empty
 
 
InstaForex :: Thỏa thuận cung cấp công khai Instant Trading

Thỏa thuận cung cấp công khai Instant Trading

Các quy định chung.

Công ty TNHH Instant Trading (sau đây gọi là Công ty) và một cá nhân hoặc tổ chức đã ký Thỏa thuận hiện tại và đã điền vào mẫu đăng ký (sau đây gọi là Khách hàng), được gọi là các Bên, được ký kết trong Thỏa thuận hiện tại (sau đây gọi là Thỏa thuận). Thỏa thuận hiện tại quy định các điều kiện theo đó Công ty sẽ cung cấp dịch vụ cho Khách hàng liên quan đến việc tiến hành các hoạt động trên thị trường tài chính.

Thỏa thuận hiện tại quy định các điều kiện theo đó Công ty sẽ cung cấp dịch vụ cho Khách hàng liên quan đến việc tiến hành các hoạt động trên thị trường tài chính.

 1. Định nghĩa.
  1. "Lịch sử tài khoản" - danh sách đầy đủ tất cả các giao dịch đã hoàn thành và các hoạt động phi giao dịch được thực hiện trên tài khoản trực tuyến.
  2. "Tài khoản hoạt động" là tài khoản giao dịch của Khách hàng, trong đó số lượng lot thị trường được thực hiện (1 lot thị trường tương đương với 10 lot InstaForex) cho kỳ tính toán vượt 0.2% vốn chủ sở hữu trung bình bằng USD. Đối với tài khoản 1,000 USD, số lượng lot là 2 lot thị trường hoặc 20 lot InstaForex. Khi xảy ra các giao dịch ngược lại, chỉ một nửa khối lượng bị khóa được tính cho số lượng lot thực hiện.
  3. "Cố vấn" - thuật toán quản lý tài khoản giao dịch dưới dạng chương trình dựa trên MetaQuotes Language 4. Chương trình này gửi yêu cầu và lệnh đến máy chủ bằng thiết bị cổng Khách hàng.
  4. "Chênh lệch giá" - một chiến lược giao dịch sử dụng "Giao dịch chênh lệch giá".
  5. "Giao dịch chênh lệch giá" - một hoạt động khi một tài sản được mua trên một thị trường và cùng lúc đó một tài sản phù hợp được bán trên một thị trường khác. Chênh lệch giá này được cố định trên các thị trường trao đổi khác nhau. Điều dễ nhận thấy là giá trị của danh mục đầu tư gần như không thay đổi bất kể biến động của thị trường (vì các giao dịch ngược lại bù trừ cho nhau). Khi chênh lệch giá thay đổi sang phía dương, giao dịch chênh lệch giá của lợi nhuận cố định được tiến hành. Giao dịch chênh lệch giá cũng là một giao dịch được thực hiện trên một và cùng một thị trường trong một khoảng thời gian nhất định với điều kiện là khoảng cách giá đáng kể giữa các báo giá xuất hiện tại thời điểm mở hoặc đóng giao dịch.
  6. "Giá bán ra" - mức giá cao nhất trong cặp mà Khách hàng mua loại tiền này.
  7. "Số dư" - kết quả tài chính tổng hợp của tất cả các giao dịch đã hoàn thành và hoạt động phi giao dịch của tài khoản giao dịch.
  8. "Tiền tệ cơ sở" - loại tiền tệ đầu tiên được trích dẫn theo cặp tiền tệ, mà Khách hàng có thể mua hoặc bán với giá của đồng tiền báo giá.
  9. "Giá mua" - giá nhỏ nhất trong báo giá tỷ giá cặp tiền tệ. Khách hàng bán ở giá mua.
  10. "Tiền thưởng" - các khoản tiền mà Khách hàng nhận được như một phần của các chương trình tiền thưởng và cuộc thi, do Công ty tổ chức.
  11. "Vốn chủ sở hữu" là số dư tài khoản hiện tại, được tính theo công thức: số dư + lợi nhuận thả nổi - lỗ thả nổi.
  12. "Thanh nến" là một yếu tố của biểu đồ, bao gồm giá mở và đóng, cũng như giá tối đa và tối thiểu trong một khoảng thời gian nhất định (1 phút, 5 phút, một giờ, 24 giờ, một tuần, v.v.).
  13. "Khách hàng" là một cơ quan pháp lý hoặc bên thực thể đã chấp nhận Thỏa thuận hiện tại với Đại lý (Công ty) để thực hiện các hoạt động giao dịch theo các điều khoản giao dịch ký quỹ, và đã ký kết hợp đồng cho thuê cổng Khách hàng với InstaForex.
  14. "Cổng Khách hàng" là sản phẩm phần mềm MetaTrader 4.xx, cho phép Khách hàng nhận thông tin về giao dịch thị trường tài chính ở chế độ thời gian thực (số lượng do Công ty xác định), thực hiện phân tích kỹ thuật thị trường, thực hiện giao dịch, đặt / thay đổi / hủy lệnh và nhận tin nhắn từ Đại lý và Công ty. Có thể truy cập tự do tại trang web của Công ty (https://www.instaforex.com/downloads/itc4setup.exe).
  15. "Tệp nhật ký khách hàng" - một tệp được tạo bởi cổng Khách hàng, ghi lại tất cả các yêu cầu và lệnh được gửi từ Khách hàng đến Đại lý với độ chính xác 1 giây.
  16. "Vị trí đóng" - kết quả của phần thứ hai của giao dịch đã đóng hoàn thành.
  17. "Vị trí đã hoàn thành" bao gồm hai hoạt động giao dịch ngược nhau có quy mô bằng nhau (vị trí mở và đóng): mua tiếp theo là bán hoặc bán tiếp theo mua.
  18. "Hợp đồng chênh lệch" (CFD) - một hạng mục hoạt động giao dịch dựa trên sự thay đổi của tỷ lệ tài sản cơ bản (nghĩa là tài sản là đối tượng của CFD), bao gồm cổ phiếu, giao dịch tương lai, hàng hóa, kim loại quý, chỉ số chứng khoán, v.v.
  19. "Thông số hợp đồng" - các điều kiện giao dịch chính (như chênh lệch, quy mô lot, khối lượng giao dịch tối thiểu, thay đổi về khối lượng giao dịch, ký quỹ ban đầu, khóa, v.v.) cho từng công cụ. Kể từ ngày diễn ra Thỏa thuận hiện tại, thông tin có sẵn tại https://www.instaforex.com/vi/specifications.php
  20. "Cặp tiền tệ" là một đơn vị hoạt động giao dịch dựa trên sự thay đổi giá của một loại tiền tệ so với loại tiền tệ khác.
  21. "Đại lý" là:
   1. một công ty, mà Khách hàng đã ký thỏa thuận, quy định cơ sở lập pháp của tiến hành các hoạt động giao dịch trong các điều kiện giao dịch ký quỹ.
   2. nhân viên của công ty này, người mà xử lý lệnh của Khách hàng, bao gồm thực hiện lệnh, ngưng giao dịch và yêu cầu ký quỹ (trong văn bản của Thỏa thuận hiện tại viết các chữ cái viết thường).
  22. "Nhà phát triển" - công ty MetaQuotes Software, nhà phát triển nền tảng giao dịch.
  23. "Vấn đề tranh chấp" là:
   1. tình huống mà Khách hàng cho rằng Đại lý đã vi phạm một hoặc nhiều điều kiện của Thỏa thuận hiện tại do hoạt động hoặc không hoạt động của Thỏa thuận này;
   2. tình huống khi Đại lý cho rằng Khách hàng đã vi phạm một hoặc nhiều điều kiện của Thỏa thuận hiện tại do hoạt động hoặc không hoạt động của người đó.
  24. "Yêu cầu" - hướng dẫn Khách hàng được gửi tới Đại lý để nhận báo giá tiền tệ. Yêu cầu không ngụ ý nghĩa vụ của Khách hàng về việc mở giao dịch.
  25. "Thị trường nhanh" là một điều kiện của thị trường, được đặc trưng bởi sự thay đổi tỷ giá tiền tệ đột ngột trong một khoảng thời gian ngắn và thường theo sau là chênh lệch giá. Thông thường nó xảy ra ngay trước và / hoặc sau một hoặc một loạt các sự kiện:
   1. công bố các chỉ số kinh tế của các thành viên G7 (tám nước công nghiệp hàng đầu, tức là Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Anh, Canada, Ý), có mức độ ảnh hưởng cao trên thị trường tài chính;
   2. thông báo lãi suất chủ chốt của các ngân hàng trung ương và ủy ban của họ;
   3. các bài phát biểu hoặc các cuộc họp báo của các thống đốc ngân hàng trung ương, các bộ trưởng tài chính và tổng thống của các quốc gia G7;
   4. sự can thiệp của chính phủ vào thị trường tiền tệ;
   5. hành động khủng bố có tầm quan trọng quốc gia (chính phủ);
   6. thiên tai mà gây ra thông báo về tình trạng khẩn cấp quốc gia (hoặc các biện pháp hạn chế tương tự) trong các lãnh thổ bị ảnh hưởng;
   7. chiến tranh bùng nổ hoặc hành động quân sự;
   8. các sự kiện chính trị lớn như từ chức, bổ nhiệm hoặc nhậm chức (bao gồm cả kết quả bầu cử) của cơ quan hành pháp của các chính phủ;
   9. các điều kiện khác ảnh hưởng đến động lực của tỷ giá tiền tệ.
  26. "Lợi nhuận / lỗ thả nổi" - lợi nhuận / lỗ chưa ấn định của tất cả các giao dịch mở ở tỷ giá hiện tại ở thời điểm hiện tại.
  27. "Tình huống bất khả kháng" - những sự cố không thể lường trước hoặc ngăn chặn được. Ví dụ:
   1. thiên tai;
   2. chiến tranh;
   3. hành động khủng bố;
   4. hành động của chính phủ, hành động của cơ quan chính quyền hành pháp và lập pháp;
   5. tấn công tin tặc và các hành vi trái pháp luật khác đối với máy chủ.
  28. "Dư ký quỹ" - tiền trên tài khoản giao dịch có thể được sử dụng để mở giao dịch mới. Tính theo công thức: vốn chủ sở hữu - ký quỹ.
  29. "Đồ thị" (biểu đồ) là dòng báo giá được minh họa bằng đồ họa. Nó cho thấy mức cao nhất của bất kỳ thanh / nến nào, đó là Giá mua vào tối đa trong một khoảng thời gian; Giá mua thấp hoặc tối thiểu; giá đóng hoặc giá mua trước đó của bất kỳ thanh / nến nào; và giá mở hoặc Giá mua đầu tiên của bất kỳ thanh / nến nào.
  30. "Ký quỹ cho các quyền chọn khóa" - bảo đảm tiền mặt được bảo đảm theo yêu cầu của Đại lý để mở và duy trì giao dịch. Đối với mỗi công cụ, nó được chỉ định riêng trong Thông số kỹ thuật.
  31. "Mức kí quĩ ban đầu" - tiền mặt được yêu cầu bởi Đại lý để mở giao dịch. Đối với mỗi công cụ, giá trị được chỉ định trong Thông số kỹ thuật.
  32. "Trang web InstaForex" là trang web chính thức của nhà môi giới InstaForex có sẵn tại địa chỉ trang web sau: https://www.instaforex.com/
  33. "Công cụ" - một cặp tiền tệ hoặc CFD (hợp đồng chênh lệch).
  34. "Đòn bẩy" - tỷ lệ của một khoản tiền bảo chứng được sử dụng trong giao dịch so với khối lượng giao dịch: 1:100, 1:200. Đòn bẩy 1:200 có nghĩa là để mở giao dịch, cần có một tài khoản giao dịch với số tiền gửi, mà ít hơn 200 lần so với tổng số giao dịch được mở.
  35. "Khóa" - vị trí mua và bán của cùng một khối lượng mà đã được mở cho cùng một công cụ trên cùng một tài khoản.
  36. "Ký quỹ khóa" là số tiền bảo chứng, được yêu cầu bởi Đại lý để mở và duy trì các vị trí khóa. Đối với mỗi công cụ, nó được chỉ định trong Thông số kỹ thuật.
  37. "Mua" - mua một công cụ với hy vọng tỷ giá sẽ tăng. Liên hệ với cặp tiền tệ, đang mua loại tiền cơ sở bằng cách sử dụng loại tiền báo giá.
  38. "Lot" - đơn vị đo lường số lượng cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ cơ sở, được sử dụng trong một sàn giao dịch.
  39. "Kích thước lot" - số lượng tài sản, hàng hóa, tiền tệ cơ bản trên một lot, được xác định trong Thông số kỹ thuật.
  40. "Mức ký quỹ" - tỷ lệ vốn chủ sở hữu với tỷ lệ ký quỹ cần thiết (tính theo phần trăm), được tính theo công thức: (vốn chủ sở hữu / tỷ lệ ký quỹ) * 100%..
  41. "Yêu cầu ký quỹ" - trạng thái của tài khoản giao dịch khi Đại lý có quyền nhưng không bắt buộc phải đóng tất cả các giao dịch mở của Khách hàng vì không đủ tiền (dư ký quỹ). Mức ký quỹ, trong đó phát sinh tình huống "yêu cầu ký quỹ"; được chỉ định trong Thỏa thuận này.
  42. "Giao dịch ký quỹ" - giao dịch với việc sử dụng đòn bẩy; Khách hàng có thể mở các giao dịch có giá trị cao hơn nhiều so với giao dịch được sử dụng trong quỹ cá nhân giao dịch của Khách hàng.
  43. "Thị trường mở" - bắt đầu các phiên giao dịch sau cuối tuần, ngày lễ hoặc sau một khoảng thời gian giữa các phiên giao dịch.
  44. "Ký quỹ cần thiết" - số tiền cần thiết để duy trì các vị thế mở. Nó được chỉ định trên trang thông số kỹ thuật hợp đồng.
  45. "Hoạt động phi giao dịch" - hoạt động nạp tiền vào tài khoản giao dịch (hoặc rút tiền từ tài khoản giao dịch) hoặc hoạt động phân bổ (trả lại) tín dụng.
  46. "Điều kiện thị trường bình thường" - điều kiện của thị trường khi:
   1. không có điểm dừng đáng kể trong việc cung cấp báo giá cho một sàn giao dịch;
   2. không có động lực giá gấp rút;
   3. không có chênh lệch đáng kể về giá.
  47. "Thị trường bình thường" - xem "Điều kiện thị trường bình thường".
  48. "Lỗi rõ ràng" - việc Đại lý mở / đóng các vị trí của Khách hàng hoặc thực hiện bất kỳ lệnh nào ở mức giá, mà khác rất nhiều so với giá của công cụ trong luồng báo giá tại thời điểm thực hiện. Hoặc một số hoạt động hoặc không hoạt động khác của Đại lý liên quan đến đánh giá sai về giá thị trường tại một thời điểm nhất định.
  49. "Khoảng cách mở" là tình huống khi một trong các tuyên bố sau là đúng:
   1. Giá mua của thị trường mở cao hơn giá bán của thị trường đóng;
   2. Giá bán tại thị trường mở thấp hơn Giá mua khi đóng cửa thị trường.
  50. "Lệnh" - hướng dẫn của Khách hàng được gửi tới Đại lý để mở / đóng giao dịch khi giá đạt đến mức đặt lệnh, hoặc để đặt, xóa hoặc thay đổi cấp độ đặt lệnh.
  51. "Mức đặt lệnh" - giá được chỉ định trong lệnh.
  52. "Vị trí mở" là kết quả của phần đầu tiên của giao dịch hoàn thành đầy đủ. Khi mở một vị trí, Khách hàng cam kết các nghĩa vụ sau đây:
   1. thực hiện phần thứ hai của các giao dịch (mua / bán) có cùng kích thước;
   2. duy trì vốn chủ sở hữu không thấp hơn 30% mức ký quỹ cần thiết.
  53. "Lệnh chờ" - Khách hàng yêu cầu Đại lý mở giao dịch một khi giá đã đạt đến mức đặt lệnh.
  54. "Pip" - đơn vị giá nhỏ nhất cho bất kỳ ngoại tệ nào. Cũng được gọi là "điểm".
  55. "Giá trước khi báo giá phi thị trường" là giá đóng cửa của thanh phút, trước báo giá thanh phút phi thị trường.
  56. "Khoảng cách giá" - một trong các tình huống sau:
   1. Giá mua hiện tại cao hơn Giá bán trước đó;
   2. Giá bán hiện tại thấp hơn Giá mua trước đó.
  57. "Tiền tệ báo giá" là loại tiền tệ thứ hai trong biểu tượng cặp tiền được Khách hàng sử dụng để bán hoặc mua loại tiền cơ bản.
  58. "Cơ sở dữ liệu báo giá" - thông tin về tất cả các báo giá tiền tệ.
  59. "Báo giá" là quá trình cung cấp báo giá tiền tệ theo thời gian thực cho Khách hàng để thực hiện giao dịch.
  60. "Tỷ giá" –
   1. đối với cặp tiền tệ: giá đơn vị tiền tệ cơ sở thể hiện dưới dạng tiền tệ báo giá;
   2. đối với CFD: giá đơn vị tài sản cơ sở thể hiện dưới dạng tiền tệ.
  61. "Tiền gửi thực" là sự khác biệt giữa tiền gửi và rút tiền tại tài khoản giao dịch của Khách hàng cho kỳ báo cáo.
  62. "Tệp nhật ký máy chủ" là một tệp được tạo bởi máy chủ, ghi lại tất cả các yêu cầu và lệnh mà Đại lý nhận được từ Khách hàng, bao gồm kết quả xử lý, với độ chính xác 1 giây.
  63. "Máy chủ" là sản phẩm phần mềm của MetaTrader Server 4.xx, xử lý các yêu cầu và lệnh của Khách hàng, cung cấp thông tin về giao dịch thị trường tài chính ở chế độ thời gian thực (số lượng do Công ty xác định), có tính đến nghĩa vụ lẫn nhau giữa Khách hàng và Đại lý, và tuân thủ các điều kiện và hạn chế.
  64. "Vị trí bán" - bán công cụ khi dự kiến tỷ giá giảm. Đối với các cặp tiền tệ: khi tiền tệ cơ sở được bán bằng cách sử dụng đồng tiền báo giá.
  65. "Tăng vọt" - báo giá đáp ứng các điều kiện sau:
   1. có một khoảng cách đáng kể về giá;
   2. giá ngắn hạn trở về mức ban đầu tạo ra chênh lệch giá;
   3. không có động lực giá gấp rút trước khi báo giá này;
   4. không có sự kiện kinh tế vĩ mô và / hoặc tin tức của công ty ảnh hưởng đáng kể đến giá công cụ tại thời điểm báo giá này diễn ra.
   5. Công ty có quyền xóa thông tin liên quan đến báo giá phi thị trường (Tăng vọt) khỏi cơ sở dữ liệu báo giá của máy chủ.
  66. "Chênh lệch" - sự khác biệt giữa Giá mua và Giá bán (tính bằng pip).
  67. "Truyền báo giá theo thời gian thực" - một chuỗi báo giá cho mọi công cụ được nhập và xem trong nền tảng giao dịch, cơ chế cung cấp báo giá cho Khách hàng bởi Đại lý, hiển thị trong chế độ thời gian thực, bằng cách sử dụng, Khách hàng có thể gửi lệnh đến Đại lý để thực hiện giao dịch mọi lúc.
  68. "Dừng giao dịch" - buộc phải đóng một vị trí được tạo bởi máy chủ.
  69. "Hoán đổi" - một khoản thanh toán được thực hiện để tiến hành một vị trí mở qua đêm. Nó có thể là dương hoặc âm. Một biểu đồ, xác định giá trị hoán đổi cho từng công cụ, có thể được tìm thấy tại trang web chính thức của InstaForex. Tại thời điểm sửa đổi Thỏa thuận hiện tại, thông tin có sẵn tại https://www.instaforex.com/vi/specifications.php.
  70. "Lệnh cắt lỗ dưới" là thuật toán quản lý lệnh dừng lỗ (SL):
   1. nếu lợi nhuận của vị trí mở không vượt quá mức dừng cắt lỗ dưới, không được thực hiện bất kỳ hành động nào;
   2. ngay khi lợi nhuận của vị trí mở vượt quá mức dừng cắt lỗ dưới, gửi một lệnh đến máy chủ ghi đè lên lệnh SL theo khoảng cách bằng với giá trị dừng cắt lỗ dưới của giá hiện tại;
   3. ngay khi khoảng cách giữa lệnh SL và báo giá vượt quá điểm dừng cắt lỗ dưới, máy chủ sẽ thay đổi mức đặt lệnh, sao cho khoảng cách giữa lệnh và giá hiện tại bằng với điểm dừng cắt lỗ dưới.
   4. Lệnh cắt lỗ dưới hoạt động khi cổng Khách hàng được khởi chạy, kết nối với Internet và được máy chủ ủy quyền thành công.
  71. "Thị trường mỏng" - một trạng thái của thị trường, khi có ít báo giá hơn so với thông thường được nhập trong nền tảng giao dịch trong một khoảng thời gian đáng kể. Theo quy định, loại điều kiện thị trường này xảy ra trong các ngày lễ Giáng sinh, ngày lễ quốc gia ở các nước G7 và giữa 23:00 tối - 3:00 sáng (GMT +2), v.v.
  72. "Phiếu" - số nhận dạng duy nhất được gán cho vị trí hoặc lệnh chờ trong sàn giao dịch.
  73. "Giá trị lệnh cắt lỗ dưới" - giá trị của tham số "lệnh cắt lỗ dưới", được đặt bởi Khách hàng.
  74. "Thời gian nền tảng giao dịch" - múi giờ xảy ra các sự kiện đã đăng ký trong tệp nhật ký máy chủ. Tại thời điểm công bố Thỏa thuận hiện tại, đó là GMT +2.
  75. "Quy mô hoạt động giao dịch" - số lượng lot nhân với kích thước lot.
  76. "Điều kiện thị trường khác với điều kiện bình thường" - thị trường mỏng hoặc thị trường nhanh.
  77. "Hoạt động giao dịch / giao dịch" là mua / bán công cụ do Khách hàng thực hiện.
  78. "Sàn / nền tảng giao dịch" - một bộ phần mềm và cơ sở kỹ thuật hỗ trợ nhận thông tin về giao dịch được thực hiện trên thị trường tài chính ở chế độ thời gian thực, thực hiện các hoạt động giao dịch, có tính đến nghĩa vụ lẫn nhau giữa Khách hàng và Đại lý, và thực thi các điều kiện và hạn chế. Ở dạng đơn giản cho các mục đích của Thỏa thuận hiện tại bao gồm "Máy chủ" và "Cổng Khách hàng".
  79. "Tài khoản giao dịch" - nhật ký được cá nhân hóa duy nhất của tất cả các hoạt động được ghi lại trên nền tảng giao dịch, nơi các giao dịch đã đóng hoàn thành, vị trí mở, hoạt động phi thị trường và lệnh được phản ánh.
  80. Thỏa thuận hiện tại giữa Khách hàng và Công ty xác định các điều khoản sử dụng cho tất cả các dịch vụ do Công ty và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ủy quyền khác cung cấp, bao gồm cả việc sử dụng các dịch vụ với mục đích thực hiện giao dịch trên tài khoản giao dịch của Khách hàng.
 2. Dịch vụ của công ty.
  1. Định nghĩa về dịch vụ của Công ty.
   1. Các dịch vụ của Công ty là tất cả các chương trình hoặc dịch vụ tương tác do Công ty cung cấp, giúp Khách hàng có thể:
    - được kết nối với Công ty hoặc với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ủy quyền;
    - nhận thông tin và báo giá từ Công ty hoặc từ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ủy quyền;
    - thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính thông qua cổng giao dịch Công ty MetaTrader 4.0 (chương trình phần mềm) bao gồm truyền dữ liệu điện tử mà Khách hàng gửi cho Công ty bằng máy tính cá nhân được kết nối bằng modem hoặc bất kỳ thiết bị nào khác để truy cập mạng truyền tệp do Công ty chỉ định.
   2. Bằng cách ký Thỏa thuận hiện tại, Khách hàng thừa nhận đã đồng ý với các quy tắc liên hệ và đồng ý rằng Khách hàng chỉ có thể đưa ra hướng dẫn qua điện thoại hoặc cổng giao dịch của Khách hàng.
   3. Các dịch vụ của Công ty bao gồm bộ phần mềm thông tin "MetaTrader 4.0", phương tiện phân tích kỹ thuật và dịch vụ cung cấp thông tin của bên thứ ba, được cung cấp cùng với các dịch vụ của Công ty.
   4. Khách hàng thừa nhận rằng Công ty có quyền thay đổi, thêm, đổi tên hoặc không thay đổi các dịch vụ của Công ty được cung cấp theo Thỏa thuận hiện tại mà không cần thông báo trước. Khách hàng cũng thừa nhận rằng Thỏa thuận có thể áp dụng cho các dịch vụ, mà có thể thay đổi, thêm hoặc đổi tên trong tương lai bên cạnh các dịch vụ mà được cung cấp cho Khách hàng hiện tại.
   5. Liên quan đến các giao dịch của Khách hàng, Công ty chỉ thực hiện các lệnh của Khách hàng mà không cung cấp quản lý ủy thác hoặc khuyến nghị. Công ty thực hiện các yêu cầu hoặc lệnh của Khách hàng bất kể tính chất giao dịch, ngay cả khi chúng không có lợi cho Khách hàng.
   6. Ngoài các trường hợp được mô tả trong Thỏa thuận hiện tại, Công ty không bắt buộc phải:
    - theo dõi và thông báo cho Khách hàng về tình trạng giao dịch;
    - đóng vị trí mở của Khách hàng;
    - cố gắng thực hiện lệnh của Khách hàng bằng cách sử dụng báo giá, mà khác với báo giá được hiển thị trong nền tảng giao dịch "MetaTrader 4.0.
   7. Các dịch vụ của Công ty loại trừ việc cung cấp các khuyến nghị và thông tin để thúc đẩy Khách hàng tiến hành các hoạt động. Trong một số trường hợp, Công ty có quyền đưa ra thông tin, khuyến nghị và tư vấn cho Khách hàng; trong trường hợp này, Công ty không chịu trách nhiệm về kết quả và hiệu quả của các hành động đó. Công ty có quyền hủy bỏ hoặc đóng bất kỳ vị trí nào của Khách hàng theo các điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này. Tất cả các giao dịch được thực hiện bởi Khách hàng do thông tin sai lệch hoặc nhầm lẫn, sẽ được cả hai bên, Khách hàng và Công ty chứng thực.
 3. Nguyên tắc cơ bản.
  1. Xử lý lệnh của khách hàng.
   1. Để thực hiện giao dịch, cơ chế báo giá "Thực thi tức thì" được sử dụng.
   2. Yêu cầu và lệnh của khách hàng được xử lý theo sơ đồ sau:
    - Khách hàng thực hiện lệnh hoặc một yêu cầu, mà tính chính xác được kiểm tra, trong cổng của Khách hàng;
    - cổng của Khách hàng chuyển tiếp yêu cầu hoặc lệnh đến máy chủ;
    - máy chủ nhận được lệnh của Khách hàng và kiểm tra tính chính xác của nó; sau đó cổng giao dịch hiển thị thông báo "yêu cầu được máy chủ chấp nhận";
    - khi yêu cầu hoặc lệnh của Khách hàng đã được xử lý, máy chủ sẽ gửi kết quả trở lại cổng giao dịch của Khách hàng;
    - miễn là có kết nối liên tục giữa cổng của Khách hàng và máy chủ, cổng của Khách hàng nhận được kết quả thực hiện yêu cầu hoặc lệnh từ Đại lý.
   3. Khách hàng có thể cố gắng hủy yêu cầu đã gửi trước đó (mà được xếp theo thứ tự); tuy nhiên, Công ty không thể đảm bảo sự thành công của nỗ lực này.
   4. Thời gian, được yêu cầu để thực hiện một yêu cầu hoặc lệnh, tùy thuộc vào chất lượng kết nối giữa cổng của Khách hàng và máy chủ Công ty, cũng như các điều kiện thị trường. Trong điều kiện thị trường bình thường, thường mất khoảng 1-5 giây để xử lý một yêu cầu hoặc một lệnh. Trong điều kiện thị trường khác với điều kiện bình thường, thời gian xử lý có thể được kéo dài lên tới 10 - 15 giây.
   5. Máy chủ Công ty có thể từ chối lệnh của Khách hàng trong các trường hợp như sau:
    - tại thị trường mở thông báo "Không có giá", trong trường hợp Khách hàng thực hiện một yêu cầu trước khi báo giá đầu tiên được nhập vào nền tảng giao dịch;
    - Khách hàng không có đủ tiền để mở một vị trí mới;
    - điều kiện thị trường khác với bình thường.
  2. Hoạt động giao dịch.
   1. Tiền tệ được bán theo Giá mua. Tiền tệ được mua ở Giá bán.
  3. Kích thước tối thiểu của giao dịch.
   1. Đối với tài khoản giao dịch của các loại Tiêu chuẩn và Eurica có số dư và / hoặc tiền với số tiền 100,000.00 USD (một trăm nghìn USD) hoặc tương đương bằng loại tiền khác, có thể có giới hạn về kích thước vị trí tối thiểu trong số tiền của 1 lot InstaForex (hoặc 1 USD mỗi pip). Đối với các tài khoản trị giá 10,000.00 USD (mười nghìn USD) hoặc tương đương bằng loại tiền khác theo quyết định của Công ty, có thể có giới hạn về quy mô hoạt động tối thiểu là 0.1 lot InstaForex (hoặc 0.10 USD mỗi 1 pip). Đối với các tài khoản giao dịch có số dư trên 10,000 USD và hơn 100,000 USD, kích thước tối thiểu của lot InstaForex có thể được đặt tỷ lệ thuận với số dư theo quyết định của Công ty.
   2. Nếu tổng số vị trí mở của Khách hàng vượt quá các khoản tiền sau bằng tiền cơ sở, Công ty có quyền áp đặt các giới hạn đối với đòn bẩy tối đa.
    - với số tiền trên 5,000,000 USD (năm triệu) đến 1:100;
    - với số tiền trên 20,000,000 USD (hai mươi triệu) đến 1:50.
    Trong một số trường hợp, khi các giao dịch được mở thông qua hệ thống ForexCopy, Công ty có quyền hạch toán tổng khối lượng giao dịch được mở trên tất cả các tài khoản của người theo dõi giao dịch ForexCopy để áp dụng các hạn chế nói trên đối với các tài khoản này. Cùng với đó, mức dừng giao dịch mà được quy định tại khoản 3.15 của Thỏa thuận hiện tại có thể được thay đổi 50% cho tất cả những người theo dõi nhà giao dịch này.
    Công ty có quyền áp đặt các hạn chế nêu trên trên cơ sở chọn lọc.
   3. Đối với các tài khoản có số dư trên 1000 USD, đòn bẩy có thể được hạ xuống từ 1:1000 đến 1:600.
  4. Chênh lệch tỷ giá và phí qua đêm.
   1. Trong trường hợp không có trường hợp chính nào bắt buộc, Công ty sử dụng mức chênh lệch cố định, cái mà được chỉ định trên trang web chính thức của Công ty. Để làm quen với các chênh lệch hiện tại, vui lòng truy cập: https://www.instaforex.com/vi/specifications.php
   2. Giữ vị thế qua đêm. Phí qua đêm được tính vào lúc 23:59:30 khi giữ các vị thế qua đêm. Phí qua đêm được tính với tỷ lệ gấp ba lần để vị thế tiếp tục mở từ Thứ Tư đến Thứ Năm cho tất cả các cặp tiền tệ, kim loại giao ngay, #SPY và #QQQ. Một mức phí qua đêm ba lần cũng được tính vào thứ Sáu để giữ các vị thế trên CFD trên cổ phiếu, cũng như với hợp đồng tương lai. Quy mô phí qua đêm có thể thay đổi hàng ngày tùy theo quyết định của Công ty. Các mức phí qua đêm hiện tại có sẵn tại https://www.instaforex.com/vi/specifications.php
  5. Sửa đổi điều kiện giao dịch.
   1. Công ty có quyền thay đổi các yêu cầu ký quỹ, chênh lệch, chế độ thực hiện lệnh và các điều kiện giao dịch khác tương quan với các ngày lễ quốc gia và quốc tế và sẽ thông báo trước cho Khách hàng 5 ngày làm việc. Trong trường hợp này, tất cả các thay đổi sẽ được áp dụng cho các giao dịch đã mở và vị trí mới.
  6. Vị trí CFD đóng.
   1. Nếu có các vị trí mở trong tài khoản giao dịch vào một ngày (hoặc vào ngày hôm sau) của ấn phẩm thống kê kinh tế của công ty phát hành CFD, hoặc bất kỳ sự kiện nào khác, có ảnh hưởng lớn đến tỷ giá cổ phiếu, Công ty bảo lưu quyền đóng một vị trí bằng cách sử dụng báo giá thị trường cuối cùng tại phiên giao dịch đóng. Trong trường hợp này, có một giao dịch mở lại tại một trong những báo giá thị trường trong 5 phút đầu tiên sau khi phiên mở.
  7. Vị trí mở.
   1. Để mở một vị trí, một lệnh phải được gửi từ cổng của Khách hàng đến máy chủ của Công ty. Các tham số lệnh sau là bắt buộc:
    - công cụ;
    - kích thước vị trí (bằng lot).
   2. Danh sách các công cụ có sẵn để tiến hành các hoạt động giao dịch sử dụng chế độ "Thực thi tức thì" được công bố tại trang web chính thức của Công ty trong phần "Công cụ giao dịch" (https://www.instaforex.com/vi/specifications.php).
  8. Công ty có nghĩa vụ phải thông báo cho Khách hàng 7 ngày trước khi thay đổi danh sách các công cụ giao dịch.
   1. Để mở vị trí Mua / Bán, Khách hàng phải gửi lệnh bằng cổng của Khách hàng.
    -Để mở một vị trí Mua trong cửa sổ lệnh của cổng của Khách hàng, Khách hàng phải nhấp vào "Mua", trong đó lệnh được gửi đến máy chủ.
    -Để mở vị trí Bán trong cửa sổ lệnh của cổng của Khách hàng, cần nhấp vào thẻ Bán, trong đó lệnh được gửi đến máy chủ.
  9. Thực hiện lệnh của Khách hàng để mở một vị trí.
   1. Nếu kích thước của dư ký quỹ đủ để mở một vị trí, vị trí đó sẽ được mở. Mức dư ký quỹ mới sẽ được điều chỉnh tự động.
   2. Trong trường hợp kích thước của mức dư ký quỹ không đủ để mở một vị trí, vị trí đó sẽ không được mở và một thông báo về việc không đủ tiền sẽ xuất hiện trong cửa sổ lệnh.
   3. Nếu tại thời điểm tiến hành yêu cầu hay lệnh của Khách hàng được thực hiện bởi máy chủ, báo giá thay đổi, máy chủ sẽ đưa ra giá Bán / Mua mới. Trong trường hợp này, một cửa sổ "Báo giá lại" mới sẽ xuất hiện với giá mới. Nếu Khách hàng đồng ý tiến hành thao tác với các báo giá mới được cung cấp, nhấp vào thẻ "OK" trong cửa sổ "Báo giá lại" trong vòng 3 giây.
   4. Lệnh Khách hàng để mở một vị trí được coi là được thực thi, và vị trí được mở, khi tệp nhật ký máy chủ tương ứng đã được cập nhật với một bản ghi mới. Mỗi vị trí mới sẽ nhận được một số phiếu liên tiếp.
  10. Vị trí đóng.
   1. Để đóng một vị trí trong cổng của Khách hàng, Khách hàng có nghĩa vụ phải chỉ ra các tham số sau:
    - phiếu của vị trí được đóng,
    - kích thước của vị trí.
   2. Để đóng một vị trí, Khách hàng nhấp vào biểu tượng "Đóng vị trí" theo lệnh của cổng giao dịch.
  11. Thực hiện lệnh của Khách hàng để đóng một vị trí.
   1. Nếu tại thời điểm thực hiện lệnh / yêu cầu của Khách hàng bởi máy chủ, báo giá đã thay đổi, máy chủ sẽ đưa ra báo giá Bán / Mua mới. Trong trường hợp này sẽ xuất hiện một cửa sổ "Báo giá lại" với giá mới. Với điều kiện Khách hàng đồng ý tiến hành thỏa thuận với mức giá mới được cung cấp, nhấp vào biểu tượng "OK" trong vòng 3 giây.
   2. Lệnh của Khách hàng để đóng một vị trí được coi là đã hoàn thành, và vị trí được đóng, khi một bản ghi tương ứng trong tệp nhật ký của máy chủ xuất hiện.
  12. Mô tả lệnh, có sẵn trong cổng giao dịch InstaTrader:
   1. Các loại lệnh:
    "Dừng mua" đề nghị mở một vị trí mua ở mức giá cao hơn giá thực tế tại thời điểm đặt lệnh;
    "Dừng bán" đề xuất một vị trí bán mở ở mức giá thấp hơn giá thực tế tại thời điểm đặt lệnh;
    "Giới hạn mua" đề nghị mở một vị trí mua ở mức giá thấp hơn giá thực tế tại thời điểm đặt lệnh;
    "Giới hạn bán" đề nghị mở một vị trí bán ở mức giá cao hơn giá thực tế tại thời điểm đặt lệnh.
   2. Để đóng vị trí, các lệnh sau có thể được sử dụng:
    "Dừng lỗ" ngụ ý đóng vị trí đã mở trước đó ở mức giá, mà lợi nhuận thấp hơn cho Khách hàng nếu so với giá tại thời điểm đặt lệnh;
    "Chốt lợi nhuận" ngụ ý đóng một vị trí mở trước đó ở mức giá, mà có lợi hơn cho Khách hàng so với giá tại thời điểm đặt lệnh.
   3. Khách hàng có quyền thay đổi và xóa bất kì lệnh nào đang chờ xử lý nếu nó chưa được kích hoạt.
  13. Thi hành lệnh.
   1. Một lệnh sẽ được xếp hàng để thực hiện trong các trường hợp sau::
    - Lệnh Dừng bán được xếp hàng để thực hiện tại thời điểm giá mua trong báo giá phát trực tuyến trở nên thấp hơn hoặc bằng mức đặt lệnh;
    - Lệnh Dừng mua được xếp hàng để thực hiện khi giá Bán trong báo giá phát trực tuyến chạm hoặc vượt mức đặt lệnh;
    - Lệnh giới hạn bán được xếp hàng để thực hiện khi giá Mua trong báo giá phát trực tuyến chạm hoặc vượt mức đặt lệnh;
    - Lệnh Giới hạn mua được xếp hàng để thực hiện khi giá Bán trong báo giá phát trực tuyến trở nên thấp hơn hoặc bằng mức đặt lệnh;
    - Lệnh chốt lợi nhuận cho vị trí mua mở được xếp hàng để thực hiện khi giá Mua trong báo giá phát trực tuyến vượt hoặc bằng mức đặt lệnh;
    - Lệnh Dừng lỗ cho các kích hoạt vị trí mua mở, khi giá Mua trong báo giá phát trực tuyến giảm xuống dưới hoặc bằng với mức đặt lệnh;
    - Lệnh Chốt lợi nhuận cho các kích hoạt giao dịch bán mở, khi giá Bán trong báo giá phát trực tuyến giảm xuống dưới hoặc bằng với mức đặt lệnh;
    - Lệnh Dừng lỗ đối với các kích hoạt giao dịch bán mở mà bán vị trí mở, và giá Bán trong luồng báo giá vượt hoặc bằng mức đặt lệnh.
   2. Trong trường hợp chênh lệch giá, các lệnh được thực hiện theo các quy tắc sau:
    - các lệnh đang chờ xử lý, trong đó mức mở và Chốt lợi nhuận rơi vào khoảng cách giá, bị hủy với một nhận xét [đã hủy / khoảng cách];
    - Lệnh chốt lợi nhuận mà mức của nó nằm trong khoảng cách giá, được thực hiện ở mức giá được đặt theo lệnh;
    - Lệnh Dừng lỗ, mà nằm trong khoảng cách giá, được thực hiện ở mức giá nhận được đầu tiên sau khoảng cách và được đánh dấu bằng một nhận xét [sl/khoảng cách];
    - Các lệnh Dừng mua và Dừng bán đang chờ xử lý được thực hiện ở mức giá đầu tiên nhận được sau khoảng cách giá, với [bắt đầu / khoảng cách] xuất hiện như là nhận xét;
    - Các lệnh Giới hạn mua và Giới hạn bán đang chờ xử lý được thực hiện ở mức giá đã đặt và được đánh dấu bằng một nhận xét [bắt đầu / khoảng cách].
    Trong một số trường hợp, khi khoảng cách giá nhỏ, lệnh có thể được thực thi trong chế độ tùy chỉnh, theo tập hợp trong giá lệnh.
   3. Khi nhận được lệnh đang chờ xử lý và kích thước của mức dư ký quỹ không đủ để mở lệnh, lệnh đang chờ xử lý sẽ tự động bị xóa với nhận xét "bị hủy bởi đại lý".
  14. Thời gian hiệu lực và đặt lệnh, thông số, quy tắc đặt lệnh.
   1. Lệnh chỉ có thể được đặt, xóa hoặc thay đổi bởi Khách hàng khi giao dịch cho công cụ đã chọn được cho phép. Giờ giao dịch cho mỗi công cụ được chỉ định tại https://www.instaforex.com/vi/specifications.php.
   2. Đặt lệnh chờ xử lý, thông tin sau sẽ được Khách hàng cung cấp:
    - công cụ;
    - kích thước vị trí (khối lượng);
    - loại lệnh (Dừng mua, Dừng bán, Giới hạn mua, Giới hạn bán);
    - mức giá mà tại đó lệnh sẽ được đặt.
   3. Khi lệnh chờ xử lý được thực thi, máy chủ sẽ tự động kiểm tra trạng thái tài khoản giao dịch để xem có sẵn mức dư ký quỹ hay không. Vị trí mới được thêm vào danh sách các vị trí mở; vị trí Khách hàng tích lũy và mức dư ký quỹ được tính toán.
   4. Trong điều kiện thị trường bình thường, máy chủ thực hiện một lệnh theo giá được đặt mà không bị trượt.
   5. Một lệnh được coi là được thực thi khi nó đã được ghi lại trong tệp nhật ký máy chủ.
   6. Khách hàng đồng ý trải qua kiểm tra chuyên gia bổ sung về tài khoản giao dịch, nếu được tiết lộ rằng các phương thức giao dịch của Khách hàng bao gồm mở và đóng / mở các vị trí khóa với khoảng cách dưới 5 phút giữa chúng. Để phù hợp với kết quả kiểm tra bổ sung, Công ty có quyền sửa kết quả giao dịch của Khách hàng bằng tổng số lệnh như vậy.
  15. Buộc đóng các vị trí.
   1. Khi mức ký quỹ tài khoản của Khách hàng dưới 30%, yêu cầu ký quỹ kích hoạt. Công ty có quyền, tuy nhiên, không bắt buộc phải đóng vị trí của Khách hàng. Theo quyết định của Công ty, có nên đóng vị trí đó hay không.
   2. Nếu trạng thái tài khoản giao dịch hiện tại (vốn chủ sở hữu) dưới 10% mức ký quỹ cần thiết để duy trì vị thế mở, Công ty có quyền buộc đóng vị trí của Khách hàng mà không cần thông báo trước.
   3. Máy chủ kiểm soát điều kiện hiện tại của tài khoản. Trong trường hợp các điều kiện được mô tả trong Khoản 3.15.2 của Thỏa thuận hiện tại bị vi phạm, máy chủ sẽ tạo ra lệnh đóng vị trí bắt buộc (lệnh dừng). Lệnh dừng được thực hiện theo giá thị trường phù hợp với thứ tự lệnh chung của Khách hàng. Buộc đóng một vị trí được ghi lại trong tệp nhật ký máy chủ dưới dạng "lệnh dừng".
   4. Trong trường hợp các điều kiện được mô tả trong Khoản 3.15.2 của Thỏa thuận hiện tại bị vi phạm và Khách hàng có một số vị trí mở, vị trí có mức lỗ thả nổi cao nhất sẽ bị đóng trước tiên.
   5. Trong điều kiện thị trường bình thường, trong trường hợp vị trí cuối cùng trên tài khoản giao dịch bị đóng, Công ty có thể cung cấp số dư trong phạm vi từ 0% đến 10% số tiền ký quỹ cần thiết để duy trì vị trí đóng cuối cùng này. Công ty có quyền khôi phục số dư âm trên một trong các tài khoản của Khách hàng với chi phí của các khoản tiền có sẵn trên Tài khoản giao dịch khác của Khách hàng.
   6. Có thể có độ trễ khi đóng lệnh tự động trong quá trình đóng vị trí bắt buộc. Sự chậm trễ này có thể là lý do của việc đóng một vị trí ở mức giá thuận lợi hơn so với giá tại thời điểm đóng lệnh. Trạng thái tài khoản tại thời điểm giao dịch kết thúc bằng "lệnh dừng" được phản ánh trong nhận xét cho lệnh, trong đó phần trăm của mức dư ký quỹ, số dư tài khoản và mức ký quỹ được chỉ định. Đóng lệnh ở mức giá, mà mang lại lợi nhuận cao hơn cho Khách hàng so với mức "lệnh dừng", không thể được coi là lý do cho yêu cầu bồi thường từ phía Khách hàng. Đóng vị trí ở mức giá, mà ít có lợi cho Khách hàng hơn mức "lệnh dừng", có thể được coi là lý do của yêu cầu bồi thường đối với Khách hàng.
   7. Bằng cách chấp nhận Thỏa thuận hiện tại, các Bên đã đồng ý rằng thời gian làm việc của thị trường - Thứ hai 00:00 - thứ sáu 23:59 - được chuyển hai lần một năm do Châu Âu chuyển sang thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày và ngược lại, vào chủ nhật cuối cùng của tháng ba và chủ nhật cuối cùng của tháng mười tương ứng.
   8. Số lượng giao dịch tối đa được mở đồng thời không bị giới hạn. Tuy nhiên, Công ty có quyền áp đặt các hạn chế bắt buộc đối với số lượng lệnh được mở.
   9. Trong trường hợp bất khả kháng và tình huống phi thị trường, Công ty có quyền đóng tất cả các vị trí của Khách hàng mà không cần thông báo trước, với giá được xác định bởi Công ty.
 4. Gửi / rút tiền.
  1. Rút tiền từ tài khoản giao dịch của Khách hàng.
   1. Khách hàng sẽ rút tiền từ tài khoản giao dịch sang hệ thống thanh toán, được phép rút tiền trong Tủ khách hàng trên trang web chính thức của Công ty.
   2. Đối với các tài khoản giao dịch, mà được ký quỹ qua hệ thống thanh toán điện tử, việc rút tiền bằng phương thức chuyển tiền ngân hàng bằng cách sử dụng chi tiết ngân hàng của chủ tài khoản giao dịch được thực hiện, nếu được Công ty đồng ý. Công ty cũng có quyền thay đổi phương thức rút tiền theo quyết định riêng của mình.
   3. Sử dụng hệ thống thanh toán điện tử, việc rút tiền chỉ có thể được xử lý cho cùng một hệ thống thanh toán có cùng chi tiết tài khoản (tiền tệ, số tài khoản), mà khoản tiền gửi được thực hiện. Trong trường hợp tài khoản giao dịch đã được tải từ nhiều hệ thống thanh toán, sử dụng nhiều ví và bằng các loại tiền khác nhau, việc rút tiền sẽ được yêu cầu theo tỷ lệ tương ứng.
   4. Nếu Khách hàng đã thay đổi các chi tiết trong hệ thống thanh toán, cần phải thông báo cho Công ty bằng cách gửi biểu mẫu F1 điền đầy đủ kèm theo bản sao quét ID tới Phòng Tài chính của Công ty. Mặt khác, Công ty có quyền từ chối yêu cầu rút tiền của Khách hàng đối với các chi tiết cá nhân mới.
   5. Rút tiền được xử lý trong thời gian đã đặt, tùy theo từng hệ thống thanh toán; tuy nhiên, trong một số trường hợp, thời gian rút tiền có thể tăng lên tới 5 ngày làm việc, ngoại trừ các trường hợp được mô tả trong Khoản 9.1.4 của Thỏa thuận này.
   6. Việc rút tiền nhận được thông qua InstaWallet vào các hệ thống thanh toán bên ngoài có thể diễn ra trong 5 ngày sau khi tải tài khoản giao dịch.
    Để rút tiền được gửi qua hệ thống InstaWallet, một khoản hoa hồng sẽ được tính như sau:
    - 2% số tiền đã rút, nếu có hoạt động giao dịch cao của tài khoản giao dịch, mà đã được gửi qua hệ thống InstaWallet, và các hệ thống thanh toán khác nhau được sử dụng để gửi và rút tiền từ InstaWallet;
    - 5% số tiền đã rút, nếu có hoạt động giao dịch yếu trong tài khoản giao dịch, và các hệ thống thanh toán khác nhau đã được sử dụng để gửi và rút tiền từ InstaWallet;
    - không có hoa hồng, nếu cùng một hệ thống thanh toán được sử dụng để gửi tiền và rút tiền đến / từ InstaWallet.
    Phòng Tài chính có quyền quyết định mức độ của hoạt động giao dịch trong tài khoản giao dịch cũng như đặt hoa hồng rút tiền được mô tả theo quyết định riêng của mình.
   7. Nếu trao đổi tiền tệ giữa các hệ thống thanh toán đã được tiết lộ, Công ty có quyền tính phí hoa hồng thêm cho dịch vụ trao đổi.
   8. Trong trường hợp khi loại tiền gửi khác với loại tiền trong tài khoản giao dịch của Khách hàng, Công ty sẽ áp dụng tỷ giá hối đoái hiện tại cho các yêu cầu rút tiền của Khách hàng. Trong một số trường hợp, Công ty có thể tùy ý áp dụng tỷ giá hối đoái trung bình.
  2. Gửi tiền vào tài khoản giao dịch của Khách hàng có thể được thực hiện thông qua bất kỳ phương thức nào được liệt kê tại trang web của Công ty.
   1. Khách hàng đồng ý rằng trong các trường hợp xảy ra sự cố phần mềm, việc chậm gửi tiền vào tài khoản giao dịch là có thể.
   2. Công ty có nghĩa vụ tải một khoản tiền vào tài khoản giao dịch của Khách hàng trong trường hợp phát hiện bất kỳ lỗi nào trong phần mềm, mà gây ra sự chậm trễ trong việc gửi tiền tự động, với điều kiện Khách hàng thông báo về sự chậm trễ.
  3. Phí tính cho việc gửi / rút tiền.
   1. Khi ký quỹ cho tài khoản giao dịch, Công ty sẽ bồi thường toàn bộ hoặc một phần phí được tính bởi các hệ thống thanh toán như được liệt kê tại https://secure.instaforex.com/deposits. Trong trường hợp phát hiện lạm dụng dịch vụ, Công ty có quyền khấu trừ hoa hồng từ tài khoản giao dịch của Khách hàng.
   2. Công ty có toàn quyền quyết định có thể tăng tiền hoa hồng để rút hoặc gửi qua bất kỳ hệ thống thanh toán nào. Tuy nhiên, mức tăng như vậy không thể vượt quá 7%, được thêm vào chi phí thực tế mà công ty phải chịu khi gửi / chấp nhận tiền thông qua cùng một hệ thống thanh toán.
   3. Đối với các tài khoản không hoạt động, Công ty có quyền khấu trừ 10 USD mỗi tháng bắt đầu từ tháng thứ 3 không hoạt động.
 5. Trình tự kinh doanh, yêu cầu bồi thường và giải quyết các vụ việc gây tranh cãi.
  1. Khi xảy ra trường hợp gây tranh cãi, Khách hàng có quyền báo cáo khiếu nại cho Công ty. Khiếu nại được chấp nhận trong vòng hai ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự cố.
  2. Khiếu nại sẽ được gửi đến Phòng điều hành giao dịch dưới dạng một email đến [email protected]. Khiếu nại không được tiết lộ bởi người khiếu nại cho đến khi cuộc điều tra kết thúc.
   Khiếu nại được gửi theo những cách khác sẽ không được xem xét.
  3. Công ty sẽ xử lý khiếu nại của Khách hàng trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc:
   Nếu khiếu nại của Khách hàng được coi là công bằng, Công ty sẽ chấp nhận và gửi tiền vào tài khoản giao dịch của Khách hàng trong vòng một ngày làm việc.
   Công ty tuân theo các thông lệ thị trường và chính sách nội bộ được chấp nhận chung, đối với những khiếu nại không được đề cập trong Thỏa thuận hiện tại.
  4. Biểu mẫu yêu cầu của Khách hàng sẽ bao gồm:
   - họ tên;
   - số tài khoản giao dịch;
   - ngày và thời gian xảy ra vụ việc gây tranh cãi;
   - trường hợp gây tranh cãi hoặc phiếu lệnh;
   - mô tả khiếu nại, bỏ qua yếu tố cảm xúc.
  5. Công ty có quyền từ chối khiếu nại trong các trường hợp sau:
   - khiếu nại không tuân thủ các điều khoản của các khoản 5.1, 5.2, 5.4;
   - khiếu nại bao gồm những từ ngữ tục tĩu / thô lỗ hoặc / và lăng mạ Công ty hoặc nhân sự của Công ty;
   - khiếu nại chứa đe dọa đối với Công ty hoặc nhân sự của Công ty;
   - Khách hàng đe dọa sẽ lấy đi uy tín của Công ty bằng cách sử dụng các mạng xã hội và các tài nguyên cộng đồng khác.
  6. Công ty có quyền sửa kết quả giao dịch của Khách hàng nếu phát hiện thấy lỗi máy chủ, mà dẫn đến báo giá chậm trễ, tăng đột biến và các hậu quả tiêu cực khác cho Công ty, và không thể được bảo hiểm bởi các nhà thầu của Công ty.
  7. Công ty đảm bảo rằng mọi giao dịch của Khách hàng được thực hiện theo báo giá phi thị trường (tăng đột biến) sẽ được khôi phục ngay sau khi phát hiện thực tế về thực hiện sai lầm.
  8. Nếu các vị trí bị khóa hoàn toàn bởi bất kỳ hệ thống khóa nào bao gồm khóa ba và tổng số lần hoán đổi có giá trị dương, Công ty có quyền sửa đổi hoán đổi.
  9. Thỏa thuận hiện tại cấm sử dụng các chiến lược được định hướng để trích lợi nhuận bằng cách cố ý tạo ra các tình huống, khi một trong các tài khoản của Khách hàng hoặc một nhóm Khách hàng chuyển sang số dư âm, bao gồm cả tình huống khi tài khoản được mở theo tên của những người khác nhau, luôn luôn là một phần của một chiến lược giao dịch. Trong trường hợp phát hiện việc thực hiện các chiến lược giao dịch đó, Công ty có quyền áp dụng Điều khoản 3.15.5. của Thỏa thuận hiện tại.
  10. Nếu tại thời điểm thị trường đóng cửa tổng khối lượng vị trí, được mở tại tài khoản Khách hàng ngụ ý thay đổi tổng lợi nhuận hơn 0.5% tiền gửi, trong trường hợp giá thay đổi 1 pip (hơn 5 lot InstaForex cho mỗi 1,000 USD tiền gửi), Công ty có quyền điều chỉnh kết quả tài chính của các giao dịch đó trong trường hợp thị trường mở cửa với một khoảng cách tỷ lệ thuận với quy mô của chênh lệch tính theo pip.
  11. Bộ phận Xử lý của Công ty thực hiện quyết định khẳng định đối với khiếu nại liên quan đến việc mở lại một vị trí theo sơ đồ sau: trong trường hợp có khoảng cách đáng kể về thời gian hoặc giá cả kể từ thời điểm đóng nhầm vị trí đối với vị trí mở, giao dịch có thể được mở lại ở mức giá trung bình được đặt cho khoảng thời gian giữa một vị trí nhầm lẫn và đưa ra quyết định mở lại hoặc trong vòng một giờ kể từ thời điểm đóng vị trí sai. Mở lại một vị trí là đặt một lệnh mới có cùng khối lượng với vị trí đóng nhầm. Quy tắc này hoàn toàn có thể áp dụng cho việc bồi thường cho các vị trí đóng nhầm.
  12. Khi giá thay đổi, được kết nối với chênh lệch giữa giá cuối cùng của công cụ khi đóng cửa thị trường và giá đầu tiên của công cụ khi mở cửa thị trường, hoặc kết nối với phát hành tin tức, dẫn đến lợi nhuận cao hơn 10% tiền gửi ban đầu, Công ty bảo lưu quyền sử dụng sự điều chỉnh của kết quả tài chính giao dịch đó theo tỷ lệ tương ứng với chênh lệch của giá đã nêu bằng pip, bằng cách khấu trừ các quỹ với nhận xét "Khoản 5.12. điều chỉnh". Trong một số trường hợp nhất định, theo quyết định của Công ty, sẽ đặt mức thay đổi lợi nhuận tối thiểu dưới mức 10% (của khoản tiền gửi ban đầu).
  13. Công ty có quyền vô hiệu hóa kết quả của thỏa thuận nếu Công ty phát hiện ra rằng tiền được sử dụng để thực hiện thỏa thuận có được là do vi phạm các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào của Công ty, bao gồm Thỏa thuận hiện tại, được Khách hàng chấp nhận.
  14. Nếu tổng số hoán đổi trên tất cả các giao dịch được thực hiện vượt quá 5,000 USD, Công ty có quyền sửa nó thành 5,000 USD trong một số trường hợp nhất định.
  15. Số tiền bồi thường cho Khách hàng trong việc loại bỏ các hậu quả thiếu hụt kỹ thuật không thể vượt quá 500,000 USD.
  16. Lợi nhuận bị mất hoặc tiềm năng cũng như các khoản lỗ phát sinh do không có thiết bị không được hoàn trả.
 6. Nhận dạng và xác minh Khách hàng.
  1. Công ty có thể yêu cầu Khách hàng xác nhận tính xác thực của dữ liệu đăng ký của mình, được chỉ định khi mở tài khoản giao dịch. Bất cứ lúc nào, Công ty có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp một bản sao ID điện tử hoặc bản sao ID được chứng nhận bởi một công chứng viên. Ngoài ra, Công ty có quyền tùy ý thực hiện các cách khác để xác minh danh tính của Khách hàng. Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ các yêu cầu đó.
  2. Trong trường hợp Khách hàng chưa nhận được yêu cầu cung cấp bản sao quét hộ chiếu / ID, quy trình xác minh tài khoản giao dịch là không bắt buộc, mặc dù Khách hàng có thể tự do tải bản sao hộ chiếu hoặc bất kỳ tài liệu nào khác xác định danh tính lên Tủ khách hàng của mình.
  3. Nếu sau khi tài khoản mở, thông tin đăng ký cá nhân của Khách hàng (như tên đầy đủ, địa chỉ hoặc điện thoại) đã bị thay đổi, Khách hàng có nghĩa vụ phải thông báo cho Phòng Quan hệ Khách hàng của Công ty, gửi yêu cầu thay đổi thông tin đăng ký.
  4. Khách hàng đồng ý rằng thông tin cá nhân được chỉ định khi đăng ký tài khoản giao dịch có thể được Công ty sử dụng trong giới hạn của chính sách AML (chống rửa tiền).
  5. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính xác thực của các tài liệu cá nhân được cung cấp hoặc các bản sao của họ và thừa nhận quyền của Công ty, nếu nghi ngờ tính nguyên bản của họ, gửi cho các cơ quan thực thi pháp luật của quốc gia cấp tài liệu để xác thực, trong trường hợp hành vi giả mạo tài liệu bị tiết lộ, Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật của nước phát hành tài liệu.
 7. Rủi ro.

  Thông báo này được giao nhiệm vụ tiết lộ cho Khách hàng thông tin về các rủi ro liên quan đến hoạt động giao dịch trên thị trường tài chính và cảnh báo Khách hàng về khả năng tổn thất tài chính liên quan đến các rủi ro này. Trong Thỏa thuận hiện tại, không thể tiết lộ tất cả thông tin về tất cả các rủi ro tiềm ẩn do số lượng các tình huống có thể xảy ra. Việc giải thích các khái niệm và điều khoản được sử dụng trong thông báo này hoàn toàn trùng khớp với cách giải thích của các điều khoản trong Thỏa thuận về xử lý và thực hiện lệnh của Khách hàng.

  1. Hiệu ứng đòn bẩy.
   1. Thực hiện giao dịch theo các điều kiện của "Giao dịch ký quỹ", một thay đổi nhỏ của giá công cụ có thể có tác động lớn đến số dư tài khoản giao dịch của Khách hàng do hiệu ứng đòn bẩy. Trong trường hợp thị trường di chuyển ngược lại với vị trí của Khách hàng, thì vị trí của Khách hàng có thể chịu tổn thất về số tiền ký gửi ban đầu và các khoản tiền bổ sung khác được Khách hàng gửi để giữ cho các vị trí mở. Khách hàng thừa nhận chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc xem xét mọi rủi ro, sử dụng tài chính và chọn chiến lược giao dịch tương ứng.
   2. Rất khuyến khích duy trì Mức ký quỹ trên 1000% và luôn đặt các lệnh Dừng lỗ để hạn chế tổn thất có thể xảy ra.
  2. Độ biến động cao của công cụ.
   1. Nhiều công cụ có phạm vi thay đổi giá trong ngày đáng kể, ngụ ý khả năng giao dịch cao kết thúc bằng lợi nhuận hoặc thua lỗ cao.
  3. Rủi ro kỹ thuật.
   1. Khách hàng chịu rủi ro về tổn thất tài chính do trục trặc các hệ thống thông tin, truyền thông, điện và các hệ thống khác có liên quan.
   2. Thực hiện các hoạt động giao dịch trong cổng của Khách hàng, Khách hàng chịu rủi ro về tổn thất tài chính do các lý do sau:
    a) lỗi thiết bị phần cứng và phần mềm, hoặc chất lượng kết nối kém về phía Khách hàng;
    b) hoạt động không đúng của thiết bị Khách hàng;
    c) cài đặt sai của cổng Khách hàng;
    d) sử dụng cổng Khách hàng đã lỗi thời;
    e) Khách hàng không đọc rõ các hướng dẫn được cung cấp trong "Hướng dẫn sử dụng cổng Khách hàng" và trong phần "FAQ: Câu hỏi thường gặp".
   3. Khách hàng thừa nhận rằng trong trường hợp tiến hành các hoạt động giao dịch trên điện thoại, trong giờ cao điểm, khả năng tiếp cận nhà điều hành là yếu hơn. Tình huống được mô tả có thể xảy ra trong thị trường nhanh (ví dụ: tại các bản tin chính).
  4. Ngoài điều kiện thị trường bình thường.
   1. Khách hàng đồng ý rằng trong các điều kiện thị trường khác ngoài thời gian điều kiện bình thường, thời gian xử lý lệnh của Khách hàng có thể bị kéo dài.
  5. Nền tảng giao dịch.
   1. Khách hàng thừa nhận rằng chỉ có thể có một yêu cầu / lệnh theo thứ tự được xử lý bởi máy chủ. Nỗ lực đặt bất kỳ lệnh hoặc yêu cầu mới nào sẽ bị từ chối với cửa sổ lệnh hiển thị thông báo "Luồng giao dịch đang bận".
   2. Khách hàng thừa nhận rằng nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất liên quan đến báo giá phát trực tuyến là máy chủ chính, phục vụ Khách hàng thực sự. Cơ sở dữ liệu báo giá trong nền tảng Khách hàng không thể được coi là nguồn thông tin đáng tin cậy liên quan đến báo giá phát trực tuyến, vì trong trường hợp kết nối không ổn định giữa nền tảng Khách hàng và máy chủ, một phần của báo giá có thể không vào được nền tảng Khách hàng.
   3. Khách hàng thừa nhận rằng việc tắt cửa sổ đặt / sửa đổi / hủy lệnh, và tắt cửa sổ đóng hoặc mở vị trí sẽ không hủy yêu cầu hoặc lệnh mà đã được gửi đến Đại lý để thực hiện.
   4. Khách hàng chịu rủi ro về các hoạt động giao dịch không có kế hoạch được thực hiện trong các trường hợp gửi lại lệnh trước thời điểm nhận được thông tin về kết quả của Đại lý bắt đầu thực hiện lệnh trước.
   5. Khách hàng nhận ra rằng việc sửa đổi đồng thời mức đặt lệnh đang chờ xử lý và Dừng lỗ và / hoặc Chốt Lợi nhuận, được thêm ngay sau khi đơn hàng được thực hiện, sẽ chỉ được xử lý khi lệnh Dừng lỗ và / hoặc Chốt Lợi nhuận được sửa đổi cho vị trí mở của lệnh.
  6. Trao đổi.
   1. Khách hàng chịu rủi ro tổn thất tài chính do nhận trễ hoặc không nhận được tin nhắn của máy chủ hoặc Đại lý.
   2. Khách hàng nhận ra rằng thông tin không được mã hóa được gửi qua email không được bảo mật khỏi sự truy cập trái phép.
   3. Khách hàng đồng ý rằng Đại lý có quyền xóa các tin nhắn, mà Khách hàng không nhận được bằng thư nội bộ của Khách hàng trong vòng ba ngày theo lịch kể từ thời điểm tải lên tin nhắn.
   4. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm bảo mật thông tin nhận được từ thông tin Đại lý, và chịu rủi ro tổn thất tài chính do truy cập trái phép của bên thứ ba vào tài khoản giao dịch của Khách hàng.
  7. Rủi ro liên quan đến hoạt động của các bên thứ ba liên quan đến mối quan hệ giữa Công ty và Khách hàng.
   1. Khách hàng chịu các rủi ro liên quan đến việc hủy bỏ hệ thống thanh toán. Nếu hệ thống thanh toán điện tử không còn tồn tại, Công ty sẽ trích tiền từ tài khoản của Khách hàng với số tiền được gửi qua hệ thống này.
   2. Khách hàng chịu các rủi ro liên quan đến việc chỉ ra các chi tiết sai về chuyển khoản ngân hàng và chấp nhận rằng đây có thể là lý do hoàn trả, hoa hồng tính phí bổ sung và các rủi ro khác liên quan đến hoàn trả và lặp lại chuyển khoản ngân hàng.
   3. Khách hàng chịu rủi ro liên quan đến việc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của Khách hàng truy cập vào hệ thống thanh toán, và cũng được kết nối với việc sử dụng thẻ ngân hàng của Khách hàng bởi những cá nhân xử lý đủ dữ liệu để sử dụng thẻ đó, xảy ra do kết quả của sự bất cẩn của Khách hàng.
 8. Giao tiếp với Khách hàng.
  1. Để liên hệ với Khách hàng, Công ty có thể sử dụng:
   - thư nội bộ sàn giao dịch ;
   - email;
   - fax;
   - điện thoại;
   - dịch vụ bưu chính;
   - tin tức từ phần "Tin tức công ty" trên trang web chính thức của Công ty.
   Công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng được chỉ định khi đăng ký, về vấn đề này, Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho Công ty về tất cả các thay đổi trong chi tiết liên hệ cá nhân.
  2. Tin nhắn (bao gồm các tài liệu, thông tin, thông báo, xác nhận, báo cáo, v.v.) được coi là nhận được bởi Khách hàng:
   - một giờ sau khi được gửi qua email;
   - ngay lập tức trong trường hợp nó đã được gửi bằng thư nội bộ trong nền tảng giao dịch;
   - ngay lập tức trong trường hợp được gửi bằng fax;
   - ngay sau khi cuộc gọi điện thoại kết thúc;
   - sau 7 ngày theo lịch trong trường hợp được gửi bởi dịch vụ bưu chính;
   - ngay sau khi phát hành tin tức trong phần "Tin tức công ty" trên trang web chính thức của Công ty.
  3. Khách hàng hàng ngày nhận được email có báo cáo về tất cả các hoạt động được thực hiện trong tài khoản giao dịch trong 24 giờ qua.
  4. Bằng cách chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận, Khách hàng đồng ý cung cấp chi tiết liên hệ của mình để nhận thông tin về các dịch vụ của Công ty.
 9. Trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý.
  1. Quy định chung.
   1. Khách hàng đảm bảo rằng:
    - thông tin được chỉ định trong biểu mẫu đăng ký tài khoản là đúng sự thật và liên quan đến chủ tài khoản;
    - Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin sử dụng tên người dùng và mật khẩu;
    - Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn cho các hành động do sử dụng tên người dùng và mật khẩu;
    - Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn cho các hành động bao gồm các hoạt động trên thị trường tài chính;
    - đồng ý với quyền của Công ty để ghi lại các cuộc hội thoại với Khách hàng với mục đích bằng chứng.
   2. Công ty đảm bảo rằng thông tin được chỉ định bởi Khách hàng trong biểu mẫu đăng ký tài khoản là bí mật. Trong trường hợp tiết lộ như vậy, vi phạm sẽ bị xử lý theo Thỏa thuận hiện tại.
   3. Khách hàng chấp nhận rằng Công ty hoặc bên thứ ba liên quan đến cung cấp dịch vụ cho Khách hàng không chịu trách nhiệm về việc trục trặc kết nối điện thoại, internet, bảo trì theo lịch hoặc cập nhật hoặc bất kỳ sự kiện nào không phụ thuộc vào Công ty, hoặc thông tin nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba xử lý dịch vụ kết xuất cho Khách hàng.
   4. Khách hàng đồng ý rằng Công ty có quyền đình chỉ hoạt động trên tài khoản giao dịch của Khách hàng trong trường hợp Công ty có bất kỳ nghi ngờ nào về việc tài khoản giao dịch của Khách hàng được sử dụng để rửa tiền hoặc Khách hàng đã cung cấp thông tin sai lệch có chủ ý. Khi các hoạt động bị đình chỉ, Công ty sẽ tiến hành điều tra có thể bao gồm kiểm tra dữ liệu đăng ký tài khoản và lịch sử ký gửi tài khoản giao dịch, nhận dạng của Khách hàng, v.v ... Khách hàng đồng ý rằng Công ty có quyền bắt đầu điều tra, nếu có lý do để nghi ngờ rằng Khách hàng đã giao dịch trên tài khoản vi phạm Thỏa thuận hiện tại.
   5. Khách hàng thừa nhận rằng, phù hợp với chính sách chống rửa tiền, Công ty có quyền yêu cầu các chi tiết về tài khoản ngân hàng mở dưới tên của Khách hàng, áp dụng các giới hạn đối với việc rút tiền từ tài khoản chỉ thông qua chuyển khoản ngân hàng với các chi tiết ngân hàng được chỉ định. Trong trường hợp Khách hàng từ chối nộp chi tiết ngân hàng, Công ty có quyền tạm dừng mọi hoạt động với tài khoản giao dịch cho đến khi được cung cấp thông tin bắt buộc.
   6. Khách hàng đồng ý rằng Công ty có quyền yêu cầu bất kỳ tài liệu nào về bất kỳ giao dịch nào trong tài khoản giao dịch của Khách hàng. Trong trường hợp Khách hàng từ chối yêu cầu, Công ty có quyền từ chối phục vụ thêm cho Khách hàng.
 10. Chấm dứt thỏa thuận.
  1. Quy định chung.
   1. Thỏa thuận có hiệu lực kể từ thời điểm được Khách hàng ký kết.
   2. Thỏa thuận hiện tại bị chấm dứt nếu:
    1. Bất kỳ bên nào bày tỏ ý muốn chấm dứt Thỏa thuận hiện tại:
     - trong trường hợp Khách hàng rút toàn bộ tiền từ tài khoản giao dịch, dẫn đến chấm dứt mối quan hệ được quy định bởi Thỏa thuận;
     - trong trường hợp Khách hàng vi phạm các điều kiện được mô tả trong Thỏa thuận hiện tại, Công ty có quyền chấm dứt Thỏa thuận theo quyết định riêng của mình, với thông báo trước của Khách hàng về việc chấm dứt đó và sau khi trả lại tất cả tiền từ số dư tài khoản giao dịch của Khách hàng như thời điểm chấm dứt Thỏa thuận.
    2. Nếu Công ty dừng hoạt động được quy định theo Thỏa thuận hiện tại:
     - Công ty thông báo một tháng trước khi chấm dứt;
     - Công ty trả lại tất cả tiền cho Khách hàng trên số dư của tài khoản giao dịch của Khách hàng kể từ thời điểm đóng.
    3. Trong trường hợp Khách hàng tử vong:
     - quyền rút tiền từ tài khoản giao dịch của Khách hàng được chuyển đến người thừa kế theo thứ tự tương ứng hoặc cho người thừa kế theo di chúc / di chúc của Khách hàng;
     - quyền sử dụng tài khoản giao dịch của Khách hàng và thực hiện các hoạt động giao dịch trên thị trường tài chính không thể được kế thừa.
   3. Khách hàng thừa nhận rằng Công ty có quyền đình chỉ hoặc ngừng hoàn toàn hoặc một phần quyền truy cập của Khách hàng đối với các dịch vụ của Công ty theo quyết định riêng của mình, với thông báo sau bằng phương tiện liên lạc. Trong trường hợp này, Thỏa thuận hiện tại được coi là chấm dứt kể từ thời điểm các dịch vụ không được cung cấp cho Khách hàng.
 11. Ngôn ngữ.
  1. Ngôn ngữ của Thỏa thuận hiện tại là tiếng Anh.
  2. Để thuận tiện cho Khách hàng, Công ty có thể cung cấp phiên bản Thỏa thuận bằng ngôn ngữ khác với tiếng Anh. Phiên bản dịch của Thỏa thuận chỉ mang tính chất thông tin.
  3. Trong trường hợp đọc các biến thể của phiên bản dịch và Thỏa thuận hiện tại bằng tiếng Anh, Thỏa thuận bằng tiếng Anh được coi là tiêu chuẩn tham khảo trước.
Insta Service Ltd. 23.06.2024
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback