Support service
×

Problémy s otvorením obchodu

Ak sa klientovi nedarí otvoriť obchod na obchodnej platforme, často je dôvodom zadanie hesla investora namiesto hesla obchodníka. Uistite sa, že ste do autorizačného formulára zadali svoje heslo obchodníka.

Ďalším častým dôvodom, prečo sa obchod nedá uskutočniť, je príliš vysoký objem obchodu. Znamená to, že voľná marža na vašom účte nestačí na otvorenie obchodu. Tento problém môžete riešiť troma spôsobmi:

1. Znížte objem obchodu, ktorý chcete otvoriť.

2. Vyberte si vyššiu páku. Môžete tak urobiť priamo v klientskej zóne. V ľavom menu kliknite na Nastavenia účtu > Osobné údaje.

3. Vložte na svoj účet ďalšie prostriedky v takej výške, aby bolo možné otvoriť obchod so zamýšľaným objemom pri súčasnej úrovni pákového efektu.

Osobitnú pozornosť by ste mali venovať chybe „Obchodný kontext je zahltený“, ktorá sa môže vyskytnúť pri pokuse o otvorenie/zatvorenie/úpravu pokynu. Táto chybová hláška znamená, že ste sa pokúsili otvoriť novú pozíciu, pričom predchádzajúca požiadavka na otvorenie/zatvorenie/úpravu pozície ešte nebola spracovaná. Ak chcete vyriešiť tento problém, môžete buď počkať na spracovanie svojej predchádzajúcej žiadosti, alebo reštartovať obchodnú platformu. Táto chyba sa vyskytuje na strane klienta, nie na serveri.

V prípade vysokej volatility na finančných trhoch (napríklad pri vydávaní dôležitých ekonomických správ) sa môžete pri pokuse o otvorenie/zatvorenie pozície stretnúť s viacnásobnými rekotáciami (čiže server vám ponúkne inú cenu, ako ste zadali v pokyne). Ak sa chcete takýmto situáciám vyhnúť, môžete v okne otvoriť/zatvoriť príkaz začiarknuť možnosť „Povoliť maximálnu odchýlku od trhovej ceny“. Nastavenie konkrétnej hodnoty umožňuje systému automaticky otvoriť pozíciu za novú cenu, ak odchýlka trhovej ceny od požadovanej ceny nie je väčšia, ako určil obchodník.


Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""