empty
 
 

Chuyển đổi tiền tệ

Walt Disney Company
169.66 USD
18 May 2021 22:59
Thay đổi giá (% chg)
$0.01
(0.01%)
Đóng cửa trước đó
Đóng cửa trước đó

Giá đóng cửa, ngày trước đó.
$169.98
Mở cửa
Mở cửa

Giá mở cửa.
$172.59
Mức cao của ngày
Mức cao của ngày

Mức giá cao nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất.
$171.23
Mức thấp của ngày
Mức thấp của ngày

Mức giá thấp nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất
$169.37
Mức cao 52-tuần
Mức cao 52-tuần

Phạm vi giá cao trong 52 tuần gần nhất
$186.92
Mức thấp 52-tuần
Mức thấp 52-tuần

Phạm vi giá thấp trong 52 tuần gần nhất
$169.37

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.