія має право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку, попередивши Клієнта про таке розірвання та повернувши в повному обсязі кошти Клієнта, що знаходяться на його торговому рахунку, на момент розірвання Угоди.
    2. У разі, якщо Компанія припиняє діяльність, регульовану Угодою:
     - Компанія попереджає Клієнта за місяць до припинення діяльності;
     - Компанія виплачує Клієнту грошові кошти Клієнта, що знаходяться на торговому рахунку на момент закриття.
    3. У разі смерті Клієнта:
     - право вимоги зняття грошових коштів з торгового рахунку Клієнта переходить спадкоємцям відповідної черги або спадкоємцям за заповітом;
     - право користування торговим рахунком Клієнта і право проведення операцій на фінансових ринках у спадок не передається.
   3. Клієнт погоджується, що Компанія зберігає за собою право на власний розсуд призупинити або припинити повністю або частково доступ Клієнта до Послуг Компанії з наступним повідомленням за допомогою засобів комунікації. В такому випадку ця Угода вважається розірваною з моменту припинення надання послуг Клієнту.
 11. Мова Угоди.
  1. Основною мовою Угоди є англійська.
  2. Для зручності клієнтів Компанією може бути надано переклад договору на мови відмінні від англійської. Даний переклад носить виключно інформативний характер.
  3. У разі будь-яких розбіжностей між англомовною версією цієї угоди і її перекладом, пріоритетною вважається англомовна версія.
 12. Контактна інформація.

  30 Де Кастро Стріт
  Вікхемс Кей 1
  Род-Таун, Тортола
  Британські Віргінські острови

Insta Service Ltd. 16.06.2024
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок