Khi giao dịch CFD, ta nên giữ việc điều chỉnh cổ tức trong đầu.

Số lượng điều chỉnh cổ tức sẽ được thêm vào số dư tài khoản trong trường hợp một giao dịch mua vẫn còn mở tới ngày hết hạn nhận cổ tức.

Số lượng điều chỉnh cổ tức sẽ bị trừ khỏi số dư tài khoản nếu có một giao dịch bán được mở vào ngày hết hạn.

Bảng dưới đây thể hiện ngày trả cổ tức kế tiếp cho mỗi công cụ giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán New York.

Ví dụ:

Trong ngày hết hạn của cổ tức A trên mỗi cổ phiếu B, nếu có 2 lot giao dịch mua được mở trong tài khoản thì số lương cổ tức sẽ được tính bằng công thức: 2 lot x 100 cổ phiếu x A.

Nếu có một giao dịch mở trên cổ phiếu B, tổng số giao dịch được tính giá trị A. Khi mức độ cân bằng của tất cả các giao dịch âm thì cổ tức sẽ có giá trị âm.

Ví dụ về tính toán cổ tức đúng:

Ban giám đốc của Microsoft (MSFT) thông báo rằng họ sẽ mua lại cổ tức hàng quý với giá trị là 0.13$ cho mỗi cổ phiếu vào ngày 10 tháng 6:

* Ngày hết hạn - 18/8/2009;
* Ngày xác nhận - 20/8/2009;
* Ngày trả - 9/10/2009.

Tổng số cổ tức cho giao dịch có khối lượng là 1 lot sẽ là 100 x 0.130 = 13 USD.
Vị trí giao dịch bán với khối lượng l lot (100 cổ phiếu) vào này 18/4 thì 13$ sẽ bị trừ ra. Vị trí giao dịch mua với khối lượng là 1 lot thì sẽ được cộng vào 13$. Phí sẽ được tính vào ngày tổ chức đăng kí.

Tính cổ tức


Biểu tượng Khối lượng (lot) Số lượng Cổ tức Ngày hết hạn kế tiếp
Biểu tượng
Khối lượng (lot)
Số lượng
Cổ tức
Ngày hết hạn kế tiếp

Tính

Ngày công bố Ngày ghi nhận Ngày thanh toán Ngày hết hạn Số tiền Thời gian
#AAPL 30.07.2020 10.08.2020 13.08.2020 07.08.2020 0.82 Quý
#AIG 03.08.2020 17.09.2020 30.09.2020 16.09.2020 0.32 Quý
#AXP 29.09.2020 09.10.2020 10.11.2020 08.10.2020 0.43 Quý
#BA 16.12.2019 14.02.2020 06.03.2020 13.02.2020 2.005 Quý
#BAC 22.07.2020 04.09.2020 25.09.2020 03.09.2020 0.18 Quý
#BK 16.10.2020 28.10.2020 11.11.2020 27.10.2020 0.31 Quý
#BHP 10.08.2020 03.09.2020 22.09.2020 03.09.2020 1.55 6 tháng
#C 23.07.2020 03.08.2020 28.08.2020 31.07.2020 0.51 Quý
#CAT 14.10.2020 26.10.2020 20.11.2020 23.10.2020 1.03 Quý
#CHL 14.08.2019 27.08.2020 09.10.2020 26.08.2020 0.9871 Quý
#CMCSA 31.07.2020 07.10.2020 28.10.2020 06.10.2020 0.23 Quý
#CSCO 09.09.2020 02.10.2020 21.10.2020 01.10.2020 0.36 Quý
#CVX 29.07.2020 19.08.2020 10.09.2020 18.08.2020 1.29 Quý
#DIS 04.12.2019 16.12.2019 16.01.2020 13.12.2019 0.88 6 tháng
#EBAY 28.07.2020 01.09.2020 18.09.2020 31.08.2020 0.16 Quý
#DWDP 12.03.2019 26.04.2019 28.05.2019 02.05.2019 0.42 Quý
#F 08.01.2020 30.01.2020 02.03.2020 29.01.2020 0.15 Quý
#FCX 18.12.2019 15.01.2020 03.02.2020 14.01.2020 0.05 Quý
#FDX 14.08.2020 04.09.2020 01.10.2020 03.09.2020 0.65 Quý
#GE 03.09.2020 28.09.2020 26.10.2020 25.09.2020 0.01 Quý
#GILD 30.07.2020 15.09.2020 29.09.2020 14.09.2020 0.68 Quý
#GS 16.07.2020 01.09.2020 29.09.2020 31.08.2020 1.25 Quý
#HAL 10.08.2020 02.09.2020 23.09.2020 01.09.2020 0.0450 Quý
#HD 18.08.2020 03.09.2020 17.09.2020 02.09.2020 1.5 Quý
#HON 25.09.2020 13.11.2020 04.12.2020 12.11.2020 0.93 Quý
#HPQ 24.06.2020 09.09.2020 07.10.2020 08.09.2020 0.1762 Quý
#IBM 29.07.2020 10.08.2020 10.09.2020 07.08.2020 1.63 Quý
#INTC 17.09.2020 07.11.2020 01.12.2020 05.11.2020 0.33 Quý
#IP 13.10.2020 16.11.2020 15.12.2020 13.11.2020 0.5125 Quý
#JNJ 20.07.2020 25.08.2020 08.09.2020 24.08.2020 1.01 Quý
#JPM 15.09.2020 06.10.2020 31.10.2020 05.10.2020 0.9 Quý
#KO 16.07.2020 15.09.2020 01.10.2020 14.09.2020 0.41 Quý
#KHC 30.07.2020 28.08.2020 25.09.2020 28.08.2020 0.4 Quý
#MA 22.09.2020 09.10.2020 09.11.2020 08.10.2020 0.40 Quý
#MCD 22.07.2020 01.09.2020 15.09.2020 31.08.2020 1.25 Quý
#MDLZ 28.07.2020 30.09.2020 14.10.2020 29.09.2020 0.3150 Quý
#MGM 30.07.2020 10.09.2020 15.09.2020 09.09.2020 0.0025 Quý
#MMM 13.08.2020 24.08.2020 12.09.2020 21.08.2020 1.47 Quý
#MO 28.07.2020 15.09.2020 09.10.2020 14.09.2020 0.86 Quý
#MRK 28.07.2020 15.09.2020 07.10.2020 14.09.2020 0.61 Quý
#MRVL 24.09.2020 12.10.2020 28.10.2020 08.10.2020 0.06 Quý
#MS 15.10.2020 30.10.2020 13.11.2020 29.10.2020 0.35 Quý
#MSFT 15.09.2020 19.11.2020 10.12.2020 18.11.2020 0.56 Quý
#NKE 06.08.2020 31.08.2020 01.10.2020 28.08.2020 0.245 Quý
#ORAN 28.05.2020 08.06.2020 24.06.2020 05.06.2020 0.17 Quý
#ORCL 10.09.2020 08.10.2020 22.10.2020 07.10.2020 0.24 Quý
#PBR 08.07.2020 24.07.2020 22.12.2020 23.07.2020 0.087 Không có chuyển nhượng
#PEP 15.07.2020 04.09.2020 30.09.2020 03.09.2020 1.0225 Quý
#PFE 24.09.2020 06.11.2020 01.12.2020 05.11.2020 0.38 Quý
#PG 13.10.2020 23.10.2020 16.11.2020 22.10.2020 0.7907 Quý
#POT 14.12.2017 29.12.2017 01.02.2018 28.12.2017 0.10 Quý
#QCOM 15.07.2020 03.09.2020 24.09.2020 02.09.2020 0.65 Quý
#QQQ 18.09.2020 22.09.2020 30.10.2020 21.09.2020 0.388 Quý
#SBUX 30.09.2020 12.11.2020 27.11.2020 10.11.2020 0.45 Quý
#SNDK 22.07.2015 03.08.2015 25.08.2015 30.07.2015 0.3 Quý
#SPY 16.01.2020 21.09.2020 30.10.2020 18.09.2020 1.339 Quý
#T 25.09.2020 12.10.2020 02.11.2020 08.10.2020 0.52 Quý
#TRI 06.08.2020 20.08.2020 15.09.2020 19.08.2020 0.38 Quý
#TRV 23.07.2020 10.09.2020 30.09.2020 09.09.2020 0.82 Quý
#UBS 21.01.2020 06.05.2020 07.05.2020 05.05.2020 0.73 Năm
#UL 24.07.2019 07.08.2020 09.09.2020 06.08.2020 0.4694 Quý
#UPS 12.08.2020 24.08.2020 09.09.2020 21.08.2020 1.01 Quý
#UTX 03.02.2020 14.02.2020 10.03.2020 13.02.2020 0.735 Quý
#V 22.07.2020 14.08.2020 01.09.2020 13.08.2020 0.3 Quý
#VZ 03.09.2020 09.10.2020 02.11.2020 08.10.2020 0.6275 Quý
#WDC 13.02.2020 03.04.2020 17.04.2020 02.04.2020 0.50 Quý
#WFC 28.07.2020 07.08.2020 01.09.2020 06.08.2020 0.10 Quý
#WMT 18.02.2020 14.08.2020 08.09.2020 13.08.2020 0.54 Quý
#XOM 29.07.2020 13.08.2020 10.09.2020 12.08.2020 0.87 Quý
#AAPL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
30.07.2020 10.08.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
13.08.2020 07.08.2020
Số tiền Thời gian
0.82 Quý
#AIG
Ngày công bố Ngày ghi nhận
03.08.2020 17.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.09.2020 16.09.2020
Số tiền Thời gian
0.32 Quý
#AXP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
29.09.2020 09.10.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.11.2020 08.10.2020
Số tiền Thời gian
0.43 Quý
#BA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
16.12.2019 14.02.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
06.03.2020 13.02.2020
Số tiền Thời gian
2.005 Quý
#BAC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
22.07.2020 04.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
25.09.2020 03.09.2020
Số tiền Thời gian
0.18 Quý
#BK
Ngày công bố Ngày ghi nhận
16.10.2020 28.10.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
11.11.2020 27.10.2020
Số tiền Thời gian
0.31 Quý
#BHP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
10.08.2020 03.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
22.09.2020 03.09.2020
Số tiền Thời gian
1.55 6 tháng
#C
Ngày công bố Ngày ghi nhận
23.07.2020 03.08.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
28.08.2020 31.07.2020
Số tiền Thời gian
0.51 Quý
#CAT
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.10.2020 26.10.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
20.11.2020 23.10.2020
Số tiền Thời gian
1.03 Quý
#CHL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.08.2019 27.08.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.10.2020 26.08.2020
Số tiền Thời gian
0.9871 Quý
#CMCSA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
31.07.2020 07.10.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
28.10.2020 06.10.2020
Số tiền Thời gian
0.23 Quý
#CSCO
Ngày công bố Ngày ghi nhận
09.09.2020 02.10.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
21.10.2020 01.10.2020
Số tiền Thời gian
0.36 Quý
#CVX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
29.07.2020 19.08.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.09.2020 18.08.2020
Số tiền Thời gian
1.29 Quý
#DIS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
04.12.2019 16.12.2019
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
16.01.2020 13.12.2019
Số tiền Thời gian
0.88 6 tháng
#EBAY
Ngày công bố Ngày ghi nhận
28.07.2020 01.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
18.09.2020 31.08.2020
Số tiền Thời gian
0.16 Quý
#DWDP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
12.03.2019 26.04.2019
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
28.05.2019 02.05.2019
Số tiền Thời gian
0.42 Quý
#F
Ngày công bố Ngày ghi nhận
08.01.2020 30.01.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
02.03.2020 29.01.2020
Số tiền Thời gian
0.15 Quý
#FCX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
18.12.2019 15.01.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
03.02.2020 14.01.2020
Số tiền Thời gian
0.05 Quý
#FDX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.08.2020 04.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.10.2020 03.09.2020
Số tiền Thời gian
0.65 Quý
#GE
Ngày công bố Ngày ghi nhận
03.09.2020 28.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
26.10.2020 25.09.2020
Số tiền Thời gian
0.01 Quý
#GILD
Ngày công bố Ngày ghi nhận
30.07.2020 15.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
29.09.2020 14.09.2020
Số tiền Thời gian
0.68 Quý
#GS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
16.07.2020 01.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
29.09.2020 31.08.2020
Số tiền Thời gian
1.25 Quý
#HAL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
10.08.2020 02.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
23.09.2020 01.09.2020
Số tiền Thời gian
0.0450 Quý
#HD
Ngày công bố Ngày ghi nhận
18.08.2020 03.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
17.09.2020 02.09.2020
Số tiền Thời gian
1.5 Quý
#HON
Ngày công bố Ngày ghi nhận
25.09.2020 13.11.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
04.12.2020 12.11.2020
Số tiền Thời gian
0.93 Quý
#HPQ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
24.06.2020 09.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
07.10.2020 08.09.2020
Số tiền Thời gian
0.1762 Quý
#IBM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
29.07.2020 10.08.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.09.2020 07.08.2020
Số tiền Thời gian
1.63 Quý
#INTC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
17.09.2020 07.11.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.12.2020 05.11.2020
Số tiền Thời gian
0.33 Quý
#IP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.10.2020 16.11.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.12.2020 13.11.2020
Số tiền Thời gian
0.5125 Quý
#JNJ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
20.07.2020 25.08.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
08.09.2020 24.08.2020
Số tiền Thời gian
1.01 Quý
#JPM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
15.09.2020 06.10.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
31.10.2020 05.10.2020
Số tiền Thời gian
0.9 Quý
#KO
Ngày công bố Ngày ghi nhận
16.07.2020 15.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.10.2020 14.09.2020
Số tiền Thời gian
0.41 Quý
#KHC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
30.07.2020 28.08.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
25.09.2020 28.08.2020
Số tiền Thời gian
0.4 Quý
#MA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
22.09.2020 09.10.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.11.2020 08.10.2020
Số tiền Thời gian
0.40 Quý
#MCD
Ngày công bố Ngày ghi nhận
22.07.2020 01.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.09.2020 31.08.2020
Số tiền Thời gian
1.25 Quý
#MDLZ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
28.07.2020 30.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
14.10.2020 29.09.2020
Số tiền Thời gian
0.3150 Quý
#MGM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
30.07.2020 10.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.09.2020 09.09.2020
Số tiền Thời gian
0.0025 Quý
#MMM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.08.2020 24.08.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
12.09.2020 21.08.2020
Số tiền Thời gian
1.47 Quý
#MO
Ngày công bố Ngày ghi nhận
28.07.2020 15.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.10.2020 14.09.2020
Số tiền Thời gian
0.86 Quý
#MRK
Ngày công bố Ngày ghi nhận
28.07.2020 15.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
07.10.2020 14.09.2020
Số tiền Thời gian
0.61 Quý
#MRVL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
24.09.2020 12.10.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
28.10.2020 08.10.2020
Số tiền Thời gian
0.06 Quý
#MS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
15.10.2020 30.10.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
13.11.2020 29.10.2020
Số tiền Thời gian
0.35 Quý
#MSFT
Ngày công bố Ngày ghi nhận
15.09.2020 19.11.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.12.2020 18.11.2020
Số tiền Thời gian
0.56 Quý
#NKE
Ngày công bố Ngày ghi nhận
06.08.2020 31.08.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.10.2020 28.08.2020
Số tiền Thời gian
0.245 Quý
#ORAN
Ngày công bố Ngày ghi nhận
28.05.2020 08.06.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
24.06.2020 05.06.2020
Số tiền Thời gian
0.17 Quý
#ORCL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
10.09.2020 08.10.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
22.10.2020 07.10.2020
Số tiền Thời gian
0.24 Quý
#PBR
Ngày công bố Ngày ghi nhận
08.07.2020 24.07.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
22.12.2020 23.07.2020
Số tiền Thời gian
0.087 Không có chuyển nhượng
#PEP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
15.07.2020 04.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.09.2020 03.09.2020
Số tiền Thời gian
1.0225 Quý
#PFE
Ngày công bố Ngày ghi nhận
24.09.2020 06.11.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.12.2020 05.11.2020
Số tiền Thời gian
0.38 Quý
#PG
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.10.2020 23.10.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
16.11.2020 22.10.2020
Số tiền Thời gian
0.7907 Quý
#POT
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.12.2017 29.12.2017
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.02.2018 28.12.2017
Số tiền Thời gian
0.10 Quý
#QCOM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
15.07.2020 03.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
24.09.2020 02.09.2020
Số tiền Thời gian
0.65 Quý
#QQQ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
18.09.2020 22.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.10.2020 21.09.2020
Số tiền Thời gian
0.388 Quý
#SBUX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
30.09.2020 12.11.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
27.11.2020 10.11.2020
Số tiền Thời gian
0.45 Quý
#SNDK
Ngày công bố Ngày ghi nhận
22.07.2015 03.08.2015
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
25.08.2015 30.07.2015
Số tiền Thời gian
0.3 Quý
#SPY
Ngày công bố Ngày ghi nhận
16.01.2020 21.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.10.2020 18.09.2020
Số tiền Thời gian
1.339 Quý
#T
Ngày công bố Ngày ghi nhận
25.09.2020 12.10.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
02.11.2020 08.10.2020
Số tiền Thời gian
0.52 Quý
#TRI
Ngày công bố Ngày ghi nhận
06.08.2020 20.08.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.09.2020 19.08.2020
Số tiền Thời gian
0.38 Quý
#TRV
Ngày công bố Ngày ghi nhận
23.07.2020 10.09.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.09.2020 09.09.2020
Số tiền Thời gian
0.82 Quý
#UBS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
21.01.2020 06.05.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
07.05.2020 05.05.2020
Số tiền Thời gian
0.73 Năm
#UL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
24.07.2019 07.08.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.09.2020 06.08.2020
Số tiền Thời gian
0.4694 Quý
#UPS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
12.08.2020 24.08.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.09.2020 21.08.2020
Số tiền Thời gian
1.01 Quý
#UTX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
03.02.2020 14.02.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.03.2020 13.02.2020
Số tiền Thời gian
0.735 Quý
#V
Ngày công bố Ngày ghi nhận
22.07.2020 14.08.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.09.2020 13.08.2020
Số tiền Thời gian
0.3 Quý
#VZ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
03.09.2020 09.10.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
02.11.2020 08.10.2020
Số tiền Thời gian
0.6275 Quý
#WDC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.02.2020 03.04.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
17.04.2020 02.04.2020
Số tiền Thời gian
0.50 Quý
#WFC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
28.07.2020 07.08.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.09.2020 06.08.2020
Số tiền Thời gian
0.10 Quý
#WMT
Ngày công bố Ngày ghi nhận
18.02.2020 14.08.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
08.09.2020 13.08.2020
Số tiền Thời gian
0.54 Quý
#XOM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
29.07.2020 13.08.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.09.2020 12.08.2020
Số tiền Thời gian
0.87 Quý


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.