empty
 
 
Tính cổ tức

Máy tính cổ tức cho các nhà giao dịch ngoại hối

Phần này sẽ rất hữu ích dành cho những người giao dịch CFDs. Trang này bao gồm danh sách cổ tức và thông tin về ngày trả gần nhất trên mỗi tài khoản giao dịch NYSE.

Khi giao dịch CFD, ta nên giữ việc điều chỉnh cổ tức trong đầu.

Số lượng điều chỉnh cổ tức sẽ được thêm vào số dư tài khoản trong trường hợp một giao dịch mua vẫn còn mở tới ngày hết hạn nhận cổ tức.

Số lượng điều chỉnh cổ tức sẽ bị trừ khỏi số dư tài khoản nếu có một giao dịch bán được mở vào ngày hết hạn.

Bảng dưới đây thể hiện ngày trả cổ tức kế tiếp cho mỗi công cụ giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán New York.

Ví dụ:

Trong ngày hết hạn của cổ tức A trên mỗi cổ phiếu B, nếu có 2 lot giao dịch mua được mở trong tài khoản thì số lương cổ tức sẽ được tính bằng công thức: 2 lot x 100 cổ phiếu x A.

Nếu có một giao dịch mở trên cổ phiếu B, tổng số giao dịch được tính giá trị A. Khi mức độ cân bằng của tất cả các giao dịch âm thì cổ tức sẽ có giá trị âm.

Ví dụ về tính toán cổ tức đúng:

Ban giám đốc của Microsoft (MSFT) thông báo rằng họ sẽ mua lại cổ tức hàng quý với giá trị là 0.13$ cho mỗi cổ phiếu vào ngày 10 tháng 6:

* Ngày hết hạn - 18/8/2009;
* Ngày xác nhận - 20/8/2009;
* Ngày trả - 10/09/2009.

Tổng số cổ tức cho giao dịch có khối lượng là 1 lot sẽ là 100 x 0.130 = 13 USD.
Vị trí giao dịch bán với khối lượng l lot (100 cổ phiếu) vào này 18/4 thì 13$ sẽ bị trừ ra. Vị trí giao dịch mua với khối lượng là 1 lot thì sẽ được cộng vào 13$. Phí sẽ được tính vào ngày tổ chức đăng kí.

Tính cổ tức


Biểu tượng Khối lượng (lot) Số lượng Cổ tức Ngày hết hạn kế tiếp
Biểu tượng
Khối lượng (lot)
Số lượng
Cổ tức
Ngày hết hạn kế tiếp

Tính

Ngày công bố Ngày ghi nhận Ngày thanh toán Ngày hết hạn Số tiền Thời gian
#A 15.11.2023 02.01.2024 24.01.2024 29.12.2023 0.236 Quý
#AA 18.10.2023 31.10.2023 17.11.2023 30.10.2023 0.1 Quý
#AAPL 01.02.2024 12.02.2024 15.02.2024 09.02.2024 0.24 Quý
#ABBV 27.10.2023 16.01.2024 15.02.2024 12.01.2024 1.55 Quý
#AEM 25.10.2023 01.12.2023 15.12.2023 30.11.2023 0.4 Quý
#AIG 01.11.2023 14.12.2023 28.12.2023 13.12.2023 0.36 Quý
#AMGN 24.10.2023 17.11.2023 08.12.2023 16.11.2023 2.13 Quý
#ATVI 18.07.2023 02.08.2023 17.08.2023 01.08.2023 0.99 Quý
#AXP 07.12.2023 05.01.2024 09.02.2024 04.01.2024 0.6 Quý
#BA 16.12.2019 14.02.2020 06.03.2020 13.02.2020 2.055 Quý
#BAC 18.10.2023 01.12.2023 29.12.2023 30.11.2023 0.24 Quý
#BK 12.01.2024 22.01.2024 02.02.2024 19.01.2024 0.42 Quý
#BHP 22.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 07.09.2023 1.585 Quý
#BLK 08.11.2023 07.12.2023 22.12.2023 06.12.2023 5 Quý
#BMY 06.12.2023 05.01.2024 01.02.2024 04.01.2024 0.6 Quý
#C 11.01.2024 05.02.2024 23.02.2024 02.02.2024 0.53 Quý
#CAT 13.12.2023 22.01.2024 20.02.2024 19.01.2024 1.3 Quý
#CHL 14.08.2019 27.08.2020 09.10.2020 26.08.2020 0.9871 Quý
#CLR 27.04.2022 09.05.2022 23.05.2022 06.05.2022 0.28 Quý
#CMC 04.01.2024 18.01.2024 01.02.2024 17.01.2024 0.16 Quý
#CMCSA 03.10.2023 03.01.2024 24.01.2024 02.01.2024 0.29 Quý
#CME 07.12.2023 28.12.2023 18.01.2024 27.12.2023 5.25 Quý
#CSCO 15.11.2023 04.01.2024 24.01.2024 03.01.2024 0.39 Quý
#CVX 27.10.2023 17.11.2023 11.12.2023 16.11.2023 1.51 Quý
#DGX 14.11.2023 17.01.2024 31.01.2024 16.01.2024 0.71 Quý
#DHR 05.12.2023 29.12.2023 26.01.2024 28.12.2023 0.24 Quý
#DIS 30.11.2023 11.12.2023 10.01.2024 08.12.2023 0.3 6 tháng
#DVN 07.11.2023 15.12.2023 29.12.2023 14.12.2023 0.77 Quý
#DWDP 12.03.2019 26.04.2019 28.05.2019 02.05.2019 0.42 Quý
#EBAY 03.11.2023 01.12.2023 15.12.2023 30.11.2023 0.25 Quý
#EA 31.10.2023 29.11.2023 20.12.2023 28.11.2023 0.19 Quý
#EOG 02.11.2023 17.01.2024 31.01.2024 16.01.2024 0.91 Quý
#F 17.10.2023 01.11.2023 01.12.2023 31.10.2023 0.15 Quý
#FANG 02.11.2023 16.11.2023 24.11.2023 15.11.2023 3.37 Quý
#FCX 20.12.2023 12.01.2024 01.02.2024 11.01.2024 0.15 Quý
#FDX 17.11.2023 11.12.2023 02.01.2024 08.12.2023 1.26 Quý
#GE 15.12.2023 28.12.2023 25.01.2024 27.12.2023 0.08 Quý
#GILD 01.11.2023 15.12.2023 28.12.2023 14.12.2023 0.75 Quý
#GS 12.10.2023 30.11.2023 28.12.2023 29.11.2023 2.75 Quý
#HAL 17.11.2023 07.12.2023 27.12.2023 06.12.2023 0.16 Quý
#HD 16.11.2023 30.11.2023 14.12.2023 29.11.2023 2.09 Quý
#HON 29.09.2023 10.11.2023 01.12.2023 09.11.2023 1.08 Quý
#HES 06.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 15.12.2023 0.4375 Quý
#HPQ 07.11.2023 13.12.2023 03.01.2024 12.12.2023 0.2756 Quý
#HWM 25.01.2024 09.02.2024 26.02.2024 08.02.2024 0.05 Quý
#IBM 30.01.2024 09.02.2024 09.03.2024 08.02.2024 1.66 Quý
#INTC 24.01.2024 07.02.2024 01.03.2024 06.02.2024 0.125 Quý
#INTU 16.11.2023 10.01.2024 18.01.2024 09.01.2024 0.9 Quý
#IP 10.10.2023 15.11.2023 15.12.2023 14.11.2023 0.4625 Quý
#JNJ 19.10.2023 21.11.2023 05.12.2023 20.11.2023 1.19 Quý
#JPM 12.12.2023 05.01.2024 31.01.2024 04.01.2024 1.05 Quý
#KO 19.10.2023 01.12.2023 15.12.2023 30.11.2023 0.46 Quý
#KHC 01.11.2023 01.12.2023 29.12.2023 30.11.2023 0.4 Quý
#LLY 08.12.2023 15.02.2024 08.03.2024 14.02.2024 1.30 Quý
#MA 05.12.2023 09.01.2024 09.02.2024 08.01.2024 0.66 Quý
#MCD 04.10.2023 01.12.2023 15.12.2023 30.11.2023 1.67 Quý
#MCK 26.10.2023 01.12.2023 02.01.2024 30.11.2023 0.62 Quý
#MDLZ 08.12.2023 29.12.2023 12.01.2024 28.12.2023 0.425 Quý
#MGM 02.11.2022 09.12.2022 15.12.2022 08.12.2022 0.002 Quý
#MMM 07.11.2023 17.11.2023 12.12.2023 16.11.2023 1.5 Quý
#MO 06.12.2023 21.12.2023 10.01.2024 20.12.2023 0.98 Quý
#MMP 11.09.2023 21.09.2023 25.09.2023 20.09.2023 0.2474 Quý
#MRK 28.11.2023 15.12.2023 08.01.2024 14.12.2023 0.77 Quý
#MPLX 24.01.2024 05.02.2024 14.02.2024 02.02.2024 0.85 Quý
#MRVL 07.12.2023 05.01.2024 31.01.2024 04.01.2024 0.06 Quý
#MT 02.03.2023 14.11.2023 07.12.2023 13.11.2023 0.187 Quý
#MS 16.01.2024 31.01.2024 15.02.2024 30.01.2024 0.85 Quý
#MSFT 28.11.2023 15.02.2024 14.03.2024 14.02.2024 0.75 Quý
#MSI 16.11.2023 15.12.2023 12.01.2024 14.12.2023 0.98 Quý
#NEM 26.10.2023 30.11.2023 22.12.2023 29.11.2023 0.4 Quý
#NKE 14.11.2023 04.12.2023 02.01.2024 01.12.2023 0.37 Quý
#NLOK 05.05.2022 08.06.2022 22.06.2022 07.06.2022 0.125 Quý
#NUE 14.12.2023 29.12.2023 09.02.2024 28.12.2023 0.54 Quý
#NVDA 21.11.2023 06.12.2023 28.12.2023 05.12.2023 0.04 Quý
#ORAN 07.11.2023 01.12.2023 21.12.2023 30.11.2023 0.242 Quý
#ORCL 11.12.2023 11.01.2024 25.01.2024 10.01.2024 0.4 Quý
#OTEX 01.11.2023 01.12.2023 20.12.2023 30.11.2023 0.25 Quý
#OXY 31.10.2023 08.12.2023 16.01.2024 07.12.2023 0.18 Quý
#PBR 13.11.2023 24.11.2023 27.02.2024 22.11.2023 0.512 Quý
#PEP 16.11.2023 01.12.2023 05.01.2024 30.11.2023 1.265 Quý
#PFE 03.10.2023 10.11.2023 04.12.2023 09.11.2023 0.41 Quý
#PG 09.01.2024 19.01.2024 15.02.2024 18.01.2024 0.9407 Quý
#PHG 07.06.2022 13.05.2022 08.06.2022 12.05.2022 0.775 Quý
#POT 14.12.2017 29.12.2017 01.02.2018 28.12.2017 0.10 Quý
#QCOM 03.10.2023 30.11.2023 14.12.2023 29.11.2023 0.8 Quý
#QQQ 16.09.2022 21.06.2023 31.07.2023 20.06.2023 0.503 Quý
#RMD 24.01.2024 08.02.2024 14.03.2024 07.02.2024 0.48 Quý
#RS 24.10.2023 17.11.2023 01.12.2023 16.11.2023 1 Quý
#SBUX 13.11.2023 09.02.2024 23.02.2024 08.02.2024 0.57 Quý
#SNDK 22.07.2015 03.08.2015 25.08.2015 30.07.2015 0.3 Quý
#SNY 17.02.2023 31.05.2023 23.06.2023 30.05.2023 1.377 Quý
#SPY 19.01.2022 20.06.2023 31.07.2023 16.06.2023 1.638 Quý
#SSNC 15.11.2023 01.12.2023 15.12.2023 30.11.2023 0.24 Quý
#STLD 03.11.2023 31.12.2023 16.01.2024 28.12.2023 0.425 Quý
#SU 14.11.2023 01.11.2023 22.12.2023 30.11.2023 0.545 Quý
#T 13.12.2023 10.01.2024 01.02.2024 09.01.2024 0.2775 Quý
#TEVA 22.10.2017 28.11.2017 12.12.2017 27.11.2017 0.0723 Quý
#TECK 16.11.2023 15.12.2023 29.12.2023 14.12.2023 0.125 Quý
#TMO 09.11.2023 15.12.2023 16.01.2024 14.12.2023 0.35 Quý
#TPL 31.10.2023 01.12.2023 15.12.2023 30.11.2023 3.25 Quý
#TRI 01.11.2023 16.11.2023 14.12.2023 15.11.2023 0.75 Quý
#TX 31.10.2023 13.11.2023 21.11.2023 10.11.2023 1.1 Quý
#TRP 08.11.2023 29.12.2023 31.01.2024 28.12.2023 0.93 Quý
#TRV 18.10.2023 08.12.2023 29.12.2023 07.12.2023 1 Quý
#TSM 08.08.2023 15.12.2023 11.01.2024 14.12.2023 0.3781 Quý
#UBS 31.01.2023 13.04.2023 14.04.2023 12.04.2023 0.275 Năm
#UL 28.04.2023 17.11.2023 08.12.2023 16.11.2023 0.449 Quý
#UPS 01.11.2023 13.11.2023 30.11.2023 10.11.2023 1.62 Quý
#UTX 03.02.2020 14.02.2020 10.03.2020 13.02.2020 0.735 Quý
#V 25.01.2024 09.02.2024 01.03.2024 08.02.2024 0.52 Quý
#VALE 27.10.2023 24.11.2023 08.12.2022 22.11.2023 0.441 Quý
#VZ 07.12.2023 10.01.2024 01.02.2024 09.01.2024 0.665 Quý
#WDC 13.02.2020 03.04.2020 17.04.2020 02.04.2020 0.50 Quý
#WFC 23.01.2024 02.02.2024 01.03.2024 01.02.2024 0.35 Quý
#WMT 21.02.2022 08.12.2023 02.01.2024 07.12.2023 0.57 Quý
#WPM 09.11.2023 28.11.2023 08.12.2023 27.11.2023 0.15 Quý
#XOM 02.02.2024 14.02.2024 11.03.2024 13.02.2024 0.95 Quý
#YY 29.08.2023 26.09.2023 13.10.2023 25.09.2023 0.2 Quý
#ZTS 07.12.2023 19.01.2024 01.03.2024 18.01.2024 0.432 Quý
#A
Ngày công bố Ngày ghi nhận
15.11.2023 02.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
24.01.2024 29.12.2023
Số tiền Thời gian
0.236 Quý
#AA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
18.10.2023 31.10.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
17.11.2023 30.10.2023
Số tiền Thời gian
0.1 Quý
#AAPL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
01.02.2024 12.02.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.02.2024 09.02.2024
Số tiền Thời gian
0.24 Quý
#ABBV
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.10.2023 16.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.02.2024 12.01.2024
Số tiền Thời gian
1.55 Quý
#AEM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
25.10.2023 01.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.12.2023 30.11.2023
Số tiền Thời gian
0.4 Quý
#AIG
Ngày công bố Ngày ghi nhận
01.11.2023 14.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
28.12.2023 13.12.2023
Số tiền Thời gian
0.36 Quý
#AMGN
Ngày công bố Ngày ghi nhận
24.10.2023 17.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
08.12.2023 16.11.2023
Số tiền Thời gian
2.13 Quý
#ATVI
Ngày công bố Ngày ghi nhận
18.07.2023 02.08.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
17.08.2023 01.08.2023
Số tiền Thời gian
0.99 Quý
#AXP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
07.12.2023 05.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.02.2024 04.01.2024
Số tiền Thời gian
0.6 Quý
#BA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
16.12.2019 14.02.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
06.03.2020 13.02.2020
Số tiền Thời gian
2.055 Quý
#BAC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
18.10.2023 01.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
29.12.2023 30.11.2023
Số tiền Thời gian
0.24 Quý
#BK
Ngày công bố Ngày ghi nhận
12.01.2024 22.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
02.02.2024 19.01.2024
Số tiền Thời gian
0.42 Quý
#BHP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
22.08.2023 08.09.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
28.09.2023 07.09.2023
Số tiền Thời gian
1.585 Quý
#BLK
Ngày công bố Ngày ghi nhận
08.11.2023 07.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
22.12.2023 06.12.2023
Số tiền Thời gian
5 Quý
#BMY
Ngày công bố Ngày ghi nhận
06.12.2023 05.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.02.2024 04.01.2024
Số tiền Thời gian
0.6 Quý
#C
Ngày công bố Ngày ghi nhận
11.01.2024 05.02.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
23.02.2024 02.02.2024
Số tiền Thời gian
0.53 Quý
#CAT
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.12.2023 22.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
20.02.2024 19.01.2024
Số tiền Thời gian
1.3 Quý
#CHL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.08.2019 27.08.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.10.2020 26.08.2020
Số tiền Thời gian
0.9871 Quý
#CLR
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.04.2022 09.05.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
23.05.2022 06.05.2022
Số tiền Thời gian
0.28 Quý
#CMC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
04.01.2024 18.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.02.2024 17.01.2024
Số tiền Thời gian
0.16 Quý
#CMCSA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
03.10.2023 03.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
24.01.2024 02.01.2024
Số tiền Thời gian
0.29 Quý
#CME
Ngày công bố Ngày ghi nhận
07.12.2023 28.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
18.01.2024 27.12.2023
Số tiền Thời gian
5.25 Quý
#CSCO
Ngày công bố Ngày ghi nhận
15.11.2023 04.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
24.01.2024 03.01.2024
Số tiền Thời gian
0.39 Quý
#CVX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.10.2023 17.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
11.12.2023 16.11.2023
Số tiền Thời gian
1.51 Quý
#DGX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.11.2023 17.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
31.01.2024 16.01.2024
Số tiền Thời gian
0.71 Quý
#DHR
Ngày công bố Ngày ghi nhận
05.12.2023 29.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
26.01.2024 28.12.2023
Số tiền Thời gian
0.24 Quý
#DIS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
30.11.2023 11.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.01.2024 08.12.2023
Số tiền Thời gian
0.3 6 tháng
#DVN
Ngày công bố Ngày ghi nhận
07.11.2023 15.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
29.12.2023 14.12.2023
Số tiền Thời gian
0.77 Quý
#DWDP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
12.03.2019 26.04.2019
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
28.05.2019 02.05.2019
Số tiền Thời gian
0.42 Quý
#EBAY
Ngày công bố Ngày ghi nhận
03.11.2023 01.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.12.2023 30.11.2023
Số tiền Thời gian
0.25 Quý
#EA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
31.10.2023 29.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
20.12.2023 28.11.2023
Số tiền Thời gian
0.19 Quý
#EOG
Ngày công bố Ngày ghi nhận
02.11.2023 17.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
31.01.2024 16.01.2024
Số tiền Thời gian
0.91 Quý
#F
Ngày công bố Ngày ghi nhận
17.10.2023 01.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.12.2023 31.10.2023
Số tiền Thời gian
0.15 Quý
#FANG
Ngày công bố Ngày ghi nhận
02.11.2023 16.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
24.11.2023 15.11.2023
Số tiền Thời gian
3.37 Quý
#FCX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
20.12.2023 12.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.02.2024 11.01.2024
Số tiền Thời gian
0.15 Quý
#FDX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
17.11.2023 11.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
02.01.2024 08.12.2023
Số tiền Thời gian
1.26 Quý
#GE
Ngày công bố Ngày ghi nhận
15.12.2023 28.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
25.01.2024 27.12.2023
Số tiền Thời gian
0.08 Quý
#GILD
Ngày công bố Ngày ghi nhận
01.11.2023 15.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
28.12.2023 14.12.2023
Số tiền Thời gian
0.75 Quý
#GS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
12.10.2023 30.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
28.12.2023 29.11.2023
Số tiền Thời gian
2.75 Quý
#HAL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
17.11.2023 07.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
27.12.2023 06.12.2023
Số tiền Thời gian
0.16 Quý
#HD
Ngày công bố Ngày ghi nhận
16.11.2023 30.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
14.12.2023 29.11.2023
Số tiền Thời gian
2.09 Quý
#HON
Ngày công bố Ngày ghi nhận
29.09.2023 10.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.12.2023 09.11.2023
Số tiền Thời gian
1.08 Quý
#HES
Ngày công bố Ngày ghi nhận
06.12.2023 18.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
29.12.2023 15.12.2023
Số tiền Thời gian
0.4375 Quý
#HPQ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
07.11.2023 13.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
03.01.2024 12.12.2023
Số tiền Thời gian
0.2756 Quý
#HWM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
25.01.2024 09.02.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
26.02.2024 08.02.2024
Số tiền Thời gian
0.05 Quý
#IBM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
30.01.2024 09.02.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.03.2024 08.02.2024
Số tiền Thời gian
1.66 Quý
#INTC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
24.01.2024 07.02.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.03.2024 06.02.2024
Số tiền Thời gian
0.125 Quý
#INTU
Ngày công bố Ngày ghi nhận
16.11.2023 10.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
18.01.2024 09.01.2024
Số tiền Thời gian
0.9 Quý
#IP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
10.10.2023 15.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.12.2023 14.11.2023
Số tiền Thời gian
0.4625 Quý
#JNJ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
19.10.2023 21.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
05.12.2023 20.11.2023
Số tiền Thời gian
1.19 Quý
#JPM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
12.12.2023 05.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
31.01.2024 04.01.2024
Số tiền Thời gian
1.05 Quý
#KO
Ngày công bố Ngày ghi nhận
19.10.2023 01.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.12.2023 30.11.2023
Số tiền Thời gian
0.46 Quý
#KHC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
01.11.2023 01.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
29.12.2023 30.11.2023
Số tiền Thời gian
0.4 Quý
#LLY
Ngày công bố Ngày ghi nhận
08.12.2023 15.02.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
08.03.2024 14.02.2024
Số tiền Thời gian
1.30 Quý
#MA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
05.12.2023 09.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.02.2024 08.01.2024
Số tiền Thời gian
0.66 Quý
#MCD
Ngày công bố Ngày ghi nhận
04.10.2023 01.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.12.2023 30.11.2023
Số tiền Thời gian
1.67 Quý
#MCK
Ngày công bố Ngày ghi nhận
26.10.2023 01.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
02.01.2024 30.11.2023
Số tiền Thời gian
0.62 Quý
#MDLZ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
08.12.2023 29.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
12.01.2024 28.12.2023
Số tiền Thời gian
0.425 Quý
#MGM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
02.11.2022 09.12.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.12.2022 08.12.2022
Số tiền Thời gian
0.002 Quý
#MMM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
07.11.2023 17.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
12.12.2023 16.11.2023
Số tiền Thời gian
1.5 Quý
#MO
Ngày công bố Ngày ghi nhận
06.12.2023 21.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.01.2024 20.12.2023
Số tiền Thời gian
0.98 Quý
#MMP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
11.09.2023 21.09.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
25.09.2023 20.09.2023
Số tiền Thời gian
0.2474 Quý
#MRK
Ngày công bố Ngày ghi nhận
28.11.2023 15.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
08.01.2024 14.12.2023
Số tiền Thời gian
0.77 Quý
#MPLX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
24.01.2024 05.02.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
14.02.2024 02.02.2024
Số tiền Thời gian
0.85 Quý
#MRVL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
07.12.2023 05.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
31.01.2024 04.01.2024
Số tiền Thời gian
0.06 Quý
#MT
Ngày công bố Ngày ghi nhận
02.03.2023 14.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
07.12.2023 13.11.2023
Số tiền Thời gian
0.187 Quý
#MS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
16.01.2024 31.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.02.2024 30.01.2024
Số tiền Thời gian
0.85 Quý
#MSFT
Ngày công bố Ngày ghi nhận
28.11.2023 15.02.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
14.03.2024 14.02.2024
Số tiền Thời gian
0.75 Quý
#MSI
Ngày công bố Ngày ghi nhận
16.11.2023 15.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
12.01.2024 14.12.2023
Số tiền Thời gian
0.98 Quý
#NEM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
26.10.2023 30.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
22.12.2023 29.11.2023
Số tiền Thời gian
0.4 Quý
#NKE
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.11.2023 04.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
02.01.2024 01.12.2023
Số tiền Thời gian
0.37 Quý
#NLOK
Ngày công bố Ngày ghi nhận
05.05.2022 08.06.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
22.06.2022 07.06.2022
Số tiền Thời gian
0.125 Quý
#NUE
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.12.2023 29.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
09.02.2024 28.12.2023
Số tiền Thời gian
0.54 Quý
#NVDA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
21.11.2023 06.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
28.12.2023 05.12.2023
Số tiền Thời gian
0.04 Quý
#ORAN
Ngày công bố Ngày ghi nhận
07.11.2023 01.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
21.12.2023 30.11.2023
Số tiền Thời gian
0.242 Quý
#ORCL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
11.12.2023 11.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
25.01.2024 10.01.2024
Số tiền Thời gian
0.4 Quý
#OTEX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
01.11.2023 01.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
20.12.2023 30.11.2023
Số tiền Thời gian
0.25 Quý
#OXY
Ngày công bố Ngày ghi nhận
31.10.2023 08.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
16.01.2024 07.12.2023
Số tiền Thời gian
0.18 Quý
#PBR
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.11.2023 24.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
27.02.2024 22.11.2023
Số tiền Thời gian
0.512 Quý
#PEP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
16.11.2023 01.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
05.01.2024 30.11.2023
Số tiền Thời gian
1.265 Quý
#PFE
Ngày công bố Ngày ghi nhận
03.10.2023 10.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
04.12.2023 09.11.2023
Số tiền Thời gian
0.41 Quý
#PG
Ngày công bố Ngày ghi nhận
09.01.2024 19.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.02.2024 18.01.2024
Số tiền Thời gian
0.9407 Quý
#PHG
Ngày công bố Ngày ghi nhận
07.06.2022 13.05.2022
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
08.06.2022 12.05.2022
Số tiền Thời gian
0.775 Quý
#POT
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.12.2017 29.12.2017
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.02.2018 28.12.2017
Số tiền Thời gian
0.10 Quý
#QCOM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
03.10.2023 30.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
14.12.2023 29.11.2023
Số tiền Thời gian
0.8 Quý
#QQQ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
16.09.2022 21.06.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
31.07.2023 20.06.2023
Số tiền Thời gian
0.503 Quý
#RMD
Ngày công bố Ngày ghi nhận
24.01.2024 08.02.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
14.03.2024 07.02.2024
Số tiền Thời gian
0.48 Quý
#RS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
24.10.2023 17.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.12.2023 16.11.2023
Số tiền Thời gian
1 Quý
#SBUX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.11.2023 09.02.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
23.02.2024 08.02.2024
Số tiền Thời gian
0.57 Quý
#SNDK
Ngày công bố Ngày ghi nhận
22.07.2015 03.08.2015
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
25.08.2015 30.07.2015
Số tiền Thời gian
0.3 Quý
#SNY
Ngày công bố Ngày ghi nhận
17.02.2023 31.05.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
23.06.2023 30.05.2023
Số tiền Thời gian
1.377 Quý
#SPY
Ngày công bố Ngày ghi nhận
19.01.2022 20.06.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
31.07.2023 16.06.2023
Số tiền Thời gian
1.638 Quý
#SSNC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
15.11.2023 01.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.12.2023 30.11.2023
Số tiền Thời gian
0.24 Quý
#STLD
Ngày công bố Ngày ghi nhận
03.11.2023 31.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
16.01.2024 28.12.2023
Số tiền Thời gian
0.425 Quý
#SU
Ngày công bố Ngày ghi nhận
14.11.2023 01.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
22.12.2023 30.11.2023
Số tiền Thời gian
0.545 Quý
#T
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.12.2023 10.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.02.2024 09.01.2024
Số tiền Thời gian
0.2775 Quý
#TEVA
Ngày công bố Ngày ghi nhận
22.10.2017 28.11.2017
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
12.12.2017 27.11.2017
Số tiền Thời gian
0.0723 Quý
#TECK
Ngày công bố Ngày ghi nhận
16.11.2023 15.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
29.12.2023 14.12.2023
Số tiền Thời gian
0.125 Quý
#TMO
Ngày công bố Ngày ghi nhận
09.11.2023 15.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
16.01.2024 14.12.2023
Số tiền Thời gian
0.35 Quý
#TPL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
31.10.2023 01.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
15.12.2023 30.11.2023
Số tiền Thời gian
3.25 Quý
#TRI
Ngày công bố Ngày ghi nhận
01.11.2023 16.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
14.12.2023 15.11.2023
Số tiền Thời gian
0.75 Quý
#TX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
31.10.2023 13.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
21.11.2023 10.11.2023
Số tiền Thời gian
1.1 Quý
#TRP
Ngày công bố Ngày ghi nhận
08.11.2023 29.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
31.01.2024 28.12.2023
Số tiền Thời gian
0.93 Quý
#TRV
Ngày công bố Ngày ghi nhận
18.10.2023 08.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
29.12.2023 07.12.2023
Số tiền Thời gian
1 Quý
#TSM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
08.08.2023 15.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
11.01.2024 14.12.2023
Số tiền Thời gian
0.3781 Quý
#UBS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
31.01.2023 13.04.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
14.04.2023 12.04.2023
Số tiền Thời gian
0.275 Năm
#UL
Ngày công bố Ngày ghi nhận
28.04.2023 17.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
08.12.2023 16.11.2023
Số tiền Thời gian
0.449 Quý
#UPS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
01.11.2023 13.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
30.11.2023 10.11.2023
Số tiền Thời gian
1.62 Quý
#UTX
Ngày công bố Ngày ghi nhận
03.02.2020 14.02.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
10.03.2020 13.02.2020
Số tiền Thời gian
0.735 Quý
#V
Ngày công bố Ngày ghi nhận
25.01.2024 09.02.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.03.2024 08.02.2024
Số tiền Thời gian
0.52 Quý
#VALE
Ngày công bố Ngày ghi nhận
27.10.2023 24.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
08.12.2022 22.11.2023
Số tiền Thời gian
0.441 Quý
#VZ
Ngày công bố Ngày ghi nhận
07.12.2023 10.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.02.2024 09.01.2024
Số tiền Thời gian
0.665 Quý
#WDC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
13.02.2020 03.04.2020
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
17.04.2020 02.04.2020
Số tiền Thời gian
0.50 Quý
#WFC
Ngày công bố Ngày ghi nhận
23.01.2024 02.02.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.03.2024 01.02.2024
Số tiền Thời gian
0.35 Quý
#WMT
Ngày công bố Ngày ghi nhận
21.02.2022 08.12.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
02.01.2024 07.12.2023
Số tiền Thời gian
0.57 Quý
#WPM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
09.11.2023 28.11.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
08.12.2023 27.11.2023
Số tiền Thời gian
0.15 Quý
#XOM
Ngày công bố Ngày ghi nhận
02.02.2024 14.02.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
11.03.2024 13.02.2024
Số tiền Thời gian
0.95 Quý
#YY
Ngày công bố Ngày ghi nhận
29.08.2023 26.09.2023
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
13.10.2023 25.09.2023
Số tiền Thời gian
0.2 Quý
#ZTS
Ngày công bố Ngày ghi nhận
07.12.2023 19.01.2024
Ngày thanh toán Ngày hết hạn
01.03.2024 18.01.2024
Số tiền Thời gian
0.432 Quý

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback