Facebook
 
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Lucky Trader

1. บทบัญญัติทั่วไป

  • 1.1. การแข่งขันนี้มีชื่อว่า Lucky Trader (หลังจากนี้จะใช้คำเรียกแทนว่า - "การแข่งขัน")
  • 1.2. การแข่งขันนี้จัดขึ้นโดย InstaForex Group (หลังจากนี้จะใช้คำเรียกแทนว่า - "คณะผู้จัดงาน")
  • 1.3. การแข่งขันนี้จัดขึ้นภายใน 2 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ เวลา 00:00 ถึงวันศุกร์ เวลา 23:59:59(เวลาสิ้นสุด)
  • 1.4. คุณสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันรอบถัดไปได้ในระหว่างที่มีการแข่งขันรอบปัจจุบัน การลงทะเบียนจะสิ้นสุดลง 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งขัน
  • 1.5. เงินรางวัลในการแข่งขันแต่ละรอบ มีมูลค่ารวม USD 3000 และจะถูกแบ่งให้กับผู้ชนะ ดังต่อไปนี้:
   • รางวัลที่ 1 - USD 1000;
   • รางวัลที่ 2 - USD 750;
   • รางวัลที่ 3 - USD 500;
   • รางวัลที่ 4 - USD 250;
   • รางวัลที่ 5 - USD 200;
   • รางวัลที่ 6 - USD 150;
   • รางวัลที่ 7 - USD 100;
   • รางวัลที่ 8 - USD 50.

2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

  • 2.1. ลูกค้าที่มีอายุเกิน 18 ปีเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้
  • 2.2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันรอบใหม่ที่หน้าเว็บไซต์ของคณะผู้จัดงาน
  • 2.3. บัญชีสาธิตจะถูกเปิดขึ้นมาใหม่ในการแข่งขันแต่ละรอบให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
  • 2.4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตกลงที่จะแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง รวมทั้ง ชื่อนามสกุล ที่จะต้องตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงตัวตน และ email address (ถ้ามี)
  • 2.5. ในกรณีที่มีการตรวจพบว่ามีการใช้บัญชีตั้งแต่สองบัญชีขึ้นไปที่มาจากหมายเลข IP เดียวกันในการแข่งขัน ทางผู้ดูแลมีสิทธิ์ที่จะถอดถอนเจ้าของบัญชีนั้นออกจากการแข่งขันได้ จากที่กล่าวมานี้ เราขอแนะนำอย่างจริงจังให้หลีกเลี่ยงการใช้โมเด็มแบบ GPRS และ 3G
  • 2.6. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมการแข่งขันบางคนโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลใดๆ หรือ มีสิทธิ์ถอดถอนผู้เข้าร่วมการแข่งขันบางคนในระหว่างการแข่งขันหรือหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงโดยจะให้คำอธิบายบอกเหตุผลไว้ด้วย. เหตุผลในการเรียกคืนสิทธิ์อาจรวมถึงการเปิดคำสั่งซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามกับที่เปิดไว้แล้วในคู่สกุลเงินเดียวกันและเป็นปริมาณที่มากกับบัญชีเทรดบัญชีอื่น ณ เวลาที่ประมาณใกล้ๆกัน รวมทั้ง การใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดของการเคลื่อนไหวของราคาที่จะทำให้ได้ผลกำไรอย่างแน่นอนจากความผิดพลาดนั้น
  • 2.7. ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันยอมรับข้อจำกัดและกฎกติกาทั้งหมดเกี่ยวกับการแข่งขันนี้
  • 2.8. ห้ามไม่ให้ผู้ที่เป็นญาติสนิทกันเข้าร่วมการแข่งขันเดียวกัน ถ้ามีการพบข้อมูลการลงทะเบียนที่คล้ายคลึงกันของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 2 คน ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์พิจารณาว่า ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 2 คนนี้เป็นญาติสนิทกัน และเป็นเหตุผลให้สามารถถอดถอนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 2 คนนี้ออกจากการแข่งขันได้

