empty
 
 

Tiền thưởng InstaForex

InstaForex cung cấp cho khách hàng phạm vi tiền thưởng rộng nhất. Chúng khác nhau bởi kích thước tối ưu của chúng, các điều khoản ghi nhận tiền thưởng cho một tài khoản và việc sử dụng chúng trong giao dịch. Lợi nhuận mà kiếm được từ bất kỳ tiền thưởng nào đều có thể được rút từ tài khoản mà không có bất kỳ hạn chế nào. Thông tin trên trang này là để giúp bạn đánh giá một cách nhanh chóng loại tiền thưởng cụ thể nào là phù hợp nhất với chiến lược giao dịch và tiền gửi của bạn.
Tiền thưởng
InstaForex
100%
Tiền thưởng 100%
Kích thước tiền thưởng:
100%
Ghi nhận:
nạp tiền lần đầu
Rút lợi nhuận:
đúng
Đòn bẩy tối đa:
1:200
Ngưng giao dịch:
100%
Tiền thưởng tương thích:
không
Tiền thưởng cho mỗi lần nạp
InstaForex
55%
Tiền thưởng 55%
Kích thước tiền thưởng:
55%
Ghi nhận:
mỗi lần nạp
Rút lợi nhuận:
đúng
Đòn bẩy tối đa:
1:200
Ngưng giao dịch:
100%
Tiền thưởng tương thích:
không
Tiền thưởng cho mỗi lần nạp
InstaForex
30%
Tiền thưởng 30%
Kích thước tiền thưởng:
30%
Ghi nhận:
mỗi lần nạp
Rút lợi nhuận:
đúng
Đòn bẩy tối đa:
1:1000
Ngưng giao dịch:
10%
Tiền thưởng tương thích:
tiền thưởng câu lạc bộ
Tiền thưởng Câu lạc bộ InstaForex
InstaForex
Tiền thưởng Câu lạc bộ InstaForex
Kích thước tiền thưởng:
lên đến 40%
Ghi nhận:
mỗi lần nạp
Rút lợi nhuận:
đúng
Đòn bẩy tối đa:
1:1000
Ngưng giao dịch:
10%
Tiền thưởng tương thích:
30%
Ưu đãi hàng tháng
Tiền gửi may mắn
InstaForex
Tiền gửi may mắn
Kích thước tiền thưởng:
lên đến $10 000
Ghi nhận:
một lần
Rút lợi nhuận:
đúng
Đòn bẩy tối đa:
1:1000
Ngưng giao dịch:
10%
Tiền thưởng tương thích:
30%, 55%
Tiền thưởng khởi động không yêu cầu ký quỹ
InstaForex
$1000
Tiền thưởng không yêu cầu ký quỹ
Kích thước tiền thưởng:
$1000
Ghi nhận:
không yêu cầu ký quỹ
Rút lợi nhuận:
đúng
Đòn bẩy tối đa:
1:200
Ngưng giao dịch:
100%
Tiền thưởng tương thích:
30%, 55%

Cần tìm hiểu thêm về tiền thưởng? Xem xét chi tiết đầy đủ!

So sánh tiền thưởng

Dưới đây là bảng so sánh tiền thưởng của chúng tôi dựa trên các thông số sau: liên quan về xác minh, cơ hội rút tiền, đòn bẩy ghi nhận cao nhất, mức dừng, v.v. Vui lòng nghiên cứu kỹ bảng trước khi chọn tiền thưởng.

  30% 55% 100% Tiền thưởng Câu lạc bộ Tiền thưởng không yêu cầu ký quỹ Phiếu thưởng*
Rút lợi nhuận Được phép Được phép Được phép Được phép Được phép Được phép
Xác minh Không bắt buộc Không bắt buộc Cấp độ hai Không bắt buộc Cấp độ hai (cho việc rút lợi nhuận) Cấp độ hai
Số tiền thưởng tối đa Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Dựa trên cá nhân 50$
Nguyên tắc ghi nhận Cho mỗi khoản tiền gửi mới Cho mỗi khoản tiền gửi mới Chỉ cho khoản tiền gửi đầu tiên Cho mỗi khoản tiền gửi mới không yêu cầu ký quỹ Chỉ một lần
Các tiền thưởng tương thích Tiền thưởng Câu lạc bộ InstaFore Không Không Tiền thưởng 30% Tương thích với 30% hoặc 55% Tiền thưởng 30% và Tiền thưởng 55%
Khả dụng cho khách hàng mới Khả dụng Khả dụng Khả dụng Chỉ các thành viên của Câu lạc bộ InstaForex Khả dụng Khả dụng
Khả dụng cho nhiều chủ tài khoản Khả dụng Khả dụng Khả dụng Khả dụng Khả dụng Khả dụng
Lot để rút tiền thưởng X*3 lot InstaForex, trong đó X là tổng số tiền thưởng nhận được X*6 lot InstaForex, trong đó X là tổng số tiền thưởng nhận được Không thể rút X*3 lot InstaForex, trong đó X là tổng số tiền thưởng nhận được X*25 lot InstaForex, trong đó X là tổng số tiền thưởng nhận được X*5 lot InstaForex, trong đó X là tổng số tiền thưởng nhận được
Đòn bẩy tối đa 1:1000 1:200 1:200 1:1000 1:200 1:1000
đầu tư PAMM Not Available Not Available Không khả dụng Khả dụng Không khả dụng Không khả dụng
Giao dịch quyền chọn Không khả dụng Không khả dụng Không khả dụng Không khả dụng Không khả dụng Không khả dụng
Ngưng giao dịch 10% 100% 100% 10% 100% 10%
Rút lợi nhuận

30%: Được phép

55%: Được phép

100%: Được phép

Tiền thưởng Câu lạc bộ: Được phép

Tiền thưởng không yêu cầu ký quỹ: Được phép

Phiếu thưởng*: Được phép

Xác minh

30%: Không bắt buộc

55%: Không bắt buộc

100%: Cấp độ hai

Tiền thưởng Câu lạc bộ: Không bắt buộc

Tiền thưởng không yêu cầu ký quỹ: Cấp độ hai (cho việc rút lợi nhuận)

Phiếu thưởng*: Cấp độ hai

Số tiền thưởng tối đa

30%: Không giới hạn

55%: Không giới hạn

100%: Không giới hạn

Tiền thưởng Câu lạc bộ: Không giới hạn

Tiền thưởng không yêu cầu ký quỹ: Dựa trên cá nhân

Phiếu thưởng*: 50$

Nguyên tắc ghi nhận

30%: Cho mỗi khoản tiền gửi mới

55%: Cho mỗi khoản tiền gửi mới

100%: Chỉ cho khoản tiền gửi đầu tiên

Tiền thưởng Câu lạc bộ: Cho mỗi khoản tiền gửi mới

Tiền thưởng không yêu cầu ký quỹ: không yêu cầu ký quỹ

Phiếu thưởng*: Chỉ một lần

Các tiền thưởng tương thích

30%: Tiền thưởng Câu lạc bộ InstaFore

55%: Không

100%: Không

Tiền thưởng Câu lạc bộ: Tiền thưởng 30%

Tiền thưởng không yêu cầu ký quỹ: Tương thích với 30% hoặc 55%

Phiếu thưởng*: Tiền thưởng 30% và Tiền thưởng 55%

Khả dụng cho khách hàng mới

30%: Khả dụng

55%: Khả dụng

100%: Khả dụng

Tiền thưởng Câu lạc bộ: Chỉ các thành viên của Câu lạc bộ InstaForex

Tiền thưởng không yêu cầu ký quỹ: Khả dụng

Phiếu thưởng*: Khả dụng

Khả dụng cho nhiều chủ tài khoản

30%: Khả dụng

55%: Khả dụng

100%: Khả dụng

Tiền thưởng Câu lạc bộ: Khả dụng

Tiền thưởng không yêu cầu ký quỹ: Khả dụng

Phiếu thưởng*: Khả dụng

Lot để rút tiền thưởng

30%: X*3 lot InstaForex, trong đó X là tổng số tiền thưởng nhận được

55%: X*6 lot InstaForex, trong đó X là tổng số tiền thưởng nhận được

100%: Không thể rút

Tiền thưởng Câu lạc bộ: X*3 lot InstaForex, trong đó X là tổng số tiền thưởng nhận được

Tiền thưởng không yêu cầu ký quỹ: X*25 lot InstaForex, trong đó X là tổng số tiền thưởng nhận được

Phiếu thưởng*: X*5 lot InstaForex, trong đó X là tổng số tiền thưởng nhận được

Đòn bẩy tối đa

30%: 1:1000

55%: 1:200

100%: 1:200

Tiền thưởng Câu lạc bộ: 1:1000

Tiền thưởng không yêu cầu ký quỹ: 1:200

Phiếu thưởng*: 1:1000

đầu tư PAMM

30%: Not Available

55%: Not Available

100%: Không khả dụng

Tiền thưởng Câu lạc bộ: Khả dụng

Tiền thưởng không yêu cầu ký quỹ: Không khả dụng

Phiếu thưởng*: Không khả dụng

Giao dịch quyền chọn

30%: Không khả dụng

55%: Không khả dụng

100%: Không khả dụng

Tiền thưởng Câu lạc bộ: Không khả dụng

Tiền thưởng không yêu cầu ký quỹ: Không khả dụng

Phiếu thưởng*: Không khả dụng

Ngưng giao dịch

30%: 10%

55%: 100%

100%: 100%

Tiền thưởng Câu lạc bộ: 10%

Tiền thưởng không yêu cầu ký quỹ: 100%

Phiếu thưởng*: 10%


* Đây không phải là tiền thưởng cho tiền gửi, nó chỉ có thể được nhận từ một đối tác của InstaForex.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.