empty
 
 


Giám sát ForexCopy

Giám sát ForexCopy là danh sách các thương nhân mà cho phép sao chép lệnh của họ. Ngay khi thương nhân đăng ký vào hệ thống, tài khoản của họ sẽ xuất hiện trong danh sách giám sát. Ở đó nó liên tục trải qua quá trình phân tích kỹ lưỡng về các giao dịch: tần suất, mức độ rủi ro, kết quả giao dịch và các đặc điểm khác. Để xem thông tin này, chỉ cần nhấp vào số tài khoản trong bảng bên dưới.

Hệ thống này là hoàn toàn minh bạch do đó thương nhân không thể che giấu bất kỳ giao dịch và kết quả nào của họ.

Giám sát ForexCopy có thể cho bạn biết về

Lợi nhuận của thương nhân trong khoảng thời gian đã chọn
Số dư và vốn tức thời của một tài khoản giao dịch
Số lượng giao dịch hiện tại và tổng số
Số lượng nhà đầu tư hoạt động và người theo dõi
Kết quả giao dịch hàng ngày
Khoảng thời gian mà thương nhân hoạt động trong ForexCopy

Thông tin chi tiết về lịch sử giao dịch và kết quả giao dịch của từng tài khoản cụ thể có thể giúp bạn chọn ra được chiến lược sao chép mà sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Ngoài ra, các mẹo vặt sẽ giúp bạn hiểu được bộ lọc làm việc như thế nào và các nút trên trang Giám sát hoạt động như thế nào.
Hiệu suất trước đây không đảm bảo kết quả trong tương lai
Hệ thống ForexCopy chưa đựng rủi ro. Người theo dõi ForexCopy hoàn toàn thừa nhận khả năng mất hoàn toàn tiền do các giao dịch không thành công của Nhà giao dịch ForexCopy. Công ty không chịu trách nhiệm về những rủi ro có thể xảy ra liên quan đến việc thiếu kinh nghiệm và kiến thức của Nhà giao dịch ForexCopy điều mà có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch.
Nếu bạn không có đủ thời gian để kiểm tra danh sách giám sát hoặc bạn chỉ mới bắt đầu trong ngoại hối, thì bạn có thể kiểm tra 5 đánh giá tài khoản hàng đầu mà được tạo ra tự động.
Đánh giá này cho phép bạn lựa chọn ra thương nhân phù hợp nhất từ những người đang được khuyến nghị.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback