empty
 
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Lucky Trader

1. บทบัญญัติทั่วไป

  • 1.1. การแข่งขันนี้มีชื่อว่า Lucky Trader (หลังจากนี้จะใช้คำเรียกแทนว่า - "การแข่งขัน")
  • 1.2. การแข่งขันนี้จัดขึ้นโดย InstaFintech Group (หลังจากนี้จะใช้คำเรียกแทนว่า - "คณะผู้จัดงาน")
  • 1.3. การแข่งขันนี้จัดขึ้นภายใน 2 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ เวลา 00:00 ถึงวันศุกร์ เวลา 23:59:59(เวลาสิ้นสุด)
  • 1.4. คุณสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันรอบถัดไปได้ในระหว่างที่มีการแข่งขันรอบปัจจุบัน การลงทะเบียนจะสิ้นสุดลง 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งขัน
  • 1.5. เงินรางวัลในการแข่งขันแต่ละรอบ มีมูลค่ารวม USD 3000 และจะถูกแบ่งให้กับผู้ชนะ ดังต่อไปนี้:
   • รางวัลที่ 1 - USD 1000;
   • รางวัลที่ 2 - USD 750;
   • รางวัลที่ 3 - USD 500;
   • รางวัลที่ 4 - USD 250;
   • รางวัลที่ 5 - USD 200;
   • รางวัลที่ 6 - USD 150;
   • รางวัลที่ 7 - USD 100;
   • รางวัลที่ 8 - USD 50.

2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

  • 2.1. ลูกค้าที่มีอายุเกิน 18 ปีเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้
  • 2.2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันรอบใหม่ที่หน้าเว็บไซต์ของคณะผู้จัดงาน
  • 2.3. บัญชีสาธิตจะถูกเปิดขึ้นมาใหม่ในการแข่งขันแต่ละรอบให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
  • 2.4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตกลงที่จะแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง รวมทั้ง ชื่อนามสกุล ที่จะต้องตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงตัวตน และ email address (ถ้ามี)
  • 2.5. ในกรณีที่มีการตรวจพบว่ามีการใช้บัญชีตั้งแต่สองบัญชีขึ้นไปที่มาจากหมายเลข IP เดียวกันในการแข่งขัน ทางผู้ดูแลมีสิทธิ์ที่จะถอดถอนเจ้าของบัญชีนั้นออกจากการแข่งขันได้ จากที่กล่าวมานี้ เราขอแนะนำอย่างจริงจังให้หลีกเลี่ยงการใช้โมเด็มแบบ GPRS และ 3G
  • 2.6. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมการแข่งขันบางคนโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลใดๆ หรือ มีสิทธิ์ถอดถอนผู้เข้าร่วมการแข่งขันบางคนในระหว่างการแข่งขันหรือหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงโดยจะให้คำอธิบายบอกเหตุผลไว้ด้วย. เหตุผลในการเรียกคืนสิทธิ์อาจรวมถึงการเปิดคำสั่งซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามกับที่เปิดไว้แล้วในคู่สกุลเงินเดียวกันและเป็นปริมาณที่มากกับบัญชีเทรดบัญชีอื่น ณ เวลาที่ประมาณใกล้ๆกัน รวมทั้ง การใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดของการเคลื่อนไหวของราคาที่จะทำให้ได้ผลกำไรอย่างแน่นอนจากความผิดพลาดนั้น
  • 2.7. ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันยอมรับข้อจำกัดและกฎกติกาทั้งหมดเกี่ยวกับการแข่งขันนี้
  • 2.8. ห้ามไม่ให้ผู้ที่เป็นญาติสนิทกันเข้าร่วมการแข่งขันเดียวกัน ถ้ามีการพบข้อมูลการลงทะเบียนที่คล้ายคลึงกันของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 2 คน ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์พิจารณาว่า ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 2 คนนี้เป็นญาติสนิทกัน และเป็นเหตุผลให้สามารถถอดถอนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 2 คนนี้ออกจากการแข่งขันได้

3. เงื่อนไขเกี่ยวกับการเทรด

  • 3.1. บัญชีสาธิตจะถูกเปิดขึ้นมาให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หลังจากที่การลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  • 3.2. เงินในบัญชีเริ่มแรกของผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน มีมูลค่า USD 30 000 และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • 3.3. ค่า leverage ตั้งไว้ที่ 1:500
  • 3.4. คำสั่งซื้อขายทั้งหมดที่ไม่ได้อิงกับราคาตลาดจริงจะถูกทำการยกเลิก ทางผู้ดูแลการแข่งขันนี้มีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะถอดถอนบัญชีในกรณีที่ถูกนำไปใช้สำหรับการเทรดที่ไม่ได้อิงกับราคาตลาดจริง
  • 3.5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถมีที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญกี่คนก็ได้และสามารถใช้กลยุทธ์การเทรดใดๆก็ได้
  • 3.6. เทรดได้เพียงคู่สกุลเงินหลักและเครื่องมือที่ใช้ได้ในการแข่งขันเท่านั้น
  • 3.7. ปริมาณที่น้อยที่สุดในการเทรด คือ 0.01 และปริมาณที่มากที่สุด คือ 1 lot จะเพิ่มหรือลดลงได้ทีละ 0.01
  • 3.8. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเปลี่ยนประเภทของบัญชีเทรดไปเป็นแบบ Swap free ได้โดยติดต่อไปยังฝ่าย Support Service
  • 3.9. คำสั่งซื้อขายที่เปิดขึ้นรวมกับคำสั่งที่ยังไม่ได้ปิดต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 order
  • 3.10. ระดับ Stop out อยู่ที่ 10%
  • 3.11. เงื่อนไขการเทรดอื่นๆสำหรับบัญชีเทรดที่ใช้ในการแข่งขัน จะเหมือนกันกับสำหรับบัญชีเทรดจริงของ InstaForex

4. การประกาศผลการแข่งขัน

  • 4.1. ในช่วงการแข่งขัน บนหน้าเว็บไซต์ของคณะผู้จัดงานจะแสดงจำนวนเงินสุทธิในบัญชีเทรดที่ใช้ในการแข่งขันไว้
  • 4.2. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะเปิดเผยรายการคำสั่งซื้อขายทั้งหมดของบัญชีของผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลง
  • 4.3. ข้อมูลที่พักอาศัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขันอาจจะถูกเปิดเผยด้วย
  • 4.4. ผลการแข่งขันจะถูกประกาศออกมาภายใน 14 วันหลังการแข่งขัน เมื่อทุกอย่างถูกตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

5. การสรุปหาผู้ชนะ

  • 5.1. การเทรดทั้งหมดจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ ณ อัตราราคาปัจจุบัน หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลง
  • 5.2. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 2 คนอยู่ในอันดับที่เท่ากัน ทางคณะผู้จัดงานจะทำการตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้ชนะ
  • 5.3. ผู้ชนะทั้งหมดในการแข่งขันยินยอมให้เปิดเผยชื่อนามสกุลเต็มของพวกเขา
  • 5.4. ในการสรุปหาผู้ชนะทั้งหมด ทาง InstaForex Contests and Campaigns Administration จะใช้การจัดอันดับจากคะแนนที่ได้จากการคำนวณผลรวมของจำนวน pip ที่มีกำไรลบกับจำนวน pip ที่ขาดทุน โดยมีข้อจำกัดเดียวที่ว่า: ทุกๆสัญญาซื้อขายที่ได้กำไรจะให้คะแนนสูงสุดได้ไม่มากกว่า 10 คะแนน ความหมายก็คือ ถึงแม้ว่าสัญญาซื้อขายที่ได้กำไรจะทำได้ 20, 40 หรือ 50 pips ก็ตาม คะแนนในการจัดอันดับจะเพิ่มขึ้น 10 คะแนนเท่านั้น และ คะแนนในการจัดอันดับจะถูกลบออกด้วยจำนวน pips ที่ขาดทุนแบบไม่มีข้อจำกัดใดๆด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ปริมาณการเทรดมีผลในการคำนวณคะแนนในการจัดอันดับอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีสัญญาซื้อขายที่ได้กำไร 2 รายการ รายการละ 30 pips แต่รายการหนึ่งมีปริมาณ 0.1 lot และอีกรายการหนึ่งมีปริมาณ 1 lot สัญญาซื้อขายรายการแรกจะให้คะแนนในการจัดอันดับเพียงแค่ 1 คะแนน ((10*0.1) = 1) และรายการที่สองให้ 10 คะแนน ((10*1) = 10)
  • 5.5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลต่อ 1 เดือนตามปฏิทินเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันชนะรางวัลมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน หลังจากได้รับรางวัลครั้งแรกแล้ว ในการชนะรอบต่อๆไป บัญชีของเขาจะถูกตัดออกจากการแข่งขันในรอบนั้นๆ และ รางวัลก็จะตกไปอยู่กับผู้ที่ได้อันดับต่อจากเขา
  • 5.6. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะปฏิเสธการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลใดๆ และ มีสิทธิ์ถอดถอนผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้งระหว่างการแข่งขันหรือหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลง ถ้าพบหลักฐานทางตรงหรือทางอ้อมที่ยืนยันได้ว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีการพยายามทำทุจริตเพื่อให้ได้เงินรางวัลมา
  • 5.7. The Company reserves the right to decline to credit the prize money if the Participant accumulates the prizes on one or several accounts.

6. การรับรางวัล

  • 6.1. The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.
  • 6.2. The prize funds will be credited to a verified live trading account opened by the winner.
  • 6.3. The winner acknowledges liability for any activity on the account opened by the Contest and Campaign Administration or by the winner himself lying within the scope of the agreements and regulations of InstaFintech Group.
  • 6.4. The prize cannot be withdrawn, however, any profit made over the prize amount can be withdrawn without any restrictions.
  • 6.5. The Organizer reserves the right to declare any already given prize invalid and subject to cancellation upon direct or indirect evidence of attempted fraudulent operations with the prize funds.
  • 6.6. A trading account is charged off automatically at filing a withdrawal application. When considering the application, specialists make sure that the balance and free margin comply with the amount of funds available for withdrawal. In case of incompliance the sum specified in the withdrawal application is credited back to the account.
  • 6.7. The Winner agrees that after any withdrawal is made the prize is being cancelled in full amount.

7. ภาษา

  • 7.1. ภาษาของกฎระเบียบปัจจุบันคือภาษาอังกฤษ
  • 7.2. เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมการเเข่งขัน ผู้จัดได้จัดทำกฎระเบียบในภาษาต่างๆที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ กฎที่เเปลเป็นเพียงเเค่การบอกกล่าวให้ทราบเท่านั้น
  • 7.3. หากภาษาที่แปลมีเนื้อหาต่างจากภาษาอังกฤษให้ยึดกฎที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นมาตราฐาน
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.