THƯƠNG NHÂN MAY MẮN

Qũy tiền thưởng hàng năm lên đến $75,000!
Tham gia
Download Trading Platform
Methods of deposit / withdrawal of funds
Trading in the browser
Loại tài khoản:
Tài khoản Demo
Tần suất của cuộc thi:
2 tuần một lần
Thời gian của cuộc thi:
2 tuần
Giải thưởng:
USD 3,000

Bạn có thể đăng ký cho vòng tiếp theo của cuộc thi Nhà giao dịch may mắn bằng cách nhấn vào đường link đăng ký. Tên của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách những người tham gia cuộc thi Nhà giao dịch may mắn sau khi đăng kí vài tiếng.
Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về các cuộc thi của InstaForex, Vui lòng gửi mail đến Ban quản lý các cuộc thi và chiến dịch theo địa chỉ: [email protected]

Cuộc thi hiện tại đã bắt đầu, nó sẽ kết thúc vào November 6, 2020. Bạn có thể đăng ký tham gia cuộc thi tiếp theo sẽ diễn ra từ November 9, 2020 đến November 20, 2020.* Việc đăng ký tham gia cuộc thi tiếp theo kết thúc 1 giờ trước khi cuộc thi bắt đầu.

*Cuộc thi được tổ chức vào thời điểm cuối

Thời gian đếm ngược của cuộc thi:

06
Days
02
Hours
00
Minutes

How to participate

Register for the contest

1

Get an initial deposit of $30,000

2

Make transactions with a leverage of 1:500

3

Choose a trade size from 0.01 to 1 lot

4

Win together with InstaForex

5

Free participation

The Contest is held within two weeks from 00:00 Monday to 23:59:59(terminal time) Friday

Leverage is 1:500

Initial deposit of $30,000 is equal for all participants and cannot be changed

The prize pool of each Contest step amounts to $3,000

You can register for the next step during the current contest step. Registration finishes 1 (one) hour before the contest starts

The minimum trade size is 0.01 lot, the maximum is 1 lot

The resulting data is recorded at 12:00 GMT+3 on Saturday

Registration
If you have any suggestions on how to improve our contests and campaigns, you can contact us via [email protected].

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.