3. เงื่อนไขเกี่ยวกับการเทรด

  • 3.1. บัญชีสาธิตจะถูกเปิดขึ้นมาให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หลังจากที่การลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  • 3.2. เงินในบัญชีเริ่มแรกของผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน มีมูลค่า USD 30 000 และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • 3.3. ค่า leverage ตั้งไว้ที่ 1:500
  • 3.4. คำสั่งซื้อขายทั้งหมดที่ไม่ได้อิงกับราคาตลาดจริงจะถูกทำการยกเลิก ทางผู้ดูแลการแข่งขันนี้มีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะถอดถอนบัญชีในกรณีที่ถูกนำไปใช้สำหรับการเทรดที่ไม่ได้อิงกับราคาตลาดจริง
  • 3.5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถมีที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญกี่คนก็ได้และสามารถใช้กลยุทธ์การเทรดใดๆก็ได้
  • 3.6. เทรดได้เพียงคู่สกุลเงินหลักและเครื่องมือที่ใช้ได้ในการแข่งขันเท่านั้น
  • 3.7. ปริมาณที่น้อยที่สุดในการเทรด คือ 0.01 และปริมาณที่มากที่สุด คือ 1 lot จะเพิ่มหรือลดลงได้ทีละ 0.01
  • 3.8. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเปลี่ยนประเภทของบัญชีเทรดไปเป็นแบบ Swap free ได้โดยติดต่อไปยังฝ่าย Support Service
  • 3.9. คำสั่งซื้อขายที่เปิดขึ้นรวมกับคำสั่งที่ยังไม่ได้ปิดต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 order
  • 3.10. ระดับ Stop out อยู่ที่ 10%
  • 3.11. เงื่อนไขการเทรดอื่นๆสำหรับบัญชีเทรดที่ใช้ในการแข่งขัน จะเหมือนกันกับสำหรับบัญชีเทรดจริงของ InstaForex

4. การประกาศผลการแข่งขัน

  • 4.1. ในช่วงการแข่งขัน บนหน้าเว็บไซต์ของคณะผู้จัดงานจะแสดงจำนวนเงินสุทธิในบัญชีเทรดที่ใช้ในการแข่งขันไว้
  • 4.2. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะเปิดเผยรายการคำสั่งซื้อขายทั้งหมดของบัญชีของผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลง
  • 4.3. ข้อมูลที่พักอาศัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขันอาจจะถูกเปิดเผยด้วย
  • 4.4. ผลการแข่งขันจะถูกประกาศออกมาภายใน 14 วันหลังการแข่งขัน เมื่อทุกอย่างถูกตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

5. การสรุปหาผู้ชนะ

  • 5.1. การเทรดทั้งหมดจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ ณ อัตราราคาปัจจุบัน หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลง
  • 5.2. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 2 คนอยู่ในอันดับที่เท่ากัน ทางคณะผู้จัดงานจะทำการตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้ชนะ
  • 5.3. ผู้ชนะทั้งหมดในการแข่งขันยินยอมให้เปิดเผยชื่อนามสกุลเต็มของพวกเขา
  • 5.4. ในการสรุปหาผู้ชนะทั้งหมด ทาง InstaForex Contests and Campaigns Administration จะใช้การจัดอันดับจากคะแนนที่ได้จากการคำนวณผลรวมของจำนวน pip ที่มีกำไรลบกับจำนวน pip ที่ขาดทุน โดยมีข้อจำกัดเดียวที่ว่า: ทุกๆสัญญาซื้อขายที่ได้กำไรจะให้คะแนนสูงสุดได้ไม่มากกว่า 10 คะแนน ความหมายก็คือ ถึงแม้ว่าสัญญาซื้อขายที่ได้กำไรจะทำได้ 20, 40 หรือ 50 pips ก็ตาม คะแนนในการจัดอันดับจะเพิ่มขึ้น 10 คะแนนเท่านั้น และ คะแนนในการจัดอันดับจะถูกลบออกด้วยจำนวน pips ที่ขาดทุนแบบไม่มีข้อจำกัดใดๆด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ปริมาณการเทรดมีผลในการคำนวณคะแนนในการจัดอันดับอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีสัญญาซื้อขายที่ได้กำไร 2 รายการ รายการละ 30 pips แต่รายการหนึ่งมีปริมาณ 0.1 lot และอีกรายการหนึ่งมีปริมาณ 1 lot สัญญาซื้อขายรายการแรกจะให้คะแนนในการจัดอันดับเพียงแค่ 1 คะแนน ((10*0.1) = 1) และรายการที่สองให้ 10 คะแนน ((10*1) = 10)
  • 5.5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลต่อ 1 เดือนตามปฏิทินเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันชนะรางวัลมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน หลังจากได้รับรางวัลครั้งแรกแล้ว ในการชนะรอบต่อๆไป บัญชีของเขาจะถูกตัดออกจากการแข่งขันในรอบนั้นๆ และ รางวัลก็จะตกไปอยู่กับผู้ที่ได้อันดับต่อจากเขา
  • 5.6. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะปฏิเสธการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลใดๆ และ มีสิทธิ์ถอดถอนผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้งระหว่างการแข่งขันหรือหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลง ถ้าพบหลักฐานทางตรงหรือทางอ้อมที่ยืนยันได้ว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีการพยายามทำทุจริตเพื่อให้ได้เงินรางวัลมา
  • 5.7. The Company reserves the right to decline to credit the prize money if the Participant accumulates the prizes on one or several accounts.

6. การรับรางวัล

  • 6.1. The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.
  • 6.2. The prize funds will be credited to a verified live trading account opened by the winner.
  • 6.3. ผู้ชนะยินดีรับผิดชอบทุกๆการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในบัญชีที่เปิดโดย Contest and Campaign Administration ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตข้อตกลงและกฎระเบียบของ InstaForex Group
  • 6.4. เงินรางวัลจะไม่สามารถถูกถอนออกมาได้ แต่ทว่า กำไรที่เทรดได้จากเงินรางวัลนี้สามารถถูกถอนออกมาได้โดยปราศจากข้อจำกัดใดๆ
  • 6.5. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะแจ้งว่ารางวัลที่ได้แจกจ่ายไปแล้วนั้นไม่มีมููลค่าอีกต่อไป และจะถูกยกเลิกไปถ้าพบหลักฐานทางตรงหรือทางอ้อมที่ยืนยันได้ว่ามีการพยายามทำทุจริตเพื่อให้ได้เงินรางวัลมา
  • 6.6. เงินจะถูกถอนออกจากบัญชีเทรดได้โดยอัตโนมัติเพียงแค่กรอกแบบฟอร์มขอถอนเงิน ในขั้นตอนการพิจารณาแบบฟอร์ม ผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบว่าเงินสุทธิที่อยู่ในบัญชีบวกมาร์จินที่ยังไม่ได้ใช้มีมากกว่าจำนวนเงินที่ต้องการถอนไหม ถ้าไม่ จำนวนเงินที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มขอถอนเงินจะถูกโอนกลับมาที่บัญชีอย่างเดิม

7. ภาษา

  • 7.1. ภาษาของกฎระเบียบปัจจุบันคือภาษาอังกฤษ
  • 7.2. เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมการเเข่งขัน ผู้จัดได้จัดทำกฎระเบียบในภาษาต่างๆที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ กฎที่เเปลเป็นเพียงเเค่การบอกกล่าวให้ทราบเท่านั้น
  • 7.3. หากภาษาที่แปลมีเนื้อหาต่างจากภาษาอังกฤษให้ยึดกฎที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นมาตราฐาน
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.