empty
 
 
Tính cổ tức

Tính cổ tức

Phần này sẽ rất hữu ích dành cho những người giao dịch CFDs. Trang này bao gồm danh sách cổ tức và thông tin về ngày trả gần nhất trên mỗi tài khoản giao dịch NYSE.

Khi giao dịch CFD, ta nên giữ việc điều chỉnh cổ tức trong đầu.

Số lượng điều chỉnh cổ tức sẽ được thêm vào số dư tài khoản trong trường hợp một giao dịch mua vẫn còn mở tới ngày hết hạn nhận cổ tức.

Số lượng điều chỉnh cổ tức sẽ bị trừ khỏi số dư tài khoản nếu có một giao dịch bán được mở vào ngày hết hạn.

Bảng dưới đây thể hiện ngày trả cổ tức kế tiếp cho mỗi công cụ giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán New York.

Ví dụ:

Trong ngày hết hạn của cổ tức A trên mỗi cổ phiếu B, nếu có 2 lot giao dịch mua được mở trong tài khoản thì số lương cổ tức sẽ được tính bằng công thức: 2 lot x 100 cổ phiếu x A.

Nếu có một giao dịch mở trên cổ phiếu B, tổng số giao dịch được tính giá trị A. Khi mức độ cân bằng của tất cả các giao dịch âm thì cổ tức sẽ có giá trị âm.

Ví dụ về tính toán cổ tức đúng:

Ban giám đốc của Microsoft (MSFT) thông báo rằng họ sẽ mua lại cổ tức hàng quý với giá trị là 0.13$ cho mỗi cổ phiếu vào ngày 10 tháng 6:

* Ngày hết hạn - 18/8/2009;
* Ngày xác nhận - 20/8/2009;
* Ngày trả - 10/09/2009.

Tổng số cổ tức cho giao dịch có khối lượng là 1 lot sẽ là 100 x 0.130 = 13 USD.
Vị trí giao dịch bán với khối lượng l lot (100 cổ phiếu) vào này 18/4 thì 13$ sẽ bị trừ ra. Vị trí giao dịch mua với khối lượng là 1 lot thì sẽ được cộng vào 13$. Phí sẽ được tính vào ngày tổ chức đăng kí.

Tính cổ tức


Biểu tượng Khối lượng (lot) Số lượng Cổ tức Ngày hết hạn kế tiếp
Biểu tượng
Khối lượng (lot)
Số lượng
Cổ tức
Ngày hết hạn kế tiếp

Tính

Ngày công bố Ngày ghi nhận Ngày thanh toán Ngày hết hạn Số tiền Thời gian
#AAPL 27.07.2021 09.08.2021 12.08.2021 06.08.2021 0.22 Quý
#AIG 05.08.2021 16.09.2021 30.09.2021 15.09.2021 0.32 Quý
#AXP 06.05.2021 02.07.2021 10.08.2021 01.07.2021 0.43 Quý
#BA 16.12.2019 14.02.2020 06.03.2020 13.02.2020 2.005 Quý
#BAC 22.04.2021 04.06.2021 25.06.2021 03.06.2021 0.18 Quý
#BK 15.07.2021 27.07.2021 09.08.2021 26.07.2021 0.34 Quý
#BHP 08.09.2021 03.09.2021 21.09.2021 02.09.2021 4 6 tháng
#C 22.07.2021 02.08.2021 27.08.2021 30.07.2021 0.51 Quý
#CAT 09.06.2021 20.07.2021 20.08.2021 19.07.2021 1.11 Quý
#CHL 14.08.2019 27.08.2020 09.10.2020 26.08.2020 0.9871 Quý
#CMCSA 14.07.2021 06.10.2021 27.10.2021 05.10.2021 0.25 Quý
#CSCO 26.05.2021 06.07.2021 28.07.2021 02.07.2021 0.37 Quý
#CVX 28.07.2021 19.08.2021 10.09.2021 18.08.2021 1.34 Quý
#DIS 04.12.2019 16.12.2019 16.01.2020 13.12.2019 0.88 6 tháng
#EBAY 09.08.2021 01.09.2021 17.09.2021 31.08.2021 0.18 Quý
#F 08.01.2020 30.01.2020 02.03.2020 29.01.2020 0.15 Quý
#FCX 23.06.2021 15.07.2021 02.08.2021 14.07.2021 0.075 Quý
#FDX 13.08.2021 03.09.2021 01.10.2021 02.09.2021 0.75 Quý
#GE 19.06.2021 28.06.2021 26.07.2021 25.06.2021 0.01 Quý
#GILD 26.07.2021 15.09.2021 29.09.2021 14.09.2021 0.71 Quý
#GS 12.07.2021 01.09.2021 29.09.2021 31.08.2021 2.00 Quý
#HAL 19.08.2021 01.09.2021 22.09.2021 31.08.2021 0.0450 Quý
#HD 19.08.2021 02.09.2021 16.09.2021 01.09.2021 1.65 Quý
#HON 30.07.2021 13.08.2021 03.09.2021 12.08.2021 0.93 Quý
#HPQ 23.06.2021 08.09.2021 06.10.2021 07.09.2021 0.194 Quý
#IBM 27.07.2021 10.08.2021 10.09.2021 09.08.2021 1.64 Quý
#INTC 14.07.2021 07.08.2021 01.09.2021 05.08.2021 0.3475 Quý
#IP 13.07.2021 16.08.2021 15.09.2021 13.08.2021 0.512 Quý
#JNJ 19.07.2021 24.08.2021 07.09.2021 23.08.2021 1.06 Quý
#JPM 17.05.2021 16.07.2021 31.07.2021 02.07.2021 0.9 Quý
#KO 14.07.2021 15.09.2021 01.10.2021 14.09.2021 0.42 Quý
#KHC 04.08.2021 01.09.2021 24.09.2021 31.08.2021 0.4 Quý
#MA 21.06.2021 09.07.2021 09.08.2021 08.07.2021 0.44 Quý
#MCD 22.07.2021 01.09.2021 15.09.2021 31.08.2021 1.29 Quý
#MDLZ 27.07.2021 30.09.2021 14.10.2021 29.09.2021 0.35 Quý
#MGM 04.08.2021 10.09.2021 15.09.2021 09.09.2021 0.002 Quý
#MMM 13.08.2021 23.08.2021 12.09.2021 20.08.2021 1.48 Quý
#MO 26.08.2021 15.09.2021 12.10.2021 14.09.2021 0.90 Quý
#MRK 27.07.2021 15.09.2021 07.10.2021 14.09.2021 0.65 Quý
#MRVL 02.06.2021 09.07.2021 28.07.2021 08.07.2021 0.06 Quý
#MS 15.07.2021 30.07.2021 13.08.2021 27.07.2021 0.70 Quý
#MSFT 16.06.2021 19.08.2021 09.09.2021 18.08.2021 0.56 Quý
#NKE 05.08.2021 30.08.2021 01.10.2021 27.08.2021 0.275 Quý
#ORAN 05.05.2021 14.06.2021 02.07.2021 11.06.2021 0.49 Quý
#ORCL 13.09.2021 12.10.2021 26.10.2021 08.10.2021 0.32 Quý
#PBR 06.08.2021 18.08.2021 01.09.2021 17.08.2021 0.616 Không có chuyển nhượng
#PEP 15.07.2021 03.09.2021 30.09.2021 02.09.2021 1.075 Quý
#PFE 24.06.2021 30.07.2021 07.09.2021 29.07.2021 0.39 Quý
#PG 13.07.2021 23.07.2021 16.08.2021 22.07.2021 0.87 Quý
#QCOM 07.07.2021 02.09.2021 23.09.2021 01.09.2021 0.68 Quý
#QQQ 19.01.2021 23.03.2021 30.04.2021 22.03.2021 0.3947 Quý
#SBUX 23.06.2021 12.08.2021 27.08.2021 11.08.2021 0.45 Quý
#SPY 22.01.2020 21.06.2021 30.07.2021 18.06.2021 1.376 Quý
#T 25.06.2021 09.07.2021 02.08.2021 08.07.2021 0.52 Quý
#TRI 21.07.2021 19.08.2021 15.09.2021 18.08.2021 0.729 Quý
#TRV 19.07.2021 10.09.2021 30.09.2021 09.09.2021 0.88 Quý
#UBS 26.01.2021 14.04.2021 15.04.2021 13.04.2021 0.12 Năm
#UL 23.04.2021 06.08.2021 08.09.2021 05.08.2021 0.495 Quý
#UPS 05.08.2021 23.08.2021 09.09.2021 20.08.2021 1.02 Quý
#V 27.07.2021 13.08.2021 01.09.2021 12.08.2021 0.32 Quý
#VZ 02.09.2021 08.10.2021 01.10.2021 07.10.2021 0.64 Quý
#WDC 13.02.2020 03.04.2020 17.04.2020 02.04.2020 0.50 Quý
#WFC 27.04.2021 27.07.2021 01.09.2021 05.08.2021 0.20 Quý
#WMT 18.02.2021 13.08.2021 07.09.2021 12.08.2021 0.55 Quý
#XOM 28.07.2021 13.08.2021 10.09.2021 12.08.2021 0.87 Quý
#AAPL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.07.2021 09.08.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
12.08.2021 06.08.2021
Số tiền Thời gian
0.22 Quý
#AIG
Ngày công bố Ngày ghi nhận
05.08.2021 16.09.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.09.2021 15.09.2021
Số tiền Thời gian
0.32 Quý
#AXP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
06.05.2021 02.07.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.08.2021 01.07.2021
Số tiền Thời gian
0.43 Quý
#BA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
16.12.2019 14.02.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
06.03.2020 13.02.2020
Số tiền Thời gian
2.005 Quý
#BAC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
22.04.2021 04.06.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
25.06.2021 03.06.2021
Số tiền Thời gian
0.18 Quý
#BK
Ngày công bố Ngày ghi nhận
15.07.2021 27.07.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.08.2021 26.07.2021
Số tiền Thời gian
0.34 Quý
#BHP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
08.09.2021 03.09.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
21.09.2021 02.09.2021
Số tiền Thời gian
4 6 tháng
#C
Ngày công bố Ngày ghi nhận
22.07.2021 02.08.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
27.08.2021 30.07.2021
Số tiền Thời gian
0.51 Quý
#CAT
Ngày công bố Ngày ghi nhận
09.06.2021 20.07.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
20.08.2021 19.07.2021
Số tiền Thời gian
1.11 Quý
#CHL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.08.2019 27.08.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.10.2020 26.08.2020
Số tiền Thời gian
0.9871 Quý
#CMCSA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.07.2021 06.10.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
27.10.2021 05.10.2021
Số tiền Thời gian
0.25 Quý
#CSCO
Ngày công bố Ngày ghi nhận
26.05.2021 06.07.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
28.07.2021 02.07.2021
Số tiền Thời gian
0.37 Quý
#CVX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
28.07.2021 19.08.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.09.2021 18.08.2021
Số tiền Thời gian
1.34 Quý
#DIS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
04.12.2019 16.12.2019
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
16.01.2020 13.12.2019
Số tiền Thời gian
0.88 6 tháng
#EBAY
Ngày công bố Ngày ghi nhận
09.08.2021 01.09.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
17.09.2021 31.08.2021
Số tiền Thời gian
0.18 Quý
#F
Ngày công bố Ngày ghi nhận
08.01.2020 30.01.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
02.03.2020 29.01.2020
Số tiền Thời gian
0.15 Quý
#FCX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
23.06.2021 15.07.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
02.08.2021 14.07.2021
Số tiền Thời gian
0.075 Quý
#FDX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.08.2021 03.09.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.10.2021 02.09.2021
Số tiền Thời gian
0.75 Quý
#GE
Ngày công bố Ngày ghi nhận
19.06.2021 28.06.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
26.07.2021 25.06.2021
Số tiền Thời gian
0.01 Quý
#GILD
Ngày công bố Ngày ghi nhận
26.07.2021 15.09.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
29.09.2021 14.09.2021
Số tiền Thời gian
0.71 Quý
#GS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
12.07.2021 01.09.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
29.09.2021 31.08.2021
Số tiền Thời gian
2.00 Quý
#HAL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
19.08.2021 01.09.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
22.09.2021 31.08.2021
Số tiền Thời gian
0.0450 Quý
#HD
Ngày công bố Ngày ghi nhận
19.08.2021 02.09.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
16.09.2021 01.09.2021
Số tiền Thời gian
1.65 Quý
#HON
Ngày công bố Ngày ghi nhận
30.07.2021 13.08.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
03.09.2021 12.08.2021
Số tiền Thời gian
0.93 Quý
#HPQ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
23.06.2021 08.09.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
06.10.2021 07.09.2021
Số tiền Thời gian
0.194 Quý
#IBM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.07.2021 10.08.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.09.2021 09.08.2021
Số tiền Thời gian
1.64 Quý
#INTC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.07.2021 07.08.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.09.2021 05.08.2021
Số tiền Thời gian
0.3475 Quý
#IP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.07.2021 16.08.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.09.2021 13.08.2021
Số tiền Thời gian
0.512 Quý
#JNJ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
19.07.2021 24.08.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
07.09.2021 23.08.2021
Số tiền Thời gian
1.06 Quý
#JPM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
17.05.2021 16.07.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
31.07.2021 02.07.2021
Số tiền Thời gian
0.9 Quý
#KO
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.07.2021 15.09.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.10.2021 14.09.2021
Số tiền Thời gian
0.42 Quý
#KHC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
04.08.2021 01.09.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
24.09.2021 31.08.2021
Số tiền Thời gian
0.4 Quý
#MA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
21.06.2021 09.07.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.08.2021 08.07.2021
Số tiền Thời gian
0.44 Quý
#MCD
Ngày công bố Ngày ghi nhận
22.07.2021 01.09.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.09.2021 31.08.2021
Số tiền Thời gian
1.29 Quý
#MDLZ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.07.2021 30.09.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
14.10.2021 29.09.2021
Số tiền Thời gian
0.35 Quý
#MGM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
04.08.2021 10.09.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.09.2021 09.09.2021
Số tiền Thời gian
0.002 Quý
#MMM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.08.2021 23.08.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
12.09.2021 20.08.2021
Số tiền Thời gian
1.48 Quý
#MO
Ngày công bố Ngày ghi nhận
26.08.2021 15.09.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
12.10.2021 14.09.2021
Số tiền Thời gian
0.90 Quý
#MRK
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.07.2021 15.09.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
07.10.2021 14.09.2021
Số tiền Thời gian
0.65 Quý
#MRVL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
02.06.2021 09.07.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
28.07.2021 08.07.2021
Số tiền Thời gian
0.06 Quý
#MS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
15.07.2021 30.07.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
13.08.2021 27.07.2021
Số tiền Thời gian
0.70 Quý
#MSFT
Ngày công bố Ngày ghi nhận
16.06.2021 19.08.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.09.2021 18.08.2021
Số tiền Thời gian
0.56 Quý
#NKE
Ngày công bố Ngày ghi nhận
05.08.2021 30.08.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.10.2021 27.08.2021
Số tiền Thời gian
0.275 Quý
#ORAN
Ngày công bố Ngày ghi nhận
05.05.2021 14.06.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
02.07.2021 11.06.2021
Số tiền Thời gian
0.49 Quý
#ORCL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.09.2021 12.10.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
26.10.2021 08.10.2021
Số tiền Thời gian
0.32 Quý
#PBR
Ngày công bố Ngày ghi nhận
06.08.2021 18.08.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.09.2021 17.08.2021
Số tiền Thời gian
0.616 Không có chuyển nhượng
#PEP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
15.07.2021 03.09.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.09.2021 02.09.2021
Số tiền Thời gian
1.075 Quý
#PFE
Ngày công bố Ngày ghi nhận
24.06.2021 30.07.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
07.09.2021 29.07.2021
Số tiền Thời gian
0.39 Quý
#PG
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.07.2021 23.07.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
16.08.2021 22.07.2021
Số tiền Thời gian
0.87 Quý
#QCOM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
07.07.2021 02.09.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
23.09.2021 01.09.2021
Số tiền Thời gian
0.68 Quý
#QQQ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
19.01.2021 23.03.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.04.2021 22.03.2021
Số tiền Thời gian
0.3947 Quý
#SBUX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
23.06.2021 12.08.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
27.08.2021 11.08.2021
Số tiền Thời gian
0.45 Quý
#SPY
Ngày công bố Ngày ghi nhận
22.01.2020 21.06.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.07.2021 18.06.2021
Số tiền Thời gian
1.376 Quý
#T
Ngày công bố Ngày ghi nhận
25.06.2021 09.07.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
02.08.2021 08.07.2021
Số tiền Thời gian
0.52 Quý
#TRI
Ngày công bố Ngày ghi nhận
21.07.2021 19.08.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.09.2021 18.08.2021
Số tiền Thời gian
0.729 Quý
#TRV
Ngày công bố Ngày ghi nhận
19.07.2021 10.09.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.09.2021 09.09.2021
Số tiền Thời gian
0.88 Quý
#UBS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
26.01.2021 14.04.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.04.2021 13.04.2021
Số tiền Thời gian
0.12 Năm
#UL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
23.04.2021 06.08.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
08.09.2021 05.08.2021
Số tiền Thời gian
0.495 Quý
#UPS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
05.08.2021 23.08.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.09.2021 20.08.2021
Số tiền Thời gian
1.02 Quý
#V
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.07.2021 13.08.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.09.2021 12.08.2021
Số tiền Thời gian
0.32 Quý
#VZ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
02.09.2021 08.10.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.10.2021 07.10.2021
Số tiền Thời gian
0.64 Quý
#WDC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.02.2020 03.04.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
17.04.2020 02.04.2020
Số tiền Thời gian
0.50 Quý
#WFC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.04.2021 27.07.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.09.2021 05.08.2021
Số tiền Thời gian
0.20 Quý
#WMT
Ngày công bố Ngày ghi nhận
18.02.2021 13.08.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
07.09.2021 12.08.2021
Số tiền Thời gian
0.55 Quý
#XOM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
28.07.2021 13.08.2021
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.09.2021 12.08.2021
Số tiền Thời gian
0.87 Quý

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.