empty
 
 

Khi một trader muốn mở một giao dịch trên thị trường Forex anh/cô ấy cần biết về cặp tiền tệ cũng như mức giá của cặp tiền tệ đó. Trên thị trường Forex, giá của cặp tiền tệ được thể hiện dưới hai dạng là Ask và Bid.

Giá Ask là mức giá niêm yết cao nhất của cặp tiền tệ; nhà đầu tư sẽ mua đồng tiền đầu tiên và bán đồng tiền thứ hai trong ký hiệu cặp tiền tệ tại mức giá này.

Giá Bid là mức niêm yết thấp nhất của cặp tiền tệ; nhà đầu tư sẽ bán đồng tiền thứ nhất và mua đồng tiền thứ hai trong ký hiệu cặp tiền tệ tại mức giá này.

Hãy xem ví dụ sau:

Chúng ta có cặp tiền tệ EUR/USD với mức giá niêm yết là 1.3652/1.3655. Điều này có nghĩa là bạn có thể mua 1 euro với giá 1.3655 USD hoặc bán 1 euro với mức giá 1.3652 USD. Mức chênh lệch giữa giá Bid và giá Ask được gọi là spread. Spread là chi phí cơ hội giao dịch trên thị trường Forex và là phí hoa hồng của doanh nghiệp môi giới. Trên thị trường ngoại hối, mức spread rất nhỏ; nó nhỏ hơn 10 lần hay thậm chí cả trăm lần so với mức spread tại các ngân hàng. Tại hầu hết các tập đoàn lớn thì mức spread thường là 3 điểm.

Về phần danh mục các bài viết
Mở tài khoản
Mở tài khoản
Thực hiện một ký quỹ
Thực hiện một ký quỹ
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback