Đặc biệt, công ty đã chiến thắng trong các hạng mục như Nhà môi giới tốt nhất ở châu Á, Nhà môi giới tốt nhất ở Đông Âu, Nhà môi giới ngoại hối bán lẻ tốt nhất, Nhà môi giới tốt nhất ở CIS và nhiều quốc gia khác.

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu danh sách đầy đủ về các giải thưởng của công ty, cái mà thể hiện sự chuyên nghiệp, tính ổn định và thịnh vượng của công ty.

We invite you to start trading with
No Deposit Bonus