Support service
×

Saya telah kehilangan beberapa/semua butiran akaun saya. Apakah yang saya perlu lakukan? Bagaimanakah cara untuk menukar butiran akaun?

Situasi 1

Anda lupa kata laluan pedagang anda.

Penyelesaian: hubungi pasukan sokongan kami untuk mendapatkan bantuan melalui kaedah komunikasi apa pun, nyatakan nombor akaun dan kata kod anda. Sebagai tambahan, tentukan kata laluan pedagang baru yang anda ingin gunakan (panjangnya 6-12 aksara, mesti terdiri dari huruf dan angka Latin).

 

Situasi 2

Anda sudah lupa kata kod anda.

Penyelesaian: hubungi pasukan sokongan kami untuk mendapatkan bantuan dengan menghantar e-mel ke [email protected] . Lampirkan imbasan kad pengenalan / lesen memandu negara anda dan nyatakan bilangan akaun anda. Kata kod anda akan dipulihkan atau diset semula.

Situasi 3

Anda lupa nombor akaun anda.

Penyelesaian: hubungi pasukan sokongan kami untuk mendapatkan bantuan dengan menghantar e-mel ke [email protected] . Sila nyatakan nama penuh dan / atau e-mel yang anda gunakan untuk membuka akaun anda dan lampirkan imbasan kad pengenalan Ianda.

 

Sitausi 4

Anda lupa kod PIN anda untuk pengeluaran wang.

Penyelesaian: hubungi pasukan sokongan kami untuk mendapatkan bantuan dengan menghantar e-mel ke [email protected] Lampirkan imbasan kad pengenalan / lesen memandu negara anda dan sertakan nombor akaun dan kod perkataan anda. Pastikan untuk menentukan kod PIN baru.

 

Situasi 5

Anda ingin menukar e-mel atau butiran lain yang dinyatakan dalam ringkasan akaun di Kabinet Pelanggan anda.

Penyelesaian: hubungi pasukan sokongan kami untuk mendapatkan bantuan dengan menghantar e-mel ke [email protected] . Lampirkan imbasan kad pengenalan / lesen memandu negara anda dan sertakan nombor akaun anda, kata kod, serta butiran yang ingin anda ubah.

Situasi 6

Anda ingin mengetahui beberapa maklumat mengenai akaun anda atau mengubah nisbah leverage dan jenis akaun.

Penyelesaian: Anda boleh mendapatkan semua maklumat mengenai akaun anda di Kabinet Pelanggan dengan log masuk dengan nombor akaun dan kata laluan pedagang anda. Anda juga dapat mengubah kata laluan pedagang dan nisbah leverage serta mengaktifkan / menyahaktifkan perkhidmatan Bebas Swap di Kabinet Pelanggan anda.


Kongsi pendapat anda

Terima kasih! Adakah terdapat apa-apa yang anda ingin tambah?

Bagaimanakah anda menilai jawapan yang anda terima?

Tinggalkan komen anda (pilihan)

Maklum balas anda amat penting bagi kami.
Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melengkapkan survei atas talian kami.

smile""