empty
 
 
Tính cổ tức

Dividend Calculator for Forex Traders

Phần này sẽ rất hữu ích dành cho những người giao dịch CFDs. Trang này bao gồm danh sách cổ tức và thông tin về ngày trả gần nhất trên mỗi tài khoản giao dịch NYSE.

Khi giao dịch CFD, ta nên giữ việc điều chỉnh cổ tức trong đầu.

Số lượng điều chỉnh cổ tức sẽ được thêm vào số dư tài khoản trong trường hợp một giao dịch mua vẫn còn mở tới ngày hết hạn nhận cổ tức.

Số lượng điều chỉnh cổ tức sẽ bị trừ khỏi số dư tài khoản nếu có một giao dịch bán được mở vào ngày hết hạn.

Bảng dưới đây thể hiện ngày trả cổ tức kế tiếp cho mỗi công cụ giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán New York.

Ví dụ:

Trong ngày hết hạn của cổ tức A trên mỗi cổ phiếu B, nếu có 2 lot giao dịch mua được mở trong tài khoản thì số lương cổ tức sẽ được tính bằng công thức: 2 lot x 100 cổ phiếu x A.

Nếu có một giao dịch mở trên cổ phiếu B, tổng số giao dịch được tính giá trị A. Khi mức độ cân bằng của tất cả các giao dịch âm thì cổ tức sẽ có giá trị âm.

Ví dụ về tính toán cổ tức đúng:

Ban giám đốc của Microsoft (MSFT) thông báo rằng họ sẽ mua lại cổ tức hàng quý với giá trị là 0.13$ cho mỗi cổ phiếu vào ngày 10 tháng 6:

* Ngày hết hạn - 18/8/2009;
* Ngày xác nhận - 20/8/2009;
* Ngày trả - 10/09/2009.

Tổng số cổ tức cho giao dịch có khối lượng là 1 lot sẽ là 100 x 0.130 = 13 USD.
Vị trí giao dịch bán với khối lượng l lot (100 cổ phiếu) vào này 18/4 thì 13$ sẽ bị trừ ra. Vị trí giao dịch mua với khối lượng là 1 lot thì sẽ được cộng vào 13$. Phí sẽ được tính vào ngày tổ chức đăng kí.

Tính cổ tức


Biểu tượng Khối lượng (lot) Số lượng Cổ tức Ngày hết hạn kế tiếp
Biểu tượng
Khối lượng (lot)
Số lượng
Cổ tức
Ngày hết hạn kế tiếp

Tính

Ngày công bố Ngày ghi nhận Ngày thanh toán Ngày hết hạn Số tiền Thời gian
#A 21.09.2022 04.10.2022 26.10.2022 03.10.2022 0.21 Quý
#AA 29.09.2016 11.11.2016 25.11.2016 08.11.2016 0.09 Quý
#AAPL 27.10.2022 07.11.2022 10.11.2022 04.11.2022 0.23 Quý
#ABBV 28.10.2022 13.01.2023 15.02.2023 12.01.2023 1.48 Quý
#AEM 26.10.2022 01.12.2022 15.12.2022 30.11.2022 0.40 Quý
#AIG 01.11.2022 15.11.2022 29.12.2022 14.12.2022 0.32 Quý
#AMGN 28.10.2022 17.11.2022 08.12.2022 16.11.2022 1.94 Quý
#ATVI 03.02.2022 15.04.2022 06.05.2022 13.04.2022 0.47 Năm
#AXP 28.09.2022 14.10.2022 10.11.2022 13.10.2022 0.52 Quý
#BA 16.12.2019 14.02.2020 06.03.2020 13.02.2020 2.055 Quý
#BAC 19.10.2022 02.12.2022 30.12.2022 01.12.2022 0.22 Quý
#BK 17.10.2022 27.10.2022 10.11.2022 26.10.2022 0.37 Quý
#BHP 18.08.2022 02.09.2022 22.09.2022 01.09.2022 3.5 Quý
#BLK 10.11.2022 07.12.2022 23.12.2022 06.12.2022 4.88 Quý
#BMY 14.09.2022 07.10.2022 01.11.2022 06.10.2022 0.54 Quý
#C 20.10.2022 07.11.2022 23.11.2022 04.11.2022 0.51 Quý
#CAT 12.10.2022 24.10.2022 18.11.2022 21.10.2022 1.20 Quý
#CHL 14.08.2019 27.08.2020 09.10.2020 26.08.2020 0.9871 Quý
#CLR 27.04.2022 09.05.2022 23.05.2022 06.05.2022 0.28 Quý
#CMC 11.10.2022 27.10.2022 10.11.2022 26.10.2022 0.16 Quý
#CMCSA 11.10.2022 04.01.2023 25.01.2023 01.01.2023 0.27 Quý
#CME 10.11.2022 09.12.2022 28.12.2022 08.12.2022 1.00 Quý
#CSCO 23.08.2022 05.10.2022 26.10.2022 04.10.2022 0.38 Quý
#CVX 26.10.2022 18.11.2022 12.12.2022 17.11.2022 1.42 Quý
#DGX 14.11.2022 18.01.2023 01.02.2023 17.01.2023 0.66 Quý
#DHR 13.09.2022 30.09.2022 28.10.2022 29.09.2022 0.25 Quý
#DIS 05.12.2019 16.12.2019 16.01.2020 13.12.2019 0.88 6 tháng
#DVN 01.11.2022 12.12.2022 30.12.2022 09.12.2022 1.35 Quý
#DWDP 12.03.2019 26.04.2019 28.05.2019 02.05.2019 0.42 Quý
#EBAY 02.11.2022 01.12.2022 16.12.2022 30.11.2022 0.22 Quý
#EA 31.10.2022 30.11.2022 12.12.2022 29.11.2022 0.19 Quý
#EOG 03.11.2022 17.01.2023 31.01.2023 13.01.2023 0.825 Quý
#F 26.10.2022 15.11.2022 01.12.2022 14.11.2022 0.15 Quý
#FANG 03.11.2022 17.11.2022 25.11.2022 16.11.2022 2.26 Quý
#FCX 21.09.2022 14.10.2022 01.11.2022 13.10.2022 0.075 Quý
#FDX 18.11.2022 12.12.2022 03.01.2023 09.12.2022 1.15 Quý
#GE 09.09.2022 27.09.2022 25.10.2022 26.09.2022 0.08 Quý
#GILD 25.10.2022 15.12.2022 29.12.2022 14.12.2022 0.73 Quý
#GS 17.10.2022 01.12.2022 29.12.2022 30.11.2022 2.50 Quý
#HAL 18.11.2022 08.12.2022 21.12.2022 07.12.2022 0.12 Quý
#HD 17.11.2022 01.12.2022 15.12.2022 30.11.2022 1.90 Quý
#HON 30.09.2022 11.11.2022 02.12.2022 09.11.2022 1.03 Quý
#HES 07.09.2022 19.09.2022 30.09.2022 16.09.2022 0.375 Quý
#HPQ 22.11.2022 14.12.2022 04.01.2023 13.12.2022 0.263 Quý
#HWM 29.09.2022 04.11.2022 25.11.2022 03.11.2022 0.04 Quý
#IBM 25.10.2022 10.11.2022 10.12.2022 09.11.2022 1.65 Quý
#INTC 15.09.2022 07.11.2022 01.12.2022 04.11.2022 0.365 Quý
#INTU 19.08.2022 10.10.2022 18.10.2022 06.10.2022 0.78 Quý
#IP 11.10.2022 15.11.2022 15.12.2022 14.11.2022 0.4625 Quý
#JNJ 19.10.2022 22.11.2022 06.12.2022 21.11.2022 1.13 Quý
#JPM 20.09.2022 06.10.2022 31.10.2022 05.10.2022 1.00 Quý
#KO 20.10.2022 01.12.2022 15.12.2022 30.11.2022 0.44 Quý
#KHC 26.10.2022 25.11.2022 30.12.2022 23.11.2022 0.4 Quý
#LLY 17.10.2022 15.11.2022 09.12.2022 14.11.2022 0.98 Quý
#MA 19.09.2022 07.10.2022 09.11.2022 06.10.2022 0.49 Quý
#MCD 13.10.2022 01.12.2022 15.12.2022 30.11.2022 1.52 Quý
#MCK 26.10.2022 01.12.2022 03.01.2023 30.11.2022 0.54 Quý
#MDLZ 26.07.2022 30.09.2022 14.10.2022 29.09.2022 0.385 Quý
#MGM 02.11.2022 09.12.2022 15.12.2022 08.12.2022 0.002 Quý
#MMM 08.11.2022 18.11.2022 12.12.2022 17.11.2022 1.49 Quý
#MO 25.08.2022 15.09.2022 11.10.2022 14.09.2022 0.94 Quý
#MMP 20.10.2022 07.11.2022 14.11.2022 04.11.2022 1.0475 Quý
#MRK 26.07.2022 15.09.2022 07.10.2022 14.09.2022 0.69 Quý
#MPLX 01.11.2022 15.11.2022 22.11.2022 14.11.2022 0.775 Quý
#MRVL 22.09.2022 07.10.2022 26.10.2022 06.10.2022 0.06 Quý
#MT 02.06.2022 16.05.2022 10.06.2022 13.05.2022 0.38 Năm
#MS 14.10.2022 31.10.2022 15.11.2022 28.10.2022 0.775 Quý
#MSFT 19.09.2022 17.11.2022 08.12.2022 16.11.2022 0.68 Quý
#MSI 17.05.2022 15.06.2022 15.07.2022 14.06.2022 0.79 Quý
#NEM 27.10.2022 08.12.2022 29.12.2022 07.12.2022 0.55 Quý
#NKE 15.11.2022 05.12.2022 28.12.2022 02.12.2022 0.34 Quý
#NLOK 05.05.2022 08.06.2022 22.06.2022 07.06.2022 0.125 Quý
#NUE 09.06.2022 30.06.2022 11.08.2022 29.06.2022 0.50 Quý
#NVDA 16.11.2022 01.12.2022 22.12.2022 30.11.2022 0.04 Quý
#ORAN 15.11.2022 02.12.2022 22.12.2022 01.12.2022 0.235 Quý
#ORCL 12.09.2022 12.10.2022 25.10.2022 11.10.2022 0.32 Quý
#OTEX 02.11.2022 02.12.2022 22.12.2022 01.12.2022 0.243 Quý
#OXY 02.11.2022 12.12.2022 17.01.2023 09.12.2022 0.13 Quý
#PBR 09.11.2022 23.11.2022 28.12.2022 22.11.2022 1.26 Quý
#PEP 17.11.2022 02.12.2022 06.01.2023 01.12.2022 1.15 Quý
#PFE 22.09.2022 04.11.2022 05.12.2022 03.11.2022 0.40 Quý
#PG 11.10.2022 21.10.2022 15.11.2022 20.10.2022 0.913 Quý
#PHG 07.06.2022 13.05.2022 08.06.2022 12.05.2022 0.775 Quý
#POT 14.12.2017 29.12.2017 01.02.2018 28.12.2017 0.10 Quý
#QCOM 14.10.2022 01.12.2022 15.12.2022 30.11.2022 0.75 Quý
#QQQ 16.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 19.09.2022 0.51856 Quý
#RMD 28.04.2022 12.05.2022 16.06.2022 11.05.2022 0.42 Quý
#RS 25.10.2022 18.11.2022 02.12.2022 17.11.2022 0.875 Quý
#SBUX 28.09.2022 11.11.2022 25.11.2022 09.11.2022 0.53 Quý
#SNDK 22.07.2015 03.08.2015 25.08.2015 30.07.2015 0.3 Quý
#SNY 28.04.2022 27.05.2022 27.06.2022 26.05.2022 0.29 Quý
#SPY 24.01.2022 19.09.2022 31.10.2022 16.09.2022 1.596 Quý
#SSNC 16.11.2022 01.12.2022 15.12.2022 30.11.2022 0.20 Quý
#STLD 06.06.2022 30.06.2022 15.07.2022 29.06.2022 0.875 Quý
#SU 16.11.2022 02.12.2022 23.12.2022 01.12.2022 0.382 Quý
#T 30.09.2022 10.10.2022 01.11.2022 06.10.2022 0.278 Quý
#TEVA 22.10.2017 28.11.2017 12.12.2017 27.11.2017 0.0723 Quý
#TECK 26.04.2022 15.06.2022 30.06.2022 14.06.2022 0.099 Quý
#TMO 18.05.2022 15.06.2022 15.07.2022 14.06.2022 0.3 Quý
#TPL 01.11.2022 08.12.2022 15.12.2022 07.12.2022 3 Quý
#TRI 01.11.2022 17.11.2022 15.12.2022 16.11.2022 0.445 Quý
#TX 03.11.2022 15.11.2022 22.11.2022 14.11.2022 0.9 Quý
#TRP 29.04.2022 30.06.2022 29.07.2022 29.06.2022 0.7 Quý
#TRV 19.10.2022 09.12.2022 30.12.2022 08.12.2022 0.93 Quý
#TSM 15.02.2022 17.06.2022 14.07.2022 16.06.2022 0.369 Quý
#UBS 01.02.2022 13.04.2022 14.04.2022 12.04.2022 0.25 Năm
#UL 27.10.2022 18.11.2022 09.12.2022 17.11.2022 0.416 Quý
#UPS 02.11.2022 14.11.2022 01.12.2022 10.11.2022 1.52 Quý
#UTX 03.02.2020 14.02.2020 10.03.2020 13.02.2020 0.735 Quý
#V 22.07.2022 12.08.2022 01.09.2022 11.08.2022 0.375 Quý
#VALE 08.03.2022 10.03.2022 23.03.2022 09.03.2022 0.1725 Quý
#VZ 06.09.2022 07.10.2022 01.11.2022 06.10.2022 0.652 Quý
#WDC 13.02.2020 03.04.2020 17.04.2020 02.04.2020 0.50 Quý
#WFC 25.10.2022 04.11.2022 01.12.2022 03.11.2022 0.30 Quý
#WMT 17.02.2022 09.12.2022 03.01.2023 08.12.2022 0.56 Quý
#WPM 03.11.2022 21.11.2022 01.12.2022 18.11.2022 0.15 Quý
#XOM 27.10.2022 15.11.2022 09.12.2022 14.11.2022 0.91 Quý
#YY 01.01.1970 09.05.2022 23.06.2022 22.06.2022 0.51 Quý
#ZTS 19.05.2022 21.07.2022 01.09.2022 20.07.2022 0.325 Quý
#A
Ngày công bố Ngày ghi nhận
21.09.2022 04.10.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
26.10.2022 03.10.2022
Số tiền Thời gian
0.21 Quý
#AA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
29.09.2016 11.11.2016
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
25.11.2016 08.11.2016
Số tiền Thời gian
0.09 Quý
#AAPL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.10.2022 07.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.11.2022 04.11.2022
Số tiền Thời gian
0.23 Quý
#ABBV
Ngày công bố Ngày ghi nhận
28.10.2022 13.01.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.02.2023 12.01.2023
Số tiền Thời gian
1.48 Quý
#AEM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
26.10.2022 01.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.12.2022 30.11.2022
Số tiền Thời gian
0.40 Quý
#AIG
Ngày công bố Ngày ghi nhận
01.11.2022 15.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
29.12.2022 14.12.2022
Số tiền Thời gian
0.32 Quý
#AMGN
Ngày công bố Ngày ghi nhận
28.10.2022 17.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
08.12.2022 16.11.2022
Số tiền Thời gian
1.94 Quý
#ATVI
Ngày công bố Ngày ghi nhận
03.02.2022 15.04.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
06.05.2022 13.04.2022
Số tiền Thời gian
0.47 Năm
#AXP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
28.09.2022 14.10.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.11.2022 13.10.2022
Số tiền Thời gian
0.52 Quý
#BA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
16.12.2019 14.02.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
06.03.2020 13.02.2020
Số tiền Thời gian
2.055 Quý
#BAC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
19.10.2022 02.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.12.2022 01.12.2022
Số tiền Thời gian
0.22 Quý
#BK
Ngày công bố Ngày ghi nhận
17.10.2022 27.10.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.11.2022 26.10.2022
Số tiền Thời gian
0.37 Quý
#BHP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
18.08.2022 02.09.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
22.09.2022 01.09.2022
Số tiền Thời gian
3.5 Quý
#BLK
Ngày công bố Ngày ghi nhận
10.11.2022 07.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
23.12.2022 06.12.2022
Số tiền Thời gian
4.88 Quý
#BMY
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.09.2022 07.10.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.11.2022 06.10.2022
Số tiền Thời gian
0.54 Quý
#C
Ngày công bố Ngày ghi nhận
20.10.2022 07.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
23.11.2022 04.11.2022
Số tiền Thời gian
0.51 Quý
#CAT
Ngày công bố Ngày ghi nhận
12.10.2022 24.10.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
18.11.2022 21.10.2022
Số tiền Thời gian
1.20 Quý
#CHL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.08.2019 27.08.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.10.2020 26.08.2020
Số tiền Thời gian
0.9871 Quý
#CLR
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.04.2022 09.05.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
23.05.2022 06.05.2022
Số tiền Thời gian
0.28 Quý
#CMC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
11.10.2022 27.10.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.11.2022 26.10.2022
Số tiền Thời gian
0.16 Quý
#CMCSA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
11.10.2022 04.01.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
25.01.2023 01.01.2023
Số tiền Thời gian
0.27 Quý
#CME
Ngày công bố Ngày ghi nhận
10.11.2022 09.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
28.12.2022 08.12.2022
Số tiền Thời gian
1.00 Quý
#CSCO
Ngày công bố Ngày ghi nhận
23.08.2022 05.10.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
26.10.2022 04.10.2022
Số tiền Thời gian
0.38 Quý
#CVX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
26.10.2022 18.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
12.12.2022 17.11.2022
Số tiền Thời gian
1.42 Quý
#DGX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.11.2022 18.01.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.02.2023 17.01.2023
Số tiền Thời gian
0.66 Quý
#DHR
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.09.2022 30.09.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
28.10.2022 29.09.2022
Số tiền Thời gian
0.25 Quý
#DIS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
05.12.2019 16.12.2019
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
16.01.2020 13.12.2019
Số tiền Thời gian
0.88 6 tháng
#DVN
Ngày công bố Ngày ghi nhận
01.11.2022 12.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.12.2022 09.12.2022
Số tiền Thời gian
1.35 Quý
#DWDP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
12.03.2019 26.04.2019
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
28.05.2019 02.05.2019
Số tiền Thời gian
0.42 Quý
#EBAY
Ngày công bố Ngày ghi nhận
02.11.2022 01.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
16.12.2022 30.11.2022
Số tiền Thời gian
0.22 Quý
#EA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
31.10.2022 30.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
12.12.2022 29.11.2022
Số tiền Thời gian
0.19 Quý
#EOG
Ngày công bố Ngày ghi nhận
03.11.2022 17.01.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
31.01.2023 13.01.2023
Số tiền Thời gian
0.825 Quý
#F
Ngày công bố Ngày ghi nhận
26.10.2022 15.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.12.2022 14.11.2022
Số tiền Thời gian
0.15 Quý
#FANG
Ngày công bố Ngày ghi nhận
03.11.2022 17.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
25.11.2022 16.11.2022
Số tiền Thời gian
2.26 Quý
#FCX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
21.09.2022 14.10.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.11.2022 13.10.2022
Số tiền Thời gian
0.075 Quý
#FDX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
18.11.2022 12.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
03.01.2023 09.12.2022
Số tiền Thời gian
1.15 Quý
#GE
Ngày công bố Ngày ghi nhận
09.09.2022 27.09.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
25.10.2022 26.09.2022
Số tiền Thời gian
0.08 Quý
#GILD
Ngày công bố Ngày ghi nhận
25.10.2022 15.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
29.12.2022 14.12.2022
Số tiền Thời gian
0.73 Quý
#GS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
17.10.2022 01.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
29.12.2022 30.11.2022
Số tiền Thời gian
2.50 Quý
#HAL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
18.11.2022 08.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
21.12.2022 07.12.2022
Số tiền Thời gian
0.12 Quý
#HD
Ngày công bố Ngày ghi nhận
17.11.2022 01.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.12.2022 30.11.2022
Số tiền Thời gian
1.90 Quý
#HON
Ngày công bố Ngày ghi nhận
30.09.2022 11.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
02.12.2022 09.11.2022
Số tiền Thời gian
1.03 Quý
#HES
Ngày công bố Ngày ghi nhận
07.09.2022 19.09.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.09.2022 16.09.2022
Số tiền Thời gian
0.375 Quý
#HPQ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
22.11.2022 14.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
04.01.2023 13.12.2022
Số tiền Thời gian
0.263 Quý
#HWM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
29.09.2022 04.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
25.11.2022 03.11.2022
Số tiền Thời gian
0.04 Quý
#IBM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
25.10.2022 10.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.12.2022 09.11.2022
Số tiền Thời gian
1.65 Quý
#INTC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
15.09.2022 07.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.12.2022 04.11.2022
Số tiền Thời gian
0.365 Quý
#INTU
Ngày công bố Ngày ghi nhận
19.08.2022 10.10.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
18.10.2022 06.10.2022
Số tiền Thời gian
0.78 Quý
#IP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
11.10.2022 15.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.12.2022 14.11.2022
Số tiền Thời gian
0.4625 Quý
#JNJ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
19.10.2022 22.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
06.12.2022 21.11.2022
Số tiền Thời gian
1.13 Quý
#JPM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
20.09.2022 06.10.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
31.10.2022 05.10.2022
Số tiền Thời gian
1.00 Quý
#KO
Ngày công bố Ngày ghi nhận
20.10.2022 01.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.12.2022 30.11.2022
Số tiền Thời gian
0.44 Quý
#KHC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
26.10.2022 25.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.12.2022 23.11.2022
Số tiền Thời gian
0.4 Quý
#LLY
Ngày công bố Ngày ghi nhận
17.10.2022 15.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.12.2022 14.11.2022
Số tiền Thời gian
0.98 Quý
#MA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
19.09.2022 07.10.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.11.2022 06.10.2022
Số tiền Thời gian
0.49 Quý
#MCD
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.10.2022 01.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.12.2022 30.11.2022
Số tiền Thời gian
1.52 Quý
#MCK
Ngày công bố Ngày ghi nhận
26.10.2022 01.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
03.01.2023 30.11.2022
Số tiền Thời gian
0.54 Quý
#MDLZ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
26.07.2022 30.09.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
14.10.2022 29.09.2022
Số tiền Thời gian
0.385 Quý
#MGM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
02.11.2022 09.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.12.2022 08.12.2022
Số tiền Thời gian
0.002 Quý
#MMM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
08.11.2022 18.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
12.12.2022 17.11.2022
Số tiền Thời gian
1.49 Quý
#MO
Ngày công bố Ngày ghi nhận
25.08.2022 15.09.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
11.10.2022 14.09.2022
Số tiền Thời gian
0.94 Quý
#MMP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
20.10.2022 07.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
14.11.2022 04.11.2022
Số tiền Thời gian
1.0475 Quý
#MRK
Ngày công bố Ngày ghi nhận
26.07.2022 15.09.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
07.10.2022 14.09.2022
Số tiền Thời gian
0.69 Quý
#MPLX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
01.11.2022 15.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
22.11.2022 14.11.2022
Số tiền Thời gian
0.775 Quý
#MRVL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
22.09.2022 07.10.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
26.10.2022 06.10.2022
Số tiền Thời gian
0.06 Quý
#MT
Ngày công bố Ngày ghi nhận
02.06.2022 16.05.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.06.2022 13.05.2022
Số tiền Thời gian
0.38 Năm
#MS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.10.2022 31.10.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.11.2022 28.10.2022
Số tiền Thời gian
0.775 Quý
#MSFT
Ngày công bố Ngày ghi nhận
19.09.2022 17.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
08.12.2022 16.11.2022
Số tiền Thời gian
0.68 Quý
#MSI
Ngày công bố Ngày ghi nhận
17.05.2022 15.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.07.2022 14.06.2022
Số tiền Thời gian
0.79 Quý
#NEM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.10.2022 08.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
29.12.2022 07.12.2022
Số tiền Thời gian
0.55 Quý
#NKE
Ngày công bố Ngày ghi nhận
15.11.2022 05.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
28.12.2022 02.12.2022
Số tiền Thời gian
0.34 Quý
#NLOK
Ngày công bố Ngày ghi nhận
05.05.2022 08.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
22.06.2022 07.06.2022
Số tiền Thời gian
0.125 Quý
#NUE
Ngày công bố Ngày ghi nhận
09.06.2022 30.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
11.08.2022 29.06.2022
Số tiền Thời gian
0.50 Quý
#NVDA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
16.11.2022 01.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
22.12.2022 30.11.2022
Số tiền Thời gian
0.04 Quý
#ORAN
Ngày công bố Ngày ghi nhận
15.11.2022 02.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
22.12.2022 01.12.2022
Số tiền Thời gian
0.235 Quý
#ORCL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
12.09.2022 12.10.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
25.10.2022 11.10.2022
Số tiền Thời gian
0.32 Quý
#OTEX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
02.11.2022 02.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
22.12.2022 01.12.2022
Số tiền Thời gian
0.243 Quý
#OXY
Ngày công bố Ngày ghi nhận
02.11.2022 12.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
17.01.2023 09.12.2022
Số tiền Thời gian
0.13 Quý
#PBR
Ngày công bố Ngày ghi nhận
09.11.2022 23.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
28.12.2022 22.11.2022
Số tiền Thời gian
1.26 Quý
#PEP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
17.11.2022 02.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
06.01.2023 01.12.2022
Số tiền Thời gian
1.15 Quý
#PFE
Ngày công bố Ngày ghi nhận
22.09.2022 04.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
05.12.2022 03.11.2022
Số tiền Thời gian
0.40 Quý
#PG
Ngày công bố Ngày ghi nhận
11.10.2022 21.10.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.11.2022 20.10.2022
Số tiền Thời gian
0.913 Quý
#PHG
Ngày công bố Ngày ghi nhận
07.06.2022 13.05.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
08.06.2022 12.05.2022
Số tiền Thời gian
0.775 Quý
#POT
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.12.2017 29.12.2017
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.02.2018 28.12.2017
Số tiền Thời gian
0.10 Quý
#QCOM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.10.2022 01.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.12.2022 30.11.2022
Số tiền Thời gian
0.75 Quý
#QQQ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
16.09.2022 20.09.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
23.09.2022 19.09.2022
Số tiền Thời gian
0.51856 Quý
#RMD
Ngày công bố Ngày ghi nhận
28.04.2022 12.05.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
16.06.2022 11.05.2022
Số tiền Thời gian
0.42 Quý
#RS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
25.10.2022 18.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
02.12.2022 17.11.2022
Số tiền Thời gian
0.875 Quý
#SBUX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
28.09.2022 11.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
25.11.2022 09.11.2022
Số tiền Thời gian
0.53 Quý
#SNDK
Ngày công bố Ngày ghi nhận
22.07.2015 03.08.2015
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
25.08.2015 30.07.2015
Số tiền Thời gian
0.3 Quý
#SNY
Ngày công bố Ngày ghi nhận
28.04.2022 27.05.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
27.06.2022 26.05.2022
Số tiền Thời gian
0.29 Quý
#SPY
Ngày công bố Ngày ghi nhận
24.01.2022 19.09.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
31.10.2022 16.09.2022
Số tiền Thời gian
1.596 Quý
#SSNC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
16.11.2022 01.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.12.2022 30.11.2022
Số tiền Thời gian
0.20 Quý
#STLD
Ngày công bố Ngày ghi nhận
06.06.2022 30.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.07.2022 29.06.2022
Số tiền Thời gian
0.875 Quý
#SU
Ngày công bố Ngày ghi nhận
16.11.2022 02.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
23.12.2022 01.12.2022
Số tiền Thời gian
0.382 Quý
#T
Ngày công bố Ngày ghi nhận
30.09.2022 10.10.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.11.2022 06.10.2022
Số tiền Thời gian
0.278 Quý
#TEVA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
22.10.2017 28.11.2017
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
12.12.2017 27.11.2017
Số tiền Thời gian
0.0723 Quý
#TECK
Ngày công bố Ngày ghi nhận
26.04.2022 15.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.06.2022 14.06.2022
Số tiền Thời gian
0.099 Quý
#TMO
Ngày công bố Ngày ghi nhận
18.05.2022 15.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.07.2022 14.06.2022
Số tiền Thời gian
0.3 Quý
#TPL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
01.11.2022 08.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.12.2022 07.12.2022
Số tiền Thời gian
3 Quý
#TRI
Ngày công bố Ngày ghi nhận
01.11.2022 17.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.12.2022 16.11.2022
Số tiền Thời gian
0.445 Quý
#TX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
03.11.2022 15.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
22.11.2022 14.11.2022
Số tiền Thời gian
0.9 Quý
#TRP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
29.04.2022 30.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
29.07.2022 29.06.2022
Số tiền Thời gian
0.7 Quý
#TRV
Ngày công bố Ngày ghi nhận
19.10.2022 09.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.12.2022 08.12.2022
Số tiền Thời gian
0.93 Quý
#TSM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
15.02.2022 17.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
14.07.2022 16.06.2022
Số tiền Thời gian
0.369 Quý
#UBS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
01.02.2022 13.04.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
14.04.2022 12.04.2022
Số tiền Thời gian
0.25 Năm
#UL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.10.2022 18.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.12.2022 17.11.2022
Số tiền Thời gian
0.416 Quý
#UPS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
02.11.2022 14.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.12.2022 10.11.2022
Số tiền Thời gian
1.52 Quý
#UTX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
03.02.2020 14.02.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.03.2020 13.02.2020
Số tiền Thời gian
0.735 Quý
#V
Ngày công bố Ngày ghi nhận
22.07.2022 12.08.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.09.2022 11.08.2022
Số tiền Thời gian
0.375 Quý
#VALE
Ngày công bố Ngày ghi nhận
08.03.2022 10.03.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
23.03.2022 09.03.2022
Số tiền Thời gian
0.1725 Quý
#VZ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
06.09.2022 07.10.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.11.2022 06.10.2022
Số tiền Thời gian
0.652 Quý
#WDC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.02.2020 03.04.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
17.04.2020 02.04.2020
Số tiền Thời gian
0.50 Quý
#WFC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
25.10.2022 04.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.12.2022 03.11.2022
Số tiền Thời gian
0.30 Quý
#WMT
Ngày công bố Ngày ghi nhận
17.02.2022 09.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
03.01.2023 08.12.2022
Số tiền Thời gian
0.56 Quý
#WPM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
03.11.2022 21.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.12.2022 18.11.2022
Số tiền Thời gian
0.15 Quý
#XOM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.10.2022 15.11.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.12.2022 14.11.2022
Số tiền Thời gian
0.91 Quý
#YY
Ngày công bố Ngày ghi nhận
01.01.1970 09.05.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
23.06.2022 22.06.2022
Số tiền Thời gian
0.51 Quý
#ZTS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
19.05.2022 21.07.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.09.2022 20.07.2022
Số tiền Thời gian
0.325 Quý

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.